Český Yacht Klub
zal. 1893

         

50°04´N, 014°25´E
Změněno: 16.6.2020

Domů
Aktuality
Kontakt
Kalendář
Klubové akce
Okruhový jachting
Námořní jachting
Naše služby
Zprávy výboru
Fotogalerie
Historie klubu
Kruh přátel KHL
Nabídka
Dokumenty ke stažení
Užitečné odkazy
Archiv klubu
Pro členy
KLUBOVÉ AKCE


Družstvo RS Feva ukončilo sezónu 2018
23.12.2018
V neděli 16.prosince odpoledne se sešlo klubové družstvo RS Feva, aby si připomnělo právě ukončenou úspěšnou sezónu. Do klubu přišly děti s rodiči i dospělí a trenéři, kteří o družstvo pečovali na Vltavě i v mimopražských závodech. Se stejnou péčí trenéři Hanka, Pepa a Robert Kábovi zorganizovali dnešní den. Dosažené letošní výsledky jim připomněla Hanka. Ve volné zábavě se děti věnovaly hrám, dospělí měli možnost diskutovat s trenéry, zejména o plánu akcí v příštím roce. Pohoštění bylo zpestřeno domácím vánočním pečivem, které přinesly starostlivé maminky. Vánoční tradice byla, jako každoročně, splněna i zapálením svíčiček ve skořápkách vlašských ořechů. Když nastala tma vyšli všichni k Vltavě a posílali svoje „lodičky“ do světa. Světélka na lodičkách, plující proudem do neznáma udělaly radost dětem dospělým.
A jaké byly výsledky, ze kterých se radovali:
Družstvo mělo 12 členů, dva další byli přijati v průběhu roku. Na počátku sezóny probíhal organizovaný výcvik. Tréninky na vodě byly jednou týdně, zimní v tělocvičně. Členové týmu měli na výběr šest soustředění v různých lokalitách doma i v zahraničí. K tomu měli k dispozici osm dvouposádkových lodí a dvě tréninkové. Absolvovali 14 závodů, v tom i Mistrovství ČR, z toho výběrově tří zahraničních závodů (Gargano v Itálii, Travemünder v Německu, Weymouth v Anglii). V Travemünder Woche měli krásné umístění: Košata a Richter 1.místo, Košatová a Richterová 2.místo. Na Mistrovství ČR obsadila Košatová a Richterová 1.místo, Košata a Richter 2.místo. V kategorii do 13 let Borkovec a Stibůrková T. 2.místo. Nebylo zapomenuto ani na tělesnou přípravu, v tom 30 hodin pod vedením sportovní lékařky MUDr. Košatové. Tým získal klubu více jak 324 tisíc bodů. V celkovém hodnocení mládeže Lucie Košatová obsadila 6.místo, Lukáš Košata 24.místo. Na pozvání se účastnil též čestný předseda klubu Ruda, aby byl svědkem, že klub nežije jen tradicí, ale i sportovně a společensky. Vděčí za to hlavně svým obětavým trenérům, kteří své činnosti pro mládež věnují veškerý volný čas.

R.H.


Ratolest Fest
31.5.2018
Již po páté se tým RS Feva účastnil nabídkové akce pro děti - Ratolest Fest, která se koná vždy poslední sobotu před dnem dětí. Naši kormidelníci svezli přibližně 150 dětí, rodiče a trenéři zodpověděli stejné množství dotazů. Každý malý námořník, který zkusil, jaké je to plout na Fevě dostal odznak a samolepku týmu RS Feva ČYK. Rodiče měli zase zájem o letáky s podrobnostmi o životě v klubu a týmu.
Zprávu podala účastnice akce, trenérka družstva RsFeva, Hana Kábová 26.května 2018.

Děkujeme všem kormidelníkům i rodičům, kteří se této krásné a náročné akce účastnili a pomáhali tak propagovat Český Yacht Klub i tým RS Feva ČYK.  

R.H. Foto HaKa


Pepa Kába osmdesátník
13.4.2018
Když skončily odpolední rozjížďky Memoriálu Rösslera-Ořovského (7.dubna) sešli se členové klubu, aby popřáli Pepovi k jeho významnému životnímu jubileu. OSMDESÁT LET je věk, kdy většina z těch, kteří se jej dožívají, odpočívají. Pepa, když skončil zaměstnání, rozhodl se pomáhat při výchově mladé generace při sportování, účelném využití volného času. Prvním gratulantem byl sportovní kapitán Zdeněk Davídek, se kterým Pepa svou kariéru v klubu začínal u družstva kadetů. Výčet úspěšných aktivit Pepy byl dlouhý a svědčil o jeho neobyčejné píli. Začínal jako trenér družstva kadetů. Před několika roky seznámil klub s novou lodní třídou RsFeva a založil družstvo mládeže, které se svou manželkou, také trenérkou, úspěšně cvičí na této nové moderní dvouposádkové lodi. Vedle práce trenéra družstva byl správcem oddílového lodního majetku a krajským vedoucím Hladinové záchranné služby. Však také byla tak vysoká aktivita několikrát oceněna i samotným svazem. Byl vyznamenán v r. 2007 Zlatým Čestným odznakem Českého svazu jachtingu, byl vyhlášen Trenérem roku 2010. Po Zdeňkovi nastoupil předseda J. Šilhavý s kronikářem R. Holým, aby jménem Seniorklubu oběma, Pepovi i jeho nejbližší spolupracovnici, trenérce Hance Kábové, předali Šerpu klubu seniorů. Podobně jako před pěti léty, kdy oba manželé obdrželi dvojkladku řádu Staré Dřevěné Kladky na společné stuze, i dnes byli dekorováni společnou Stuhou. Společná stuha chce vyjádřit stejný podíl obou v práci pro klub. Oslava se konala v týdenním předstihu, protože příští neděli bude oslavenec se svým družstvem na závodech mimo Prahu.

R.H.


Tým Rs sklidil sníh
21.3.2018
Trenérka týmu Hanka Kábová v březnu oznámila:
Ani mrazivé počasí a několik centimetrů nového sněhu nezabránilo týmu RsFeva ČYK v přípravách na sezónu. Po uklizení sněhu ze sjezdu lodí už šlo vše jako každý rok. Jen ruce zábly mnohem víc. Příští týden startujeme na Jarním svezení.Mezitím silní muži se zabývali úpravou vleku pro motorový člun Hladinové záchranné služby (Jiří Borkovec, Robert Kába, Pepa Kába, Jirka Smrčka, Petr Kaltounek).R.H.


Když voda zamrzá
13.2.2018
V pátek 9.února bylo v klubu opět veselo. Dámský klub připravil zdařilou oslavu dvou členů, kteří oslavili „kulaté“ výročí svého narození. Aktivitou DK byli překvapeni oba, trenér družstva Optimist Pavel Schwarz (60) a oblíbená Šárka Podlenová. Dámskému klubu nestačilo zajištění pohoštění pro oslavence i hosty. Přidal i svůj dívčí šarm a obveselil oslavence tancem v choreografii Zuzanky Válové. Na štěstí pro ty, kteří se nezúčastnili a pro příští pokolení, pilná fotoreportérka Hanka Kábová přispěla fotodokumentací.
Za celý klub přejeme oběma oslavencům všechno nejlepší.R.H.


Rekonstrukce v loděnici
11.1.2018
Plán rekonstrukčních prací v loděnici pro rok 2017 byl velmi náročný. Ještě náročnějším se stal, když z minulých let osvědčená tesařská firma ukončila svoji činnost a hledání náhrady nebylo úspěšné. Naštěstí Éda Soukup s pomocí zaměstnanců své stavební firmy a známostí zajistil, že plánované práce na rekonstrukci loděnice mohly být včas zahájeny a do konce roku dokončeny, až na práce, které stejně vyžadují teplejší jarní počasí. Například na nalakování dveří nového archivu, archivář bude muset počkat do jara. Prací nebylo málo. Začalo to opravou dřevníku pod jídelnou, ve kterém se bortila stěna pod tíhou paliva. Také na střeše byly nalezeny závady, které vyžadovaly obnovit utěsnění průchodů komínů konstrukcí a komíny nově omítnout. Následná revize komínů vyšla poté bez připomínek. Okna východní stěny loděnice vyžadovala nové zalištování. Rekonstrukce elektrického rozvodu podle nových předpisů v budově pokračovala v přízemí i prvním patře. Jejím dokončením byla celá instalace, včetně výměny rozvodných skříní, nyní účelněji rozmístněných, připravena k revizi. S tím byla spojena i rekonstrukce el. rozvodů na zimovišti lodí. Stavebně nejnáročnější opravou byla výměna svislého trámu severozápadního rohu loděnice. Jeho závady byly zjištěny až po náročném odkrytí vnějšího opláštění budovy. Byly způsobeny dlouhodobým zatékáním v důsledku neodborného provedení odpadu dešťové vody v době, kdy loděnice byla povinně „v péči“ sjednocené tělovýchovy. Oprava byla náročná a vyžadovala vyklizení části pánské šatny a archivu. Protože archiv se postupem času rozrostl natolik, že hrozilo zastavení archivářských prací, výbor rozhodl o jeho přemístění. Mohlo k tomu dojít až po dokončení opravy severozápadního rohu. Nový archiv má nyní trojnásobně velkou plochu. Přitom byly lépe rozmístněny šatnové skříně a zlepšeno osvětlení pánské šatny. Jejich generální úklid zajistila Zuzana Válová, ačkoliv takové práce do její funkce hospodáře nepatří. Jakmile se v loděnici oteplí, bude možno znovu rozmístit archivní regály, opatřit další a vrátit klubové „poklady“ na své místo.

R.H.


Návštěvou u Borka
29.12.2017
V pondělí 18.prosince byl předseda Honza Šilhavý s Rudou Holým navštívit nejstaršího člena klubu – Ing.Ctibora Burdu, kterému jsme říkali Borek. Dožívá v domově důchodců ve věku 98 let. Narodil se 4.ledna 1920 a členem ČYK byl od r. 1944. Nové generace v klubu jej již nepamatují. Proto vám ho nejprve představíme: Borek se brzy stal dobrým stavitelem lodí, na kterých pilně závodil. V roce 1945 ČYK uspořádal 1. Mistrovství ČSR v jachtingu, ve kterém Borek za účasti 18 jol zvítězil. Tehdy byl také založen závod o Primátorský štít. V roce 1946 Brno uspořádalo 2. Mistrovství jachtingu, a opět zvítězil Borek. V dalších létech byl Borek nejúspěšnějším českým závodníkem s třinácti mistrovskými tituly. Vážného soupeře měl v Atovi Pavlouskovi, který nad Borkem zvítězil v r.1947 na 3. Mistrovství ČSR na Máchově jezeře na lodi třídy O-jola. V Brně si Borek vychutnal vítězství na jole 22 v posádce Burda-Puchta-Beneš. Protože v r. 1948 na 1. Mezinárodním závodu O-jol v Brně Burda zvítězil, byl nominován na OH v Londýně. Z politických důvodů byl čs. pořadateli OH odvolán a Borka „obštastnili“ mimořádnou vojenskou službou. V r. 1949 v Brně, na 2. Mezinárodním závodu O-jol za účasti rakouského mistra W. Erndla a bulharských závodníků v družstvech za Prahu zvítězil Burda a Ata Pavlousek. ČSJ zapsal Burdu na čestnou listinu mistrů sportu. V tom roce vstupuje do života českého jachtingu další osvědčená lodní třída – šarpie Pirát. Uvedený výčet činnosti a úspěchů tohoto vynikajícího závodníka na tomto místě není úplný, ale snad vám jej alespoň dostatečně představuje.

Borek zažil a obohatil svými loděmi i výkony rozvoj českého jachtingu. V r. 1993 byl jmenován čestným členem ČYK. I když hned nepoznal nečekané hosty dnešní návštěvy (nebyli jsme ohlášeni), doby své úspěšné aktivity má v dobré paměti a potěšilo ho, že ani klub nezapomněl. Rád zavzpomínal na doby, kdy soutěžil, občas se probírá v zachovaných fotografiích, které má u sebe. Předseda věnoval Borkovi klubovou mikinu a jachetní kalendář. Rozloučili jsme se s přáním hezkého prožití Vánočních svátků a dobrého vstupu do Nového roku.R.H.


Štědrý den v ČYK
28.12.2017
Štědrý večer je rodinný svátek, na který se těší zejména děti, ale na setkání v poledne v klubu se těší členové, zejména ti, kteří mají svoji loď uskladněnu v loděnici nebo na zimovišti. To potom jejich první kroky vedou k lodi, aby jí věnovali ozdobenou větvičku. Potom rychle do vytopené jídelny, pozdravit se s příchozími a popřát všem k vánočním svátkům. Před více léty se ujal ještě jeden zvyk – soutěž o nejchutnějšího českého kubu. Na stolech, vedle dárků a velkého výběru vánočního pečiva, objevily pekáče s kubou. Letos jich bylodevět. Jako „sudí“ byl vybrán Jarda Havelka. Pokaždé se vyskytne u některého návštěvníka názor, že Kuba je tak jednoduché postní jídlo, že o nějakém hodnocení nemůže být řeč. A pokaždé tito pochybovači musí konstatovat, že tomu tak není. Naše hospodyňky mají svoje recepty, a ani se s nimi netají. A chudák Jarda. Už, už chtěl vyslovit verdikt, pak zaváhal, z některého pekáče znovu ochutnal, ale označit jednoho z nabídnutých kubů jako nejlepší, si netroufal. Do dvou hodin odpoledne se pekáče vyprázdnily a účastníci dnešního setkání se vydali k domovu, kde na ně čekala štědrovečerní večeře uprostřed rodiny.R.H. Foto Šil.


UŤALA družstva RS Feva
21.12.2017
Devatenáctičlenné družstvo ošetřilo a uložilo svoje krásné moderní dvouposádkové lodě Fevy a spolu se svými rodiči a trenéry se sešlo odpoledne 10.prosince v jídelně Českého Yacht Klubu. Hlavní trenér Hanka Kábová jim tu připravila příjemné posezení s pohoštěním k ukončení letošní jachetní sezóny. Mladí si připoměli veselé, někdy i napínavé příhody ze závodů a soustředění. Nikdo je neomezoval programem a přesto večer proběhl k úplné spokojenosti. Panovalo veselí, i když čtyři přišli dnes naposledy. Matouš Hlaváček, Klára Kaltounková, Jiří Smrčka a Lukáš Košata dovršili věkovou hranici této lodní třídy a v příštím roce přejdou na jiné, s největší pravděpodobností to budou lodě třídy 29er. Do letošního roku právě tito čtyři měli nejlepší výsledky, a proto věříme, žese jako stejně dobří předvedou jako dorostenci. I takové rozloučení může být veselé, protože se budou opět potkávat na soustředěních a některých závodech v příští sezóně. V závěru Uťaly dostali od Hanky dva dorty jako sladkou odměnu za ukázněnou a snaživou práci v družstvu. Pochvala a ocenění práce Hanky Kábové i pomocných trenérů a záchranářů za výbor přednesl zástupce předsedy výboru. Nebylo ani třeba jejich práci známkovat, protože jejich obětavá a úspěšná práce, spolu s dalšími třemi družstvy mládeže, vynesla ČYK opět na 1. místo mezi všemi jachetními oddíly republiky.
Večer napadl sníh. Na závěr Uťaly vyšla mládež do zimy a ze břehu řeky vypouštěli zažehnuté svíčičky v ořechových skořápkách. Ani oni nezapoměli na tradici a svoje setkání ukončili vesele.
Nezapomenou ani dospělí, kteří na štědrý večer přijdou do klubu, aby ozdobili svoji loď, a ti odvážliví se účastnili soutěže o nejlepšího českého kubu.

R.H.


UŤALA a Ledová plavba
3.12.2017
Letošní rok byl pro klub velice obtížný. Neustálý boj s „developery“, kteří přicházeli s projekty na hotely v zátoce Podolského přístavu, a pro které nacházeli u úřadů větší pochopení než pro stoletý klub a pro sport a mládež daleko prospěšnější činnost v památkově chráněné zóně pod Vyšehradem. To vyžadovalo hodně úsilí a ztrátu času přípravou obranných dokumentů. Zatím s úspěchem. Jako by to nestačilo. Při pečlivé údržbě naší historické a památkově chráněné loděnice, o kterou neustále pečuje předseda Honza Šilhavý, stavitel Éda Soukup a správce budov Jarda Havelka, objevilo se narušené místo, způsobené zatékáním. Je to důsledek nekvalitní práce z doby, kdy o údržbě majetku rozhodovala sjednocená tělovýchova. Dnes to znamenalo náročnou výměnu nosného rohového sloupu, a s tím také vnějšího a vnitřního opláštění. Této náročné tesařské práce , pro kterou se nepodařilo najít odbornou firmu, se ujal Éda s pracovníky své firmy. Současně byl rozšířen prostor pro dnes již nepostačující archiv klubu a nově byla uspořádána šatna mužů. V příštím roce nás čeká revize rozvodů elektřiny. Výměnu kabelů podle nových předpisů ještě letos zvládl Éda s Pepou Kábou. Jsme tedy připraveni. Starostí nad hlavu, ale zato potěšitelné byly výsledky tří družstev mládeže a pátého, Zdenálova družstva dospělých v posádce HEBE na moři. To nám vynahradí všechno to trápení. Tomu bude věnována pozornost později, až celostátní žebříček bude uzavřen. S takovými starostmi se výbor rozhodl, že zhodnocení činnosti klubu dáno na program výroční schůze, a letošní Uťalu nebude zatěžovat programem a ponechá jí volný průběh v diskuzi.

Před zahájením Uťaly byla odpoledne na programu Ledová plavba. Dobrá organizace vedoucího přístavu Édy Soukupa uspořádala vyplutí dvanácti kajutových plachetnic a motorových člunů. Vyrazily proti proudu, před mostem se otočili a vrátili se do přístavu. Byl na ně nádherný pohled. Pluly spořádaně v řadě zasebou. Tím ukončily i kajutovélodě letošní sezónu. Vzhledem k chladnému počasí a ledové vodě si zasluhují, aby byly jmenovány, lodě se svými kapitány: VERONIKA – Éda Soukup, SIRAEL – Mirek Vyšín, PONTOS – Petr Pospíšil, BARBORA – Pavel Jindra, KRASIN – Michal Urban, MIKA – Marek Matějka, SANDÁL – Jan Horký, ALLI ANN – Kamil Kolařík, OSLÍK II – Pavel Rajchrt, CHRIST CRAFT – Petr Křenek, BARKA – Jaroslav Vorel, MIHULE – Petra Hajská.

Již brzy, na Štědrý den, se opět sejdeme v klubu, abychom pohladili svoje krásky na zimovišti nebo na vodě, popřáli si vánoční svátky a jako každoročně zhodnotili soutěž o nejlepšího českého kubu.

Místostarosta L.Zícha s předsedou ČYK J.Šilhavým Olga a Zuzana, autorky výzdoby


R.H.


UŤALA Cadetů
29.11.2017
Družstvo Cadetů ČYK přizvalo kamarády z YC Toušeň, YC Neratovice a YC Roudnice n.L., také jejich trenéry a rodiče, aby oslavili ukončení jachetní sezóny. V takovém společenství se zúčastnili řady závodů doma i v zahraničí. Spolu s Němci a Poláky se letos sešli i na Poháru CECC v Holandsku, kde se uskutečnily oslavy 70 let založení Mezinárodní asociace lodní třídy Cadet. Bylo tedy na co vzpomínat, zejména když se tam potkali závodníci z jedenácti států, včetně vzdálené Australie a Argentiny. Zastoupení České republiky devíti posádkami nebylo zanedbatelné. V české výpravě byly i tři posádky z ČYK. Je pochopitelné, že ve výsledcích se nutně projevil chybějící každodenní styk s mořem, u přímořských zemí samozřejmý. Sportovní zhodnocení českých družstev Cadetů provedli trenéři Z. Parůžek (předseda LT Cadet), A. Mrzílek a Z. Davídek. Z našeho družstva odejde Lucie Štursová, která završila horní věkovou hranici Cadeta a bude se muset poohlédnout po jiné lodní třídě. Její zkušenosti však družstvo neztrácí, protože slíbila, že bude pomáhat při vedení tréninků v družstvu Cadet. Po rozboru letošního roku přišel na řadu plán roku 2018 a promítání fotografií a videozáznamů z uplynulé sezóny. A potom - následovala volná zábava.

>


R.H.


Dámský klub zdobí loděnici
29.11.2017
Končí letošní sezóna a na programu je ještě odstrojení, opravy a úklid lodí, úklid v loděnici, Uťala – tradiční posezení k zakončení sezóny a Štědrovečerní posezení se soutěží o nejlepšího Kubu. Jaké by to byly svátky, kdyby loděnici v tyto dny chyběla výzdoba, o kterou tradičně pečuje Dámský klub pod taktovkou Zuzanky Válové. Také letos v pátek 24.listopadu DK zaplnil jídelnu, a to nejen svými pilnými členkami, ale i chvojím a mnoha dalšími ozdobami, které většinou sami vyrobily a kterými vyzdobily jídelnu, stoly a verandu. Nechyběl ani rozsvícený stromeček. Každá členka DK si pak navíc domů odnesla vlastnoručně vyrobený adventní věnec.R.H.


Ratolest Fest 2017
22.7.2017
Letos již počtvrté se sešel velký organizační tým městské části Prahy 2 a 5, aby dětem nabídl zábavu i náměty pro celoroční vyžití ve volném čase. Akce se konala po celý den v sobotu 27. května na obou březích Vltavy, které spojoval přívoz. Byla vskutku bohatá, protože obsáhla více jak sto sportovních, uměleckých, přírodovědných i technických programů a zážitků. Protože akce je spojena s náborem dětí, účastní se jej každoročně i ČYK. Větším dílem jej reprezentovalo družstvo RS Feva, které od rána do večera svezlo více jak sto dětí, předvedlo jim ovládání plachetnice, neúnavně odpovídalo na dotazy a poskytlo připravené letáky. Dětem pomohly nejen děti – naše dětské RS posádky, ale i jejich rodiče a trenéři družstva.
Mnoho pěkných fotografií na www.zonerama.com/hkabova/Album/3228759

R.H.


Historie joly 22
12.7.2017
Nové generace ji nepamatují, a přeci se našlo několik pamětníků, když z iniciativy dcery žijícího někdejšího jednoho z majitelů a závodníků, člena ČYK p. Karla Kulhánka bylo pilně hledáno v archivech ČYK i brněnského Františka Novotného. Také pan Kulhánek vlastnil jednu J 22 (CZ l, DANIELA), kterou po skončení své sportovní aktivity prodal do Rakouska. A tam ta loď je stále ještě aktivní. Rakušané měli zájem, zda tato lodní třída se v Česku ještě provozuje a kteří loďaři ji stavěli.
Jedná se o tříposádkovou dřevěnou klinkrovou, později karvelovou plachetnici, označovanou jako jola 22 m2 nebo jola 22, v Německu jako J-Jolle, Binnenjole anebo Nationale Jolle. Byla koncipována německým Jachetním svazem jako výcviková loď. Její délka je 6,1 m, šířka 1,7 m. Plochu plachet má 22 m2, hmotnost 400 kg. Byla považována za náročnou středoevropskou třídu a rozšířila se v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Francii, Jugoslávii a Československu. Pravděpodobně pro náročnost amatérské stavby, náročnost na ovládání i četnost posádky tato třída nenašla u nás větší počet zájemců a brzy byla nahrazena lodní třídou Star. V ČYK byly jen čtyři lodě, v Brně šest. Staviteli těchto lodí v Praze byli Neumann a Jiří Hradecký, v Brně Jaroslav Dřevo. Daleko větší rozšíření bylo zaznamenáno v německy mluvících zemích. Bylo uspořádáno i několik Mistrovství Evropy a několik evropských pohárových závodů. V Kostnici na Bodensee bylo r. 1981 ustaveno sdružení J-Joll.

Ke vzájemné výměně informací se v ČYK 27. Června 2017 sešli: Ing. Simona Kulhánková, která setkání nejen iniciovala, ale také obohatila o brožuru „22-m2-Rennjolle“, obsahující příspěvky archivu ČYK a za Brno Fr. Novotného, a mnoho archivních fotografií. Dále Fr. Kulhánek, J. Šilhavý, předseda ČYK, který J 22 pamatuje v klubu, Fr. Novotný, který se opět představil jako nepřekonatelný archivář brněnského kraje, Ivan Englich, který přinesl mnoho dobových fotografií, Z. Válová, která pamatuje svého otce, závodícího na J 22, a R. Holý, který vyhledal informace z archivu Českého Yacht Klubu.

J 22 je krásná rychlá plachetnice, které v Čechách a na Slovensku vzešla jako hvězda, ale měla tu jen krátký život.R.H.


Jachtařský festival
9.5.2017
Na Rašínově nábřeží v Praze a na lodi Cargo Gallery se 29.dubna 2017 konal první ročník festivalu, který byl zaměřen výhradně na jachting ve sportovních klubech. Aktivně se zapojil také ČYK, aby umožnil dětským návštěvníkům „ochutnat“ vodu na sportovních lodích. Největší podíl na úspěšné akci vykázali trenéři našich družstev Optimist, Cadet a RS Feva. Poznat principy plachtění „na suchu“ mohly děti na trenažéru, který dodal Orthodox YC. Bezpečnost akcí na vodě byly zajištěny Hladinovou záchrannou službou, jehož čluny dal k dispozici ČYK. Zapojilo se i družstvo HEBE, čtvrté družstvo ČYK, které má v programu jachting mládeže i dospělých v širokém záběru, a je úspěšné i na námořních regatách. YC CERE předvádělo plachetnici pro tělesně postižené. O šířce záběru této akce vypoví www.jachtarskyfestival.cz. Jeho součástí je též zdařilé video „Kde vznikl český jachting“, které bylo vydáno ke 120. výročí českého jachtingu. Kliknutím na libovolný obraz videa se tyto zvětší do velikosti obrazovky. Doporučujeme jeho shlédnutí.

R.H.


Valná hromada 2017
5.5.2017
Valnou hromadu ČYK, svolanou výborem na 26.dubna, zahájil předseda Jan Šilhavý. Zprávu o sportovní činnosti klubu v roce 2016 přednesl sportovní kapitán Zdeněk Davídek, zprávu o hospodaření hospodářka Zuzana Válová, zprávu revizní komise Jiří Benetka s návrhem na schválení hospodaření klubu v roce 2016. R. Holý přednesl návrh výboru, aby dvěma zasloužilým členům bylo uděleno čestné členství:

Jan Šilhavý (* 29.6.1941)
je členem ČYK od r. 1958. S jachtingem začal v ČYK, nejprve na jole 15m2 a O-jole, poté stavba vlastní FD. Následovaly roky, ve kterých se věnoval synovi, který si rovněž jachting oblíbil. Se synem jezdil na závody, stavěl mu lodě. Když se syn osamostatnil, Honza věnoval svůj volný čas práci v klubu, a postupně funkcím ve výboru. Dvacet let (1984-2004) byl sportovním kapitánem, v současné době je od r. 2004 již třetí volební období předsedou klubu, v období, které se vyznačuje náročným řešením řady úkolů, týkajících se zachování klubu, podnikání řady právních i finančně náročných akcí pro udržení loděnice, pozemku i přístavu.

Zdeněk Davídek (* 1.6.1941)
je členem ČYK od r.1967, tedy padesát let. Celý svůj život věnoval jachtingu, v pozdějších létech výchově mládeže. Od r. 2004 je v klubu sportovním kapitánem, současně členem Komise loďařsko-měřičské při ČSJ a hlavním měřičem lodí třídy Cadet. V klubu je dále vedoucím družstva mládeže Cadet a jeho trenérem, také členem Hladinové záchranné služby. Za obětavou práci pro jachting mu Český svaz jachtingu v r. 2010 udělil Zlatý čestný odznak. V klubu postavil první loď třídy Cadet a následně mnoho dalších, klubových. Klubu a uživatelům řeky pomáhá řešit vznikající problémy v oblasti techniky plavby a lodní konstrukce. Vysoce aktivním je i mimo klub. Je autorem konstrukce lodí Bohemia, Corona, a úprav mnoha dalších. Pro sebe si postavil námořní plachetnici (Diana), která absolvovala několika plaveb na moři, na kterou mu však, pro práci pro klub, nezbývá čas.

V diskuzi se ozval jen jeden hlas. Otec nejúspěšnější žačky se dotázal, zda by klub nemohl přispívat rodičům na vysoké náklady, se kterými je spojena účast dětí na zahraničních závodech. Vysvětlení podal předseda. Všechny přednesené zprávy byly jednomyslně schváleny. Usnesení VH přednesl Z. Davídek a bylo schváleno.R.H.


Úklid v loděnici i areálu
27.3.2017
Snad není domácnost, aby neprovedla jarní úklid. Poněkud jiný, náročnější, probíhá každoročně v loděnici a přístavu nejstaršího českého jachetního klubu. Letos jste jej mohli sledovat (nebo se i připojit?) v neděli 26.3. Snad nejvíce to bylo vidět v přístavu a areálu klubu. Tým posádek kajutových lodí pod dohledem kapitána přístavu Édy Soukupa zapracovali, jak snad dávno nikdo nepamatuje. Však také již příští týden startujeme první klubový závod, pro který všechny přistávací plošiny musí být připraveny. Pro okolní svět je čistota a pořádek první vizitkou. Druhou jsou sportovní výsledky, a ty za loňský rok byly Svazem, shodou okolností také tuto neděli na výroční schůzi, opět oceněny jako nejlepší. Dík všem těmto snahám členů klubu i jejich trenérů můžeme do letošní sezóny vstoupit jako dobře připravení borci a radovat se z dosahovaných výsledků.

R.H.


Družstvo Feva v akci
27.3.2017
Počasí krásné neděle 26.března lákalo na procházky, ale jachtaři dobře věděli, že brzy zaklepe jaro a svojo náčiní musíme připravené. Nepřekvapila proto nikoho tato zpráva trenérů družstva RS Feva, podepsaná Hankou Kábovou: „Dnešní odpoledne využil tým RS Feva ČYK k přípravě lodí na sezónu. Sešli jsme se v plném počtu – závodníci i rodiče. Lodě jsou umyté a připravené. Díky krásnému počasí jsme stačili i brigádu na úklid pozemku. Děkujeme všem za velký kus práce a pohodové odpoledne.“Hanka Kábová, Foto autor


Vzpomínali jsme na Jirku
26.2.2017
V sobotu 25.února jsme se sešli v loděnici ČYK, abychom uctili památku Jirky Budáka, čestného člena, který zemřel nečekaně poslední den minulého roku. Prožil s námi 55 let v klubu a za své neúnavné práce na údržbě loděnice byl vyznamenán „Řádem dřevěné kladky“. V r. 2007 jmenován čestným členem. Řadu výsledků jeho práce budeme ještě dlouho potkávat při návštěvě klubu, jako např. několik schůdků k řece, které nám ulehčují pohyb v areálu, pochozí lávky podél kolejišť na našem zimovišti, a budou nám připomínat jeho pracovitost. Během svého pobytu v klubu postupně postavil a provozoval několik motorových kajutových lodí. Jeho sportovní výkony vyžadují samostatné pojednání. Bude možné si je připomenout prohlédnutím krabice plné lodních deníků. Ty a rodinná alba s fotografiemi kolovaly na stolech, zásobených domácím občerstvením. Vzpomínky se účastnila rodina, zastoupená vnuky Jirky, dále členy klubu a veterány 41. Skautského oddílu, jehož členem Jirka byl. Řada členů klubu se omluvila, protože zimní výcviky mládeže a lyžařské zájezdy ještě neskončily. Schůzku zahájil Ruda Holý v zastoupení za onemocnělého předsedu. Z vedení klubu byl přítomen také Jarda Havelka a sekretářka Dana Horká. V obsáhlém projevu vnuk Jirky nám přiblížil život svého dědy ve větší šíři. Přiblížil nám Jirkovo soukromí, a jako dobrého otce a dědu. Nejen obsáhlý, ale až dojemný byl projev jednoho z přítomných skautských veteránů. Se skautským klubem se Jirka sblížil s přírodou, prožil mnohá úskalí likvidací skautingu i života v utajení.

Ruda představil účastníkům Édu Soukupa, který přiznal, že Jirka byl prvním členem, kterého v klubu potkal, když se zajímal o členství. A po více letech dokonce převzal od Jirky funkci správce přístavu. Na Jirkovu památku postavil na stůl skleničku s Becherovkou, aby každý přítomný mohl Jirkovi připít. Po skončení vzpomínkového večera Éda vylil obsah „Jirkovy“ skleničky do řeky v místě, kde stával motorový člun ANDREA.R.H.


Dámský klub nastartoval
20.2.2017
V závěru loňského roku nám DK připravil vánoční výzdobu loděnice, a také ji uklidil, s přáním, abychom se brzy opět sešli pospolu a u lodí. Neuplynuly ještě celé dva měsíce a DK byl opět aktivní. Tentokrát v pátek večer 17.2., aby připravil oslavu kulatých narozenin Hanky Kábové, trenérky roku 2016, a narozeniny naší hospodářky Zuzanky Válové. A opět bylo v klubu bujaré veselí.

R.H.


Z Cadeta na OH
20.2.2017
V bohaté sérii přednášek pořádaných Zdenálem z družstva HEBE uskutečnila se 14.února ve Staré Sokolovně v Podolí poutavá přednáška o cestě olympioničky Veroniky Fenclové-Kozelské z Cadeta na Vltavě na dvě Olympiády. Přitažlivý vzor pro naši jachtařskou mládež, i když pro svou finanční a časovou náročnost nemusí být uzavřen tou nejvyšší účastí na olympijských hrách. Přednáška obsahovala také rozbor rozjížděk Veroniky na OH 2016 v Riu, který byl cenným příspěvkem aktivním jachtařům.

R.H.


Družstvo HEBE IV v akci
11.2.2017
Jako přípravu na letošní sezónu vedoucí družstva Zdenál (Zdeněk Sünderhauf), připravil sérii sedmi zajímavých a poučných přednášek, které se konají ve Staré Sokolovně (Podolí). Rezervovat si místo je možné na www.hebe4.cz nebo na Info@hebe4.cz. Program přednášek:

1) 8. února – David Křížek o jachtařské psychologii a nových trendech v jachtingu
2) 14. února – OH 2016 z pohledu závodnice a kouče Jakuba Kozelského.
3) 21. února – Milan Hájek: Taktika a strategie
4) 28. února – Tomáš Musil: Trimování plachet
5) 7. března – Milan Koláček: Navigační programy při závodě na moři
6) 14. března – Martin Soušek: Změny závodních pravidel
7) 21. března - Petr Fiala: Taktika, strategie a technika jízdy při závodě

První přednášku špičkového jachtaře Davida Křížka vyslechli posluchači 8.2. v plném sále Staré Sokolovny, a využili i čas věnovaný diskuzi a dotazům.R.H. FOTO: J.Havelka


Štědrý den v klubu
9.1.2017
V tento sváteční den v poledne přicházejí členové klubu do loděnice, aby si popřáli svátky, přátelům dali dárek, zavěsili vánoční ozdobu na svou loď a účastnili se soutěže o nejlepšího „kubu“. I tentokrát tradice byla zachována a jídelna se naplnila lidmi se sváteční náladou. Problémem bývá hodnocení kuby, protože nemáme pravidla a každý by chtěl vyhrát. Odměnou mu přitom je jen pochvala a prázdnění mis a pekáčů. Tentokrát choulostivou funkci hodnotitele udělil předseda Honza Šilhavý Jardovi Havelkovi. A dobře udělal, jak o tom svědčí pečlivě sepsaný protokol:
Ortel devíti hodnocených a anonymně předkládaných „kubů“ zněl: Nabídka Pavla Švarce měla sice úspěch a mnoho příznivců, ale může zvítězit jen v kategorii „nekuba“, protože oproti tradici české kuchyně obsahuje šunku (ale výbornou!). Zato kuba, kterého Pavel přinesl od maminky, byl hodnocen jako výtečný, s chutí rozloženou v každém soustu. Pavel, snad proto, aby si zajistil vítězství, přinesl z domu ještě jednu porci, která byla hodnocena jako výborná. Obsah misky Olgy Havlíkové, jinak specialistky na francouzskou kuchyň, byl výborný, ale hodnotícího komisaře zklamalo, že obsažené kroupy byly oproti loňsku tvrdší. Soutěžní vzorek Zdeny Svobodové zvítězil, ale v kategorii experiment, protože obsahoval libové uzené, možná špíček, a to přeci do klasického postního kuby nepatří. Posádka Svaté Kateřiny, Pavel Horák a Miloš Hůla předložili velmi dobrý standard, splňující předpokládané vlastnosti, a to, i když jeden vychvaloval chuť a kvalitu kuby toho druhého na vlastní (vzácný projev kamarádství). Ale posádka Sv.Kateřiny má ještě jednoho člena posádky – ani on, ani jeho kuba nebyli nalezeni. Do kategorie „kuba nekuba“ byl také zařazen salát s červenou řepou od Krilů. Postní jídlo to je, a bylo výborné. Právem dostalo označeno tři plus. Obsah pekáče od Jarky Havelkové byl označen jako dobrý standard. Právem? Tady hodnotitel byl skromný v hodnocení, protože se jedná o manželku? Byl tam ještě další kuba, hodnocený jako velmi dobrý, ale autorka nebyla zjištěna. Ze skromnosti, a nebo již odešla, aby dětem doma připravila Ježíška? Rozchod do domovů byl postupný, za hlasitého přání

KLIDNÉ A RADOSTNÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ !!!


R.H.


Výročí Rozárova odchodu
5.1.2017
V řadách členů klubu jsme měli i vnuka našeho zakladatele Rösslera-Ořovského, Josefa Rösslera , skautským jménem Rozára. Svojí aktivitou v zaměstnání i jachtingu soutěžil se svým dědou, kterého potkával v klubu jen jako dítě, ale povahou byli oba rozdílní. Společensky aktivní byl Rozára zejména při rozvoji českého námořního jachtingu, ale poznámky „to je vnuk zakladatele jachtingu“ kategoricky odmítal. V klubu jakoby ani nebyl. Zato jste jej našli buď na stavbě jedné ze svých dvou originálně řešených plachetnic anebo na moři. Jeho nejčastějším revírem byl Balt, kam vyplouval z Prahy po Vltavě a Labi. Svým posádkám se zapsal jako výtečný kapitán a dobrý kamarád. Od r. 1933 byl čestným členem ČYK, od r. 2001 držitelem čestného odznaku Českého svazu jachtingu. Zemřel 30.prosince 2015 ve věku nedožitých 90 let života. Když uplynul rok, jeho synové Jiří a Bobeš a snad nejpočetněji v plavbách obou Štírů zastoupená Radana Švorčíková pozvali členy posádek všech Rozárových plaveb a zorganizovali velmi pěkný vzpomínkový večer v klubu. Ze Švédska přijel také Pavel Šulc, pamětník Rozárových plaveb ve švédských skérách. Účastníci shlédli v klubovně film, kterým Rozára zdokumentoval životní dráhu obou Štírů. V kratším filmu byla zachycena jedna z plaveb na ostrov, který Rozára pojmenoval ostrovem Štírů. Totem plaveb Štíra, který zhotovil mladý Hötzel, byl převezen do Prahy a uložen na verandě u modelu Štíra. Radana vyhotovila úplný přehled Rozárových plaveb a zorganizovala pohoštění účastníků. Posádky si zazpívali jako kdysi na palubě a uctili tak památku svého úspěšného kapitána. Dnešní večer a Rozárou dvě napsané knihy (Ve znamení Štíra; Ostrov Štírů) jim budou kapitána ještě dlouho připomínat.

R.H.


Optíci uzavírali sezónu 2016
7.12.2016
Družstvo Optimist uzavřelo letošní jachetní sezónu v klubovně, v neděli 27.listopadu. Vyhodnocení sezóny provedl jejich hlavní trenér Pavel Schwarz. Protože se jedná o družstvo, které je hlavní oporou výchovy mládeže v ČYK, vyhodnocení nemohlo být jiné než radostné. Méně radostné již bylo rozloučení s členy družstva, kteří je opouštějí, protože v příštím roce překročí věkový limit této lodní třídy. Mezi nimi je Matěj Jurečka, který byl vyhodnocen jako nejlepší opťák roku. Všichni mu popřáli hodně úspěchu v další jachetní kariéře, a v závěru večera se věnovali debatám o situacích letošní sezóny, a také pohoštění, na které vedení družstva s rodiči dětí nezapomnělo.

R.H.


Vánoční výzdoba 2016
2.12.2016
Dámský klub, neformální sdružení žen Č.Y.K., ochotných pomáhat k vytváření hezkého a radostného prostředí v klubu, pod vedením vždy iniciativní Zuzanky Válové se sešel v neděli 27.listopadu, aby jako každoročně vyráběl adventní věnce a vánoční ozdoby. Těmi pak vyzdobil jídelnu a další prostory loděnice. Jsme tak připraveni v příjemném prostředí oslavit vánoční svátky a konec roku. Ochotných naučit se něčemu novému anebo alespoň přihlížet, co šikovné ruce dovedou, bylo hodně. Popularita této akce každoročně rostla, tak, že letos již byla kapacita jídelny překročena. Na členky DK bylo radost pohledět, pracovaly jako závod. Nikdo to nehodnotil, škoda, ačkoliv tentokrát byl osobně přítomen i sám předseda, ale dosud nikdo pro takovou soutěž nevytvořil pravidla. I bez píšťalky a bodování lze konstatovat, že k nejpilnějším patřila Dana Horká, Hanka Kábová se svou dcerou Bárou, jejíž miminko zatím spinkalo na zdravém vzduchu, Vlasta Soukupová, Blanka Jindrová, Monika Koutová. Odbornou radu, suroviny a potřebné nářadí jako vždy opatřila Zuzanka.R.H.


UŤALA družstva Cadet
1.12.2016
O tomto zdařilém večeru nám vedoucí družstva Cadet Zdeněk Davídek poslel následující zpráu.
V pátek v odpoledních hodinách a v podvečer se sešli posádky LT Cadet v klubovně ČYK na závěrečném setkání k ukončení závodní sezóny 2016. Pozvání přijali i posádky z YC Toušeň a YC Neratovice. Vrtkavé podzimní počasí způsobilo uvržení několika závodníků do stavu nemocných, včetně onemocnění předsedy ALT Cadet, a tak jsme jejich neúčast omluvili a popřáli jim rychlé uzdravení. Trenéři Zdeněk a Pavel připravili pro Uťalu krátký program. Zdeněk v úvodu přivítal závodníky a jejich rodiče, vyřídil jim pozdrav a přání dobré nálady od čestného předsedy ČYK Rudolfa Holého a předsedy ALT Zdeňka Parůžka. Potom stručně zhodnotil úspěšnou letošní sezónu, vyzdvihl vynikající úspěch posádky Zuzka a Eliška Vychová z YC Neratovic, které se staly mistry Evropy v kategorii dívek, a úspěch posádky ČYK Lucka Štursová s Annemarie Kramplová, která obsadila na ME v kategorii dívek 5. místo. Zdeněk popřál všem hodně píle a úspěchů do nové sezóny a všechny pozval na zahajovací závod příští sezóny 2017, kterým je už tradiční Ski regata, jejíž zimní lyžařská část se jede 7. – 8.1. v Krkonoších, ve Vítkovicích. Na závěr svého úvodního povídání Zdeněk pozval přítomné ke shlédnutí krátkých filmů ze záznamu na  CD o historii jachetních závodů LT Cadet z  let 1971 až 1976. Promítnuté filmy doprovodil krátkým vysvětlujícím komentářem. Velké pobavení vzbudil dotaz, na kterém cadetu jsem jel v tom filmu já? Inu na žádném, protože v té době mně již bylo 30 pryč. Ale že se mohou podívat jak v jednom záběru z roku 1971 při Mistrovství republiky na Dářku stojím na ježku a vypouštím jednu z posádek ČYK na vodu. Mohli jsme také zahlédnout chlapeckou tvář bývalého ministra školství Dalibora Štyse, nebo mladickou tvář Vaška Hudce a celé řady jiných, dnes již ctihodných mužů, kteří pro český jachting mnoho vykonali.. Všichni se náramně pobavili a hlavně mohli na vlastní oči vidět obrovský rozdíl ve vybavení posádek a lodí. Těch více jak 40 let je opravdu znát.
Setkání jsme zakončili přesunutím se z historické klubovny do naší „malé klubovny“, s královstvím u kustoda Petra, kde závodníci dostali dva velké dorty a řady zákusků. Hlad a žízeň pak mohli všichni, dle svého apetitu, uhasit v Petrových delikatesách. Po 20-té hodině se Uťala skončila a vše nasvědčovalo, že k oboustranné spokojenosti. Popřáli jsme AHOJ letošní sezóně a popřáli si hodně štěstí do nové sezóny, ve které nás čeká příprava na MS v Holandsku, kde bychom se chtěli ukázat v co nejlepším světle.
Všem, dětem i jejich rodičům, za kolektiv trenérů děkuji za spolupráci a výkony v sezóně 2016, a přeji šťastné Vánoce a hodně sil a úspěchů v novém roce 2017.Ahoj, Zdeněk Davídek


Konkolského nová knížka
26.11.2016
Náš čestný člen Ríša našel svůj nový domov. Z USA přesídlil do Dolní Lutyně a napsal novou knihu. Jeden její výtisk věnoval naší klubové knihovně. Má název Na ostrově pirátů . Navazuje na cestopis Karibikem na Pacifik. Je součástí jeho bohatého vyprávění o první sólo-plavbě kolem světa. Obsahuje Ríšovo zážitky z pobytu v roce 1973 na malém ostrově Taboga, jehož minulost je plná pirátů a zakopaných pokladů, které však dosud nikdo nenašel. Nová knížka v tuto předvánoční dobu se vzrušujícím obsahem, bohatě ilustrovaná více jak 150 původními fotografiemi a mapami, poslouží jistě mnohým jako krásný dárek nebo pro napínavé počtení v době vánočních svátků. Je již v prodeji v knihkupectví.

R.H.


Vzpomínka na Rozáru
26.11.2016
Posádka jachty ŠTÍR II nám poslala pozvánku na vzpomínkový večer k nedožitým 90. narozeninám nezapomenutelného Rozáry, úspěšného kapitána a stavitele ŠtírůR.H.


Skautští veteráni oddílu 41
21.11.2016
V loděnici ČYK se každoročně scházejí dožívající členové bývalého skautského oddílu 41, jehož členem byl i náš čestný člen Jirka Budák. Letos to bylo v sobotu 19.října. I tentokrát jich ještě přišlo čtrnáct, ve věku 79 až 87 let. Podle současné fotografie, pořád ještě junáci. Měli na co vzpomínat, na mladá léta i dobu dospělosti, prožitých za vlád režimů, které skautům nepřály.R.H. Foto: Jirka V.-Kamzík


UŤALA 2016
17.11.2016
Na středu 16. Listopadu byla ohlášena Uťala, tradiční setkání členů klubu k ukončení jachetní sezóny. Buď slábne pouto tradic, nebo nové generaci členů klubu již není přitažlivá. Anebo je to způsobeno tím, že klub je velký a jeho šest fiktivních skupin žije svým způsobem. Zejména tři dětská družstva, každé s vlastním programem výcviku i účasti na regatách, slaví začátek i ukončení sezóny, vyhlášení nejlepšího žáka a svátky roku samostatně. Oproti minulému století byla účast velmi slabá, ale sloupy, na kterých život klubu stojí, se dostavily. Přítomní si popovídali, snad i leckteré problémy vyřešili. Závěrem se ujistili, že se opět brzy sejdou, v poledne na Štědrý večer, aby pozdravili svoje zazimované miláčky, zasoutěžili o nejlepšího vánočního kubu a vzájemně si popřáli svátky radosti i do Nového roku.

R.H.


Otevření rekonstruované mansardy Rösslera-Ořovského
7.11.2016
Proč právě tato, a ještě až po více jak osmdesáti letech? Po sérii plovoucích kluboven Českého Yacht Klubu zakladatel klubu Josef Rössler-Ořovský navrhl na schůzi výboru na podzim 1911 postavit pevnou a velkou loděnici na hrázi podolského ochranného přístavu. Nejen že s výborem rozhodl, ale také ještě v následujícím roce zajistil její postavení, a tak vznikla unikátní třípatrová, celodřevěná budova, dnes již památkově chráněná a přesto bez přerušení více jak sto let sportovnímu jachtingu sloužící. V ní byly zajištěny všechny potřeby počtem členů a lodí narůstajícího nejstaršího jachetního klubu v Čechách. Stala se němým svědkem zrodu vodních sportů, ale také i jiných sportovních odvětví, zejména však kanoistiky, vodní turistiky a jachtingu vnitrozemského i námořního. Ne tak zcela němým, protože v loděnici se nachází též archiv, pracně budovaný z dokladů, mnohdy i ve stěnách a pod podlahou ukrytých, z doby první i druhé světové války a jachtingu nepřejících režimů. Na třetím podlaží se nachází třináct mansard, které byly přidělovány vybraným členům jako rodinná šatna. První z nich si ponechal sám zakladatel, aby zde v klidu překládal závodní pravidla pro jím zaváděné sporty, připravoval obhajoby prosazování samostatné účasti Čechů na mezinárodních soutěžích a Olympijských hrách, formuloval řešení právnických i diplomatických problémů, bránících rozvoji i zahraniční účasti sportovců pod českou vlajkou. Tady se scházel se svými spolupracovníky, s  Guth-Jarkovským, zakladatelem Českého Olympijského výboru, se členy „maffie“ při přípravách převratu v roce 1918 a řadou dalších při opatřování lodí a organizování závodů.

Po smrti Ořovského používala mansardu č. 1 do r. 1965 jeho druhá manželka Albína a pak následovala dlouhá doba jejího pietního opuštění. Rozvíjející se péče o výcvik zejména mládeže, nákladná údržba velké loděnice a přístaviště, potřeba modernizovat sociální zařízení i rekonstrukce loděnice po dvou katastrofálních záplavách vyvolávaly vysoké finanční nároky, které bránily i pouhému pomyšlení na nákladnou rekonstrukci něčeho, co neslouží současným potřebám klubu, co jen připomíná minulost, byť významnou a slavnou. Myšlenka rekonstruovat mansardu do původní podoby, aby připomínala slavnou dobu působnosti samého zakladatele našeho klubu a začátků českého vodního sportu, znovu ožila, když člen klubu Alexandr Dlouhý věnoval klubu finanční dar na její rekonstrukci . Rekonstrukce byla svěřena profesionálnímu restaurátorovi Tomáši Holému, který ji odborně provedl během tří měsíců. Týkala se nejen původního secesního nábytku, ale též vnitřních i vnějších stěn, parketové podlahy i dubového kazetového obložení, zhotovení replik tří západních oken, která v minulosti byla necitlivě nahrazena laminátovými. Červotočem napadený interiér byl ošetřen kobaltovým ozářením ve specializovaném pracovišti. Látkové tapety byly nahrazeny novými s obdobným vzorem. Původní elektrické rozvody byly nahrazeny novými, aby odpovídaly současným a bezpečnostním předpisům. Tuto odbornost zajistil člen klubu Pepa Kába. Pro svítidla a vypínače se podařilo nalézt bezpečné retrovýrobky, původním vzhledově odpovídající. Pro slavnostní otevření mansardy č. 1 péčí předsedy Jana Šilhavého byla vydána brožura, obsahující vysvětlující text a třicet barevných obrázků.

Slavnostní otevření rekonstruované mansardy uspořádal výbor klubu dne 20. října 2016 pro zvané. Program obsahoval uvítání návštěvníků, výklad historie klubu, loděnice, mansardy a plodného života Josefa Rösslera-Ořovského, který provedl předseda klubu Jan Šilhavý. Následovala prohlídka loděnice a vlastní rekonstruované mansardy. Výběr pozvaných byl omezen z důvodu malého prostoru samotné mansardy, a zacílen zejména na organizace z oblasti kultury a medií. Pro členy klubu a případné další zájemce výbor uspořádá výklad a prohlídku v listopadu v rámci každoroční „Uťaly“. Potěšila nás účast p. F. Koláře v zastoupení za Český olympijský výbor, Mgr. Swierczekové z Archivu Národního muzea, p. J. Čermáka z Národního technického muzea, Mgr. J. Taussikové, tiskové mluvčí JUNÁKA, RNDr. D. Svobody, kapitána Kapitanátu vodních skautů spolu s J. Fischerem, pí M. Prokšanové, redaktorky časopisu YACHT, I. Kuptíka, redaktora časopisu MČ Praha 4 – Tučňák, Mgr. M. Souška, který zastoupil Český svaz jachtingu, M. Blagoeva, presidenta České asociace námořního jachtingu. Zklamala nás, byť omluvená, neúčast zástupců Ministerstva školství, Ministerstva kultury, Českého dědictví UNESCO, primátora hl.m. Prahy, starosty MČ Praha 4, České Unie Sportu, Rozhlasu a ČTK. Filmový záznam slavnosti zachytila společnost Free SaM Alexandra Dlouhého. Vodní skauti projevili zájem o spolupráci v oblasti soutěžení mládeže.R.H.


Soustředění optimistů na Lipně
26.7.2016
V zájmu získání co nejvíce praxe pro závody letošní sezóny uspořádá družstvo Optimist ČYK ve dnech 6. až 20.srpna soustředění na Lipně. Protože nejsou sobečtí, nabídli několik zbývajících volných míst zájemcům z jiných klubů.

R.H.


Rozloučení RS se školním rokem
5.7.2016
Poslední červnový trénink 28.6. byl zakončen příjemným posezením dětí i rodičů. Pohodu nepokazila ani bouřka s přívalovým deštěm, která nás zahnala od grilu a z verandy pod střechu. Rodiče s trenéry probrali prázdninové jachtařské akce. Členové týmu se účastní Mistrovství světa, závodu Evropského poháru v italském Iseu, několika soustředění a na závěr prázdnin Mistrovství republiky. Děti hrály společenské hry a nikomu se nechtělo domů.
Foto: www.zonerama.com/hkabova/Album/1767753

HaKa


Velký úklid malé loděnice
30.5.2016
Co se nestačilo při „pálení čarodějnic“ bylo dokonale provedeno v sobotu 28.května. Celý den pod vedením Édy Soukupa dvacet pracovitých „sportsmenů“ vyklidilo a vyčistilo prostory malé loděnice, dílen a z části i velkou loděnici. Důkladné provedení čistky garantovalo osobní zapojení předsedy. Výsledkem byla velká hromada nepotřebného materiálu u vrat, o jejíž likvidaci se v týdnu postará Éda. Je to k nevíře, kolik se toho nasbírá za rok jen proto, „že by se to mohlo někdy hodit“. Zato dnes, radost pohledět.

R.H.


RS Feva na Ratolest Fest
30.5.2016
Akce Ratolest Fest, určená pro děti a mládež, se konala již po třetí, v sobotu 28.května na Vltavě za krásného letního počasí a s ještě větším úspěchem než předchozí. Vydatnou pomoc této dobročinné akci poskytlo družstvo RS Feva ČYK. Po celý den svými loděmi sloužilo pod vedením trenérů, manželů Hanky a Pepy Kábových, posádek lodí a Pavla Pavlouska na druhém záchranném člunu. „Povozili“ více jak devadesát dětí, aby je seznámili s jachtingem na moderních plachetnicích pro děti, mládež i dospělé. Dětem přiblížili odvětví sportu a zábavy, který se provozuje v přírodě, a naučí řadě nových dovedností. Ukázali jim také cestu ke zdravé soutěživosti . Opět jedna zdařilá akce ku prospěchu městské mládeže.
Více obrázků z akce naleznete na www.zonerama.com/hkabova/Album/1655278R.H. Foto HaKa


Pálení čarodějnic
17.5.2016
Posádky kajutových lodí pod vedením Édy Soukupa se vrhli poslední sobotu dubna na úklid přístaviště. Akce to byla chvályhodná, jen sil bylo málo a akce se bude muset opakovat za týden. Zbytek energie si chtěli vybít pálením čarodějnic, ale kde je vzít, když nejsou. Nepomohlo ani to, že Éda včas uklidil všechna košťata, ba i košťátka, jen aby neměly možnost ulétnout a svému trestu se vyhnout. Éda si ví vždy rady. Místo pálení ohňů zatopil pod grilem u břehu a všichni byli spokojeni. A opakovaný úklid za týden bude jistě úspěšnější.

R.H.


Lodě na vodě 2016
6.5.2016
Na výzvu redakce měsíčníku YACHT přispěl ke koloritu výstavy i Český Yacht Klub, letos ve větší míře než loni s využitím přistaveného plata, které se brzy ukázalo jako nedostatečné. Klub vystavil jednu loď FB, jednoho Cadeta a tři Optimisty. Zaskvěla se tam i MADLA, loď nejúspěšnější české optimistky Lucie Keblové, Honza Myslík zapůjčil Zdenálovi (Sünderhaufovi) dvě lodě RS. Třídenní akce stála mnoha našim členům ztrátu drahocenného volného času. Zdeněk Davídek a Pavel Schwarz, a s nimi pí Cvikrová, D. Horká, M. Houska, J. Nápravník, A. Synková, H. Valdhansová, M. Vlach, V. Vlachová, část posádky HEBE. Všichni podávali informace o vystavených lodích, avšak nikoliv v zájmu jejich prodeje, ale získání zájmu mládeže a jejich rodičů o jachetní sport. V závěru výstavy Č.Y.K. obdržel 3.cenu za nejhezčí plachetnici výstavy – byl jí náš Optimist.
Prezentaci klubu můžeme pochválit, a zúčastněným dobrovolným pomocníkům poděkovat, ale na samotnou výstavu se objevilo i v klubu mnoho rozdílných názorů a kritických postřehů. Hodnocení letošní výstavy je oproti minulým rokům nepříznivější. Bude proto zajímavé přečíst si některé názory zveřejněné na facebooku.
Např.: Za stav výstavy nemohou vystavovatelé ani návštěvníci (= potenciální kupující). Vystavovatelé jsou stále méně ochotni platit přemrštěné poplatky za účast, a část lidí si nechce za 150 Kč prohlížet bublifuky, rohožky atd.“ [F.Drak] „Kdo je v tuzemsku největším zásobovačem knih s jachetní tématikou? IFP Publishing – proč tam nebyli, a přitom knihu by si hodně lidí rádo koupilo, proč tam nejsou třeba sextanty, GPS, mapy …“ [J.Brožek] „… až na pár výjimek chyběly tuzemské loďařské firmy.“ „Tomu říkám výkon. Dostat na tak lukrativní místo ani ne stovku vystavovatelů, z nichž většina neměla s loděmi nic společného, je svým způsobem unikát.“ [D.Hrdina].
Výstižně to vyjádřil majitel společnosti Bemex Boot Vladislav Bezesný, který nevynechal jediný ročník výstavy. „Účast na výstavě nás letos stála sto tisíc, návratnost nula. Pokud se bude výstava konat i příští rok, o čemž pochybuji, bude určitě bez nás“. [D.Hrdina] „U letošního ročníku mi chyběla propagace výstavy“. [M.Voženílek] „Nikdy už na tuto výstavu nepůjdu, protože přestává být oborová a stává se z ní obyčejný koloniál typu kšandy, biče, plejovky.“ [T.Fiala] Ředitel výstavy V.Toman je s letošním ročníkem spokojený. „Ke zpoplatnění celé výstavní plochy jsme museli přistoupit kvůli přístupu MČ Prahy 2, která letos výstavu nepodpořila a chtěla zaplatit za zábor náplavky komerční cenu.“

Není chyba i u samého pořadatele?


Loď Lucky u stánku Diplom a cena Madla
Naše banery u stánku


R.H.


Valná hromada Č.Y.K. 2016
18.4.2016
Veranda loděnice se ve středu 13.dubna 2016 zaplnila členy, aby zhodnotili sportovní i společenský život klubu v uplynulém roce a zvolili výbor pro další čtyřleté období. Každý z přítomných obdržel od sekretářky Dany Horké Ročenku 2015 a Stanovy klubu, upravené ve smyslu nového zákona o spolcích. Předseda Jan Šilhavý přednesl zprávu výboru o činnosti. Hospodářka Zuzana Válová seznámila přítomné s hospodařením klubu v loňském roce a s finančním plánem pro rok 2016. Revizní zprávu přednesl Jiří Benetka. Kapitán klubu Zdeněk Davídek se věnoval dosaženým sportovním výsledkům klubu i jeho jednotlivých družstev mládeže. O velkém úspěchu jak trenérů tak závodníků Českého Yacht Klubu svědčí dosažení prvního místa v republikovém žebříčku mládeže, který eviduje výsledky 211 jachetních oddílů ČR. Málokdo si uvědomuje, že si to vyžádalo velikou obětavost našich dobrovolně pracujících trenérů, všestrannou pomoc rodičů závodící mládeže, i práci další interní organizace – stejně dobrovolně a bezplatně pracujícího družstva vyškolených členů Hladinové záchranné služby, vedeného Pepou Kábou.
Ve svém usnesení Valná hromada schválila přednesené zprávy a navržený rozpočet. Pro další čtyřleté funkční období byl zvolen výbor, a to ve stejném složení v jakém pracoval v uplynulém období, aby byla zachována kontinuita pokračujících prací k zabezpečení majetku a statutu klubu, k zachování optimálních podmínek života klubu.
Slavnostní body byly dva. Přítomné matce nejlepší žákovské závodnice ČSJ byl předán diplom, vyjadřující vysoké ocenění dosažených sportovních výsledků Lucie Keblové. Antonín Šavrda, 75 letý člen klubu, první velitel pražského záchranného družstva, byl Seniorklubem Č.Y.K. vyznamenán diplomem a Řádem dřevěné kladky.R.H.


Vstup do sezóny 2016
12.4.2016
Novou jachetní sezónu zahajujeme prvním závodem na Vltavě pod Vyšehradem a společenským večerem ZAŤALA. Obojí však letos mělo slabou účast. Závodem byl Memoriál Dr.Štěpána. Čáru přes rozpočet nám udělala celostátní termínová listina, která žákovské lodní třídy vylákala na závody mimo Prahu. Doma zůstala jen část družstva Optimist, ale ta se na startovní čáru dostavila. Větrná a deštivá sobota umožnila deseti lodím jen dvě rozjížďky. V neděli dopoledne se podařilo absolvovat další čtyři a odpoledne vyhlásit první letošní vítěze:

1. Jurečka Šimon
2. Rek Adam
3. Teubnerová Anna

Za nimi následovali: Lokajíčková Lucie, Nahodil Alexander, Popov Adam, Klíma Vojtěch, Dostál Tomáš, Janota Tomáš, Semerád Sebastián. Připsali si na svá konta první body. Nevadí, že jich bylo málo, protože účast lodí byla malá (Pro útěchu - naše babičky říkávaly: První vyhrání z kapsy vyhání – ale to se nevztahovalo a ani dnes nevztahuje na jachting).
Na Zaťale byl výsledek co do počtu přítomných horší. Musíme konstatovat, že společenský život v tomto století obecně slábne. Bývaly doby, kdy loděnice „praskala ve švech“, přitom informovanost o akcích byla obtížnější. Tentokrát ohlášený program nenabízel zábavu, ale závažné informace o současných změnách ve vlastnictví loděnice a o akcích, kterými výbor zabezpečil budoucnost klubu, a o krocích, které budeme muset ještě podnikat. Pravda, tyto životně důležité informace se členové dozvědí i na Valné hromadě, svolané za pět dnů na středu 13. dubna, ale tam pro bohatý program nebude dostatečný prostor k podrobnější diskuzi.
Ještě k Zaťale: Radost nám udělala přítomnost dvou čestných členů, Lídy a Pavla Šulce, které pamatujeme jako dorostence, se kterými se již řadu let setkáváme ve švédských vodách. I jejich dnes již dospělé děti pilně jachtaří.

R.H.


Milujte se, množte se
4.4.2016
Tato slova zazněla dnes z úst oddávajícího ve stařičké loděnici, ve které se sešel „národ jachtařský“, aby dosvědčil, že právoplatně byli sezdáni dva krásní mladí lidé:
Náš nejlepší dospělý závodník Jakub Nápravník (1101-882) s neméně dobrou jachtařkou Johankou Kořanovou (1203-492) z YC Neratovice. Radost byla převeliká, ochucená domácími svatebními koláčky a bohatým pohoštěním. Kdo to nestihl, může blahopřát na: kuba.napravnik@centrum.cz, ale protestovat, podle k pozvánce přiloženého „vypsání“, bylo možné jen před startem, „pak jste v háji“. A aby nemohlo dojít k omylu u jinojazyčných účastníků (skutečně tam byli), jako v řádném vypsání stálo „All you can do is protest before the start. After that, you´re screwed“.

Rozhodné slovo vysloveno První manželské políbení Podpis nevěsty
Na závěr přípitek Novomanželka Účastníci


R.H.


Meteorologie podruhé
3.4.2016
Ve středu 23.března ve společné organizaci ČANY a ČYK se v klubovně uskutečnilo pokračování přednášky Mgr.Valachové o meteorologii pro jachtaře. Pro srozumitelnost a praktické pojetí přednáška měla úspěch, stejně jako ta lednová. O zájmu posluchačů svědčila opět zaplněná klubovna.

R.H.


Jaro přišlo do loděnice
23.3.2016
Jaro vstoupilo 19.března i do naší stařičké loděnice a slibuje pěknou jachetní sezónu. Kdo k tomu přispěl? Kdo jiný než Dámský klub pod vedením Zuzanky Válové. Ta se ujala i výroby velikonočních ozdob a přibrala si jen jednu pomocnici, pětiletou Elišku, budoucí Opťačku (kdož pak ví ?). Když bylo třeba pevné mužské ruky, zaměstnala také Honzu Trousílka, našeho člena Čechoameričana, který na svátky přiletěl do Prahy. A ostatní, Hanka Kábová, Bára Havelková (Nápravníková), Vlasta Soukupová, Dana Horká a další se vrhly na okna jídelny, aby i jimi mohlo vstoupit jaro. Povedlo se. Když ke všemu přičteme i dobrý oběd od Édy Soukupa a Šárky Podlenové, kteří již druhý měsíc dobrovolně zastupují nemocného kustoda Petra, můžeme dnešek označit jako velice podařený den. O to víc, že Pepa Kába vedle funkce „pomocnice v kuchyni“ zvládl navíc i oslavu svého svátku.

Příprava Pomoc z USA Co se v mládí...
Okenní tým Už se zdobí Oslavenec


R.H.


HZS školila
2.3.2016
Bezpečnost našich členů při výcviku na vodě, na jachetních závodech, soustředěních a výcvikových táborech doma i v zahraničí zajišťuje družstvo Hladinové záchranné služby. Práce jejich členů je dobrovolná, bezplatná, tedy nanejvýš obětavá, a zasluhuje si uznání i vděk. Protože se jedná o činnost nejen náročnou, ale i zodpovědnou, všichni členové HZS jsou pravidelně školeni a přezkušování. Taková akce se pro sezónu, která je před námi, uskutečnila v sobotu 27.února v ČYK pro celou republiku. Organizačně školení zajistili Pepa Kába a Hanka Kábová (ČYK). Účastníků bylo 35, z toho 11 z ČYK. Na školení přednášeli: Náčelník HZS Karel Švec se věnoval historii a výhledu, meteorologii, Pavel Schwarz (ČYK) činnosti HZS v klubech a při sportovních podnicích, dále technice a záchraně se zaměřením na mládež na jednoposádkových lodích. Martin Soušek se zabýval spoluprací rozhodčích a záchranářů.Dominik Horn z Life Support s.r.o., se zabýval technikou pomoci a záchrany. Tato přednáška byla přítomnými označena jako vynikající. Na závěr Pepa Kába, náčelník pražského družstva, se věnoval technice záchrany, zaměřené na mládež na dvouposádkových lodích.

Pavel Schwarz Oživne....


R.H. FOTO HaKa


Libštát2016
29.2.2016
Libštát je městys (nejstarší písemná zmínka je z r.1322) v okrese Semily. Najdete jej na pozici N 50°33´35´´ E 15°24´52´´, daleko od moří. Tady, stranou od hlavního města, se před 46 lety poprvé sešla skupina českých námořních jachtařů a založila tradiční setkávání s bohatým programem. I to letošní, v pořadí již 46., organizované Jardou Berntem, začalo v pátek, a v sobotu již probíhal program souběžně ve dvou prostorách, ve Společenském domě a v nedalekém kině. Letos, oproti jiným rokům, zaznělo příspěvků od členů Č.Y.K. méně. Vystoupil president ČANY Martin Blagoev se zprávou o dění v České Asociaci Námořního jachtingu v roce 2015, Ruda Krautschneider vyprávěl „Jak to bylo s vorem“, Zdeněk Žižka vylíčil svou plavbu Portoriko – Kuba na Berntově s/y SAYONARA, dřevěné dvanácti metrové karavele, nesoucí 70 m2 plachet. V kině Jiří Brožek promítl film ze závodu Brandaris Race, holandského závodu velkých historických plachetnic z Harlingenu k ostrovu Terscheling. Libštát je každoroční radostné setkávání námořních jachtařů, kteří si mají vždy co vyprávět. Zejména pak ti, kteří v současné době již nejsou omezováni úředním šimlem a náležejí k těm, o kterých říká Ruda Krautschneider „na moři jsou ti, kteří tam chtějí být“.

R.H.


Štědrý večer v ČYK
7.1.2016
Stejně jako mnohá předchozí léta sešli jsme se v poledne Štědrého dnu v klubu, abychom zavěsili větvičku s vánoční ozdobou na své lodě, zimující v Podolí. Přišli i ti, kteří zimují svoje lodě jinde, např. na Slapech nebo i vzdálených mořích. Všichni si vzájemně popřáli svátky i Nový rok, a také – jako každý rok, ochutnali „českého kubu“. Tentokrát bylo deset plných pekáčů. Naše hospodyňky recept našich babiček nezapomněly. Údajně některé z nich připravovali muži – raději nebudeme jejich jména prozrazovat. Všechny porce byly tak výtečné, že se nenašli odvážlivci pro posuzovací komisi. A nebo si to jen nechtěli u kamarádek rozházet. Stejně výtečné bylo i přinesené domácí vánoční pečivo. Pro samé sladkosti nebyl u pultu kustoda zájem o jídlo. Vyhlášená prohibice (až na pivo) byla dodržena, protože přítomné bylytaké děti. Stejně se všichni těšili domů na kapra (někteří proti české tradici na řízky), ti hodní i na dárky. I těm, kteří se nemohli dostavit, výbor přeje z míst starodávného klubu radostné a klidné prožití vánočních svátků a stejně pohodový vstup do úspěšného Nového roku.
PS: V tlačenici, která po poledni nastala, nebylo možné fotografovat, proto je jen málo fotografií. Najdeme řešení na zvětšení jídelny, odpovídající růstu počtu členů klubu? Otázka, na kterou předem víme, že dlouho nebude kladná odpověď. Za úvahu ale stojí,R.H.


Družstvo RsFeva ukončilo sezónu 2015
7.1.2016
K rozloučení se sezónou se družstvo RsFeva sešlo v loděnici až 20.prosince. Přizvali se kamarády z Pardubic a Seče. Zahájení se ujal oblíbený Pepa Kába, trenér družstva a vedoucí Hladinového záchranného družstva. Žáci a jejich rodiče se vzájemně pohostili a popřáli si přicházející svátky. Ani letos nezapomněli ozdobit rostlý vánoční stromeček na přístupové hrázi pod stožárem, a zavěsit pamlsky pro ptáčky a pejsky. Rodiče přišli s bílým terčíkem, připnutým na oděvu, na kterém byl nápis „Neptejte se mně. Ptejte se Hanky“. Žert, který rozesmál přítomné na letošních mimopražských závodech, a kromě jednotného klubového oblečení zvýraznil příslušnost k nejstaršímu českému jachetnímu klubu. A kdo je ta, na kterou se měli obracet s dotazy? No přeci Hanka Kábová, trenérka a zakladatelka tohoto úspěšného družstva. Hanka měla také bílý terčík, ale se strohým nápisem „Hanka“ pod klubovou vlajkou. I bez formálního programu se všichni dobře bavili. Když se setmělo, družstvo vyšlo z loděnice k řece, a po vodě pouštěli ořechové skořápky s hořící svíčičkou. Ty byly pozdravem dětí vodě, která jim poskytovala radost po celou sezónu, i přáním, aby příští sezóna byla alespoň stejně úspěšná a radostná.
Víc jak 20 tisíc bodů získali: Matouš Hlaváček, Vojtěch Brož, Lukáš Košata, Anna Vítová, Barbora Pourová, Sebastian Červinka, Max Klimeš, Jiří Smrčka, Lucie Keblová, Matěj Jurečka.

Pepa zahajuje Pozorní posluchači Rodiče
Volná zábava dětí Ptejte se Hanky To je Hanka
Nadílka ptáčkům Zapalování svíček Skořápky na řece


R.H.


Optimisté v závěru roku 2015
24.12.2015
Družstvo Optimist Českého Yacht Klubu po celý rok pilně trénovalo a soutěžilo. Klubu přineslo mnoho cenných bodů, které klub vyneslo na první místo v celostátním žebříčku, spolu s družstvem RsFeva a Cadet. Po ukončení letošní jachetní sezóny na vodě družstvo se sešlo několikrát v klubu, aby 5.listopadu vyhodnotilo svoje výsledky, 2.prosince si uspořádalo mikulášskou zábavu s tombolou a 16.prosince ukončilo rok 2015 vánoční besídkou. Dárkem „pod stromeček“ byl trenažér pro vyvažování, který družstvu věnovali Doležalovi a „s nasazením vlastního života“ předvedl Pavel. V upomínku na letošní rok si každé z 21 optimistických dětí družstva odneslo, jako každoročně, osobně laděný kalendář s fotografiemi z letošního úspěšného roku. Bude to pěkná památka na radostné dětství a jejich začátky v jachtingu. To všechno bylo zásluhou jejich neúnavných trenérů – Pavla Schwarze, Dany Horké, Martina Housky a dalších obětavých rodičů dětí i několika dalších členů klubu. Celé družstvo bude pokračovat v současné sestavě i v příštím roce, až na svoji nejúspěšnější členku Lucii Keblovou, která dovršila horní věkovou hranici této lodní třídy. Bude pokračovat v té třídě, kterou si zvolí, ale družstvo neopustí. Vždyť již letos, přes své vysoké nasazení na domácích i zahraničních regatách, často vypomáhala při trénování začátečníků. Svazem byla navržena do Sportovního centra mládeže v roce 2016.
V celostátním žebříčku nejlepší výsledky vykázali: Lucie Keblová (27 startů, 201 484bodů, kterými vysoko předčila ostatní), Matěj Jurečka, Tomáš Doležal, Šimon Jurečka, Jan Sušil, Anna Teubnerová, Jan Voženílek, Alexander Nahodil, Lucie Lokajíčková, Adam Rek.
V lednu družstvo začíná se zimní přípravou (tělocvična, plovárna, výuka teorie jachtingu) pro sezónu nastávajícího roku 2016 pod vedením svých osvědčených trenérů.R.H.


Skauti, 41.oddíl
23.11.2015
Dnes již historický oddíl se více jak 15 let každoročně schází v Č.Y.K. Také letos Jirka Budák, náš čestný člen, svolal veterány, a sešlo se jich ještě 15, aby zavzpomínali na mladá léta. Od loňského léta nikdo neubyl, a proto nic nekalilo jejich letošní pohodu.R.H.


UŤALA
20.11.2015
Ten tradiční společenský večer k ukončení jachetní sezón, s názvem připomínajícím výrazy starých vltavských vorařů, nám tentokrát (18.11.) pokazila rekordně malá účast. Myslím, že úvahy o upadajícím vztahu členů k vodáckým tradicím, nebo obavy obyvatel Prahy po včerejším atentátu v Paříži, nejsou tím správným zdůvodněním. Svědčila o tom jídelna plná středečních diskutérů námořních plachtičů i střed Prahy zaplněný lidmi, kteří bez obav navštěvovali památná místa 17.listopadu. Chybou byla malá propagace tohoto dne i ne šťastně zvolený termín, který následoval po státním svátku a předchozí neděli, tedy dnech, které mnozí využili k úklidu chalup. Snad si to příští rok připomeneme. Těch několik vytrvalých nelenilo a pustilo se do křížku v diskuzi o koncepci rozvoje klubu i formách podpory sportu mládeže. Nic nového. Podobné diskuze probíhají často i na schůzích výboru. Bývají vášnivé, ale snad i přispívají k nalezení optimální cesty, zejména když namísto podpory výchovy mládeže státem se setkáváme s negativním přístupen jeho orgánů, se kterým se dnes a denně setkáváme. Viz prodej pozemku pod loděnicí za přemrštěnou cenu, neustálé změny podmínek pro podávání žádostí o grant (jednou jsme zaznamenali čtyři změny v jednom týdnu !!), vydávání zákonů a předpisů omezujících plavbu a jiné. Budeme doufat, že amatérskému sportu nastanou lepší časy. Že se o to snažíme v klubu, bude svědčit výsledek letošního celostátního žebříčku 211 jachetních klubů České republiky, který v nejbližších dnech bude svazem uzavřen.

R.H.


Rodiče dětí družstva Optimist
16.11.2015
I letos trenér Pavel svolal rodiče žáků družstva Optimist do Pavlouskových „katakomb“ v Jungmannově ulici, aby prodiskutovali průběh letošní sezóny. Trenér složil účty, sportovní i finanční, a s rodiči svěřených dětí i s hosty diskutoval o programu příští sezóny. Jako hosty uvítal svazového trenéra A. Mrzílka, trenéra i mořeplavce Davida Křížka, který během sezóny na soustředěních ochotně přispíval svými znalostmi našemu družstvu, Petra Beneše z Lipna, paní Fantovou, pracovnici ČSJ v pro nás důležité oblasti podávání grantů, klubovou hospodářku Zuzanu Válovou, která hlídá ekonomiku našich družstev a klubu.

R.H.


Cadeti ukončili sezónu 2015
15.11.2015
Cadet spolu s lodní třídou Optimist se stal základem rozvoje české jachetní mládeže. V posledních létech v celé Evropě klesající počty dětí na lodích třídy Cadet se zastavil a opět rostoucí družstvo Cadet bude již v příštím roce zápolit s vybavením lodního parku. Žáci a žákyně družstva Cadet, jehož počet se letos rozrostl na 13 členů, se sešli 12.listopadu v historické klubovně Č.Y.K. Přizvali i své kamarády z YC Neratovice a YC Toušeň. Vítaným hostem byl předseda Asociace lodní třídy Cadet. Od svého hlavního trenéra Zd.Davídka vyslechli vyhodnocení letošní sezóny i plán účasti na závodech v příštím roce, ve kterém je čeká Mistrovství Evropy na Balatonu v Maďarsku. Mnohé chvilky z ukončené sezóny jim na plátně připomněl trenér Pavel Štursa. Dostavili se i s výsledky výcviku spokojení otcové, zatím co maminky připravily dětem pohoštění. Z patnáctičlenného družstva byli jako nejlepší vyhlášeni: Vendulka Hrnčířová, Annamarie Kramplová, Timotej Červenka, Herbert Michňák, Terezka Holubová.R.H.


Slavíme padesátiny Édy
2.11.2015
Správce přístavu Éda Soukup, ten neposedný mladík, který třímá žezlo našeho přístavu a letos se významně zasloužil o urychlené zapsání koupeného pozemku pod loděnicí do katastru, a také řešení s tím souvisejících problémů, dožívá se 1.listopadu 2015 svých padesátin. Bujarou oslavu svému oblíbenci připravil Dámský klub ČYK. Režie oslavy a výzdoby jídelny se ujala Zuzanka Válová, a tak bylo, jako při všech akcích DK, ve vší počestnosti veselo. Přidal se i Seniorklub ČYK, byť oslavenec na členství v SK bude muset ještě dlouho čekat. Přidal se i předseda Honza Šilhavý, protože Éda je váženým členem výboru. Oslavu zahájily členky DK, převlečené za Havajanky. Za zpěvu Kučerovců vtáhly oslavence do bujarého reje. Poté jej obdarovali, včetně retro-diplomu „brigády soc.práce“. Od Seniorklubu, zastoupeného Rudou Holým, Éda obdržel diplom, který potvrdil, že se stal čekatelem na Seniorklub. Diplom vyhotovil předseda Honza, a jako dar oslavenci věnoval knihu. Éda připravil gratulantům výtečné pohoštění. Závěr oslav se zvrhl v diskuzi k problémům klubu, takže veselý večer měl i pracovní ráz.R.H.


Závod o Primátorský štít – 71.ročník
24.10.2015
Tímto tradičním závodem byla ukončena naše letošní sezóna. Předseda připravil diplomy, kterými připomněl účastníkům závodu osobnost, k jehož poctě se závod každoročně pořádá.


ZÁVOD O PRIMÁTORSKÝ ŠTÍT, který je paralelou veslařských „primátorek“. Je vždy organizován pod záštitou primátora Prahy, každoročně na podzim. V prvních létech se jel také jako Mistrovství republiky, zejména pro někdejší olympijskou lodní třídu O-jola. Vždy startuje více lodních tříd, jak mládeže tak dospělých.

Závod je pořádán pod záštitou primátora hl. m. Prahy


JUDr. Karel Baxa

(24.6.1862 - 5.1.1938)

Karel Baxa se narodil z dvanácti dětí jako syn řídícího učitele v Sedlčanech, z nichž šesti rodiče dali vysokoškolské vzdělání. Byl synovcem Karla Havlíčka Borovského. Karel Baxa měl hudební nadání, koncertoval, ale po ukončení gymnazia v Praze se věnoval studiu práv. R. 1894 se proslavil obhajobou Omladinářů. Již roku 1895 byl zvolen poslancem zemského sněmu. V letech 1901-1918 byl i členem poslanecké sněmovny říšské rady ve Vídni. Po vzniku Československa se stal prvním starostou hlavního města Prahy po první světové válce. Aktivně se podílel na vytváření Velké Prahy a od r. 1923 mu byl přisouzen nově zavedený titul primátor hlavního města Prahy (převzatý z titulatury ze 16.st.). Vedle primátorské funkce byl předsedou Ústavního soudu i správní rady České banky. Zasloužil se o moderní výstavbu Prahy, která do r. 1939 dosáhla hranice jednoho milionu obyvatel. Jako primátor abdikoval v dubnu 1937 a zemřel v lednu 1938.

Všestranně byl činný také v oblasti sportu, který sám též aktivně provozoval. Byl předsedou Českého ski-klubu, pravidelně cvičil v Sokole, věnoval se turistice a propagoval lyžování jako sportovní novinku.

Členem Českého Yacht Klubu se stal r.1916, kde se aktivně věnoval i se svou manželkou Amélií také vodní turistice. Pro mezistátní jachtařské utkání Československo-Jugoslávie na moři v r.1935 ve Splitu věnoval jako putovní cenu broušený skleněný pohár, který jako první získala jachta Vltava z ČYK.

Hlavní cenou závodu je putovní bronzová plastika na mramorové desce, udělovaná vítězné lodi zpravidla nejpočetněji zastoupené lodní třídy.

Autorem plakety putovní ceny "Primátorský štít“ na mramorové desce je Josef Augustin Stino Paukert, sochař a medailér, narozený 19.3.1879 v Chocni. Studoval v létech 1894 až 1897 na Odborné škole pro umělecké zámečnictví v Hradci Králové, v létech 1901 až 1904 na Umělecko průmyslové škole v Praze u prof. St. Suchardy, v létech 1904 až 1914 pobýval v Římě (Scuola libera při Accademia di Bella Arti). Třikrát získal Schmidtovu cenu pro medailéry. V Římě se zabýval hlavně medailérstvím, jehož ukázky jsou v Národní galérii města Prahy, v Poznani a v numismatickém oddělení Národního muzea v Praze. V Accademia degli Arcadi v Římě je od něho mramorové poprsí J. W. Gőtheho. Další mistrovy práce jsou sochy v Praze, Bratislavě, Mostě, Chocni. V Národní galerii jsou uloženy jeho lité plakety v bronzu. Zemřel 31.12.1960, zapomenut, protože minulý režim mu nedovolil pracovat ve svém oboru.

R.H.


Podzimní úklid
5.10.2015
Poslední dny září družstva zorganizovala úklid areálu před sérií čtyř klubových závodů na Vltavě, kterými uzavřeme letošní sezónu. Všichni, včetně posádek kajutových lodí pod přísným dohledem Édy Soukupa, pilně pracovali. Družstvo RS Feva přitom stačilo natřít i svůj přívěs na lodě. Areálu to prospělo, protože řeka neustále přináší naplaveniny, a přes všechnu osvětu se vždycky najdou nepořádní, kteří po práci na lodi „zapomenou“ po sobě uklidit. Z náročného programu se nepodařilo zcela splnit nátěry konstrukcí a kolejí. Říjnové dny věnujeme závodům a k dokončení letošních úkolů nám zbývá listopad, bude-li přát počasí.R.H. FOTO HaKa


Soutěž posádky HEBE
25.6.2015
Posádka HEBE, vedená zkušeným matadorem Zdenálem (Zdeněk Sünderhauf), která myslí na příští generace, věnuje řadu akcí s cílem získat mládež pro sport, jachting a klubový život. Jednou z řady připravovaných akcí byla soutěž v jachtingu a vodní záchraně. Byla nepřímým pokračováním akce uspořádané v rámci dubnové výstavy Lodě na vodě v Podolí. Ukázalo se, že není pravdou nezájem mládeže o aktivní pohyb v přírodě, a rodičů o aktivní zapojení dětí i když to rodičům přináší výdaje. V pátek 19.června 2015 přišlo do loděnice Č.Y.K. v Podolí na šedesát dětí ve věku 9 až 10 let, aby se pod vedením trenérů ve čtyřčlenných družstvech na břehu i na vodě, seznámilo s plachetnicí, její výstrojí, technikou ovládání. Bylo větrno a málo deště. Družstva soutěžila na plachetnicích Diaz, která kormidlovali zkušení jachtaři ze sousedního  YC CERE. S diplomy a cenami si děti odnesli domů zážitky i představy o svém budoucím zapojení do sportu. Snad i nasály trochu z historie českého jachtingu, která dýchá ze stěn stoleté loděnice, dnes již kulturní památky, která stále ještě slouží jedinému účelu – jachetnímu sportu a výchově mládeže. Zdenál tak rozšířil činnost klubu, doposud zaměřenou na úspěšný programovaný výcvik v rámci tří družstev, lodní třídy Optimist (jednoposádkový), Cadet (dvouposádkový) a RsFeva (hifi co do lodě i jejího ovládání). O tom svědčí umístění klubu včele všech jachetních klubů ČR. Rodiče dětí projevili zájem o nabídnutý kamp na Orlíku s jachtingem koncem června a začátkem července. Prvních dvacet přihlášených dětí se může již dnes těšit na radostné prázdniny. Akce byla podpořena grantem hl.m. Prahy.R.H.


RsFeva na Ratolest Fest 2015
5.6.2015
Družstvo ČYK třídy RsFeva se 30.května již podruhé účastnilo akce na Rašínově nábřeží, kterou pořádal Český olympijský výbor spolu s Městskými částmi Prahy 1 a 5. Počasí jachtařům přálo. Dopolední deštík pročistil vzduch, vítr nepřekročil 5 m/s. Trenéři Pepa a Hanka Kábovi se svými četnými dobrovolnými pomocníky odvedli velký kus práce ve prospěch propagace organizovaného výcviku mládeže. A kvalifikovaných pomocníků nebylo málo: Jirka Smrčka, Bára Nápravníková, Bára Pourová, Fanda Maršík, Matouš Hlaváček, Pavel Smrčka, Jana a Petr Maršíkovi, Honza Pour, Natálka Jarošová. Po předchozí přípravě následovalo deset hodin dobře připraveného programu, který poskytl více jak osmdesáti přítomným dětem radost z plavby i ochutnat ovládání lodě, a jejich rodičům zodpovědět četné dotazy. Nechyběl ani informační materiál, vycházející z mnohaletých zkušeností klubu ČYK při úspěšné práci s mládeží. Propagaci jachtingu přispěl též dopolední živý vstup ČT. Věříme, že řadu z přítomných dětí znovu potkáme, a že se budeme moci radovat z jejich sportovní aktivity i úspěchů.
Obrázky od Hanky Kábové naleznete na www.hkabova.zonerama.com/Album/716029.R.H.


BALTYK KLUB v ČYK
26.4.2015
V prostorách klubu se 17.dubna 2015 opět sešel Baltyk Klub. Paní Olga Müllerová (ČANY) nám o tomto setkání napsala: Marek Přikryl přinesl novou knížku svého nakladatelství. Autorem je Miroslav Hubert. Knížka se jmenuje „Pražská Rustonka a rod Rustonů“ (154 stran, 150 obrázků). Hovořilo se také o výstavě „Lodě a plavba v české minulosti. Výstava byla po dobu jednoho měsíce v prostorách pošty na Nám.Jiřího z Poděbrad. Baltyk Klub uvažuje o opakování výletu k Baltu. Závěrem bylo promítnuto DVD z loňského jachetního závodu Lanex Offshore Cup.

R.H.


Valná hromada 2015
14.4.2015
Na středu 8.dubna byla svolána Valná hromada, která hodnotila výsledky loňské sezóny, sportovní i hospodářské. Očekávané oteplení se nedostavilo, a tak nevytopená veranda, naše největší plocha pro dostaveníčko členů, vyzkoušela odolnost členů. Jako cenu útěchy každý účastník obdržel Ročenku 2015. Členky Dámského klubu vystavily klubová trička, svetry a vesty, které lze koupit za režijní cenu. Po zahájení předseda Jan Šilhavý udělil slovo sportovnímu kapitánovi Z. Davídkovi, aby přednesl zprávu o loňském sportovním dění, i úspěších naší mládeže, která vynesla Č.Y.K. opět na první místo v žebříčku soutěžící mládeže 205 jachetních klubů ČR. Zprávu o hospodaření přednesla hospodářka Z. Válová, revizní zprávu J. Benetka, návrh na usnesení Valné hromady Z. Davídek. Všechny zprávy byly schváleny bez připomínek. Tím byla zahájena nová, letošní sezóna klubu.R.H.


Školení trenérů III.tř.
30.3.2015
Krajský svaz jachtingu Praha uspořádal 28. A 29.března v naší klubovně dvoudenní školení trenérů III.třídy pro pražský kraj. Kromě „přespolních“ přednášejících (z Lipna a Chebu) přednášel Zdeněk Davídek a Pavel Schwarz z Č.Y.K. Klubu přibyli tři noví trenéři: Natálka Jarošová a Jan Pour pro družstvo Rs Feva, Klára Valdhansová pro družstvo Laser. Nováčkům přejeme úspěch a hodně radosti z úspěchů jejich chovanců.R.H. Foto HaKa


Dámský klub přinesl jaro do loděnice
30.3.2015
Celý klub se připravuje na začátek sezóny. Brigádní úklid areálu již začal, skončí 28.března, a ještě tuto sobotu a neděli budou kajutové lodě opouštět svá zimoviště a sjíždět do vody. Práce řídí Éda, správce přístavu. Protože v sobotu a v neděli v klubu bude probíhat školení nových trenérů III.třídy pro kraj Praha, Dámský klub se rozhodl připravit uvítání jara v pátek 27.března. Jeho členové jak pilné včeličky pod vedením Zuzanky Válové snesly velikonoční ozdoby, nabíraly zeleň a pletly věnečky i pomlázky, zdobili košíčky s kraslicemi. Proutí na pomlázky a věnečky jim nařezali ochotní muži. Když skončili, na stolech byly košíčky, na oknech věnečky, a pracující se mohli posilnit u Petra. Závan jara pocítí každý, kdo vstoupí do loděnice. Zasloužili se o to zejména Dana Horká, Hanka Kábová a Vlasta Soukupová.R.H. Foto HaKa


Winter Camp – RsF
10.2.2015
Tato první letošní sportovní akce se konala ve dnech 30.1. až 1.2. v Lipně nad Vltavou za účasti mladých jachtařů ze šesti klubů. Náš tým ČYK-RsF tam byl také. Pilně sportoval na běžkách, závodil na sněžnicích a večery věnoval teorii jachtingu. „Koukání do bedny“ rozumně přenechal těm, kteří v teple léčí chřipku (a že jí letos je požehnaně).R.H.


Naši na Ski regatě v Krkonoších.
9.2.2015
V rámci zimní přípravy se již tradičně zúčastňují členové družstva Cadet dvoudílného závodu Ski regata, jehož lyžařská část se jede na sjezdovce skiareálu Aldrov v Krkonoších v katastru obce Vítkovice a jachtařská část na jaře na jezeře v Poděbradech. V letošním roce zcela netradiční průběh zimního počasí odradil hodně účastníků od účasti v tomto závodu. Naše družstvo Cadet se však nedalo odradit i když ho postihlo onemocnění a neúčast několika členů. V pátek 9.1. odhodlaně odjelo do Vítkovic, kde bylo zajištěno ubytování v místní škole. Sobota 10.1., která byla jako obvykle určena na rozježdění pro přípravu na závod, uvítala všechny pochmurným a relativně teplým počasím. Přesto, že odpoledne a večer pršelo, naše závodníky to neodradilo a šli i na večerní lyžování pilně trénovat na svah, v areálu Aldrov. Noc ze soboty na neděli přinesla citelné ochlazení a neděle nás uvítala ledovým královstvím. V 9:15 hod jsme již byli všichni na svahu v Aldrově a na tvrdém zledovatělém povrchu pilně lyžovali. Krátce na to začalo, nejdříve zcela nesměle, sněžit. Sněžení místy houstlo a než závody, které skončily kolem poledne, se dočkaly vyhlášení výsledků, leželo na svahu necelých 10 cm nového sněhu.

Závod byl vypsán pro 2 kategorie a to pro Cadety a pro příslušníky ostatních lodních tříd. V Kategorii Cadet startovalo jen 5 závodníků, z toho 3 startovali v barvách ČYK. Míša Cviková, Matyáš Cvikr a Tim Červenka. Kromě toho, v  řadách dospělých, v barvách ČYK, startovala Pavla Štursová a Jakub Nápravník. Celkem startovalo 35 závodníků. Relativně nižší účast proti minulým ročníkům byla dána nepříznivým vývojem počasí. Účastníkům závodu nutno vyslovit pochvalu za výdrž a nebojácnost. Všichni účastníci prokázali dobrou fyzickou zdatnost, odolnost nepřízni počasí a velmi dobrou úroveň lyžařského umění. Přeji všem, aby jim vydržel elán do celé sezóny. Poděkování patří i rodičovskému doprovodu za vytvoření zázemí a dobré pohody. Nakonec jsme se všichni shodli, že jsme prožili hezký víkend naplněný pohybem a příjemnými zážitky.Trenéři : Zdeněk Davídek a Pavel Štursa


Rozárova poslední hlídka
9.1.2015
Pokud se plave, hlídky na lodi se střídají, ale nekončí. Avšak dnešní rozloučení 9.ledna ve velké obřadní síni strašnického krematoria, zaplněné členy klubu, České asociace námořního jachtingu a skauty, znamenalo ukončení plavby životem a odchod na hlídku, ze které není návratu. Opět nám odešla jedna legenda českého námořního jachtingu. Stavitel a kapitán ocelových plachetnic ŠTÍR, zdatný elektrotechnik a vynálezce navigační techniky v době, kdy u nás nebylo možné si ji pořídit. Hezky o tom dnes hovořil Tonda Šrajer i Jirka Čech, stejně jako pateticky velký námořník Ruda Krautschneider. Odpoledne se zaplnila také loděnice, aby přítomní si zavzpomínali a připomněli si Rozáru fotografiemi, které Rozárovo synové připravili.

R.H.


Posezení družstva RS Feva
2.1.2015
Družstvo, nedávno založené, se má k světu, tak jak se i jejich lodní třída RS prosazuje ve světě. Výcvik mládeže pod vedením zkušené Hanky a Pepy Kábových, s pomocí jejich dětí Barbory a Jakuba, i ochotně zaskakujících svazových trenérů, byl letos stejně zdařilý jako loni. Po nabité sezóně přišel čas usednout a provést vyhodnocení výsledků za celý rok. To si družstvo naplánovalo na neděli 21. prosince odpoledne v klubu, a také uskutečnilo. Družstvo má 18 členů, kteří prošli třemi soustředěními, jednou týdně tréninkem Vltavě. Matouš Hlaváček se účastnil též mezinárodního soustředění třídy ve Španělsku. V červenci část družstva absolvovala mezinárodní soustředění v Rutlandu (Anglie). Osm lodí (soukromé vlastnictví) absolvovalo letos 19 závodů, včetně Mistrovství světa v Itálii, mezinárodního závodu Crown Cup na Lipně (v juniorech Brož a Pourová 2.místo, Hlaváček a Smrčka 1.místo) a mistrovství České republiky (Houšková a Milerová 1.místo v dívkách, Hlaváček a Smrčka 3.místo v juniorech. Podobné úspěchy docilovali i na pohárových závodech třídy. Když přišla zima přešli do posilovny. Bylo příjemné si při nedělním posezení ve vyhřáté jídelně připomenout letošní snahy i dosahované cíle a prodiskutovat i s rodiči plán činnosti družstva v roce 2015.

Hovor se točil zejména okolo plánů na příští rok. V sezóně 2015 čeká tým účast na Mistrovství Evropy v Itálii, Mistrovství světa v Německu a nová série Evropského poháru a pochopitelně domácí závody. Naslouchat sportovním výsledkům i příhodám z právě dokončené sezóny bylo jistě příjemné i předsedovi klubu Honzovi Šilhavému, který vyhověl pozvání a „posezení“ se účastnil. Pozvání přijali také Petr Čermák a Jarda Košťál z Yachtklubu Pardubice a Vašek Brabec. Po zahájení posezení, na kterém krátce promluvil i předseda klubu a poděkoval závodníkům za reprezentaci, se mládež vydala ostrojit stromek u příchozí cesty. Radost z něj budou mít zejména ptáci, protože na něm najdou lojové kouličky a sáčky s oříšky. Potom se všichni přesunuli opět do tepla jídelny, aby si předali drobné dárky a pod stromečkem našli sadu společenských her a Pexeso s fotografiemi z poslední sezóny. Hry byly s nadšením hned vyzkoušeny.

Z příjemného posezení se ani nikomu nechtělo domů.R.H. , Foto H.K.


Posádka HEBE do r.2015
15.12.2014
Ve středu večer 10.prosince v klubu bylo obvyklé setkání členů a námořních plachtičů. Navíc se večer v klubovně sešla posádka HEBE pod vedením Zdenála (Sünderhauf), aby si promítla video ze závodu Rolex MiddleSeaRace, vyhodnotila letošní úspěšnou sezónu a domluvila se na programu příštího roku. Zdenál přizval i další hosty, zejména trenéry mládeže ČYK a nabídl jim spolupráci a podporu ve výcviku žáků, zejména těch, kteří dosáhli horní hranice věku ve své lodní třídě (Optimist, RS Feva a Cadet) a stojí před rozhodnutím, na kterou lodní třídu přejdou. Přitom cena nové lodě bude hrát významnou roli. Sportovní kapitán Zdeněk pozval Zdenála na příští schůzi Trenerské rady. Tam budou dohodnuty termíny zvodů, zprvu na Bodamském a Ženevském jezeře i na Orlíku na novém karbonovém speciálu T-boat. Vytvoří dva týmy, do kterých budou zařazení i dosavadní žáci. Úspěšní z týmu B budou přeřazování do týmu A. Ti nejúspěšnější se budou moci účastnit i závodů na moři. Zdenál v roli sponzora nabízí mladým účast za podíl na cestovném a stravování, tedy velice výhodně. Významné je také to, že touto nabídkou se uskutečňuje těsnější propojení mládeže s dospělými závodníky klubu a poskytuje mládeži větší pole pro rozhodování při přestupu z dětské lodní třídy.

R.H.


Družstvo Optimist oslavilo ukončení sezóny 2014
8.12.2014
Družstvo Optimist-ČYK uspořádalo oslavu úspěšné sezóny. Na oslavu byli pozváni též osobnosti, které k úspěšnosti sezóny významně přispěli. Hvězdou večera, kromě našich reprezentantů, byl reprezentační trenér Tonda Mrzílek a patron družstva David Křížek. Radostné pozadí vytvářely poháry, které děti získaly na letošních regatách. Z celkového počtu 21 dětí družstva do první desítky v žebříčku České republiky se dostali:

pořadí v ČR jméno   počet startů     získaných bodů   výkonnost
2. Keblová Lucie 23 96 045 4176
4. Jurečka Matěj 18 68 535 3808
8. Doležal Tomáš 15 52 828 3522
10. Teubnerová Anna 20 44 129 2206

(PS: žebříček nebyl ještě uzavřen; čísla se mohou v konci roku nevýrazně změnit)
Družstvo Optimist-ČYK svými více jak sedmi sty tisíci bodů dostalo náš klub na přesvědčivé první místo v mládeži:

1.   1101   Č.Y.K.     731 186 bodů,   451 startů
2.   1213   YC Kladno     373 336 bodů,   177 startů
3.   1130   YC CERE     353 871 bodů,   174 startů.

Družstvo Optimist ČYK vystupuje na všech akcích jako vzorný tým a za své výsledky zasluhuje pochvalu.

R.H.


Vánoce se blíží
5.12.2014
Vánoční výzdoby jídelny klubu a loděnice se opět ujal Dámský klub. Iniciátorem byla Zuzanka, která v neděli 30.listopadu (všimněte si – s dostatečným předstihem) přivezla velké krabice plné větviček, šišek, suchých plodů, drátků a vánočních ozdob. Přišel kdo mohl. Aktéry byly: Zuzanka Válová, Olga Havlíková, Naďa Pranjičová, Vlasta Soukupová, Dana Horká, Hanka Kábová. Se svými příznivci dámy zaplnily jídelnu a zahájily uměleckou výrobu adventních věnců, rostlinných koulí a jiných ozdob stolů i stěn. I pro tak pilné včeličky si ta práce vyžádala celý den. Radost pohledět. Ani veselí, ani dobrý oběd, který přichystal kustod Petr se svou pomocnicí, nezdržel nikoho od práce, a do večera byla jídelna vyzdobena, a stromeček ustrojen. O tom, že jsme jedna velká rodina, svědčila i skutečnost, že s přítomností dvouměsíčního Matýska se do klubu ten den dostavily čtyři generace. Snad nebylo závadou, že Matýsek ještě neplachtí.

Dámský klub nám připravil krásné prostředí v loděnici. Do konce roku se zde uskuteční ještě mnoho akcí. Jednotlivá družstva mládeže si uspořádají mikulášské zábavy, dětské Uťaly - setkání k ukončení roku, a jako každoročně štědrovečerní setkání u lodí, zakončené soutěží o nejlepšího štědrovečerního kubu. Poslední den v roce bude zakončen silvestrovským veselím.

Autoři výzdoby Zuzanka,Hanka,Vlasta Hanka a Vlasta
Výsledky pilných rukou Výškové práce Pod stromečkem první dárky


R.H. Foto J.H.


UŤALA
24.11.2014
Středa 19.listopadu 2014 byla plná aktivit. Byla dnem předávání lodí mládeže, jejich úklidu v loděnici, vytahování kajutových lodí z vody a uložení k zimnímu spánku. V závěru dne následovalo setkání členů k ukončení sezóny – Uťala, již svým názvem připomínající ukončení plavby na Vltavě. Tentokrát bez programu, protože v plánu příštích dnů je řada dalších akcí, jako např. vití vánočních věnců a vánoční výzdoba jídelny a klubovny (záslužná práce Dámského klubu), dětské uťaly a mikulášské večírky žákovských družstev, štědrovečerní setkání u zazimovaných lodí se soutěží o nejlepšího vánočního kubu. U stolů se shlukly skupinky společných zájmů. Přišli naši úspěšní trenéři, jejichž zásluhou se i letos Č.Y.K. dostává na první místo v žebříčku jachetních klubů České republiky, také skipři kajutových a námořních lodí. Přišli funkcionáři, aby zodpověděli případné dotazy - hospodářka Zuzana, správce přístavu Éda, správce klubových lodí Pepa, sekretářka Dana, archivář Ruda. Pro náhlé onemocnění se omluvil předseda, pro služební zaneprázdnění Jirka Benetka, revizor účtů. Zdenál, úspěšný manažér týmu HEBE, předložil trenérům tříd Optimist a RS Feva podrobně propracovaný projekt možné účasti mládeže na tréninkových dnech týmu HEBE IV, zejména těch, kteří v příštím roce dosáhnou horní věkovou hranici ve své třídě.

Svazový žebříček nebyl ještě uzavřen, ale již dnes můžeme konstatovat, že v mládeži Č.Y.K. i letos stane na prvním místě. Před uzavřením žebříčku vykazuje Č.Y.K 731 tis.bodů se 541 starty, na 2.místě bude s polovičním počtem bodů YC Kladno (373 tis.bodů, 177 startů), na třetím YC CERE (353 tis.bodů, 174 startů). Výsledek, ze kterého se můžeme radovat. Nejvíce přispělo družstvo třídy Optimist (395 tis.bodů, 202 startů) a družstvo RS Feva (207 tis.bodů, 164 startů). Podrobněji si letošní sportovní výsledky rozebereme na Valné hromadě.

A ještě jedna potěšující zpráva. Tyto dny Povodí podepsalo kupní smlouvu na pozemek, na kterém stojí naše loděnice, která nám nepřetržitě slouží již více jak sto let a stala se vzácnou kulturní památkou. Spojení vlastnictví budovy s vlastnictvím pozemku, na kterém stojí, vyplývá z nových zákonů a zároveň klubu dává jistotu, že klub nemůže být vytlačen ze svých prostor.

R.H.


Družstvo Optimist ČYK zúčtovalo
13.11.2014
I našim žákům na lodích třídy Optimist končí letošní sezóna. Jejích trenéři pozvali rodiče do klubovny 4.listopadu a provedli vyúčtování příspěvků i nákladů. Pavel hodnotil také výkony svých 17 svěřenců a s potěšením mohl konstatovat, že letošní rok byl ještě úspěšnější než minulý. Družstvo mělo několik velmi úspěšných jedinců, a čeho si nejvíce ceníme, vždy vystupovalo jako úspěšný a klub vzorně reprezentující tým. V první desítce republikového žebříčku jsou Lucinka Keblová, Matěj Jurečka, Tomáš Doležal a Anička Teubnerová. Nikdo z nich se neztratil ani na moři a v regatách počtem lodí silně obsazených. Posledním letošním úspěchem Lucinky Keblové bylo její vítězství v třídenní regatě Halloween Cupu v kategorii dívek, v italské Torbole na jezeře Garda.R.H.


Dámský klub plánoval
13.10.2014
Dámský klub se opět sešel 26.září, aby naplánoval svoje podzimní, vánoční a úklidové akce v loděnici. Aby se nediskutovalo o hladu , členky se dobře zásobily. Úvodem si prohlédly nutrii, která odpočívala na pomocném pontonu v přístavu. DK krátce navštívil trenér Pavel aby popřál úspěch jednání a z klubu odejel na Valnou hromadu Q na Nechranicích. Plán schůzek a prací byl rychle sestaven a členky DK se mohly věnovat aktualitám.R.H.


Spolupráce s Národním muzeem
11.7.2014
Z iniciativy Č.Y.K. uskutečnila se 2.7. v klubu schůzka s archivářkou Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu Národního muzea Mgr.Lucií Swierczekovou. Za klub jednal předseda J.Šilhavý a archivář R.Holý. Obě strany si vyměnily informace o obsahu svých sbírek a domluvily se na spolupráci, zejména co do přístupu k archivním fondům a možnostem získání jejich kopií. V osobních fondech Národní muzeum má korespondenci Dr.Gutha-Jarkovského a devět kartonů písemností Rösslera-Ořovského (NAD 104). V úředních fondech se nachází 71 kartonů písemností Olympijského výboru. Ve sbírkách má Národní muzeum dva kartony písemností týkajících se jachtingu a kanoistiky, převážně z let sedmdesátých a osmdesátých (NAD 154). Pokud se týká jachtingu má náš archiv velkou převahu. Obě strany tíží nedostatek sil pro katalogizaci a zpracování shromážděných archiválií. O finančních prostředcích to platí stejně. Dnešní dohoda o spolupráci byla stvrzena podáním rukou. Národnímu muzeu jsme předali členění Archivu ČYK a knížku Sto let loděnice ČYK . Paní archivářka nám předala Průvodce po archivních fondech a sbírkách Odd.dějin tělesné výchovy a sportu Národního muzea , vydaný s podporou Grantové agentury ČR..R.H.


DYK slavil
11.7.2014
Znáte DYK? Bláznivý nápad. Že by se Dámský klub při ČYK převtělil v dámský yachtklub? Raději se nebudeme ptát koho to napadlo. Slovní hříčka brzy vyšuměla. Ale těm dámám v tričku s klubovou vlajkou to velice slušelo. Olga, jediná neuniformovaná, byla pokutována. Nepomohla omluva, že se právě vrátila od moře. Sešly se v den začínajících školních prázdnin, však jsou všechny mladé, aby oslavily téměř zázračné uzdravení Vlasty (po pádu z výšky, zlomení několika žeber a propíchnutí plic) a zároveň její narozeniny. Dort upekla Zuzana, slaný koláč Olga. O hutnější masitou stravu se postaral Eduša. Bonbónkem bylo přijetí Pavlušy jako spešl člena s růžovým tričkem. Takže, samá legrace a žádné náboženství. Vybrané členky zarecitovaly oslavnou ódu:

Jednou takhle přišel Éda, manželku že přijmout třeba.
Důvod, ten byl víc než jasný, aby měla klíč svůj vlastní.
Vlasta nám hned pomáhala, a dámský klub zakládala.
My jsme rádi, že je s námi, jen už, Vlasto, žádné pády.
Všechno dobré, hodně zdraví, ať Tvá žebra už se spraví.
To Ti přejí kamarádi, všichni co Tě mají rádi.


Závěr: Všichni přežili a sejdou se opět v září.

Recitují ódu Vlasta, oslavenkyně


R.H.


Družstvo Optimist na NAVALIS
2.6.2014
Jako každoročně účastnilo se naše družstvo třídy Optimist této velkolepé akce k oslavě pražského světce Jana Nepomucenského, patrona lidí od vody . Jako služba veřejnosti trenéři družstva zajišťovali bezpečnost na vodě při oslavách i při závodu dračích lodí, který byl součástí pestrého programu.


R.H.


Ratolest Fest 2014
26.5.2014
Už jste o tom slyšeli nebo četli? O této sobotní události 24.5. nám Hanka Kábová, trenérka našeho družstva RS Feva, napsala:

Tým RS Feva ČYK se účastnil akce Ratolest Fest v Praze na Rašínově nábřeží. Zážitkový festival pro rodiče s dětmi od 0 do 14 let se konal pod záštitou starostky městské části Praha 2 Mgr.J.Černochové jako součást projektu Českého olympijského výboru Česko sportuje. Náš tým dostal příležitost reprezentovat na tomto festivalu Český Yacht Klub i lodní třídu RS Feva. Akce se účastnilo 67 organizací a klubů, které mladým zájemcům a jejich rodičům nabízely zdravou alternativu k sezení u počítačů.
Náš tým pracoval ve dvou skupinách. První na náplavce u vystavené lodi odpovídala zájemcům na jejich dotazy, rozdávala informační letáky a pomocí vysílačky řídila práci druhé skupiny na vodě. Druhá skupina předváděla mezi dvěma bójkami jízdu proti větru i s genakrem a ukazovala malým i větším zájemcům krásy našeho sportu. Zájem byl velký. Před polednem bylo třeba ustrojit další loď a zkrátit projížďky, aby zájemci nečekali příliš dlouho. Mnozí z nich se po prohlédnutí celého festivalu vraceli a rádi znovu čekali až na ně přijde řada.


Hanka přidala i obrázky ze zdařilé akce.
Najdete je na: http://hkabova.zonerama.com/Album/333751R.H.


Valná hromada 2014
10.4.2014
Není pamětníka, který by zažil, abychom o valné hromadě nemuseli v klubovně nebo na verandě topit. Sluníčko nám vyhřálo verandu i naše srdce, těšící se na novou jachetní sezónu. Předseda Jan Šilhavý zahájil a přednesl zprávu výboru o činnosti, předseda Trenerské rady Zdeněk Davídek o loňské bohaté a velice úspěšné sportovní činnosti, hospodářka Zuzana Válová o kladných výsledcích hospodaření klubu. Následovala zpráva revizní komise, kterou přednesl Jiří Benetka. V diskuzi zazněly náměty na činnosti, které by mohly klubu přinést finanční prostředky, chybějící po vyschnutí dotačních pramenů z ministerstva školství a ústředních orgánů pro sport a mládež. Také bylo třeba, aby předseda vysvětloval současný průběh jednání s Povodím ve věci povinné koupi pozemku, na kterém stojí naše památkově chráněná stoletá loděnice. Koupě pozemku klub finančně zatíží na několik roků, ale je nutností, abychom se ubránili agresivním developerům. Bude to vyžadovat šetrnost v oblasti nákladů na sport a téměř zastavení plánovaných oprav loděnice. Valná hromada pověřila výbor k dalšímu jednání s Povodím. Závěrem byla schváleno usnesení VH, které přednesl Zdeněk Davídek. Předseda zakončil VH a pozval přítomné na ZAŤALU společenský večer, kterým jsme zahájili jachetní sezónu 2014.

Předsda zahajuje Davídek sportovní výsledky Válová o hospodaření
H.Kábová fotoreportérka Usnesení odhlasováno


R.H. Foto H.K. a R.H.


Posádka HEBE připravena
1.3.2014
Neúnavný skipr Zdenál (Z.Sünderhauf) zorganizoval sérii praktických přednášek, aby svoji posádku , dědictví námořní plachetnice HEBE III , která již nesplňuje věkovou hranici pro účast na světových regatách Tall Ships, připravil na účast v závodech na chartrovaných lodích. Umožnil co nejširší účast dalším plachtičům, a tak, k velkému překvapení pesimistů (vždycky se najdou), stařičká klubovna byla každou z pěti programových střed zaplněna nad svoji kapacitu. A to i přesto, že Zdenál zvolil nezvyklou praxi a stanovil vstupné ke krytí režijních nákladů. Dobře připravený program byl splněn k plné spokojenosti posluchačů:

Zatěžkávací zkouška
17.3.2014
Chybička se vloudila, dvě velké klubové skupiny se nedomluvily předem a naprogramovaly svoje akce v jeden den. Když výbor nechtěl jednomu akci zrušit, musel obětovat jídelnu a tím obvyklé pohostinství pravidelným středečním návštěvníkům. V kritické situaci ale pomohl nový kustod Petr, který otevřel vedlejší vchod do velké loděnice pro výdej nápojů i večeří, a jídelna tak mohla být vyhrazena posluchačům závodních pravidel z řad družstva RS Feva. Přednášel a s žáky cvičil René Sehnal pod dohledem trenéra družstva Hanky Kábové. Praktické upotřebení nabytých znalosti bude již 15.března na Jarním svezení.

Druhou akcí byl večer nazvaný Plavby životem, věnovaný Rudovi Krautschneiderovi. Večer organizoval Zdenál, skipr námořní posádky HEBE. Ruda si přizval mladého akademického malíře Ladislava Vlnu (38 r.). Oba představili novou knížku, nazvanou Lidé moře. Ve třech jazycích, anglicky, polsky a česky v ní Ruda představil jedenáct vybraných významných polských jachtařů Joshua Slocum, Joseph Conrad, Mariusz Zaruski, Karol Olgierd Borchardt, Wladyslaw Wagner, Leonid Teliga, Henryk Jaskula, Ludomir Maczka, Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, Jerzy Radomski a Krzysztof Zablocki. Každému je věnována stránka stručného životopisu a stránka portrétu, jehož autorem je L. Vlna. Všechny portréty byly zhotoveny unikátní technikou metalurgické malby na ocelových deskách, ručním rytím a žíháním ohněm. Portréty přesvědčivě vystihují charaktery těchto mořem zkoušených mužů a jedné ženy. Autor portrétů se seznámil s Rudou a sám se stal nadšeným jachtařem. Na Baltu a severních mořích začal se starou plachetnici typu folkboat, později si s přáteli opravil vyřazenou holandskou ocelovou plachetnici. Útlá knížka (25 stran) The people of the Sea je sručným výtahem Rudovy knihy Świat polskich žaglonautów z r.2013 (213 stran a 11 portrétů), která zatím vyšla pouze v polštině. Tento večer Ruda jako osvědčený vypravěč bavil posluchače na zadané téma Plavby životem, zpíval písně, které složil, s vlastním doprovodem na kytaru. Přestávky zaplnili Černí šviháci. Basou tvrdil muziku sám Zdenál (Sünderhauf). Mezi návštěvníky byl i Petr Ondráček.

A všichni byli spokojeni, jak v přízemí v jídelně tak v patře v klubovně. Loděnice i tentokrát obstála a poskytla pěkný večer mnoha jachtařům, mladým i dospělým.


Kdo zná odpověď Přednáší Renda Kustod Petr
Černí Šviháci Ladislav Vlna Ruda zpívá


R.H.


Posádka HEBE připravena
1.3.2014
Neúnavný skipr Zdenál (Z.Sünderhauf) zorganizoval sérii praktických přednášek, aby svoji posádku , dědictví námořní plachetnice HEBE III , která již nesplňuje věkovou hranici pro účast na světových regatách Tall Ships, připravil na účast v závodech na chartrovaných lodích. Umožnil co nejširší účast dalším plachtičům, a tak, k velkému překvapení pesimistů (vždycky se najdou), stařičká klubovna byla každou z pěti programových střed zaplněna nad svoji kapacitu. A to i přesto, že Zdenál zvolil nezvyklou praxi a stanovil vstupné ke krytí režijních nákladů. Dobře připravený program byl splněn k plné spokojenosti posluchačů:

29/01 Závodní pravidla René Sehnal
05/02 Závodní taktika Michal Maier
12/02 Trim hlavní plachty Tomáš Musil
19/02 Trim spinakru Tomáš Musil
26/02 Přežití na moři - Petr Ondráček

R.H.


Štědrý den s kubou
3.1.2014
Letošní Vánoce neměly obvyklý zimní charakter, v Čechách byla místa, kde rozkvetly stromy. Tradici štědrého dne však nemůžeme porušit. Navštívili jsme svoje lodě, odpočívající v zimním spánku, poseděli jednu dvě hodinky v klubu a vyměnili si vzájemně vánoční dárky. Ani tentokrát nechyběla soutěž o nejchutnějšího kubu. Hospodyňky si daly záležet a vzaly vítr z plachet všem posuzovatelům. Kdysi to byli demokraticky zvolení, o rok později členové seniorklubu, další rok vybraní členové výboru. Ti letošní nepochodili lépe než ti z roku 2012 a 2011. Tak který kuba je nejlepší? I po vyloučení netradičních úprav s masem, které mělo zmást rozhodčí, otázka zůstávala stále stejná. Ten Jany, Hanky, Dany nebo Zdeny, anebo ten o kterém již nevíme kdo jej přinesl? Máme předsedu, který vyrábí měřidla a jiné budíky na kdekteré fyzikální jevy, ale s kubou si letos ani on neporadil. Opět nezbylo, než pochválit všechny soutěžící a v příštím roce se o rozsudek znovu pokusit. Po veselém posezení jsme si popřáli, a rozešli jsme se do svých domovů.
R.H. Foto HK,RH,JH


Optimistická vánoční besídka
23.12.2013
Ve středu 18.prosince si družstvo Optimist uspořádalo vánoční besídku s nadílkou. Nadílka byla bohatá. Na všechny se dostalo. Darovali trenéři dětem drobné dárky a vkusné kalendáře s fotografiemi Martina Housky z letošní sezóny, darovali také děti svým trenérům Pavlu Schwarzovi, Daně Horké, Martinu Houskovi, Pavlu Pavlouskovi. Vzájemně se pohostili a ujistili, že se těší na příští jachetní sezónu.
R.H.


Uťala družstva RS Feva
23.12.2013
Družstvo RS Feva oslavilo ukončení jachetní sezóny a vánoční svátky. O příjemné prostředí se postarali a pohoštění pro své svěřence připravili trenéři Hanka a Pepa Kábovi. Mládež a jejich rodiče přinesli k ochutnání vánoční pečivo. Ještě za světla všichni vyšli před loděnici, aby ozdobili nevelký smrček u cesty nejen ozdobami, ale i jablky a mrkví pro zvířátka, která s námi žijí na hrázi. Stromeček teď bude každý večer svítit. Přítomní dostali a vzájemně si podepsali umělecké PF, které připravila Hanka. Potom se v družné zábavě čekalo na setmění, aby na řeku každý položil svoji lodičku skořápku vlašského ořechu se svíčíčkou. Symbolicky v nich vyrazili do světa.
R.H., FOTO H.K., R.H.


Jarda Bernt v ČYK
15.12.2013
Jarda, otec Libštátu, obeplul svět za tři roky, a nám na pozvání Seniorklubu svou plavbu popsal za hodinu v mírně vytopené klubovně. Co neřekl slovy, dopověděly obrázky. Více než bouřím a vlnám se věnoval setkání s lidmi, mezi kterými i v nejodlehlejších koutech zeměkoule byli potomci emigrantů, Čechů, z nichž mnozí již česky neumí, ale ke své národnosti se hrdě hlásí a našim poutníkům po mořích pomáhají seznámit se s dalekými kraji. Ti kdož na tento klubový večer nepřišli, mohou jen litovat, protože Jarda je výborný vypravěč s obdivuhodnou pamětí na místa, čas a jména. Někdy plul sám, častěji ve dvou, výjimečně se posádka zvětšila až na šest osob, protože na loď zval kamarády.

Jarda v klubovně ČYK Slovem i obrazem


R.H.


Adventní neděle
3.12.2013
Aktuální zpráva od Hanky Kábové.
Příjemnou 1. adventní neděli strávily v klubu členky Dámského klubu i jejich hosté. Na programu byla vánoční výzdoba klubových prostor a výroba adventních věnců, které si účastníci odnesli domů - to vše pod vedením Zuzany Válové. Estetická stránka výzdoby byla výlučně záležitostí dámské části, zatímco pánové pomohli s technickými problémy a ve zbývajícím čase probrali vše důležité z jachtařského i nejachtařského života...
O žaludky celé společnosti se skvěle staral stále dobře naladěný kustod Petr Dvořák řízek, salát a jablkový závin neměly chybu. Není tedy divu, že nálada byla skvělá a nikdo nespěchal domů. Jednoduše řečeno všichni přítomní se shodli, že takto by měl vypadat společenský život klubu. Už se všichni těšíme na další společnou akci.
H.K., FOTO H.K.


Optimističtí rodiče
1.12.2013
Hlavní trenér družstva Optimist Pavel Schwarz svolal na středu 27.listopadu večer do klubu schůzku rodičů žáků družstva. Sešli se v plném počtu, jako jeden tým sponzorů svých vlastních dětí. Jednání spočívalo hlavně ve zhodnocení uplynulé sezóny a ocenění dosažených výsledků, které opět pozvedly i umístění klubu v celostátním žebříčku. Pavel poděkoval za dobrou spolupráci, bez které by dosažené výsledky nebyly možné. Neopomněl zdůraznit potřebu ukázněnosti, jak rodičů tak dětí. Spolu s ostatními trenéry vytvořil obětavý tým s maximálně možnou péčí o každé do výcviku zařazené dítě. Práce týmu klubových trenérů, řízenou Pavlem již dvacet pět let, byla umocněna účastí špičkového jachtaře Davida Křížka, který vzhledem k prosperitě našeho družstva se stal jeho patronem a ochotně věnoval mnoho svého vzácného času našim dětem na vodě i při výkladu teorie a pravidel závodu, na závodech i soustředěních, byť není členem ČYK. Dana Horká seznámila přítomné s hospodářskou stránkou družstva. Jména nejlepších žáků padla již dnes, ale více budou vyzdvižena za týden na schůzce družstva k ukončení sezóny. To už snad již bude žebříček letošních výsledků definitivní.

Bilacování sezóny Pavel Pavlousek a David Křížek Pavel Schwarz a Dana Horká


R.H.


UŤALA 2013
25.11.2013
Sešli jsme se 23.listopadu v jídelně i klubovně, abychom oslavili ukončení letošní jachetní sezóny. Zdenál (Sünderhauf) promítl film a obrázky z aktivit své posádky a z úspěšné účasti na námořní regatě JABUKA na Jadranu 15-17.listopadu 2013. Následovaly informace předsedy a trenérů ze života našich družstev mládeže Hanka Kábová o raketovém rozvoji družstva RS Feva, Zdeněk Davídek o novém nástupu družstva Cadet a ostatních, mluvčí kajutářů Éda Soukup o účasti dospělých na závodech kajutových plachetnic a na pracech při likvidaci letošní povodně. Předseda Honza Šilhavý se zmínil nejen o letošní oslavě 120.výročí založení klubu, o obětavé práci našich dobrovolných trenérů, ale i o půlmilionové škodě způsobené povodní. A to ještě nebylo možno vyčíslit všechny vyvolané náklady. Ruda ukázal účastníkům knihy, které letos vydal a klubové knihovně věnoval náš čestný člen Ríša Konkolski. Potěšila nás i účast našeho čestného člena Pavla Šulce, žijícího ve Švédsku. Spokojenost účastníků s obsluhou v jídelně i u baru byla potvrzením správnosti rozhodnutí výboru o nástupu nového kustoda, Petra Dvořáka.


Hanka Kábová Honza Šilhavý Zdeněk Davídek
Zdenál


R.H. Foto H.K.


Cadetská Uťala
25.11.2013
Žákovské družstvo ČYK Cadet v pátek 22.listopadu ukončilo jachetní sezónu radostně. Přišli v plném počtu včetně začátečníků z YC Neratovice a YC Toušeň, kteří se letos účastnili našeho výcviku a soustředění a dvou uchazeček, které posílí naše posádky. Přišli i rodiče, kteří spolu s trenérem Zdeňkem Davídkem připravili dětem pohoštění. Domluvili se na dalším programu, který po zimní dobu bude obsahovat výuku, opravy a údržbu lodí a účast na SKI-regatě v Krkonoších.

Družstvo ČYK CADET čtenářům našich stránek vzkazuje:
Přijďte s námi jachtat. Brzy začne další jachetní sezóna. Uvítáme nové kosatníčky.
(davidek41@seznam.cz)

Cadeti na vodě


R.H.


Vzácná kniha
6.10.2013
Nautický almanach pro jeho všestranně poučný obsah námořní jachtaři nazývají jachtařskou biblí. Stejný název by si zasloužila kniha prof. Ing. Otakara Nováka (člena ČYK), nazvaná „Co má věděti plachtič o lodi a plachtění“. Kniha vznikla v době nastartování dalšího stupně rozvoje československého jachtingu jako soubor textů přednášek, ke kterým byl O.Novák vyzván po poznání nedostatků při přípravách na účast na OH 1936. Byly napsány jednostranně psacím strojem a doplněny perfektními kresbami. Vytištěna byla v planografii J. Paul Praha VII. Je jedinečnou encyklopedií, která ani po více jak sedmdesáti letech neztratila na platnosti. Naše mladé generace o její existenci neví. Ing. Jan Šilhavý, předseda ČYK a ochránce jachtařské minulosti nelenil a pořídil věrnou kopii. Ta při zachování rozměrů má autentických 140 stran textu a 68 celostránkových tabulek s kreslenými obrázky a grafy v celoplátěné vazbě formátu A4..
První výtisky věrné kopie předseda Šilhavý představil a věnoval členům výboru 30.září 2013. Další budou vydány podle počtu zájemců, kteří se mohou přihlásit u ČYK. Bude k dostání za cenu nákladů, tj. 500,-Kč. Nemůžeme-li si dnes pořídit originál, rádi sáhneme po věrné kopii, ze které dýchá doba obtížných začátků českého jachtingu. A až ji odložíte, bude skvostem vaší knihovny, ke kterému se budete rádi vracet.
R.H.


Mužík v Praze
27.8.2013
Petr Mužík je od mládí velice aktivním sportovcem. Věnoval se potápění a jachtingu. Se svým otcem se jako Baťův zaměstnanec ocitl v Jižní Africe, a když Hitler obsadil ČSR, v Africe zůstali. Na své plachetnici, vtipně pojmenované Tkanička (s/y Shoelace) – vždyť byl Baťovec – podnikal velké plavby. Jednou v noci, asi 600NM od Malediv, se utrhla kotva a loď byla vržena na atolový útes, který udělal do trupu lodi několik děr. Petr loď vyprostil bez cizí pomoci , nouzově ji opravil a doplul do Jižní Afriky. Plavbu i ztroskotání popsala ve svých knihách MUDr.Karin Pavlosková, která se plavby účastnila. O tom všem nám Petr vyprávěl. Přitom na velké plátno promítal velmi pěkné obrázky.
Seniorklub ČYK spolu s ČANY využil Petrovy vzácné přítomnosti v Evropě s vědomím, že je doba dovolených a riziko slabé návštěvnosti. Znalost Petrova příběhu mezi jachtaři i knížek Karin Pavloskové byly dostatečnou reklamou, a klubovna byla nabitá. Petr věděl o našem letošním 120 letém výročí, ale překvapilo ho, že oba poslední velcí Baťové, o kterých s respektem hovořil, byli členy ČYK (senior do letecké tragedie r.1932, junior do zániku ČSR).


R.H. Foto I.Endrychová.
Soustředění Cadet
22.8.2013
Týdenní výcvikové soustředění žáků na lodích třídy Cadet zorganizoval Ing.Zdeněk Davídek ve dnech 10. až 17.srpna 2013 na břehu lipenské zdrže. Pomocníky mu byli rodiče dětí. Ubytování poskytl YC Lipno v tělocvičně. K žákům z ČYK se připojili žáci z YC Neratovice, YC Toušeň a Lodní sporty Brno. Pilně trénovali, jen při výpadku větru se věnovali míčovým hrám a jedné návštěvě výstavy stavebnice Lego. Denně na téměř šest hodin výcviku na vodě navazoval rozbor a výuka teorie jachtingu. Po společném výcviku se opět potkají jako rivalové na podzimních závodech, na kterých budou moci prokázat, čemu se naučili.

R.H.
Dámský klub
11.6.2013
Bejvávalo, bejvávalo ... si mohou zazpívat členové, kteří hodně pamatují a s nostalgií vzpomínají jak i „dámy“ chodily do klubu, při sluníčku posedávaly na hrázi a pletly svetry, samozřejmě přitom bedlivě sledovaly příchozí a komentovaly jejich doprovod. Doba se změnila, ale jen nenapravitelný pesimista může říci, že k horšímu. Té skutečnosti, že na hrázi chybí ostraha počestnosti nemusíme litovat. Jen nám dlouhou dobu chyběla větší soudržnost něžného pokolení. A hle. Doba se vrací, i když ve změněné podobě. Kamarádky Zuzanka s Olgou se při přípravách na oslavy 120.výročí domluvily a zorganizovaly setkání, které nazvaly „dámský klub“. Uspořádaly si 10.května krásný večer v klubu. Šárka opatřila bohaté pohoštění, Zuzka stylovou dekoraci. Déšť zahnal účastnice do loděnice, ale dobrou náladu jim nepokazil. Úspěch večera se nedá zapomenout, a proto „Brzy na shledanou“.
Takové přátelské setkání má i další důsledky. Soudržnost a snaha mít v klubu hezké prostředí se již projevilo – „dámy“ si samy, bez pomoci mužů zrestaurovaly dámskou šatnu a kuchyňku vedle klubovny – radost pohledět. Škoda, že dámská šatna není přístupná mužům. Mohla by posloužit jako dobrý příklad, protože pánská šatna radikální restauraci (pardon – ne hospodu, ale restaurování) potřebuje jako sůl.

PS: Škoda, že nemáme po ruce více dokumentace, jak z onoho večera tak ze šatny.

R.H.
ČYK oslavil 120 let
10.6.2013
Na počátku bylo váhání, zda oslavy významného výročí budou společné – se svazem za český jachting spolu s ČYK, který je jeho kolébkou. Klub respektoval rozhodnutí ČSJ a připravil oslavy vlastní. Věnoval jim jarní závod – Memoriál Rösslera-Ořovského, na verandě připravil výstavku obrázků ze života klubu, vydal brožůru, jubilejní plakety na dřevě a plakát. Počáteční nerozhodnost svazu způsobila zkrácení doby příprav a odsunula vydání knihy, jejíž příprava si vyžádá více času. V předvečer Memoriálu Rösslera-Ořovského byl uspořádán slavnostní večer pro pozvané. Milé bylo přivítat zástupce Státní plavební správy, Klubu za Starou Prahu i ČANY a pražských jachetních klubů. Přítomným byla promítnuta série obrázků z bohaté historie klubu za slovního doprovodu předsedy J. Šilhavého. Mnohé historické události byly přítomným neznámé. Poté návštěvníci si prohlédli výstavku, která ve zkratce přiblížila život a vývoj klubu. Diskuze pokračovala v příjemné atmosféře v historické klubovně.

R.H.
Tiskovka ke 120.výročí
10.6.2013
U příležitosti oslav 20.výročí založení ČYK a zrodu českého jachtingu byla 16.dubna 2013 v klubu uspořádána tisková konference, kterou moderoval V.Žmolík. Úvodní slovo pronesl předseda ČSJ Karel Bauer a předseda ČYK Jan Šilhavý. Na závěr si zástupci tisku prohlédli výstavku obrázků a historických dokumentů, které přiblížily bohatou historii českého jachtingu. Účastníci dostali brožůru ke 120. výročí, plakát, klubový kalendář s obrázky ze Staničních knih a plaketu.YACHT Předsedové


R.H.
Z A Ť A L A
6.4.2013
Letošní setkání členů ČYK k zahájení jachetní sezóny se uskutečnilo ve středu 3.dubna 2013. Klubovna i jídelna se zaplnily, všichni si měli co říci. Vzácnými nám byli naši čestní členové ze Švédska, Pavel a Ludmila Šulcovi. Pořadatelem byl Seniorklub ČYK, kterému tentokrát selhal program výpadkem promítání. Ku podivu se nikdo nezlobil. Prý si to vynahradíme při nejbližší příležitosti. Tou bude oslava 120.výročí klubu 20.dubna tr. Hlavním bodem programu bylo vyznamenání tří členů řády Seniorklubu.

Řádem staré kladky byli dekorováni Pepa a Hana Kábovi, kteří založili a úspěšně vedou nové žákovské družstvo RS Feva. Pepa byl svazem vyznamenán Trenérem roku 2010. Protože o úspěchy družstva se zasloužili společně, obdrželi dřevěnou „dvojkladku“, zavěšenou na dvou stuhách.

Řádem šerpy byl dekorován předseda Jan Šilhavý, jako ocenění úspěšného řízení klubu již třetí volební období po dvacetiletém fungování jako sportovní kapitán klubu, a u příležitosti letošních oslav 120.výročí založení klubu.

I.

Seniorklub Českého Yacht Klubu, nejstaršího českého jachetního klubu,
založil v roce 1990 z iniciativy svého čestného člena Jiřího Švorčíka

Ř Á D   S T A R É   K L A D K Y,
kterým budou dekorováni vybraní členové a příznivci ČYK, starší 60 let, kteří se svým sportovním výkonem, prací pro klub, propagací jachtingu, výkonem trenérské a rozhodcovské funkce, společenskou angažovaností nebo finančním přispěním klubu významně zasloužili o rozvoj ČYK a jachtingu.
Řád STARÉ KLADKY pozůstává z dřevěné lodní kladky, zavěšené na stuze. Vyznamenaný nosí udělený řád pouze při slavnostních příležitostech.

II.
Seniorklub Českého Yacht Klubu založil v listopadu roku 1998
z iniciativy svého předsedy Rudolfa Holého

Ř Á D   Š E R P Y,
kterým budou za mimořádné zásluhy o rozvoj ČYK a jachtingu dekorováni vybraní členové a příznivci ČYK , pokud jsou nositeli řádu STARÉ KLADKY.
Řád ŠERPY pozůstává ze stuhy s nápisem ČYK, která se vkládá na pravé rameno šikmo přes prsa k levému boku.

Řádem STARÉ KLADKY,
byli dekorováni: r.1991 Ing.Rudolf Holý, r.1991 Jiří Švorčík r.1991 MUDr.Jiří Votava, zvaný Fixín, r.1998 JUDr.Zdeněk Zizius, r.1998 Ing.Jiří Lucek, 12.4.2000 Ing.Jiří Hoetzel, 12.4.2000 Josef Rössler, zvaný Rozára, 9.11.2005 Jiří Budák, 3.4.2013 Josef Kába a Hana Kábová (společně dvojkladkou).

Řádem ŠERPY
byli dekorováni: 7.11.1998 MUDr.Jiří Votava, zvaný Fixín, 12.4.2000 JUDr.Zdeněk Zizius, 3.4.2013 Ing.Jan Šilhavý.
Předseda zahajuje Nejstarší předává Vyznamenaný předseda
Dvojkladka zavěšena Matadoři


R.H.
Přípravy na oslavy 120.výročí
2.4.2013
Zatímco funkcionáři připravují Valnou hromadu (27.3.), Memoriál Rösslera-Ořovského, pamětní literaturu a vzpomínkové předměty, členové se scházejí o sobotách a nedělích, aby jarním úklidem připravili areál a loděnici na důstojné oslavy. Velkou akcí byl nedělní úklid 14.března, na kterém největší podíl mělo družstvo RS Feva. Takže hlavně mládež se s vervou dala do práce. Hanka Kábová o tom referovala: „Přes mrazivé počasí dorazilo 31 členů z řad závodníků a jejich rodičů, a udělali opravdu pořádný kus práce“. Odpoledne ještě stačili se sejít, aby poděkovali Vaškovi Brabcovi za výbornou organizaci závodu Jarní svezení, postát u grilu, zhotovit velikonoční výzdobu jídelny a klubovny, a ještě promítnout aktuální obrázky. Den naplněný prací i radostí. Úklid pokračoval ještě další sobotu, protože ne všichni mohli přijít 14.3.

Foto H.Kábová:
cadetcyk.klubova-stranka.cz/aktuality
hkabova.zonerama.com/Album/8786

R.H.
Posádka sy HEBE III se školila
4.3.2013
Ve středu 27.února 2013 posádka sy HEBE III pod vedením svého guru Zdenála Sünderhaufa a Jardy Havelky (který na poslední chvíli zastoupil z důvodu náhlého Zdenálova onemocnění) uspořádala ve středu večer 27.února 2013 v klubovně večer věnovaný osmělé nonstop plavbě Petra Ondráčka. Petr předal své těžce nabyté zkušenosti a programově se věnoval plavbě ve vysokých vlnách, překonávání bouří, výběru automatického kormidla a komunikaci při oceánské plavbě. Přednáška byla doprovázena promítáním. V nově upravené klubovně nebyla bouře, ale i tak bylo nutno překonat problém jednoho chybějícího kabelu. Toto kritické faupax se podařilo zdolat v nepředstavitelně krátké době. Petr byl odměněn potleskem. Nezbývá, než popřát Zdenálovi brzké uzdravení.R.H.
Družstvo RS Feva ČYK zbrojí
17.1.2013
Začal Nový rok. I v něm pokračují pravidelné úterní schůzky členů RS Feva. V současné době loděnice je jako lednička. Krátkodobé vytopení místnosti v těchto podmínkách je obtížné. Obětaví trenéři Pepa a Hanka poskytují k tomu účelu vlastní malý byt. Těsné prostory mládeži nevadí. Co to znamená pro trenéry naznačuje nejlépe obrázek vyzutých bot. Obrázek všech účastníků neposkytneme, protože přístrojem pro zhotovení obrázku v těsném prostoru nedisponujeme. Odměnou všem zúčastněným bude znalost teorie i závodních pravidel od samého počátku jachetní sezóny. Už aby začala.R.H. Foto H.Kábová