Český Yacht Klub
zal. 1893

         

50°04´N, 014°25´E
Změněno: 18.6.2019

Domů
Aktuality
Kontakt
Kalendář
Klubové akce
Okruhový jachting
Námořní jachting
Naše služby
Zprávy výboru
Fotogalerie
Historie klubu
Kruh přátel KHL
Nabídka
Dokumenty ke stažení
Užitečné odkazy
Archiv klubu
Pro členy


Usnesení valné hromady Českého Yacht Klubu konané 27. března 2013


1. Valná hromada vzala na vědomí a schvaluje přednesenou zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření a zprávu o revizi hospodaření.

2. Schvaluje navržený rozpočet pro rok 2013 a ukládá členům výboru, aby řídili klubovou agendu co nejhospodárněji a uvedené náklady nebyly překročeny.

3. Schvaluje výborem vypracovanou kalkulaci výše příspěvků a poplatků i ceníku klubových služeb s ohledem na růst nákladů v letošním roce.

4. Valná hromada děkuje členům výboru za jejich obětavou práci, zejména při jednáních s Povodím Vltavy a Magistrátem hl. m. Prahy, členům klubu a trenérům za dosažené sportovní úspěchy.

5. Ukládá trenérské radě, aby i nadále pečovala o sportovní činnost klubu a programově se věnovala výchově mládeže v družstvech Optimist, Cadet a RS Feva.

6. Děkuje svým dobrovolným trenérům a jejich pomocníkům z řad rodičů žáků za realizaci tréninků, výcvikových soustředění i organizování účasti družstev na závodech doma i v zahraničí, jakož i za dobrou reprezentaci klubu.

7. Děkuje všem členům za práce, kterými přispěli k činnosti, rozvoji a úspěchům klubu.

8. Ukládá výboru v roce 2013 zahájit jednání s Povodím Vltavy ve věci odkoupení pozemku, na kterém stojí budova loděnice.

Zpracováno návrhovou komisí : Zdeněk Davídek a Rudolf Holý
Schváleno Valnou hromadou ČYK v Praze 27. 3. 2013.