Český Yacht Klub
zal. 1893

         

50°04´N, 014°25´E
Změněno: 16.6.2020

Domů
Aktuality
Kontakt
Kalendář
Klubové akce
Okruhový jachting
Námořní jachting
Naše služby
Zprávy výboru
Fotogalerie
Historie klubu
Kruh přátel KHL
Nabídka
Dokumenty ke stažení
Užitečné odkazy
Archiv klubu
Pro členy
AKTUALITYPozvánka na Valnou hromadu ČYK
16.6.2020
Vážení přátelé!
Těšíme se na naše setkání na Valné hromadě, která se bude konat v loděnici ČYK dne 25.6.2020, a na kterou Vás všechny tímto zveme:

Valná hromada - PROGRAM:

17.30 zahájení VH, pokud bude přítomno méně než 50% pozvaných, bude zahájení odloženo o 1/2 hodiny.
18.00 zahájení VH Jan Šilhavý
 • volba předsedajícího VH
 • volba mandátové komise
 • volba návrhové komise
Přednesení zpráv :
 • Zpráva o činnosti Jan Šilhavý
 • Zpráva o hospodaření Pavel Jindra
 • Zpráva revizní komise Jirka Benetka
Schválení přednesených zpráv hlasování
 • Zpráva o sportovní činnosti ČYK Zdeněk Davídek
Volby nového výboru :
Představení kandidátů na jednotlivé funkce, jejich představa o práci v klubu. Volba nového výboru - volíme 6 členů výboru (dle nových stanov) :
 • předseda
 • místopředseda
 • jednatel
 • hospodář
 • sportovní kapitán
 • správce přístavu
Hlasování o kandidátech volba
Volba 3 členů revizní komise
Diskuze
Návrh a schválení usnesení VH hlasování
Závěr ukončení VH.

Kandidátka nového výboru, projednaná na schůzi výboru dne 2.3.2020:
předseda : Pavel Schwarz
místopředseda : Michal Urban
jednatel : Dana Horká
hospodář : Pavel Jindra
sportovní kapitán : Jakub Nápravník
správce přístavu : Eduard SoukupV Praze dne 9.6.2020 J. Šilhavý


Treninky mládeže na Vltavě
12.4.2020
V souladu s povolením krizové komise jsme se rozhodli umožnit mládeži individuální treninky pod dohledem trenerů v našem areálu v Podolí. Podrobné pokyny Trenerské rady přikládáme :


Za výbor ČYK J. Šilhavý, předseda.


UPOZORNĚNÍ :
23.3.2020
V souvislosti s šířením nákazy koronaviru oznamujeme, že rušíme tyto akce :
 • Rušíme termín plánované Valné hromady ČYK (29.4.2020). Nový termín VH navrhneme až podle vývoje situace, avšak nejspíše to připadá v úvahu až ve druhé polovině roku. Všichni členové budou včas informováni.
 • Rušíme plánovaný termín schůze výboru ČYK (6.4.2020). Závažné záležitosti bude výbor řešit pomocí mailu.
 • Karanténa (uzavření) klubu se prodlužuje až do odvolání (podle vývoje situace). Je uzavřena jídelna, služby kustoda, zákaz scházení v loděnici. Povolen je přístup k lodím, ale jen pro majitele a jeho rodinu.
na základě jednání se členy TR přijímáme tato opatření :

1. schůze TR plánovaná na 30.3. je zrušena
2. závod Memoriál Ing.Rudolfa Holého konaný dne 25.-26.4. se ruší
3. závod O vorařskou houžev konaný dne 16.5. se ruší.
4. tréninky a schůzky družstev Optimist, Cadet, Rs Feva a Laser jsou až do odvolání zrušenyZa výbor klubu J. Šilhavý, předseda.


Karanténa
10.3.2020
V souladu s vyhlášenou karanténou z důvodů šíření koronaviru s okamžitou platností rušíme všechny společenské akce v ČYK, včetně provozu v jídelně a u kustoda. Přístup k lodím pro jednotlivce zůstane zachován. Předběžně je tento zákaz vyhlášen od 10.3 do 31.3.2020. O případných změnách budete informováni na webu a na vývěsce v klubu.


Za výbor ČYK J. Šilhavý, předseda.


Zpráva z 50.setkání jachtařů v Libštátu.
19.2.2020
8.2.2020 se v Libštátu konalo jubilejní 50. setkání jachtařů. Celé setkání bylo už tradičně úžasně připraveno po organizační stránce. Sál Kulturního domu byl doslova zaplněn až po střechu. Sešli se zde od nejmladších až po nejstarší ročníky, jachtaři, kteří lásce k moři a lodím věnují velkou část života. Velmi důstojná byla vzpomínka a uctění památky významných českých jachtařů, kteří již přepluli na „druhý břeh“. Mezi nimi se vzpomínalo také Ing.Rudolfa Holého, našeho dlouholetého předsedy a jeho zásluh. Všichni, kteří jsme se účastnili, z našeho klubu to byli, Richard Konkolski, Rudolf Krautschneider, Jarda a Jakub Havelkovi, Zdeněk Sünderhauf, Zdeněk Jakoubek, Eva Skořepová, Mirek Semrád, Zdeněk Žižka, Ivan Jedlička, Zdeněk Davídek, Jan Fürbach a Blagoev (omlouvám se pokud jsem na někoho zapomněl), jsme zažili úžasnou a přátelskou atmosféru. Každý účastník dostal brožurku o přehledu plaveb, slavných lodí a hezkých příspěvků na vzpomínky z plaveb. Na přípravě této brožurky se podíleli i někteří z našich výše jmenovaných členů, kterým je v úvodu brožurky věnováno poděkování. Většina z nás vystoupila v sále s přednesením svého příspěvku. Přednášející obdrželi pamětní medaile k 50.výročí setkání jachtařů, konaných v Libštátu. Z ČYK je obdrželi Richard Konkolski, Rudolf Krautschneider, Zdeněk Sünderhauf, a Zdeněk Davídek. Byl to hezky strávený den s přáteli stejných zájmů. Velké poděkování patří hlavnímu iniciátorovi a organizátorovi Jardovi Brentovi. Moc děkujeme.

Zdeněk Davídek


Vážení přátelé,
19.2.2020
omlouvám se za dlouhé mlčení „aktualit“ našeho webu. Po odchodu Rudy Holého do věčných moří jsem marně hledal nového redaktora. Nakonec jsem se rozhodnul, že alespoň provizorně Rudu zastoupím.
Problém není ani tak s písemným zpracováním, ale zejména se získáním aktuálních informací a fotografií a to především ze sportovbní činnosti našich členů. Víme, že zejména výcviková družstva se v zimě neválí za pecí, ale cvičí i závodí na horách ( nejlépe na lyžích!). Ale výsledky nebo fotky mi nikdo nepředá. Bavíme se o tom při každé schůzi výboru, ale skutek utek! A při tom je dobrá propagace naší činnosti to nejsnadnější, ale i nejužitečnější, co pro klub můžeme udělat!
Prosím proto všechny, kdo takové informace můžete napsat a poslat, neváhejte. Slohové cvičení není nutné, to umíme také. Těším se na Vaše příspěvky.

J. Šilhavý


Rozloučení s Rudou Holým
17.10.2019
V pondělí 14.10.2019 proběhlo poslední rozloučení s naším čestným předsedou, dlouholetým členem a známým námořním jachtařem v obřadní síni na Olšanských hřbitovech. Rozloučení se zúčastnila řada rodinných příslušníků, mnoho našich členů i ostatních jachtařů, kteří se s Rudou dobře znali. Odešla jedna z jachtařských legend a s ní i část naší jachtařské historie.
Budeme na něj vzpomínat jako na dobrého kapitána, předsedu, člověka a přítele. Bude nám scházet.

Výbor ČYK.


Rozloučení s Rudou Holým
13.10.2019
Jménem členů našeho klubu i svým jménem se loučíme s naším dlouholetým členem a čestným předsedou Českého Yacht Klubu, panem Rudolfem Janem Holým. V roce 1966 jsi Rudo přišel mezi nás a podle Tvých vlastních slov, jsi si přišel splnit sen z klukovských let, plout pod bílou plachtou a užít si dálek. Tento svůj sen jsi naplnil vrchovatou měrou. Stals ses aktivním jachtařem, pluls pod plachtami na několika mořích. Vykonal jsi také obrovský kus organizační práce a to nejen pro náš klub, který pod Tvým dlouholetým vedením zaujal důstojné místo, hodné zakladatelů tohoto klubu. Pokračoval jsi v udržování dobrých tradic tohoto nejstaršího klubu, který je kolébkou závodního jachtingu v naší zemi. Za Tvého předsednictví, procházel klub nelehkým obdobím a Ty jsi vynaložil veškeré úsilí pro dobrou činnost klubu a rozšíření nových lodních tříd v řadách našich členů a hlavně jsi svou iniciativou podpořil zavedení lodních tříd pro mládež. Díky tomu se náš klub stal jedním z nejvýznamnějších klubů, věnujících se přípravě mládeže

Nepřehlédnutelné místo jsi zaujal na poli námořního jachtingu, jehož začátky spadají do konce 60-tých a začátku 70-tých let minulého století. První zkušenosti z plavby na moři jsi získal na cvičných plavbách v Polsku a následně se postupně z Tebe stal zkušený kapitán. Řada z nás plula na moři pod Tvým vedením a oceňovali jsme Tvou rozhodnost i způsob vedení plavby. Tvoje pracovitost a důslednost nám byla vzorem. Pro své schopnosti a zkušenosti jsi získal uznání nejen mezi členy Českého Yacht Klubu, ale i celé jachtařské veřejnosti.

Za všechny dny, které jsme mohli společně prožít, děkujeme. Vydal jsi se na plavbu do jiné dimenze a my všichni, kteří jsme se přišli s Tebou rozloučit, Ti přejeme příznivý vítr a klidnou plavbu.

Rudo, poslední sbohem – čest Tvé památce. Ahoj.


J.Š.


SPORTMENTOR
20.9.2019
Jacht Akademie spouští nový projekt. Je určen pro rodiče, kteří jsou ochotní na sobě pracovat a chtějí mladému závodníkovi pomáhat. Přednášet budou trenéři české hokejové reprezentace (Zlatá z MS 2005 hokeje), sportovní fyzioterapeut, vedoucí Ústřední vojenské nemocnice a účastník akce s reprezentací v rychlostní kanoistice, Olympijských her a dalších.
Více viz: //www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/1-kategorie/121-sportmentor

R.H.


HEBE plánuje
5.9.2019
Vedoucí sailingtýmu HEBE dobře ví, že úspěchy se nedostaví, není-li dokonalé plánování, součást přípravy na výkony. Proto vydal Zdenál v polovině roku nový plán pro zbytek sezóny. Jedná se o účast na pěti významnějších zahraničních regatách. Plán obsahuje nominace posádek včetně rozmístnění funkcí (skiper, kormidelník, navigátor atd.), termíny přeplaveb a tréninkových plaveb a další organizační pokyny. Jedná se o regaty:

53. Trofeo Riccardo Gorla, Marina Bogliacco, 1.9.2019
69. Cientomoglia, Marina Bogliacio, 7.-8.9.2019
Regata Jabuka, Vodice 8.-10.11.2019
Rolex Regata MSR, Malta 15.-26.10.2019
Mistrovství Chorvatska 15.-17.11.2019 Zdenál usiluje, aby se na startovní čáře sešly významné české lodě.

Zdenál současně vydal návrh na Hebe Sailing Plan na rok 2020, obsahující:
Due Golfi Lignano 22.-26.4.2020
Rolex Tre Golfi Capri + Euro ORC 8.-17.5.2020
150miglia Livorno – Punta Ala 28.-30.5.2020
Rolex Giraglia, Saint Tropez 5.-14.6.2020
Copa del Rey, Malorca 25.7.-2.8.2020


R.H.


SPORTMENTOR
5.9.2019
Jacht Akademie spouští nový projekt. Je určen pro rodiče, kteří jsou ochotní na sobě pracovat a chtějí mladému závodníkovi pomáhat. Přednášet budou trenéři české hokejové reprezentace (Zlatá z MS 2005 hokeje), sportovní fyzioterapeut, vedoucí Ústřední vojenské nemocnice a účastník akce s reprezentací v rychlostní kanoistice, Olympijských her a dalších.
Více viz: www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/1-kategorie/121-sportmentor

R.H.


Ing. Hudec zemřel
26.8.2019
Po těžké nemoci dne 28. července 2019 ve věku nedožitých 80ti let náhle zemřel zasloužilý pracovník Ing. Václav Hudec z Neratovic. Na parte je uvedeno zajímavé moto: Zdravím z druhého břehu, ve větru s Vámi zůstávám…

R.H.


Usnesení VH ČYK 2019
26.8.2019

Usnesení valné hromady Českého Yacht Klubu dne 12.6.2019

1. Valná hromada vzala na vědomí a schvaluje přednesenou zprávu o činnosti výboru, zprávu o hospodaření a revizní zprávu.

2. Valná hromada schvaluje navržený rozpočet pro rok 2019 a ukládá výboru, aby uvedené plánované náklady nebyly překročeny.

3. Ukládá výboru, aby se zvýšeným důrazem vymáhal dlužné částky u neplatících členů.

4. Ukládá trenérské radě, aby se zvýšeným úsilím věnovala výchově mládeže v družstvech Optimist, RsF, Cadet a Laser.

5. Děkuje svým dobrovolným trenérům a jejich pomocníkům z řad rodičů žáků a mládeže za realizaci tréninků, výcvikových soustředění i organizování účasti družstev na závodech doma i v zahraničí. Děkuje jim za dobrou reprezentaci klubu.

6. Děkuje všem členům za práce,kterými přispěli k rozvoji a úspěchům klubu.

7. Valná hromada odsouhlasila z projednávání přednesený návrh na změny Stanov klubu s odůvodněním, že materiál není dostatečně dobře připraven. Ukládá výboru provést důkladnou kontrolu formulací navrhovaných změn, projít celé znění Stanov a připravit nové znění stanov do příští valné hromady. S nově navrženými změnami seznámit členy vhodnou formou před konáním příští valné hromady.

8. Na základě přednesených informací o záměrech modernizace přístavu Podolí zpracovaných ve studii Ondřeje Busty a informací přednesených Edou Soukupem proběhla široká diskuse o současném stavu projednávání.

9. Byl projednán dopis pana Rejchrta ze dne 8.4.2019, kterým žádal zařazení bodu „zřízení vyjednávací skupiny s Povodím Vltavy, investorem a dotčenými orgány v rámci projektu připravované revitalizace zátoky a poloostrova“ do programu jednání valné hromady. P.Rejchrt vznesl připomínku,že v programu schůze nebyl tento jeho požadavek správně uveden. Po projednání byl přijat závěr a uloženo výboru ustavit vyjednávací skupinu ze zástupců členů ČYK složenou z 5-ti členů a dána podmínka, aby všech jednání se účastnili vždy minimálně 3 členové této skupiny. O tomto bodě bylo podle požadavku zmíněného dopisu samostatně hlasováno s výsledkem: pro návrh 20 členů proti návrhu 20 členů. Návrh nebyl přijat.

10. Návrh a hlasování o odvolání J.Šilhavého a J.Havelky z výboru byl stažen z jednání z důvodů, že tento postup odporuje Stanovám klubu.

11. V závěrečném hlasování o přijetí tohoto Usnesení z valné hromady, předložené Návrhovou komisí k hlasování, se pro přijetí vyslovilo18 členů, pro nepřijetí 19 členů a 3 členi se zdrželi hlasování. Závěr : Usnesení předložené valné hromadě ke schválení nebylo přijato.

Návrhová komise : Zdeněk Davídek, Hana Kábová, Jiří Benetka.

R.H.


VALNÁ HROMADA ČSJ
28.8.2019
Volební valná hromada ČSJ se konala 30.3. na Strahově. Významným bodem bylo ohlášení dosavadního předsedy Karla Bauera, že do dalších volebních období nebude kandidovat. Karel Bauer byl dlouholetým úspěšným předsedou svazu od roku 1990, vedle řady mezinárodních funkcí. Novým předsedou ČSJ byl zvolen Radim Vašík z Lodních sportů Brno. Z našich členů byli zvoleni Zdeněk Sünderhauf do trenérsko-metodické komise a Jachtařské akademie, Pavel Schwarz do Kontrolní komise. Zlatý odznak ČSJ obdrželi Karel Bauer a Václav Cintl. Nejlepším jachetním klubem v kategorii mládeže byl vyhlášen ČYK. Ocenění převzal Pavel Schwarz. V kategorii dospělých byl vyznamenán YC Lodní sporty Brno.
Podrobnosti naleznete na www.sailing.cz

R.H.


FRATERNITAS_1891
21.8.2019
Od našeho partnerského jachetního klubu jsme obdrželi ročenku, která nás informovala o životě klubu v roce 2018. Mají před sebou ještě šest let splátky za stavbu víceúčelové haly, rekonstruovali slip. Topení v sanitárním traktu vyžaduje více než je přínos z členských poplatků. Komise pro optimalizaci výdajů konstatovala, že je bude nutno po tři roky zvýšit o 40 Eur. Klub pořádá v zimě několik společných výletů do přírody. Jako vedlejší sport pořádají závodní bowling. Měli letní výcvikový tábor mládeže pro děti na Optimistech a Laserech. Zveřejnili celoroční plán všech akcí, které klub pořádá.

R.H.


150 let uplynulo od narození legendy...
2.6.2019
V těchto dnech (29.6.1869) vzpomínáme 150. výročí narození Josefa Rosslera Ořovského, našeho zakladatele a prvního předsedy ČYK.Zasloužil se nejen o vznik našeho klubu, ale též o založení a rozvoj mnoha dalších sportovních odvětví.
Také jeho zásluhou byl v ČYK založen v r. 1912 i první oddíl vodních skautů – Bobři.
Vzpomeňte na JRO jako na sportovce, činovníka i muže který sportu věnoval celý život a nebál se žádné výzvy.

Čest jeho památce!

J.Š.


Valná hromada ČSJ
11.4.2019
Český Svaz Yachtingu uspořádal v sobotu 30.března valnou hromadu, které se za ČYK účastnili Z. Válová a P. Schwarz. V rámci bohatého programu jako ocenění práce pro český jachting převzali Karel Bauer a Václav Cintl Zlatý odznak ČSJ. Ocenění pro nejlepší klub v kategorii mládež převzal za ČYK Pavel Schwarz, šéftrenér lodní třídy Optimist. Ocenění v absolutním pořadí v kategorii dospělých za YC Lodní sporty Brno převzal jeho předseda Martin Malec. Mnohaletý (od r.1990) úspěšný předseda ČSJ, který se rozhodl ukončit svou činnost, byl jmenován čestným předsedou. Novým předsedou ČSJ byl zvolen Radim Vašík. Členem výboru byl mimo jiné zvolen též náš člen Zdeněk Sünderhauf, a to do funkce předsedy trenérsko-metodické komise.

R.H.


31.12.2018
R.H.


Přednášky Jachtařské akademie
22.12.2018
Také v roce 2019 budou pokračovat:


15. 1. 2019   Cesta k vrcholům námořního jachtingu  Richard Konkolski
22. 1. 2019   Mentální koučink u vybraných závodníků (workshop)  Marian Jelínek
29. 1. 2019   Navigační a weather routing systémy (workshop)  Libor Hošek
5. 2. 2019    Trimování, taktika a strategie v závodě (workshop) David Křížek
12. 2. 2019   Shrnuti taktiky a strategie v okruhovém závodě (workshop)    Petr Pefi Fiala
19. 2. 2019   Meteorologie a Weather routing v závodech na moři Christ. Dumard, Francie
26. 2. 2019   Navigace na moři ve ztížených podmínkách  Petr Ondráček
5. 3. 2019    Závodní pravidla přehledně  Martin Soušek


V úterky od 18:30 h na Přírodovědecké fakultě UK, Hlavova 8, Praha 2. Vstupné pro veřejnost 150 Kč, pro držitele závodní licence ČSJ zdarma. Pouze přednáška CH.Dumarda 33 / 150 Kč. Přihlašte se na www.jacht-akademie, nebo na tel. 731591313.R.H. FOTO: ČSJ


Jachtařská akademie v r.2018
22.12.2018
Zdeněk Sünderhauf předložil českému jachetnímu světu správu o letošní aktivitě JA i s výhledem jak dál. Zaujmout by měla zejména mladé, protože český jachting nemá dostatek kvalifikovaných trenérů a vychovatelů.

1) Otevřeli jsme cestu pro získání trenéra jachtingu I. třídy. Podepsala se smlouva s Vysokou školou FTVS UK Praha a ve spolupráci s ní zajišťujeme dvouleté studium k získání trenéra jachtingu I. třídy. Studium se bude otevírat každý rok v září. V současné době zde studují- Karel Lavický, Johanka Rozlívková, Michal Kučera a Jan Čutka mladší.

2) Na MŠMT jsme obdrželi povolení na pořádání Rekvalifikaci trenéra jachtingu II. třídy. Ve spolupráci s FTVS zajišťujeme 150 hodinový program a zahajujeme příští rok 22. ledna na přednášce skvělého, mentálního kouče Mariana Jelínka první běh. Překvapil mne obrovský zájem o tuto akci, chtěli jsme nabrat maximálně 10 lidí, ale nakonec se rekvalifikace otevřela pro 13 účastníků a řada zájemců se přesunula až na rok 2020. Přihlášeni jsou Jirka Halouzka, Matouš Rek, Pavel Konopík, Štěpán Novotný, Ondřej Vachel, Lukáš Dlouhý, Franta Bauer, Ivan Šenkýř, Dan Audy, Nikol Staňková, Johan Hirnšál a Vojta Šindelář. Nastupující generace trenérů a ještě o nich uslyšíme.

3) Pro získání trenéra III. třídy, pro obnovení trenéra II. a III. třídy jsme domluveni s Michalem Kučerou, že uspořádáme 2 x ročně Praktický seminář. Vše bude včas vyvěšeno na Jachtařské akademii. Na konci roku 2019 bych byl rád, pokud všichni budou mít platnou licenci. Ostatní vyřadíme.

4) Rozšířili jsme a publikovali na Jachtařské akademii řadu videí, článků, medailonků a komentářů. Nedaří se nám ale tento materiál správně šířit do oddílů k trenérům, aby Jachtařskou akademii více využívali k vlastnímu trénování. Dále se musí i zlepšit zpětná vazba od trenérů a spolupráce s nimi. Na tomto zapracuje Tomáš Karas.

5) Rozšířili jsme i tým, který se na Jachtařské akademii podílí. Jedná se především o TKM komisi, kde v současné době pracuje Michael Maier, Tonda Mrzílek, Pepa Čermák, Franta Bauer, Tomáš Karas, Michal Smolař, Michal Kučera, Zdeněk Sünderhauf a nově Matouš Rek a Johanka Rozlívková. Pro administraci, zajištění vlastního chodu JA a organizování přednášek výborně fungují Radek Sünderhauf, Denisa Grecmanová, Denisa Binjošová a Markéta Švecová. Všem za jejich práci velký dík.

6) Jachtařské přednášky v roce 2019 najdete na http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/. Přihlašte se včas, plní se opravdu rychle.

7) Dále se i snažíme více propojovat okruhový a námořní jachting. Využívat velkého potenciálu našich reprezentantů, kteří již nemají olympijské ambice. Je potěšující, že se ve většině chtějí zapojovat do trenérských aktivit. Jako další směr jim nabízíme tréninky a účast na off-shore závodech na moři na Hebe V. V současné době zkoušíme zapojit do Hebe Sailing Teamu Jirku Halouzku a Štěpána Novotného.

A jak dál. Původně jsem chtěl vše předat mladším a nadějným kolegům, kteří by v takto nastaveném způsobu vzdělávání a aktivitách pokračovali. Nakonec jsem vše ještě přehodnotil a budu se snažit v této oblasti působit další 4 roky. Samozřejmě, pokud na Valné hromadě tato koncepce uspěje.

Zdenál


STO LET - 28.říjen
9.12.2018
Celá česká republika slavila 100.výročí vzniku Československa, i když na mnohých místech piety zazněl pískot a docházelo k ničení věnců a květin jen proto, že rozháraná politická situace vyvolává spory a potlačování demokracie. Klidu nepřidává ani vzpomínka na roky 1938, 1948, 1968, období ponížení, selhání a zrady. Český Yacht Klub však může být na dobu vzniku republiky pyšný. U jeho zakladatele, Josefa Rösslera-Ořovského, který byl iniciátorem vybudování loděnice v Podolí, na hrázi ochranného přístavu, v jeho mansardě č.1 se scházela mafie, připravující vznik samostatného svobodného státu Čechů a Slováků. Také Dr. Rašín byl zde častým hostem. A oddíl vodních skautů při klubu se dal do služeb Národní Rady a při vyhlášení samostatnosti fungoval jako první čs. pošta. Oslavu 25.výročí založení klubu si uspořádali členové klubu 20.října, tedy týden před týden před prohlášením Československa a za dohledu nechápajících maďarských vojáků. Na stožár vyvěsili bílou vlajku s českým lvem, která se stala vlajkou, pod kterou pochodovali naši olympionici. Členové klubu se shromáždili pod vlajkou a poté uspořádali v loděnici banket. Pro klub byl tak převrat uskutečněn v předstihu. (Více se dočtete v brožuře „100 let loděnice ČYK“.)

R.H.


Ztratili jsme patriotku Podolí
13.11.2018
Opožděně se dozvídáme, že Jiřina Juláková zemřela v říjnu t.r. ve věku 83 let. S jejím jménem jsme se seznámili v článcích, které věnovala boji za zachování historických památek Podola. V letech 1990 až 1994 jsme mohli sledovat její působení jako radní MČ Praha 4 pro životní prostředí. V roce 1995 založila občanské sdružení Přátel Podolí a okolí, které bojovalo proti výstavbě mostu do Podolí i jiným nesmyslným projektům ziskuchtivých developerů, zneužívajících historii a krásu Vyšehradu a jeho okolí. Její hlas s vášnivým zaujetím pro zachování cenného dědictví nám bude chybět, snad nejvíce právě v současné době. Odkud brala svoje skálypevné přesvědčení a odvahu oponovat mocnějším? Byla dcerou duchovního pravoslavné církve v Resslově ulici, který tam přechovával parašutisty a byl s mnoha dalšími zato popraven. Jiřina tuto krutou dobu přežila jen proto, že jako dítě byla v tu dobu u příbuzných v Rožnově pod Radhoštěm a unikla pozornosti Gestapa. Jako osmiletou si ji vzal její dědeček do Podolí a vypěstoval v ní lásku, která ji nikdy neopustila. Přes nepřízeň doby podařilo se jí absolvovat Přírodovědeckou fakultu UK a získat odborné znalosti pro svůj boj za zachování historických památek Podolí.

R.H.


Festival Sporťáček
13.11.2018
Wannado je mezinárodní platformou přivádějící děti a mládež k pohybu zábavnou formou. Jeho úkolem je motivace nalezení vhodných aktivit pro každého. Wannado Festival je největší náborový festival v ČR, který se konal letos již osmým rokem. Od května do září byl uspořádán v sedmi městech, v Praze 8.září 2018 pod názvem Festival Sporťáček. Jeho úkolem bylo inspirovat populaci k pohybu a pomoci jí s výběrem vhodného sportu. Na Hamru v Bráníku byla uspořádána prezentace devadesáti sportovních odvětví. Jachting představil náš trenér Zdeněk Davídek.

Po skončení akce obdržel Zdeněk poděkování od koordinátora projektu paní Denisy Kutové:
Chtěla bych Vám velice poděkovat za účast na Wannado festivalu v Praze :) Děkujeme za skvělou atmosféru a výborně připravené stanoviště pro návštěvníky. Doufáme, že se Vám na festivalu líbilo a akce pro Vás měla smysl. Budeme rádi za zpětnou vazbu, abychom věděli, co do příště zlepšit. Také pro Vás připravujeme fotografie z celé akce, které budou ke zhlédnutí na našich webových stránkách www.wannado.eu a facebooku.

R.H.


Prodej lodě fireball
28.7.2018
Kompletní loď fireball CZE 14486 vč. příslušenství v plné závodní výbavě prodává za cenu 75 tis. Kč Tomáš Cikrt.
Pro mladého jachtaře přecházejícího z juniorské třídy sleva 10 000 Kč.
MOB 777731124; tomas.cikrt@meibes.cz.


R.H.


RE-PUBLIKA v Brně
18.7.2018
Tři týdny trval festival RE-PUBLIKA na výstavišti v Brně a má za sebou bohatou návštěvnost, zejména z Brna i ze zahraničí. Zahájen byl koncem května a ukončen 17.června 2018 k oslavě stoleté samostatnosti. Výstava navazovala na výstavu z roku 1928 a ukázala na pokrok, kterého bylo dosaženo v naší republice i na Slovensku v nejrůznějších oblastech. V zóně věnované odpočinku a sportu ukázala vývoj sportů, ve kterém nechyběl jachting. Sem přispěl na vyžádání pořadatelů i Archiv Českého Yacht Klubu zapůjčením několika artefaktů, z nichž nejcennějším byla vlajka, pod kterou nastupovali Češi samostatně již za Rakouska-Uherska. Bylo tomu dík úsilí našeho zakladatele Rösslera-Ořovského, který byl aktivním členem výboru pro pořádání Olympijských her, spolu s Guth-Jarkovským, také členem ČYK. Vzácnost této stařičké, stále ještě dobře zachované vlajky je o to větší, že je dnes již jen jedním zachovaným exemplářem. Však jej také ČYK opatruje jako královský klenot. Nemohly však chybět ani novodobější předměty, které svědčily o úspěších českého jachtingu. Např. plachta z lodě Lenky Šmídové, se kterou vybojovala stříbro na OH 2004, a další.
Dva malé obrázky z této výstavy naleznete v č.7-8/2018 měsíčníku YACHT na str.14.

R.H.


Pirát na Mácháči
15.7.2018
I lodě mohou slavit svoje narozeniny. Uplynulo 80 let od vzniku nejstarší okruhové třídové plachetnice pirát. Tato dvouposádková dřevěná amatérsky stavitelná loď sehrála velkou úlohu v rozvoji jachtingu a měla v ČYK bohatý život. Dnes již ji najdete v klubu jen zavěšenou pod stropem velké loděnice jako nadějný začátek muzea ČYK. Škoda, že skončil její bohatýrský život s odchodem seniorů, kteří tak uvolnili místo nové generaci, a ta má již jiné svoje miláčky – Optimisty, cadety a zejména moderní RS. V klubu piráti zanikly přirozeně, protože ztratily možnost soutěžit. V současných setkáních členstva ČYK jen obtížně najdete někoho, kdo pamatuje na borce, jakými v klubu např. byli Áta Pavlousek a Mirek Vejvoda (Mistři na pirátu z r.1951), Áta Pavlousek s manželkou (Mistry 1953, 1955), Burda a Buchtela (1960), Brodský a Janoušek (1963, 1966, 1967), v ženách Hejmová-Krištofová a Brodská (1964, 1965, 1966, 1967) atd., a skončili bychom pravděpodobně u Tomáše Tamassyho. Nezapomenu, když starý pán na konci sezóny usedl na trám velké loděnice vedle své lodě, a smutně pronesl „musím skončit, už na to nestačí mé síly“ (myslel tím údržbu svého piráta a dojíždění na závody). S ním také piráti v klubu skončily.

Dobře zorganizovaného Mezinárodního mistrovství ČR v lodní třídě Pirát se účastnilo 18 posádek. Za dobrých povětrnostních podmínek účastníci absolvovali deset rozjížděk. Titul Mistra republiky v lodní třídě Pirát vybojovali bratři Josef a Dalibor Sivých ze Slavoje Hluboká nad VltavouR.H. Foto ČSJ


Traditionsregatta
18.6.2018
Svět jachtingu nezapomíná na staré lodní třídy, které vývoj odložil „do důchodu“. Takovým příkladem oživení minulosti je Mezinárodní rakouský tradiční jachetní týden, který byl vypsán na dny 6. až 8.července do Traunkirchen, u nádherného jezera v Horních Rakousích. Přihlásit se mohou lodě, jejichž rok výroby nepřekročil r. 1950. Na vypsání nás upozornil náš čestný člen W. Aichelburg, žijící ve Vídni. Generace, která by takovou výzvu vyslyšela, jako tomu bylo kdysi za Áty Pavlouska, již není ani v nejstarším klubu aktivní. Nahradily ji generace s loděmi moderními, protože vývoj se ani v jachtingu nezastavil.

R.H.


HEBE odstartovala
10.5.2018
Hebe sailing team rozjíždí naplno svoje letošní plavby. Představitel teamu nám o tom napsal první informace. Pro nás, kteří je sledujeme pečlivě celý rok jsou radostné. Zdenál nám napsal:
„Na Malorku dovezla naší plachetnici  Hebe V z Malty posádka ve složení Zdeněk Jakoubek, David Kovařík, Petr Solař. Po nezbytné údržbě byla loď připravena na tréninky a první závody v sezoně. Letecky z Prahy dorazil zbytek posádky ve složení Pefi Fiala- skipper, Zdeněk Sünderhauf, Jakub Havelka, Milan Tomek a Vojta Šindelář. Vojta, odchovanec Hanky Kábové, byl na námořní lodi poprvé a během tréninků se rychle zlepšoval na pozici bowmana. První tři dny jsme věnovali poctivě tréninku v nácviku  obratů, vytahování a stahování spinakeru, zažití startovních procedur. 
Následovaly tři závodní dny, během kterých jsme odjeli jednu navigační rozjížďku a čtyři up- down rozjížďky. Jeli jsme ve třídě ORC Class 3, kde závodilo celkem 13 lodí. V čele závodu bojovaly tři lodě, naše Hebe V pod českou vlajkou a dvě španělské. Ještě před posledním závodem jsme měli vynikající postavení na druhém místě o bod za první lodí, ale i o bod před třetí. Nakonec jsme po velkém boji v poslední rozjížďce obsadili třetí místo a  tím i třetí místo celkově. Další česká loď Tři sestry obsadila výborné druhé místo v kategorii ORC Class 1.  Dokázali jsme si, že můžeme držet krok i s těmi nejlepšími  a to nás motivuje do dalších závodů.
Sezonu máme připravenu jak na mořské plachetnici Hebe V,  tak i na karbonovém speciálu Hebe IV, se kterou se zúčastňujeme závodů na jezerech a sladkovodních vodách.

Za Hebe sailing team zdraví naše příznivce Zdenál Sünderhauf.“


Mistrovství světa RsFeva v USA
18.4.2018
Mistrovství této moderní lodní třídy se konalo na Floridě za účasti 51 lodí z 11 zemí. První den bylo hodně zmatků při startech, které způsobily vyloučení až poloviny lodí. Druhý den se polepšilo počasí i startovní komise. Třetí den byl nejlepší také co do výsledků českých posádek. První dvě místa obsadily posádky GBR, třetí USA. Neméně radostné čtvrté místo získala ČR: Jakub Dobrý (TJ Lokomotiva Plzeň) a Veronika Cibulková (JK Plzeň). V loňském roce byl Jakub v žebříčku ČR druhý. V prvním světovém závodu ukázal, že je slibnou nadějí českého jachtingu. Další tři české posádky se umístily od 10. místa (10, 11, 15). Všichni si jistě přivezli hodně cenných zkušeností. V kategorii dívky si české dívky přivezly stříbro. Všechny české posádky MS budou našemu družstvu RsFeva výzvou.

R.H.


Porkert a oldtimery
13.4.2018
Náš člen Zdeněk Porkert, kterého v poslední době vídáme obvykle jen na valných hromadách, se toulá po světě. Jeho cíle jsou velmi vzdálené. Nepřekvapilo nás proto, když se na facebooku, v „Sailing clubu“, objevil článek z jihu ostrova Sulawesi v Indonésii, z jednoho z více jak 17 tisíci ostrovů, o jeho náštěvě největší loděnice oldtimerů pro Evropu. Jediná mechanizace, kterou tam dělníci používají, jsou elektrické pily a hoblíky. Vše ostatní spočívá na zkušenostech, tradici a zděděné šikovnosti domorodců. Výsledkem jsou výstavní kusy, plně funkční lodě jako před šesti sty léty. Obliba oldtimerů neutuchá, a proto žádný div, když jeden, replika historické lodi z 18. století, vyrobený v Africe, brázdí moře také pod českou vlajkou. Je to Pepy Dvorského La Grace, na které se můžete svézt i vy. Snad se dočkáme, že nám Zdeněk o navštívené loděnici poví víc.R.H.


VALNÁ HROMADA ČYK
13.4.2018
Řádná výroční valná hromada se koná ve středu 25.dubna 2018 s následujícím programem:

17:30 h zahájení a schválení programu
 • volba mandátové, volební a návrhové komise pro usnesení VH
 • zpráva výboru o činnosti v r. 2017 - J. Šilhavý
 • zpráva výboru o hospodaření v r. 2017 - Z. Válová
 • zpráva revizní komise za r. 2017 - J. Benetka
 • schválení přednesených práv
 • zpráva o sportovní činnosti - Zd. Davídek
 • návrh na úpravu textu stanov ČYK, diskuze (přejmenování druhu členství, délka zkušební doby, dresy závodníků)
 • schválení navržených úprava
 • diskuze a různé
 • usnesení VH, návrh a schválení - předseda návrhové komise
 • zakončení VH.

  R.H.


 • Ocenění jachtaři
  1.4.2018
  Komise při MČ Praha 4 vybírala nejúspěšnější sportovce za rok 2017. A byli mezi nimi i jachtaři, vesměs z Českého Yacht Klubu. Nejlepším sportovním družstvem byla vyhlášena posádka plachetnice HEBE, vedená Zdeňkem Sünderhaufem a kormidlovaná Milan Koláčkem, která uspěla na třetím místě v náročném námořním závodu Rolex Middle Sea Race. Mezi sportovními nadějemi z roku 2017 byl uveden Šimon Jurečka, který v tom roce dosáhl mistrovství ČR ve třídě Optimist. Na fotografii z vyhlášení není posádka HEBE úplná. Chybí ti, kteří museli odejet připravovat letošní první start posádky. A že to těm chlapcům od moře sluší i v gala. Většinou je vídáme jen v pracovním. Mezi ostřílenými námořníky Šimon vyniká svým mládím, ale jeho výkony v loňském roce byly nadprůměrné, stejně jako „hébáků“.  R.H.


  Valná Svazu jachtingu
  22.3.2018
  Valná hromada Českého svazu jachtingu se konala 17.března na Strahově. Za ČYK se jí účastil trenér Pavel Schwarz. Zprávu o činnosti přednesl předseda Karel Bauer, výsledky hospodaření Martin Soušek. Následovaly zprávy komisí. Zlaté odznaky za zásluhy o český jachting převzali: Břetislav Ráža (Vodní sporty Duchcov), Otto Riedel (Církvice) a Karel Švec (Černá v Pošumaví). Pavel Schwarz, který se nejvíce zasloužil o loňské úspěchy našeho klubu, převzal za klub ocenění nejlepšího jachetního klubu, kterým byl Svazem vyhlášen Český Yacht Klub.  R.H.


  Jachtařské přednášky ukončeny
  22.3.2018
  Sérii kvalitních odborných deseti přednášek Jachtařské akademie pod hlavičkou Českého svazu jachtingu organizoval Z. Sünderhauf s dobře pracujícím týmem (Bionišová, Czech, Malošík, Burski, Grecmanová), který připravoval přednáškový sál v areálu Přírodovědecké fakulty UK, natáčel videa, prováděl střih, takže přednášky budou zachovány dalším zájemcům. Realizované najdete na www.jachtakademie.cz. Kvalitu přednášek napovídá již sama jména přednášejících: Ian Clingan, Jelínek, Koláček, Jean La Cam, Dvořák, Hájek, Ondráček, Kozelský, Trčka, Musil. Závěrečná přednáška 20.března byla věnována optimálnímu trimu plachet. O přednášky byl velký zájem, jak o tom svědčí účast po celou dobu série přednášek. Dostavilo se na 200 platících a 340 z řad závodníků s platnou licencí. Autoři akademie ani po letošním úspěchu nezahálejí, a mají připravena další témata pro příští rok.  R.H.


  Lucie Keblová nominována
  19.3.2018
  Lucie Keblová byla Svazem nominována na Mistrovství Evropy lodní třídy Lar, které bude uspořádáno v Maďarsku (Balaton) ve dnech 7. až 14.dubna. Budeme držet palce. Ale všichni !!

  R.H.


  Ing. Antonín Šrajer zemřel
  15.3.2018
  Náš starý člen, oblíbený pro svou veselou povahu a zejména jako autor veselých klubových večerů, které na společenských setkáních zábavnou formou sdružovaly členy klubu, nás opustil. Po delší nemoci, která mu bránila, aby klub poslední desetiletí navštěvoval, zemřel 7.března v úctyhodném věku 90 let. Do ČYK vstoupil v r.1949. Také jeho téměř sedmdesátileté členství v ČYK je úctyhodné. Tonda, skautským jménem Pejsek, byl od r.1936 členem 5.oddílu vodních skautů spolu s Rozárou (J.Rösslerem) a Jirkou Švorčíkem. Ti s dalšími staršími členy koupili od soukromého majitele starší jolový křižník, kterému dali jméno Sv.JIŘÍ. S touto lodí uspořádali řadu plaveb, z nich některé společně s Rozárovým ŠTÍREM. S Mimčou (Jiřím Švorčíkem), který nás opustil již r.1995, stvořil dvojici, která nás v minulém století těšila svými originálními výstupy na společenských klubových večerech. Tonda na nich vystupoval vždy s buřinkou, ve které nám připomínal oblíbeného Šlitra. Starší generace jistě nezapomenou. Mohou jen litovat, že Tondu a jeho společníka Mimču v zábavě dosud nikdo nenahradil.  R.H.


  Boj o titul vrcholí
  6.3.2018
  Odborná komise Pražské tělovýchovné unie poslala do druhého kola o nejlepšího sportovce Prahy 4 za rok 2017 návrh na vyhlášení vítězů v jednotlivých kategoriích. Vyhlášení proběhne v Praze 4 v sobotu v 19 h v rámci akce PARTY 4 SPORT.

  Nominováno bylo pět kategorií. Naši členové se vyskytují ve dvou: Jako Naděje roku bylo vybráno 10 adeptů z vodního póla, baseballu, cyklistiky, radiového orientačního běhu, krasojízdy na kole, tanečního sportu, softballu, sportovního cheerleadingu, a také z jachtingu – Šimon Jurečka, optimista z ČYK. Do kategorie Sportovní družstvo roku byli vybráni golf GC Hodkovičky, mažoretky SympA, vodní polo Stepp Praha a náš HEBE Sailing team.

  Více informací najdete na www.ptupraha.cz/2018/03/boj-o-titul-sportovce-prahy-4-ope-vrcholi.  R.H.


  Úrazové pojištění členů
  5.3.2018
  Po změnách v organizaci

  Všichni členové klubu jsou prostřednictvím členství ČYK v České Unii Sportu (ČUS) kryti hromadným úrazovým pojištění, které s pojišťovnou KOOPERATIVA uzavřel v loňském roce Český Olympijský Výbor.

  Druhá hromadná pojistka se týká pojištění odpovědnosti trenérů a rozhodčích.

  Podrobnosti k oběma smlouvám, včetně toho jak postupovat v případě pojistné události, naleznete na webových stránkách v následujícím článku: http://www.ptupraha.cz/2017/02/plosne-pojisteni-ceskeho-olympijskeho-vyboru/ Pozn.: Toto pojištění se nevztahuje na profesionální sportovce. Pojištění se týká všech klubových akcí v tuzemsku i v zahraničí a krátkodobých brigád, společných cest na akce i zpět trenérů a rozhodčích, a také kulturních a rekreačních akcí. Úrazové pojištění zajišťuje základní odškodné za zranění, ale neřeší náklady na léčbu v zahraničí, převoz do nemocnice apod. To řeší individuální úrazové a cestovní pojištění.

  Pojistnou událost musí nahlásit zraněný nebo jeho zákonný zástupce prostřednictvím vyplněného oznamovacího formuláře Kooperativy. Formuláře získáte na webových stránkách Kooperativy v sekci Dokumenty ke stažení. Hlášení musí být potvrzeno razítkem a podpisem ČYK. Vedle razítka a podpisu nutno připojit evidenční číslo ČUS. Pro ČYK jím je CZ0100080.
  Případné nejasnosti řeší poradenský tým ze společnosti Renomia (viz: Sabina Římanová +420 221 421 744 nebo mail: sabina.rimanova@renomia.cz.

  R.H.


  LIBŠTÁT
  21.2.2018
  Každoroční setkání námořních jachtařů v Libštátě se konalo v sobotu 10.února, již pro osmačtyřicáté. Brzy tedy bude mít padesáté jubileum. Staří „vlci“ odcházejí a krásného jubilea se nedočkají, ale každoročně přicházejí noví posluchači, aby se dozvěděli co nového je ve světě na moři a vyslechli autentické zprávy z plaveb svých kolegů. Předcházející pátek byl věnován neorganizovaným setkáním. Zahájil jako obvykle Jarda Bernt a mimo jiné uvítal tři vzácné hosty: „Dědečka Johna“, který v Australii pomohl zachránit loď Martina Dolečka s/y ALYA, německého 88 letého jachtaře Waltra a ruského jachtaře Nikolaje Litau, který vyprávěl o svých polárních plavbách. Program byl bohatý. Obsahoval též vystoupení dvou členů z ČYK. Zdenál /Z. Sünderhauf) popsal realizovaný program HEBE IV i úspěšnou účast lodě HEBE V na světovém závodu Rolex Middle Sea Race. Zdeněk Žižka vyprávěl o životě historické estonské plachetnici z r.1927 (L=22 m, ponor 1,8 m).
  Při každém takovém setkání vznikají nová přátelství a rodí se odvážné plány.  R.H. Foto Olga Müllerová


  Jachtařská akademie
  20.2.2018
  Již pět přednášek úspěšně proběhlo. Sama jména přednášejících byla zárukou jejich úspěchu: Milan Koláček, Marián Jelínek, Ian Clingan a Jean Le Cam. Zejména anglického kouče Clingana si pozorně vyslechlo 35 trenérů, vedoucích české reprezentační týmy. Jeho všestranné 24 leté zkušenosti v několika zemích a pro OH byly vzácným předávaným pokladem.

  AKADEMIE pokračuje. Upozorňujeme na přednášky, které jsou ještě před námi:

  20.února = Milan Hájek: Taktika a strategie v závodě námořních lodí.
  27.února = PETR Ondráček: Bezpečnost plavby a přežití na moři.
  6.března = Jakub Kozelský: Olympijská kampaň a tréninková jednotka na vodě.
  13.března = Martin Trčka: Taktika a strategie v závodě okruhových lodí.

  Přednáší se v posluchárnách Přírodovědecké fakulty UK, Hlavova 8, Praha 2, vždy od 18:30 h. Vstupné 150 Kč. Pro majitele závodní a trenérské licence ČSJ je vstupné zdarma. Přihlašte se na www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky

  R.H.


  Boot-Tulln
  18.2.2018
  V Tullnu (Rakousko, blízko Vídně) se každoročně koná výstava lodí a lodního příslušenství, ze zahraničních pro nás nejbližší. Také pro letošní výstavu od 1. do 4.března jsme obdrželi několik volných vstupenek, které najdete zavěšené v předsíni loděnice k volnému použití. Výstava je otevřená od 10 do 18 hodin. Více formací najdete na www.boot-tulln.at; www.tulln.at.

  R.H.


  Jarní svezení
  25.1.2018
  Tradiční RS zahájení sezóny se po dvou letech opět vrací do Prahy. Přijďte podpořit závodníky lodních tříd RS Feva, RS500, RS Aero a RS Vareo na jejich cestě skrz Prahu! Uvidíte nevídané! Závodníci se v průběhu soboty proplaví plavební komorou u Mánesa a finálové rozjížďky se uskuteční před Národním divadlem. Neděle bude ve znamení klasických okruhových rozjížděk před YC CERE.
  Vypsání najdete na www.CERE.CZ/jarní-svezení.  R.H.


  Vyhlášení soutěže Jachtař roku
  24.1.2018
  Na společenském večeru českého jachtingu 19.ledna v Kulturním centru v Praze 4 byly vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepší jachtaře. Jachtařem roku 2017 byl zvolen Milan Hájek (TJ Lokomotiva Plzeň), který současně ovládl kategorii Muži. V kategorii Ženy vítězem se stala Johana Nápravníková (YC Neratovice), která úspěšně závodila s naším Jakubem Nápravníkem na Fireballu. Ani v Juniorech se tentokrát jméno některého našeho závodníka neprosadilo. Konkurence byla veliká a ani titul Mistra ČR v Optimistech nestačil, aby náš Šimon Jurečka předběhl sourozence Dobrých (TJ Lokomotiva Plzeň). Zbývalo ještě vyhlásit nejlepší tým v r.2017. A tam již ČYK zazářil. V soutěži týmů byla jako nejlepší vyhlášena posádka HEBE Zdeňka Sünderhaufa. Rozhodl o tom jejich úspěch na náročném závodu Rolex Middle Sea Race, kterým posádka HEBE předběhla i jindy suverénní RODOP.
  Protože vyhlášení se konalo na společenském večeru, nastoupila i vítězná posádka v „gala“. Na přiložené fotografii je spolu s moderátorem večera Václavem Žmolíkem. Více podrobností z průběhu společenského večera naleznete na svazových stránkách (www.sailing.cz).  R.H. FOTO: ČSJ


  Výročí úmrtí Rösslera-Ořovského
  19.1.2018
  Ve středu 17.ledna uplynulo 85 let od smrti velikána z oblasti sportu, zakladatele několika sportovních odvětví v zemích Koruny České i Mezinárodního olympijského hnutí. Všechna jím propagovaná sportovní odvětví přežila dvě světové války a několik politických zvratů, a zdárně se dál rozvíjela k utužení těla i ducha. Na toto výročí vzpomněla ve středu i Česká Televize ve svých zprávách, protože se nacházíme v roce příprav OH. Jeho úspěšnou činnost nám nepřipomíná jen jeho hrob na Olšanech, ale zejména loděnice ČYK, která přetrvala i povodně a čilý provoz jachtařů, dík dobré péči členů klubu a jeho výboru, ale také nájezdy devoleperů, které náš koutek s přístavem v zátoce tolik láká. Nově, od r. 2016, chráníme jako milou vzpomínku na našeho zakladatele i mansardu, kterou jsme s pomocí daru našeho člena Saši Dlouhého mohli rekonstruovat do původního stavu. Stala se drahokamem vsazeným do kulturní památky, za kterou loděnice ČYK byla Ministerstvem kultury prohlášena.

  R.H.


  FRATERNITAS 1891
  13.1.2018
  S německým jachetním klubem Fraternitas, který byl založen r.1891 v Berlíně, jsme měli od dob sportovní aktivity Áty Pavlouska čilé sportovní soutěžení. Byla to doba O-jol a Pirátů. Nepřízeň pro pokračování ve sportovním utkání začala změnami v užívaných lodních třídách a následnou zvýšenou aktivitou obou klubů. Styk obou klubů se poté omezil na společenský. Vloni (2017) jsme se poprvé neúčastnili ani závěru sportovního roku v Berlíně. Jejich akce kolidují s našimi. Fraternitas byl naposledy v Praze na oslavách stého výročí českého jachtingu. Ani snaha trenérů obou klubů při setkání v Praze před dvěma lety nenašla řešení. Novým potvrzením o marnosti dosavadního snažení byl dovětek vedení německého klubu k letošnímu přání k Novému roku:

  Přáli bychom si, aby vznikla nová příležitost ke zlepšení vztahů mezi oběma kluby. Bohužel to v současné době není tak jednoduché. Rozvoj posledních let dává nám bohužel málo času pro takové a hezké tradice. Přejeme klubu všechno dobré v jachetní sezóně 2018. Podepsán: Oliver Hyzyk, předseda.

  Informace o životě tohoto německého klubu naleznete na: www.scf1891.de  R.H.


  Jachtařské fórum 2017
  3.1.2018
  Také Česká Asociace Námořního Jachtingu uzavírala a hodnotila svoji celoroční činnost. Její členové, mezi nimi řada našich členů, se sešla v sobotu 9.12. odpoledne a vyslechla také několik odborných a aktuálních přednášek. K nejzajímavějším jistě patřil komentář paní Henrike Dielen k vydané knížce v českém překladu (vydala IFP Pulishing). Knihu představil Petr Ondráček. Kniha popisuje velkou plavbu autorky a dramatický příběh, kdy byla se svým přítelem na Filipínských ostrovech unesena islámskými teroristy. Knihu bylo možno na fóru koupit a autorku požádat o autogram. Pro naši běžnou praxi byly z ostatních zajímavá přednáška Zdeňka Žižky, věnovaná podmínkám plavby v Ruské federaci, a druhá o zkušenostech z testování t.zv. virtuálního AIS. Jarda Bernt upozornil na každoroční setkání v Libštátě – 10. Února 2018. Další podrobnosti z obsahu fóra se dočtete na webových stránkách ČANY (www.cany.cz).  R.H. Foto: O.Mullerová


  Jachtařská akademie
  28.12.2017
  Svaz (ČSJ) otevřel Jachtařskou Akademii, která je v roce 2018 určena pro širokou veřejnost se zájmem o jakoukoliv formu jachtingu, pro začátečníky i pokročilé. Bude mít formu seminářů, přednášek, kurzů a článků, doplňovaných videi. Přednášet budou zkušení přední jachtaři a olympionici. První přednáška bude 30.ledna.
  Podrobnosti najdete na www.jacht-akademie.cz.

  R.H.


  Přednášky
  10.12.2017
  Od ledna se budou konat zajímavé přednášky, na které mají držitelé závodní nebo trenérské licence ČSJ vstup zdarma. Pro ostatní je to 150 Kč za osobu. 

  1)  30. 1. 2018   Marian Jelínek   Mentální koučing u špičkového sportovce
  2)  6. 2. 2018   Milan Koláček   Navigační a weather routing
  3)  20. 2. 2018   Petr Ondráček   Bezpečnost plavby
  4)  6. 3. 2018   Jakub Kozelský   Olympijská kampaň a tréninková jednotka na vodě
  5)  13. 3. 2018   Martin Trčka   Taktika a strategie v závodě okruhových lodí
  6)  20. 3. 2018   Tomáš Musil   Optimální trim plachet


  Přednášky se konají v posluchárnách Přírodovědecké fakulty UK, Hlavova 2, Praha 2, vždy od 18:30 h.

  Na všechny přednášky se již můžete přihlašovat na www.jacht-akademie.cz. Zarezervujte si místo a vyplňte číslo své licence 1101-***

  R.H.


  Jachtař roku 2017
  2.12.2017
    V letošním roce mohou v anketě Jachtař roku opět hlasovat všichni členové Českého svazu jachtingu.
  Vyplnění ankety, vám nezabere víc než 3 minuty a vaše hlasy pomohou vyhodnotit nejlepší Jachtaře roku 2017. Hlasování bude uzavřeno 1. 1. 2018.  V anketě se hlasuje stejně jako vloni v pěti kategoriích – muži, ženy, junioři, juniorky a jachtařské týmy – a navíc pro celkového vítěze ze všech nominovaných jednotlivců. Každý člen ČSJ má právo pouze jednoho hlasování.
  Hlasujte zde

   Společenský večer českého jachtingu s vyhlášením ankety Jachtař roku 2017 se bude konat 19. ledna 2018 v Praze 4 v Kulturním centru Novodvorská. Večerem bude provázet moderátor Václav Žmolík.  K tanci bude hrát kapela Živý Juke Box a po půlnoci DJ Tsunami. Nebude chybět módní přehlídka, předtančení ani půlnoční překvapení. Zazpívá také Karolína Žmolíková za kytarového doprovodu jachtaře Lubomíra Brabce. Všichni jsou srdečně zváni! Vstupenky na Společenský večer (300 Kč k sezení, 200 Kč k stání) si můžete objednat na sekretariátu ČSJ – sailing@sailing.cz.   

  Eva Skořepová, ČSJ – www.sailing.cz


  Předplatné YACHT
  22.11.2017
  Časopis YACHT nabízí pro členy ČSJ zvýhodněné roční předplatné! Všichni členové ČSJ, kteří mají registrační číslo, si nyní mohou předplatit časopis YACHT za zvýhodněnou cenu 500 Kč (obvyklá cena je 790 Kč). 
  Předplatné je vhodné i jako dárek. Akce platí do 31. 12. 2017. Předplatné můžete objednat ZDE!  

  R.H.


  Končí rok 2017?
  16.11.2017
  Jachtaři jsou dítka (i ti dospělí) velice bujará. Nezastaví je ani led (na to mají „ledničky“, které v našem klubu vymizely), ten však se od spuštění slapské přehrady na tekoucí řece netvoří. Skončily závody vypsané celostátní termínovou listinou a budou se sčítat body do žebříčku. Ten nebyl ještě uzavřen. Předběžně se letošní výsledek jeví takto:

  V pořadí 215 klubů ČR je
  1. YC Neratovice, 2. Český Yacht Klub, 3. TJ Lodní sporty Brno.

  V mládeži, zejména zásluhou našeho družstva Optimist;
  1. Český Yacht Klub, 2. YC SK Stětí, 3. TJ Lodní sporty Brno.

  V loděnici je však stále rušno. Provádí se úklid lodí, inventura lodního materiálu a také oslavy, protože máme proč se radovat. Tak 11/11 oslavily posádky námořní plachetnice HEBE IV a HEBE V svoje úspěchy na moři. Je to jen pár dní, co se po úporných bojích s přírodou i konkurenty vrátili z Malty. Kajutáři ohlásili Ledovou plavbu. Vyplují 17/11 a budou se vracet 18/11 večer. Jednotlivá družstva mládeže budou mít vlastní ukončení sezóny, např. 24/11 Cadeti Uťalu, RS Feváci 10/12 mikulášskou. Na štědrý den se jako obvykle sejdeme ve vytopené jídelně, abychom si popřáli svátky, pohladili svoje spanilé družky, lhostejno zda jsou ještě na vodě nebo již na kolejích zimoviště a, samozřejmě, vyhodnotili tradiční soutěž o nejlepšího českého kubu. Posádky kajutových lodí, neposední jako jejich kapitán přístavu Éda, ohlásili ještě na 25/11 Spanilou jízdu na řece, po které bude v 16 h následovat klubová Uťala, tradiční setkání k ukončení jachetní sezóny. Přijďte, zavzpomínáme na události uplynulého roku. Budeme Vás informovat o všem, co se událo, a nebylo toho málo, i co máme v plánu v příštím roce – 2018.

  R.H.


  Jachtař roku 2017 ?
  27.10.2017
  Blíží se konec roku, budou se uzavírat žebříčky letošní jachetní sezóny okruhářů a Český svaz jachtingu vyhlašuje anketu „Jachtař roku 2017“. Nominace budou pro šest kategorií: Junior (do 21 let), juniorka (do 21 let), muž, žena, jachtařský tým (může být nominována celá posádka) a nad všemi pak bude absolutní vítěz. Návrhy na nominaci mohou podávat subjekty ČSJ i jednotlivci.
  Návrhy posílejte do 10. Listopadu na e-mail: eva@skorepova.com.

  R.H.


  Příběhy mořeplavců
  8.10.2017
  Nová kniha o českých a slovenských mořeplavcích, kteří obepluli svět, vyšla v nakladatelství JOTA. Ve čtvrtek 5.října byla pokřtěna za osobní účasti téměř všech autorů patnácti kapitol. Křtícím kmotrem byl David Křížek. Každá kapitola je jak perla, vylovená z moře. Autor každé kapitoly vypráví svoje příhody i strasti, které zažil během své plavby kolem světa, ale nezapomíná ani na okamžiky zrodu tak odvážného nápadu nebo období příprav, počínaje pořízením nebo postavením lodě, které svěřil svůj život na tak dalekou pouť, jakou je obeplutí zeměkoule a plavba do jemu neznámých končin. Nejcennějším jsou jejich poznatky ze setkávání s lidmi, z nichž některá byla i málem tragická. Patnáct autorů v jedné knize poskytuje pestrou četbu. Jistě mnohé z nich znáte, ale v jejich novém podání naleznete nové prožitky, ať to je R. Konkolski, B. Skála, Sorel, J. Varsányi, J. Albrecht, I. Orel, F. Sýkora, J. Denk, O. Hons, J. Bernt, V. Porvaznik nebo Z. Teubner, a tři, kterým nebylo souzeno obeplutí dokončit – O. Karásek, S. Kubíček a P. Ondráček. Přečtením této knihy získáte mnoho rad a znalost ověřených zkušeností, zatím co „suchozemci“ se stanou virtuálními účastníky plaveb do neznámých končin. Blíží se vánoční doba, čas pro nákup dárků přátelům a příslušníkům rodiny. Také tato kniha může být jedním z nich.


  Autorský kolektiv Slovo R.Konkolského
  Redaktorka K.Hladká Křest knhy


  R.H.


  Kritika dotačního programu MŠMT
  6.10.2017
  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásil nový termín pro podání dotačního programu IV., určeného pro údržbu a provoz sportovních zařízení. Podmínky byly zveřejněny v pondělí 2.10. a organizace budou mít 14 dní na zpracování a podání projektu. Takový termín pro dobrovolné pracovníky nelze nazvat jinak než „šibeniční“. Přitom v novém vyhlášení jsou opět závažné nesrovnalosti.

  Podle sdělení Pražské tělovýchovné unie byl původní program zrušen. To se stalo na konci roku 2017, pro který byl program určen, omezen na spolky s celostátní působností (kompletní text viz www.ptupraha.cz/ 2017/10). PTU nazvalo jednání MŠMT diskriminujícím.

  Předseda ČYK J. Šilhavý v odpovědi PTU na dopis místopředsedy ČÚS sdělil: Jednání odpovědných činitelů MŠMT, včetně p. ministra, je alibistické a zcela nekompetentní. Jak mohou zrušit vypsání pro chybu až rok po zveřejnění? Na druhou stranu ani nevíme, o jakou chybu se jednalo. Mám silný dojem, že se projevila obava úředníků ze zodpovědnosti za výsledky jejich práce. Jde pouze o jejich alibi, bez ohledu na tristní dopady na sportovní organizace.

  R.H.


  Blíží se závěr letošní sezóny
  24.9.2017
  Blíží se závěr sezóny a bude zajímavé se podívat, jaké jsou naděje klubu co do letošních sportovních úspěchů. V optimistech má naše družstvo svého nejlepšího žáka Šimona Jurečku na 6.místě v žebříčku LT Optimist. V cadetech jsou vpředu dva žáci: Lucie Štursová na 1.místě a Annamaria Kramplová na 4.místě žebříčku LT Cadet. V družstvu RS Feva jsou do desátého místa žebříčku dva žáci: Matouš Hlaváček a Klára Kaltounková, další jsou v těsném závěsu. V žebříčku LT Las mládeže naši nevynikají a za LT Evropa nebodoval nikdo. V celkovém žebříčku mládeže se jména našich závodníků objevují od 12.místa (Šimon Jurečka) ze 461 mladistvých závodníků. Počtem dosažených bodů v ČYK nesporně vede mládež, dospělí se svými kajutovými loděmi na Vltavě nasbírali jen málo bodů. A tak jako každoročně to je naše mládež, která zvedá vlajku klubu, zatím na 2.místo v ČSR. Můžeme ale očekávat, že do konce roku ke zlepšení bodového snažení přispějí také ještě nezapočtené body našich námořních jachtařů.

  R.H.


  Našim námořníkům
  15.9.2017
  aktivním i ve výslužbě přinášíme aktuální upozornění ČANY: V pondělí 18. 9. ráno startuje z maríny Ostseebad Kühlungsborn na německém pobřeží již pátý ročník offshorového závodu ČANY-LANEX Offshore Cup. Letošního ročníku se zúčastní sedm posádek včetně jedné dámské, které čeká více než 300 Nm dlouhá trasa Baltickým mořem směrem k ostrovu Bornholm a zpět. Závod je součástí letošní Pohárové soutěže ČANY a je otevřen pro jednotrupé plachetnice omezené LOA od 35 do 38 stop určené pro oblast plavby B. Aktuální situaci a pozice všech lodí můžete sledovat na následujícím odkazu
  https://www.cany.cz/souteze/offshore-cup/offshore-cup-2017/sledovani-zavodu-2017
  Pro příští ročník pořadatel uvažuje o prodloužení trasy závodu až ke švédským břehům. Náročnost závodu naznačuje fakt, že ještě necelý týden před závodem panoval v této oblasti vítr dosahující v nárazech rychlosti až 57 kts.  

  Petr Sládeček, ČANY


  NIKÉ opět v Praze
  6.9.2017
  Slavný český mořeplavec Richard Konkolski si postavil plachetnici a v polovině 70. let s ní obeplul svět. Stal se tak prvním Čechem, který sám obeplul svět, v závodě osamělých mořeplavců kolem světa v té době na nejmenší lodi (7 a půl metru). Tuto plavbu dokončil v červenci 1975 po zdolání 41 tisíc nám.mil. Snad nejtěžším ze všeho byl čtyřletý „boj“ s úřady o získání povolení k výjezdu za hranice.
  Slavná plachetnice NIKÉ byla v Praze již jednou deponována na veřejnosti, na odiv přátelům vody. Bohužel bylo dost nežádoucích živlů a zájemců o nerezové lodní součástky, které lodi ubližovali. Ochota Národního technického muzea převzít NIKÉ jako trvalý exponát byla proto optimálním řešením. NIKÉ se tak ocitla mezi nádhernými exponáty železnice, aut, motocyklů a letadel, zatím jako jediná loď. Na vernisáži k slavnostnímu zahájení výstavy NIKÉ 5. září 2017 byl osobně přítomen i sám úspěšný mořeplavec Richard Konkolski.
  Národní technické muzeum je v Praze na Letné. Má otvírací dobu v úterý až pátek 9 – 17:30 h. Viz www.ntm.cz.  R.H.


  Prague River Race
  3.9.2017
  Na Císařské louce 9. a 10. září pořádá Othodocks Yacht Club dětské závody v jachtingu. Závodit se bude na lodích třídy RS Tera Sport. Přihlásit se mohou děti ve věku od 8 do 15 let. Podmínkou je podání přihlášky k závodu na petra@oyc.cz do 7. září. Registrace je bezplatná. Více informací naleznete na www.oyc.cz.

  R.H.


  LODM živě
  29.8.2017
  DOPORUČUJEME ! Lépe než před měsícem zveřejněná zpráva o průběhu jachetní části Letní olympiády mládeže vám přiblíží prostředí soutěže jachetní mládeže sestříhaný film. Najdete jej na www.sailing.cz/clanky.php?clanek=3451. Je svědectvím krásy jachtingu, a zaujetí, s jakým děti jachting přijímají.

  R.H.


  Obětavý Pavel
  3.8.2017
  I jachtaři mohou mít své vyslance v zahraničí, i když neformální a nehonorované. Takovým je náš čestný člen Pavel Šulc, trvale žijící se svou rodinou ve Švédsku. Je spolehlivým a vždy ochotným průvodcem českým jachtařům ve švédských vodách. Obětuje na to svůj volný čas. Takto začínal pomáhat řešit problémy našemu Rozárovi, a že jich nebylo málo s oběma Štíry. Několika jachtařům již pomohl nalézt celoroční vhodné kotviště v blízkosti Stockholmu. Jiným pomohl s opravou motoru nebo při jiných potíží, které v cizině se vždy likvidují obtížněji než doma. Ze skromnosti nikdy svoji užitečnou činnost nepublikoval, až v současné době se objevila poznámka ve zprávě Petra Hejduka o sólo plavbě Botnickým zálivem na Alandské ostrovy. Pavel nejen, že zajistil transport z letiště do mariny, kde kotvila charterovaná loď, ale poskytl i cenné rady pro přípravu plavby, včetně upozornění na v mapách chybně zakreslenou mělčinu, která mohla být kritická. (Ze zprávy, zveřejněné ve www.cany.cz) .  R.H.


  Je dostatek trenérů ?
  23.7.2017
  Skutečnost, že stárneme a sil ubývá, postihuje i ty nejzdatnější. To se nutně projevuje i na kapacitách trenérů a jejich pomocníků, zatím co příliv nových adeptů, zejména na práci s mládeží, která je velice náročná, neodpovídá současným potřebám. Vítáme proto informaci Českého svazu jachtingu, kterou uveřejnila Trenérsko-metodická komise ČSJ, že v září bude uspořádán kurs pro trenéry. Jeho cílem je připravit posluchače pro získání licence III. třídy a obnovení licencí, jejichž platnost prochází. Kurs bude uspořádán v Nechranicích ve dnech 22. až 24. Září 2017. Hlavním koučem bude Jakub Kozelský reprezentační trenér belgického olympijského týmu. Přenášet budou D. Křížek, M.Jelínek, J. Kozelský, J. Sedláček, M. Smolař. Zájemci získají licenci III. třídy po úspěšném absolvování testů. Účast je zdarma, ubytování v apartmánech (recepce@cscn.cz; MOB: 777 117 513). Přihlášky u Markéty Švecové: msv242@gmail.com; MOB: 724 518 515.

  R.H.


  Vlado Porubský
  22.7.2017
  Ve středu 19. července, den před svými 96. narozeninami, zesnul nestor československého jachtingu MUDr. Vladimír Porubský. Byl aktivním členem Čs. Svazu Jachtingu a po rozdělení státu též Slovenského Zväzu Jachtingu. Byl jedním z mála mezinárodních rozhodčích i mezinárodním trenérem. Významně přispěl při překladech pravidel i vypracování metodických pomůcek. Za aktivní přínos olympijskému hnutí mu Slovenský olympijský výbor udělil v r. 2011 Zlatý odznak. Při svém civilním povolání lékaře se zasloužil o rozvoj soudního lékařství.
  Čest jeho památce.  R.H.


  Jiří Holý
  2.7.2017
  nás opustil 30.června 2017 ve věku 68 let. Členem klubu byl od r. 1967. Závodil na O-jolách a lodích třídy Pirát. Po skončení éry Pirátů v klubu se se svým otcem Rudou a synem Tomášem věnoval námořní plavbě. V klubu se nevyhýbal žádné manuální práci ve prospěch klubu. O život ho připravil zákeřný virus, který mu před rokem napadl cévy, plíce a ledviny. Statečně bojoval, ale po více jak ročním vysilujícím zápase o život podlehl. Smuteční obřad se koná 7.července ve 14:15 h v obřadní síni krematoria v Praze-Motol.  R.H.


  Horké léto
  26.6.2017
  Letošní léto vyniká nadprůměrnou teplotou, které ubližuje přírodě, úrodě, ubývá voda v řekách i ve studních. Program českých jachtařů zatím příliš nenarušilo, ale větru je pro nás doma málo. V květnu platil ještě opak, a ve studeném západním větru na Lipně zápolilo 73 posádek z jedenácti zemí na Mistrovství Evropy ve třídě RS Feva. Vítězem byla britská posádka a z domácích se našim devíti posádkám příkladem stala posádka Jakub a Tereza Dobří (Lokomotiva Plzeň), kteří si odnesli stříbro. Z našich nejúspěšnější posádkou byla L. Keblová s K. Švíkovou na 14. místě.
  A že sezóna bude zajímavá, svědčí i svazové nominace. ČSJ nominoval nadějnou Lucii Keblovou na závod Youth World Championship 2017 (v prosinci v Číně), kde Lucka sedne za kormidlo lodě Laser Radial, na MSJ L 4.7 (v červenci v Belgii), na MSJ LaR (v srpnu v Holandsku).
  Dál ČSJ schválil nominaci Aničky Teubnerové na MS Optimist (v červenci Thajsku), nominaci posádky Štursová a Kramplová na MSJ Cadet (v srpnu v Holansku). Čeká je daleká cesta, náročné přizpůsobení se místním poměrům, napětí a dřina. Přejeme jim, aby úspěšně zdolali všechny nástrahy, ve zdraví se vrátili a odnesli si v srdci radost z každého, i malého úspěchu.

  R.H.


  Konference ČSJ
  27.3.2017
  V neděli 26.března 2017 se konala výroční Konference Českého svazu jachtingu. Zahájil ji předseda ČSJ Karel Bauer, který vyzdvihl loňskou účast českých závodníků. Ocenil také činnost nově vytvořeného Sportovního úseku, přípravu Milana Koláčka pro Vendée Globe 2020 i účast Davida Křížka a Milana Harmáčka v Extreme Sailing Series. Zlatý odznak obdržel dlouholetý rozhodčí a předseda YC D.I.M. Bezdrev Karel Luksch. Druhý Zlatý odznak byl udělen Josefu Zimákovi z Lodních sportů Kroměříž, Stříbrný odznak převzal Karel Frýbort z YC Písek a prezident LT Pirát Jan Marian z Lokomotivy Plzeň. Konference se účastnil trenér Pavel Schwarz, který za náš klub převzal dva Pamětní listy: ČYK – nejlepší jachetní klub v ČR za r. 2016, druhý list za kategorii mládež. V kategorii dospělých jím je YC Neratovice. Náš člen Jiří Benetka převzal ocenění za dlouholetou práci rozhodčího. Byly předneseny zprávy funkcionářů o činnosti v roce 2016. Do výkonného výboru na uvolněné místo po V. Dvořákovi, který rezignoval, byl kooptován Zdeněk Sünderhauf, náš člen. Do funkce místopředsedy ČSJ po Dvořákovi byl jmenován Radim Vašík. VV byl přítomnými vyzván, aby navýšil rozpočet Komise mládeže, protože se zvýšily příjmy rozpočtu na r. 2017. Pozitivní zmínky o našich závodnících i klubu zazněly vícekrát ve zprávách komisí a svědčily o dobré a obětavé práci našich obětavých trenérů a jejich pomocníků.

  R.H.


  POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Č.Y.K.
  27.2.2017
  Výbor ČYK zve členy klubu na Valnou hromadu, konanou
  ve středu 26.dubna 2017 v loděnici v 17 h.

  P r o g r a m :

  17:00 h
  Zahájení, kontrola počtu přítomných. Pokud bude počet přítomných menší než 50% pozvaných, odkládá se zahájení dle stanov ČYK o půl hodiny.
  V tomto čase budou předneseny:
  • zprávy funkcionářů, které nevyžadují schválení, dále:
  • Zpráva o sportovní činnosti - Z. Davídek
  • Diskuze ke zprávě o sportovní činnosti.
  17:30 h
  • Zahájení VH, schválení programu - J. Šilhavý
  • Volba mandátové a návrhové komise pro usnesení VH
  • Zpráva výboru o činnosti v r. 2016 - J. Šilhavý
  • Zpráva výboru o hospodaření v r. 2016 - Z. Válová
  • Zpráva revizní komise za r. 2016 - J. Benetka
  • Schválení přednesených zpráv
  • Diskuze a různé
  • Usnesení VH (návrh a schválení) - předseda návrhové komise
  • Zakončení VH - J. Šilhavý.


  R.H.


  Přístav ožívá
  27.2.2017
  Poslední škraloupy ledu v přístavu se rozpustily a v sobotu 25.února Éda Soukup se svými pomocníky spustil letos prvních pět lodí na vodu. Premianty byli: STORM, ALI ANN, MARY ANN, SANDAL a SIRAEL. Další dvě lodě byly převezeny do přístavu. Přístav se začíná zaplňovat, aby lodě mohly vyrazit na první závody na Vltavě. Édova aktivita to i letos zajistí.

  R.H.


  Pozvánka na posezení v klubu
  18.2.2017
  Vzpomeneme na Jirku Budáka,
  který zemřel 31.prosince 2016 ve věku 80 let. Členem ČYK byl od r. 1962, tedy půl století. Byl stavitelem i provozovatelem motorových člunů. Uvidíte je na fotografiích v rodinných albech, které přinesou Jirkovo vnuci. Jirka v klubu pilně pracoval na údržbě loděnice, areálu i přístavu. Mnoho jeho výtvorů nám bude ještě dlouho na očích při našich návštěvách klubu. Jirka se nevyhýbal ani práci ve výboru, zajišťoval protipožární ochranu loděnice, a byl dlouholetým správcem přístavu. Za své zásluhy byl v r. 2007 jmenován čestným členem, v r. 2005 byl Seniorklubem dekorován Řádem staré kladky. Vzpomenout přijdou i veteráni 41. Skautského klubu, jehož členem Jirka také byl.

  Poseďme, zavzpomínejme. Prožili jsme společně mnohé hezké chvíle.
  V sobotu 25. února 2017, v 16h v loděnici ČYK

  Ruda Holý, Seniorklub ČYK


  Boot Tulln 2017
  7.2.2017
  Rakouský veletrh vodních sportů je pro Čechy nejbližší zahraniční výstavou lodí. Tulln je o 50 km blíž než Vídeň. Obdrželi jsme 20 volných vstupenek. Máte-li zájem, vyžádejte si vstupenku osobně u Pepy Káby v klubu (do vyčerpání zásoby). Výstava bude otevřena od 2. do 5. března.
  Tuzemská výstava lodí se koná od 10. do 12. března v Letňanech, dosažitelná metrem „C“.

  R.H.


  Jachtař roku 2016
  16.1.2017
  Anketa ČSJ Jachtař roku byla ukončena a 13.ledna byl vyhlášen výsledek. Jachtařem roku se stala Veronika Kozelská-Fenclová (YC Praha 12), zároveň i v kategorii žen. Kategorie Muži a Junioři mají také společného vítěze. Je jím Ondřej Teplý (JK Brno). V juniorkách zvítězila Lucie Keblová (ČYK). V kategorii týmy se pro silnou konkurenci těžko rozhodovalo. Zlato získali Tři Sestry Sasiling Team, stříbro RODOP, bronz HEBE (ČYK).
  Podrobněji se o tom dočtete a obrázky vítězů naleznete na www.sailing.cz.

  R.H.


  Jirka Budák nás opustil
  4.1.2017
  Ve věku nedožitých 81 let nás poslední den roku 2016 opustil. Od roku 1962, kdy se stal členem klubu, klub pilně navštěvoval, mnoho ze svého volného času mu věnoval. Velice aktivně též působil ve Svazu vodních motoristů. Seniorklub při ČYK jej v listopadu 2005 dekoroval řádem „Staré kladky“. Za zásluhy na údržbě naší stařičké loděnice a za dlouholeté působení ve výboru ve funkci správce přístavu mu bylo v r.2007 uděleno čestné členství. Byl stavitelem a provozovatelem motorových člunů, se kterými se účastnil četných plaveb po Vltavě a Labi, byl častým účastníkem Dálkových plaveb. Byl jedním z mála seniorů, kteří pracovali ve prospěch klubu až do pozdního věku, i když jachting, svého koníčka, z důvodu namáhavosti údržby lodě opustili.

  R.H.


  Jana Osbornová zemřela
  4.1.2017
  Jana Osbornová, pamětnice a historička starého Podskalí, botanička, zemřela 19.prosince 2016. Byla autorkou knih a článků o historii, obyčejích Podskalí, o řeči starých Podskaláků, i k oslavě starého kostelíku vorařů, napsaných s důvěrnou znalostí a zkušenostmi dlouholeté podagožky Přírodovědecké fakulty UV. Jako členka spolku Vltavan nejednou navštívila také Český Yacht Klub. Podolí, ve kterém se zrodil i náš klub, v ní ztratilo odborného a znalého obhájce bohaté historie tohoto území.

  R.H.


  PF 2017
  3.1.2017


  R.H.


  Nominace Trenéra roku 2016
  13.12.2016
  Výkonný výbor Českého svazu jachtingu nominoval Romana Teplého a Pavla Schwarze do ankety „Trenér roku 2016“.
  (Z listopadového zápisu VV ČSJ)

  R.H.


  Výzva všem členům ČYK
  8.10.2016
  Výzva všem členům ČYK
  U Ť A L A
  společenský večer k zakončení jachetní sezóny
  je svolána na středu 16. listopadu 2016 od 18 hodin


  R.H.


  Nábor Č. Svazu Jachtingu
  6.10.2016
  Na www.sailing.cz naleznete nábor mladých jachtařů na dvouposádkovou plachetnici třídy 29 er. Ideální věk je 14 až 15 let. Jednomu bude přidělena svazová loď, ostatním přihlášeným svaz pomůže s nákupem starší konkurence schopné lodě. Je třeba, aby zájemci do 31.října tr. vyplnili dotazník, který nalezne na www.iregata.cz/dotaznik. Výběr kandidátů na přidělení lodě a závodníků do Sportovního centra mládeže provede trenér ALT 29 er a SCM. ! 31. 10. 2016 !

  R.H.


  SC FRATERNITAS oslavil 125.výročí svého založení
  8.9.2016
  Jachetní klub FRATERNITAS byl založen 28. srpna 1891 s cílem „prostému občanovi umožnit jachting s co nejmenšími náklady“. Je tedy jen o rok starší než Český Yacht Klub. Začínal se 14 muži, 4 kýlovými plachetnicemi a dvěma ploutvovými. Brzy však přibyli další, mezi nimi šikovní řemeslníci, kteří při své lásce k vodnímu sportu si stavěli lodě. Do znaku si zvolili záchranný kruh a bratrsky podané ruce. S dalšími kluby Fraternitas založil v r.1901 Berlínský svaz jachetních závodníků. V r. 1919 během války postavili si vlastními silami loděnici na břehu Sprévy v okrese Köpenick, v místě zvaném Dahme. Klubový jednopatrový dům tam stojí dodnes. V průběhu historického rozvoje klubu se vyskytlo několik velice obtížných situací: První světová válka, světová krize, nacismus, druhá světová válka, rozdělení Německa a Berlína, studená válka. V době nacismu (od r.1937) přišli o svůj historický název a znak. V konci války r.1944 bomba zničila přístřešek pro lodě a 108 lodí. Po válce sovětská armáda zabavila a obsadila celé území klubu. Rozdělení Německa a vznik NDR způsobil ztrátu řady členů, protože bydlištěm zůstali za „berlínskou zdí“ a svůj klub již nemohli navštívit. Podařilo se obnovit klub, vrátit mu původní název i vlajku, opravit klubový dům. V poslední době vybudovali nové kryté zimoviště pro 86 kajutových plachetnic a pomocí příspěvků členů klubu vykoupili pozemek pod loděnicí a celého areálu klubu. Můžeme konstatovat, že náš klub má s SC Fraternitas mnoho společného.

  Oslava 125. výročí se konala uspořádáním jachetních závodů v sobotu 3. září 2016. V současné době SC Fraternitas má 200 členů, v tom 30 sportujících dětí. Při rekapitulaci historie a zhodnocení současných možností konstatovali, že jsou příliš malým klubem s nedostatečnými finančními možnostmi, aby zajišťovali kvalifikovaný trénink s nejlepším lodním vybavením jako velké spolky nebo svazy. Za svůj úkol proto považují umožnit mladým lidem rekreační jachting a připravovat je pro závodní jachting. A že se jim to daří, svědčí dosahované sportovní výsledky, které zveřejnili v slavnostní brožuře ke 125. výročí.

  Spolupráce SC FRATERNITAS (dříve AUFBAUZENTRUM) a ČYK trvá od r.1964. Každoročně, střídavě jeden rok v Praze, druhý v Berlíně, konaly se závody v lodní třídě Pirát a Cadet. Dodnes nám tu dobu připomínají trofeje, vystavené ve skříni trofejí na verandě, stejně tak v Berlíně. Společně jsme oslavovali 100., 110. a 120. výročí založení našich klubů účastí delegací. Projevovala se i jinak, např. značným peněžitým darem MUDr. Klause Mannchena, člena výboru Aufbauzentrum, na vybudování ubytovny pro mimopražské účastníky závodů ve druhém nadzemním podlaží naší loděnice. Společně konané závody však ustaly, protože se změnila skladba lodních tříd obou klubů a zvýšila aktivita současných tříd v jednotlivých zemích, která bránila pořádat také ještě meziklubové závody. Při poslední návštěvě SC Fraternitas v Praze s účastí trenérů mládeže byl učiněn pokus o vyhledání možností obnovení sportovní části spolupráce, avšak bez uspokojivého výsledku. Stále ještě zůstává otevřený pokus o plánovanou výměnu zkušeností trenérů s prací s mládeží, která u obou klubů je významná a úspěšná, a každá sdělená zkušenost může pomoci.

  V loděnici vystavené trofeje, které v minulosti získal Č.Y.K.:
  • Skleněná váza s vyrytým nápisem I. Interklub Jachtwettfahrt Berlin September 1964
  • Mosazná miska s vyrytým nápisem 2.mezinárodní klubovní utkání Praha říjen 1964
  • Dřevěný basrelief joly na desce se štítkem III.Vergleichswettfahrt Slavoj Vyšehrad-BSG Aufbauzentrum Berlin Juni 1965
  • Dřevěný basrelief plachetnice na desce se štítkem ClubVergleichswettkampf Juni 1966
  • Dřevěný basrelief plachetnice na desce se štítkem Vergleichkampf Berlin August 1966
  • Keramická modrá pětidílná váza s víkem s nápisem BSG Aufbau Zentrum Berlin s letopočty na jednotlivých dílech: 1968, 1970, 1971 1972
  • Model lodě Cadet na dřevěné desce s nápisem Cadet-Wanderpreis a s mosaznými štítky 1974 Praha, 1975 1.Platz A.Felisch, S.Glaubke.


  R.H.


  Obrázky družstva Optimist
  31.8.2016
  Fotografie pořizované při závodech a akcích družstva Optimist budou přístupné na internetové adrese: www.hrohlik.rajce.net.
  Pod názvem: martin (malá písmena)
  Pod heslem: CYK (velká písmena)


  Vzkaz od výtečného fotografa Martina Housky vyřizuje R.H.


  Techn. způsobilost plavidel – připomínky
  26.7.2016
  K nevyhovující novele vyhlášky o technické způsobilosti malých plavidel bylo zahájeno připomínkové řízení, které má odstranit námitky Evropské komise, dále nadbytečné, nerealizovatelné a zbytečně omezující požadavky, duplicitní s údaji v dokumentaci plavidla a mezinárodního dokumentu COLREG. Za ČSJ zpracovává připomínky pracovní expertní skupina, ve které jsou i členové našeho klubu Petr Felix Chudoba a Zdeněk Davídek. Připomínky připravuje také ČANY. Jednat s Min.dopravy byl pověřen Z. Davídek.
  Text novely je na adrese https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNABZEWAB2 a případné vlastní připomínky bude možno zasílat prostřednictvím aplikace "Lepší právo" na adrese http://www.lepsipravo.cz, kde se návhr novely má objevit do konce července. Termín pro zaslání připomínek je 14. srpna tohoto roku.

  R.H.


  Konec zákazu nočního kotvení
  12.7.2016
  Novelou vyhlášky 46//2015 Sb. se ruší zákaz nočního kotvení na Vltavě a zákaz splouvání jezů bez souhlasu správce.
  O nápravu nesmyslné novely zákona se zasloužili sami vodáci ve spolupráci s ČANY a ČSVM, kteří uspořádali podpisovou akci na loňské výstavě Lodě na vodě. „Dobrá věc se podařila“ (arie z opery Prodaná nevěsta) si teď mohou zazpívat vodáci spolu s Petrem Felixem Chudobou z legislativní komise Českého svazu jachtingu.

  R.H.


  VLTAVAN oslaví 145. výročí
  30.5.2016
  „Je tomu už dávno, tak dávno, už celých 145 let, to ještě žilo staré Podskalí a krásnější byl svět“ – napsala Anna Otčenášková, členka Vltavanu, která v roce 2016 oslavila své 102. narozeniny.

  ČYK byl pozván na oslavy starodávného spolku VLTAVAN, který je reprezentantem vorařů a „lidí od vody“. Již devět let se s jeho představiteli potkáváme v klubu v den konání závodu kajutových lodí o Vorařskou houžev. Vltavan věnoval pro tento závod, nad kterým převzal záštitu, putovní cenu. V celodenním programu oslav dne 11. června je i slavnostní valná hromada 11:00 h v refektáři Emauzského kláštera).
  Do čestného předsednictva oslav byl jmenován také náš předseda Jan Šilhavý.

  R.H.


  Lucka pojede na Mistrovství světa
  30.5.2016
  Výkonný výbor ČSJ na svém květnovém jednání schválil nominace ALT Laser na MS juniorů, které se bude konat 30.7.-6.8. v Německu, tří chlapců a tří dívek. Mezi dívkami je i naše hvězda, Lucie Keblová. Přejeme jí dobrý vítr do plachet, ale také zdraví a pevné nervy.

  R.H.


  Koláček na Atlantiku
  6.4.2016
  V současné době nejvýš aktuální informací ze světa jachtingu byl 4. dubna start náročného závodu Transat AG2R, kterého se mezi 15 loděmi účastnila i loď Fulgur Evapco, kterou kormidluje Čech – špičkový jachtařský závodník Milan Koláček. Jako kopilota si vybral Piera Brasseura. Milan je v našem klubu dobře znám. Ve svých volných chvílích ochotně přispíval i naší mládeži při výcviku. U startu v Bretagni nebyl osamocen a pomocnou ruku mu tady podal Zdenál s částí svého týmu HEBE IV. Podíváte-li se pozorně na přiloženou fotografii, spatříte na ráhně Milanovy lodě nápis HEBE, jako jednoho ze sponzorů. Zdenálův tým nejen účastí u startu, ale i v řadě úkonů Milanovi pomáhal. Nám doma nabízí každodenní reportáž ze závodu na facebooku (www.facebook.com/posadkahebe3). Pro Milana náročná, pro nás napínavá plavba přes Atlantik měří tři a půl tisíce námořních mil, bez zastávky, bez odpočinku. Není mnoho takových, kteří to znají z vlastní zkušenosti. Milanovi i ostatním držíme palce.

  Koláček Transat Předcházela propagace


  R.H.


  Dva důležité dny
  23.3.2016
  Memoriál dr.Štěpána
  První letošní klubový závod – v sobotu a v neděli podle rozpisu.

  ZAŤALA
  V SOBOTU 9. DUBNA V 18:00 H
  setkání členů klubu, kterým zahájíme jachetní sezónu 2016. Bude možnost si připomenout radostné okamžiky loňského roku, diskutovat o letošním programu i řešení problémů, které na nás vodáky chystá Povodí, o větším zapojení členů do prací pro klub a jeho řízení, a samozřejmě, setkání s přáteli, které nepotkáváme často, protože provozují jinou lodní třídy, léto tráví na Slapech, mají problémy, které jim v setkání s námi brání.

  VALNÁ HROMADA
  VE STŘEDU 13. DUBNA V 17:00 H
  je výroční schůzí klubu s následujícím programem:
  Zahájení (předseda Jan Šilhavý)
  Volba mandátové, volební a návrhové komise pro usnesení valné hromady
  Zpráva výboru o činnosti v rok 2015 (předseda J.Šilhavý)
  Zpráva výboru o hospodaření v roce 2015 (hospodář Zuzana Válová)
  Zpráva revizní komise za rok 2015 (Jiří Benetka)
  Schválení přednesených zpráv
  Zpráva o sportovní činnosti (sportovní kapitán Zdeněk Davídek)
  Návrh na úpravu stanov – diskuze
  Schválení navržených úprav
  Volba výboru pro období r. 2016- 2020
  Diskuze, různé
  Usnesení VH, návrh a schválení (předseda návrhové komise)
  Zakončení valné hromady (předseda)


  R.H.


  Ríša v Praze
  23.3.2016
  Richard Konkolski bude 30. března v 19:00 h přednášet v nové budově Národního muzea (Cestovatelské středy) na téma „Osamělé plavby“. Vstupné 100,-Kč.

  R.H.


  Opravy dřevěných lodí.
  18.3.2016
  Opravy dřevěných lodí nebo jen opravy dřevěného lodního příslušenství jsou i v našem klubu problematické. Dřevěné lodě se již řadu let nestaví a odborníků na „dřevěnou“ loďařinu je v celé republice jen pár. To je nejlépe vidět na starých lodích našich členů, kde dřevěné části nejsou správně ošetřovány a tak pomalu podléhají zkáze. Týká se to i čerstvě odborně renovovaných lodí, kde majitelé nevnímají, že takové lodě se musí opravovat a natírat každým rokem. Samozřejmě že na suchu!

  V zimovišti klubu je též několik lodí, které nutně potřebují odbornou opravu, na kterou však současní majitelé nemají kvalifikaci, ani zkušenosti. Lodě jsou tak odsouzeny k pomalému zániku. To však považujeme vzhledem k historii a tradicím našeho klubu za velmi nešťastné a pokusili jsme se pro tyto případy nalézt vhodné řešení.

  Hledali jsme mezi firmami, které vyrábí nebo opravují dřevěné lodě takové loďaře, kteří jsou schopni provést malé i velké opravy a na které máme také nějaké příznivé reference. Nakonec jsme kontaktovali p. Kamila Talíře z jižních Čech, který prováděl rekonstrukci džunky ve Smíchovském přístavu pod dohledem Zd. Davídka a při této práci se velmi osvědčil.

  Požádali jsme p. Talíře, aby se v klubu zastavil a v sobotu 13.3.16 jsme ho při této návštěvě vyzpovídali.

  Stavbu lodí (dřevěných) se vyučil u německé firmy, kde pracoval několik let na nových lodích i na opravách. Pak si zřídil samostatnou firmu, kde v této činnosti pokračoval. V současnosti má dílnu v jižních Čechách u Českého Krumlova, ale je ochoten menší opravy provádět na místě uložení lodě (v ČYK).

  U větších oprav je velmi těžké stanovit předem cenu opravy a její rozsah. Proto jsme se domluvili, že v takovém případě provede p. Talíř na místě ohledání stavu a zpracuje cenovou nabídku tak, aby se majitel lodě mohl kvalifikovaně rozhodnout. Jednoznačně však odmítá provádět provizorní opravy. Identifikaci stavu a zpracování nabídky je však nutné uhradit v každém případě – je to dost náročná činnost a s nároky na dopravu.

  Pokud tedy budete mít zájem o jeho práci, kontaktujte buď výbor klubu (Šilhavý, Kába), nebo přímo p. Talíře:

  Kamil Talíř, Truhlářství – Lodě, 604 102 002, info@faustdesign.org

  Výbor Č.Y.K., 17.3.2016


  Jachtař roku 2015
  4.2.2016
  Výběr z nominovaných jachtařů proběhl na konferenci Českého svazu Jachtingu 30.ledna. K slavnostnímu vyhlášení došlo již 2.února a přineslo další radost Českému Yacht Klubu. Absolutním vítězem, jachtařem roku se stal juniorský mistr světa v lodní třídě Finn Ondřej Teplý z Jachtklubu Brno. V mužích zvítězil handicapovaný jachtař Daniel Bína, který vloni kvalifikoval ČR k účasti na Paraolympiádě. V  kategorii žen se jachtařem roku stala na Laser-Radial úspěšná Veronika Kozelská (Fenclová).
  Juniorkou roku se stala Lucie Keblová z ČYK. Na konferenci svazu našemu klubu předaný Pamětní list svědčí o tom, že i v roce 2015 se ČYK umístil na prvním místě v žebříčku mládeže. Na tom Lucie měla lví podíl. Přejeme jí úspěchy i v dalších sezónách, které bude muset vybojovat v některé jiné lodní třídě, když z důvodu věku musela svého milovaného opťáka opustit.

  Naše jednička - Lucie Keblová


  R.H.


  Konference Českého svazu Jachtingu
  4.2.2016
  Český svaz jachtingu uspořádal 30. ledna výroční konferenci za rok 2015, na které byly předneseny zprávy jednotlivých komisí, hospodáře a závěrem celková zpráva předsedy svazu Karla Bauera. Účast zástupců českých jachetních oddílů, krajských, asociací lodních tříd a přidružených subjektů byla téměř padesáti procentní. ČYK byl zastoupen předsedou klubu Janem Šilhavým. Konference se účastnili i další čtyři členové klubu, Pavel Schwarz, člen svazové komise mládeže, Martin Blagoev, předseda ČANY, Felix Chudoba, člen Legislativní komise, Ruda Holý, archivář. Nejčastějším diskutérem ke všem otázkám konference byl Felix. Slavnostními akty bylo předání Zlatých a Stříbrných odznaků zasloužilým členům a Pamětního listu za vítězství v žebříčku ČSJ za rok 1915 v kategorii mládež se ziskem více jak jeden a půl milionu bodů. Pamětní list adresovaný Českému Yacht Klubu převzal za potlesku přítomných Honza Šilhavý. O tento úspěch se nejvíce zasloužilo naše družstvo Optimist, vedené Pavlem. K závažným předneseným otázkám konference nesporně patřila Svazová strategie českého jachtingu „od Optimista po OH“ a jeho popularizace, zejména špiček českého jachtingu. Druhé otázce se již začala věnovat Eva Skořepová. Ztraceným časem byly v závěru konference neplodné diskuze vedené před schválením upravených Stanov Českého svazu jachtingu.

  Bauer přednáší zprávu Účastníci konference Delegáti
  Předání diplomu


  R.H.


  Vzácná návštěva
  4.2.2016
  Nečekaně 12.ledna navštívili ČYK dva vzácní hosté, Alexandr Sadílek a Milan Koláček. Návštěvě předcházela účast Alexandra Sadílka a Daniela Bíny na paralympijské regatě v Melbourne (Australie), kde Dan v konci loňského roku poprvé v historii kvalifikoval Českou republiku na Paralympiádu. Oba, Dan i Saša, upoutani na invalidním vozíčku, prokázali, že i po vážném úrazu lze úspěšně pokračovat ve sportu, v jachtingu na lodích 2.4mR. Čeští účastníci regaty předali pořádajícímu Royal Yacht Clubu of Victoria v Melbourne klubovou vlajku ČYK jako vlajku reprezentanta jachtingu v ČR. Komodor tohoto starého australského klubu, založeného v r.1853, byl překvapen historií jachtingu malého státu uprostřed Evropy a poslal našemu klubu vlajku RYC. Tu dnes Saša za přítomnosti úspěšného osamělého mořeplavce Milana Koláčka předal členu výboru Jardovi Havelkovi. Klubová vlajka RYC bude zavěšena na čestném místě naší loděnice.  R.H.


  Představení projektu Vendée Globe 2020
  27.1.2016
  Ve zprávách p.Jiřího Brože (Sailing Club) a Jardy Havelky (ČYK) jsme našli další informace, které nám Milanův fantastický program ještě více přiblížily:
  Milan svým potenciálním partnerům představil cestu, na kterou se chce vydat. Vyvrcholí v roce 2020 první českou účastí v sólové nonstop regatě kolem světa. Nejlepší přípravou na třídu IMOCA a Vendée Globe jsou one designe jachty Figaro. Do této třídy má Milan našlápnuto. Pro letošní rok je nejprve v plánu účast v doublehanded transatlantické regatě Transat AG2R. Závod z Bretaně na karibský ostrov St. Barth startuje 3.dubna. Náklady na start v závodě (včetně dalších dvou menších regat) jsou 70 tisíc €. Milan už má vybraného coskippera, se kterým se do závodu vydá. Je to Pierre Braseur. Loni zvítězil v Class 40 v regatě Transat Jacques Vabre.
  Ve zbytku sezóny bude hlavní důraz kladen na náročnou regatu Solitaire du Figaro. Na startu Solitaire se každoročně potkává největší konkurence ve třídě Figaro, a Milan by měl možnost zabojovat o titul nejlepšího nováčka v Solitaire. Náklady na druhou část sezóny 2016 a 2017 ve třídě Figaro dosahují 130 tisíc €.
  Nyní je Milan opět v Bretagni a pracuje na přípravách své jachty Figaro na start. Opětovný příjezd do Prahy Milan plánuje na příští neděli. V následujících dvou týdnech povede jednání k zajištění rozpočtu na Transat AG2R.

  R.H.


  HLADINOVÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ŠKOLÍ
  27.1.2016
  HZS při Českém Yacht Klubu úspěšně funguje na všech klubových závodech, soustředěních a při výcviku mládeže na vodě. Vyzývá své členy, aby zkontrolovali platnost svých průkazů a vyplnili formulář F 83. Vyplněný pošlete na adresu Pepy Káby ( pkaba@centrum.cz ) do 20.února a originál odevzdejte při registraci na školení a doškolení, které se koná v sobotu 27.února v 8:30 h v Č.Y.K. Více na www.sailing.cz.  R.H.


  Koláček se opět připravuje
  27.1.2016
  Ve čtvrtek, 21.ledna 2016 v restauraci il Primo Piatto (Praha 4) Milan se svým týmem představil svůj nový projekt sólového jachtingu - Vendée Globe 2020. Velkolepý rout světového jachtaře byl pro pozvané, media a podnikatele seznámením s dlouhodobou přípravou na řadu jachetních závodů s vyvrcholením v prestižní regatě přes Atlantik. Milan není členem ČYK, ale má náš obdiv i úctu, protože jeho úspěchy šíří slávu českého jachtingu, navazují na počáteční krůčky českého jachtingu ve světě, které začínaly u zakladatele Rösslera-Ořoského a E. Bürgermeistera, měly pokračování v úspěších Ríši Konkolského, v posledních létech samotného Milana Koláčka. Ti všichni získávali vavříny po těžké přípravě a zdolání mnoha úskalí, byť pocházeli ze země bez moře. Již Milanovy začátky byly korunovány mnohým úspěchem, ke kterým patřilo i vítězství v šampionátu Francie v sólovém jachtingu v r. 2012. Připravovaná a dlouhodobě plánovaná Milanova účast na Vendée Globe 2020 je náročná také finančně, a tomu měl přispět dnešní rout, určený hledaným sponzorům a médiím. Vždyť Chamopionship sleduje ve světě více jak čtyři tisíce médií a řada televizních společností. Jaký význam má Milanova účast na této světové akci pro český jachting? Věříme, že stejně jako jeho dosavadní úspěchy upozorní i nová plánovaná akce na význam a úspěchy českého jachtingu.
  Mezi účastníky routu byli také sva členové našeho klubu – čestný člen Ríša Konkolski a Jarda Havelka. Ti nám také budou moci odborně referovat o průběhu příprav i výsledcích regat. ČYK bude Milanovi držet všechny palce. A že jich v tři sta členném klubu není málo. Milana velice dobře zná i naše mládež, které několikrát věnoval svůj drahocenný čas, aby jim sdělil svoje zkušenosti na soustředěních a školení.
  Milanovi přejeme, aby nejen dnešní rout, ale i další přípravné akce měly úspěch a podpořily jeho nemalé úsilí.  R.H.


  Beseda o meteorologii
  11.1.2016
  Zveme vás na besedu ve středu 20.ledna od 19. h v loděnici ČYK. Paní Mgr.Michaela Valachová seznámí posluchače s meteorologií, sloužící jachtařům a zodpoví vaše případné dotazy.
  Pořádá společně ČYK a ČANY.

  R.H.


  Beseda o jachtingu ve Švédsku.
  8.1.2016
  Dovolujeme si vás pozvat na setkání s Pavlem Šulcem, konané ve středu
  3.2.2016 od 18.00 v klubovně ČYK.
  Pavel Šulc je dlouholetý člen ČYK ČANY, trvale žije a jachtaří ve Švédsku.  Program setkání:
  • Informace o Švédsku
  • Koupě a provozování lodě ve Švédsku
  • Námořní mapy a publikace
  • Informace o mapách
  • VHF komunikace
  • NAVTEX
  • Obchody, benzin a nafta na ostrovech
  • Fotografie ostrovů, lodí, detaily map a knih

  R.H.


  Sportovní centrum mládeže (SCM)
  7.1.2016
  Skončila jachetní sezóna 2015 a Český svaz jachtingu zahájil přípravy na příští. Výkonný výbor vyhlásil anketu Jachtař roku 2015. Oznámil nominaci, ve které v kategorii mládeže najdete i jméno naší úspěšné optimistky Lucie Keblové za 2.místo na MČR Optimist celkově, za 1.místo v kategorii dívky a 21.místo v Trofeo Argentario Garda. Budeme držet palce, aby to Lucii i letos vyšlo. Dále výkonný výbor ČSJ schválil jmenování 22 členů SCM a i tam nacházíme jméno Lucie Keblové. To pro Lucii znamená přechod na lodní třídu 29er a pořádnou dřinu v příštím roce.

  R.H.


  26.12.2015  24.12.2015
  Klidné a radostné prožití Vánočních svátků a všechno nejlepší, zdraví, štěstí,
  úspěch a stále dobrou pohodu
  členům a přátelům
  Českého Yacht Klubu
  do roku 2016
  přeje výbor  Režim plavby
  14.12.2015
  K připravovanému zákonu, který zakáže plavbu lodí v režimu skluzu, probíhá vzrušená diskuze. K té se připojil i náš klub zasláním třístránkového odborného posouzení, jehož autorem je Zdeněk Davídek, předseda Trenerské rady a konstruktér lodí. Vysvětlil vzájemné fyzikální vazby konstrukce lodi, její rychlosti a tvorby vln, aby prokázal, že formulace připravovaného zákona, povolujícího pouze plavbu ve výtlakovém režimu, je chybná a neřeší problémy, pro které vzniká.

  R.H.


  Dámský klub vyzdobil loděnici
  14.12.2015
  Blíží se vánoční svátky a Dámský klub pod vedením Zuzanky Válové jako každoročně vil adventní věnce pro své členy, v jídelně ustrojil osvětlený vánoční stromeček a loděnici svátečně vyzdobil. Nám uživatelům nezbývá než DK poděkovat. V loděnici je sice, kromě jídelny a klubovny, zima, ale příchozího obklopí radostná vánoční atmosféra.

  R.H.


  Zimní režim v loděnici
  14.12.2015
  Pro dobu od 13.prosince tr. do 18.března výbor vyhlásil zimní režim v loděnici. Loděnice bude členům přístupná pouze pro akce schválené výborem:
  20.12. neděle – Družstvo RsFeva na závěr sezóny
  24.12. Štědrý večer poledne – setkání u zimujících lodí s tradiční soutěží o nejlepšího českého kubu
  31.12. Vítání Nového roku.
  Provoz klubového baru bude zajištěn ve středu mezi 16. a 20. hodinou, v sobotu mezi 10. a 14. hodinou.

  R.H.


  Ruda Krautschneider – spisovatel
  3.12.2015
  Ruda, náš čestný člen, je pilný nejen při stavbě lodí a v odvážných plavbách, ale i jako spisovatel. Po celé řadě svých knih, které převážně věnoval svým postřehům ze života lidí, které potkával, rozmnožil o další. Jmenuje se Lidé a oceán. Její první vydání z roku 1991 doplnil a obohatil zajímavými snímky. Kniha je brožovaná, má 200 stran. Cena 170 Kč. Pokud ji budete chtít získat pro sebe nebo pro někoho jako dárek, bude v omezeném počtu k dispozici v klubu (mobil 723234827). Nebo u Rudy Krautschneidera (viz www.moreplavecruda.cz, s příplatkem na poštovné a balné).  R.H.


  U Ť A L A
  6.11.2015
  Tradiční klubový společenský večer k ukončení letošní úspěšné sezóny proběhne ve středu 18.listopadu 2015 v 18:00 h.

  R.H.


  Cassiopeia
  26.10.2015
  Z náročného námořního závodu Rolex Middle Sea Race se na štítě vrátila nejen Zdenálova posádka HEBE IV, ale i plachetnice, na kterém posádka zápasila s vlnami a větrem. Protože většinu svého života tráví na moři, málokterý člen ČYK ji zná, i když jejím domovským přístavem je Praha. Je to loď typu Dufour 500 Grand Large, vyrobená ve francouzské loděnici v La Rochelle v květnu r.2013. Trup je laminátový, délky 15,1 m, šířky 4,78 m, noří 2,3 m. Nese 100,8 m2 hlavního oplachtění a spinakr 180 m2. Majitelem je náš člen Zdeněk Jakoubek, který se uvedeného závodu také účastnil.
  Náročná plavba podrobila loď těžké zkoušce a zanechala na ní také šrámy. Cassiopeia přezimuje na Maltě, aby zůstala blízko tras, na které se vydá v příštím roce. K letošnímu úspěchu blahopřejeme.

  R.H.


  BALTYK KLUB – nový termín
  26.10.2015
  Ohlášené setkání Baltyk Klubu má nový termín:
  Pátek, 6.listopadu od 16:30 h v jídelně Č.Y.K. Pozváni byli i členové ČYK a ČANY.

  R.H.


  BALTYK KLUB čtvrteční schůzku zrušil. Náhradí termín není znám.
  Baltyk Klub - večer v ČYK
  16.10.2015
  Skupina přátel Baltu a námořních plaveb Baltyk Klub při Polském kulturním středisku pořádá nepravidelné schůzky, tradičně v ČYK. Příští bude ve čtvrtek 22. října v 17 h. Tentokrát je na programu též zpráva a obrázky z ČANY LANEX Offshore Cup, který proběhl ve dnech 20. Až 24.září na Baltu. Startovalo osm lodí. V jedné z nich jedna členka posádky plula za ČYK (Majda 1101-071). Pozváni jsou i členové ČYK a ČANY.

  R.H.


  Ruda Holý oslavil dne 22.9.2015 krásných 94 let.
  23.9.2015
  Náš čestný předseda je oslavil v kruhu rodiny i v kruhu přátel v ČYK. Tohoto krásného věku se dožil v plné práci v našem archivu i v přípravě aktualit a zpráv pro náš web.

  Všichni mu blahopřejeme a doufáme, že s ním oslavíme i těch „100“!
  Výbor ČYK a všichni členové


  Medailisté z LODM
  2.9.2015
  Letos v červnu byla uspořádána Letní olympiáda dětí a mládež. Místem soubojů byla Plzeň. Pro jachting byla vybrána lodní třída Optimist. Nepřekvapilo nás, že mezi nositeli medailí byli naši nejlepší optimisté Lucie Keblová a Matěj Jurečka, úspěšní žáci Pavla Schwarze. „Medailisté“ všech disciplin, které byly zařazeny do této soutěže (jachting, badminton, basketbal, fotbal, běh, hokejbal, plavání, sportovní střelba, tenis, atletika, aerobik) tyto dny pozvala radní pro oblast sportu a volného času pí Hana Nováková na slavnostní přijetí medailistů LODM 2015, ktré bude 9.září ve 14 h na Staroměstské radnici v Brožíkově síni. Účast našich medailistů je zajímavá také tím, že na slavnost Lucie i Matěj přijdou těsně po skončení světového mistrovství v lodní třídě Optimist, které se koná v Polsku.

  Medailsté se svým trenérem Pavlem


  R.H.


  Optimist World Championship 2015
  2.9.2015
  Světové mistrovstí LT Optimist zahájilo 25.srpna v polském Dziwnowu. Nastoupilo 275 závodníků z 58 zemí. Nechybí ani reprezentanti z Česka, z toho tři jsou z Č.Y.K. Jsou to:
  Lucie Keblová (ČYK), Mikuláš Vaszi (YC Štětí), Matěj Jurečka (ČYK), Michal Koštýř (YC Kladno), Tomáš Doležal (ČYK). Držme jim palce, konkurence je veliká.

  R.H.


  Nová kuchyně
  2.9.2015
  Letní měsíce, kdy většina členů klubu včetně mládeže jsou na závodech, soustředěních a dovolených mimo Prahu, byly využity k rekonstrukci klubové kuchyně. Je vskutku nová. Dostala novou podlahu, obložení stěn, nový interiér včetně většího dřezu a ventilátoru, nové kuchyňské skříňky i novou elektroinstalaci. To všechno bez finančních nákladů, protože všechno dodali členové. Projekt vypracovala Zuzanka Válová, veškeré řemeslné práce provedli Pepa Kába a Karel Šín. Jejich obětavá práce v době tropických veder si zaslouží mimořádnou pochvalu. Na kustoda Petra zbylo ještě umytí kuchyňské výbavy (není jí málo, při vystěhování před rekonstrukcí zabrala značnou část jídelny), a nastěhování do nové kuchyně. V sobotu 22.8. práce skončily. Plný provoz kuchyně a jídelny bude zahájen ve středu 26.srpna.  R.H.


  ÖSYC slaví 35. výročí založení
  18.8.2015
  Náš blízký soused, rakouský námořní klub (Österreichischer Hochsee Yacht Club), obdoba našeho ČANY, letos slaví 35. výročí svého založení. Jedním z jeho zakladatelů byl Rudi Gruner, který se stal čestným členem ČYK u příležitosti oslav 100. výročí založení ČYK (zemřel r. 2001). Program oslav byl pestrý. Jedním z jeho bodů bylo 21.-23.srpna setkání rakouských mořeplavců, kteří obepluli svět (není jich málo, byť i oni jsou občany vnitrozemského státu jako naši). Na Jadranu odstartovala „řetězová“ námořní plavba měřící 10 tisíc NM s cílem na Azorech, rozdělená do 17 etap, do kterých postupně vstoupí pět skiprů a 42 členů posádek. Do programu byla též zařazena návštěva výstavy. Škoda, že jsme ji propásli, týkala se někdejší k.u.k. rakouské námořní akademie, která za Rakouska-Uherska až do první světové války sídlila kupodivu ve vnitrozemí. Jen v létě byli kadeti přemístěni ma jezero Wolfgangsee a školeni v plachtění, veslování, horolezectví a první pomoci. Pro nás je námořní akademie zajímavá tím, že jí prošlo jistě i mnoho Čechů. Je známo, že na válečných lodích rakousko-uherských sloužilo ve funkci strojmistrů a strojních důstojníků mnoho našich krajanů. Mimořádná výstava se koná od 26.6. do 26.9. v okresním muzeu v Herrzogsburg Braunau.
  (Více na www.marineakademie-braunau.com , www.ycbs.at).
  R.H.


  TATRAN slaví 85
  18.8.2015
  Znáte Český klub výletních člunů? Ten, pod novým názvem TATRAN, náš nejbližší soused, se dožívá 85. výročí založení a bude slavit.
  R.H.


  Úspěšná s/y La Grace
  9.8.2015
  Ani poté co HEBE III našeho člena Jardy Havelky zestárla a věnovala se již jen výletním plavbám na Středozemním a Egejském moři, česká vlajka se ze závodního pole plnoplachetníků neztratila. Letos se o to postarala s/y La Grace Pepy Dvorského, nádherná replika starého korábu, která se účastnila letošního Tall Ships Race. Dnes nás zastihla zpráva, že La Grace docílila skvělé druhé místo v prestižní kategorii A (tj. plnoplachetníků). (Více na http://krasajachtingu.cz/2015/08/03/la-grace-jsme-na-bedne-2/).

  R.H.


  Zmařený životní cíl
  14.7.2015
  Na internetových stránkách www.moreplavecruda.cz jsme se dočetli, že po dlouhých neúspěšných jednáních s kapitanátem přístavu Portimau posádka voru EURICA se 6.července 2015 rozhodla rezignovat. Ačkoliv vor měl všechny potřebné dokumenty a souhlasy, kapitanát vyplutí bránil, opakovaně podmiňoval novou prohlídkou a nakonec vyplutí nepovolil. Pro Rudu to muselo být těžké rozhodování, ale s arogancí úřadů nic nezmůžeš, pokud sám nechceš být nečestný. Ruda proto také odmítl naznačenou možnost podplacení. Potravinami na celou plavbu vybavený vor Ruda „prodal“ přístavním dělníkům za 1 €. Domů odejel s navigačními přístroji a osobními věcmi. Se ztrátou jednoho ze svých životních snů se hrdinně smířil. Smutek s ním dnes sdílejí všichni, kteří mu přáli úspěch od okamžiku křtu voru. Ruda vzal na vědomí, že v životě stále něco ztrácíme, ale také získáváme. Za úspěch i nadále považuje někoho milovat a mít rád.

  R.H.


  ČR ve světě jachtingu
  6.7.2015
  Začaly školní prázdniny a naše mládež téměř každý víkend vyjíždí na závody v domácích i zahraničních vodách. Vzorem jsou jim zkušenější a vyspělejší, z nichž několik tyto dny bojuje o prvenství ve světě. MS třídy Laser se bude konat ve dnech 2. až 8.července v Kingston (Kanada) a současně bude nominačním závodem pro OH 2016 v Riu. ČR vyslala na tento závod dva závodníky: Štěpána Novotného (JK Cheb) a Viktora Teplýho (JK Brno). Pro OH se bude vybírat devět míst ze zástupců 34 národů. Nelítostný konkurenční boj. Na MS juniorů třídy Finn ve Valencii stále vede Ondřej Teplý (JK Brno). Česká posádka (Trčka, Fiala, Kotek, Zárubová, Škoda) na lodi Melges 24 vede na MS v Dánsku. Všem držíme palce !!!

  R.H.


  Nová jachtařská lokalita
  20.5.2015
  Radostnou zprávou pro jachtařskou veřejnost je oznámení, že 6.června bude na Nechranické přehradě otevřeno nové středisko: Czech Sailing Centre Nechranice. Snad se časem dozvíme, proč má anglický název. Fungovat začalo v r.2014, ale jako středisko zahájí pohárovým závodem pro LT Fireball a RsFeva. Více naleznete na www.cscn.cz. Středisko se chce věnovat začátečníkům, týmům bude poskytovat zázemí, ubytování, stravování, plachetnice a motorové čluny. Dalším závodem bude 29/8 Pohár ALT Q.  R.H.


  Lodě na vodě
  19.5.2015
  Kam jinam lodě patří? Snad ještě při zimování, opravách a na výstavách je najdete mimo své přirozené prostředí. V Praze byly lodě vystaveny na břehu i na vodě již posedmé. A hned na dvou březích, od 23.do 26.dubna na Rašínově nábřeží (zde byl vstup zdarma), na smíchovském břehu a na řece. Vystaveny byly plachetnice (plachetnic smutně málo), motorové i nafukovací čluny, slabě bylo obsazeno lodní příslušenství. Smíchovský břeh byl vyhrazen lodním sportům, potápění, raftingu a kanoistice. Odvážlivci si mohli vše vystavené vyzkoušet na vodě. Účastníci zde nalezli odpověď na otázky: Co je wakebording, kiteboarding, jetsurfing, padleboarding. Novinkou byla prezentace jachetních klubů a škol pro mládež pod hlavičkou Českého svazu jachtingu. Praktické předvádění plavby na lodích třídy Optimist, Cadet a RsFeva obstarali trenéři našeho klubu, zejména Zd. Davídek, Pavel Schwarz, jejich pomocníci Adéla Cvachová, Klára Valdhansová a další. Zájemců byla jistě stovka. Náš člen Zdeněk Sünderhauf vystavil svou novou loď Tboat 830i, zájemcům umožnil si ji vyzkoušet pod plachtami a úspěšně nabízel účast na výcvikovém táboře mládeže. Jeho loď získala diplom za 2.místo nejlepších exponátů. Prezentace ČSJ získala nejvyšší ocenění nejlepší prezentace.

  V rámci výstavy byly uspořádány dva závody katamaranů třídy Tornado. Díky výstavě závody měly nezvyklé množství diváků. Za slabého větru se podařilo v těsném prostoru odstartovat v jednom závodu tři rozjížďky, ve druhém dvě. V obou závodech zvítězil tým Davida Křížka.
  Pestrý obsah výstavy byl popsán v měsíčníku YACHT 5-2015.


  Poprvé pod plachtami Lodě Zásluhou našich trenérů
  Zdenálův diplom Co se v mládí naučíš


  R.H.


  UPOZORNĚNÍ – motory na řekách
  26.4.2015
  Vyhláška č.46/2015 Sb. vstoupila 15.dubna v platnost a nahradila 12 let starou vyhlášku č.241/2002. Nově upravuje režim plavby se spalovacími motory na českých řekách. Podrobný popis najdete na mapách, které v přílohách přináší Český svaz jachtingu na www.sailing.cz/aktuality. Dochází k uvolnění, které prospěje vodákům i řekám.

  R.H.


  Výzva pro mládež
  13.4.2015
  Zdenál se svou posádkou HEBE pod záštitou olympionika Michala Maiera uspořádá letní Jachtcamp Orlík 2015 pro děti od 7 do 15 let v termínu 28/6 – 5/7. Informace naleznete na www.hebe4.cz.

  R.H.


  Zákon o vnitrozemské plavbě
  24.3.2015
  S novelou zákona č.114/1995 dojde ke změně všech pravidel plavby z posledních deseti let. V připomínkovém řízení dochází k ostrým výměnám názorů, upozorňování na rozpory s českými i evropskými normami (vice na www.aplcz.cz). Kritickou připomínku naleznete také v č.3/2015 měsíčníku YACHT na str.91. O vývoji novely vás budeme informovat.

  R.H.


  RsFeva zahajuje sezónu
  24.3.2015
  Trenér družstva Hanka Kábová sdělila:
  Druhou březnovou neděli se tým RsFeva sešel v klubu. Na programu bylo předávání a příprava lodí a úklid pobřeží. První závod sezóny se koná již příští víkend. Počasí přálo a práce šla všem od ruky. Po obědě zbyl ještě čas sednout si na terase, a na sluníčku probrat co tým čeká i jak se s nabitým programem vypořádat.  R.H. Foto HaKa


  P O Z V Á N K A
  24.3.2015
  Členy Českého Yacht Klubu zveme na Valnou hromadu, která se koná v loděnici ČYK ve středu dne 8.dubna 2015 od 17:30 h s tímto programem:
  • Zprávy o činnosti a hospodaření klubu v r.2014
  • Schválení plánu hospodaření na rok 2015
  • Program činnosti na rok 2015
  • různé a diskuze
  • schválení přednesených zpráv
  • schválení usnesení Valné hromady 2015

  S přáním mnoha úspěchů v jachtingu i v osobním životě

  Výbor Č.Y.K.


  Nová komise mládeže ČSJ
  24.3.2015
  Výkonný výbor ČSJ ustavil v únoru novou Komisi mládeže. Z našich členů tam budou pracovat Pavel Schwarz a Jan Myslík. Předsedou komise je Václav Novotný z JK Cheb.

  R.H.


  Repredružstvo Optimist
  24.3.2015
  České reprezentační družstvo Optimist pod vedením trenéra Tondy Mrzílka absolvovalo devítidenní soustředění ve španělské Torrevieja nedaleko Alicante, v klubu, který se uchází o pořádání MS nebo ME v příštích létech. Osm členů Sportovního střediska, z toho 5 chlapců a 3 dívky, získaly nové zkušenosti do začínající sezóny. Mezi nimi byli dva členové našeho klubu, optimistické hvězdičky Lucie Keblová a Tomáš Doležal. V doprovodu byl též náš člen Zdeněk Kebl. Počasí přálo, bylo slunečné se středním větrem. Více než dvoumetrové vlny byly dobrou školou našim vnitrozemským závodníkům. Koncem března odjedou na Garda Meeting.  R.H.


  JARNÍ ÚKLID 2015 nejdéle do 28 .3.2015
  24.3.2015
  Všichni : pracovní oděv, pracovní rukavice !

  Družstvo OPTIMIST :
  • úklid stráně k řece od plotu až na špičku:
   - vyhrabat, listí zavézt do břehu pod
   - rozhodcovskou věž nebo do pytlů a na plošinu k odvozu.
  • uklidit naplavené odpadky, co jde, spálit, zbytek do pytlů a na plošinu k odvozu
  • úklid skřínek v šatnách dorostu
  • ve zbývajícím čase uklidit depozitář ( je- li nutné)
  Práce řídí : Pavel Schwarz
  Příprava : 4x hrábě, kolečko, plastové pytle

  Družstvo CADET + LAS :
  • úklid stráně a pobřeží do zálivu – od loděnice k plotu:
   - vyhrabat a uklidit listí (od platanu až k plotu ) do pytlů a na plošinu k odvozu
   - uklidit a spálit naplavené odpadky
   - zasypat díry v břehu mezi výtahy
  • ve zbývajícím čase uklidit depozitář
  • úklid skřínek v šatnách dorostu
  Práce řídí : Zdeněk Davídek
  Příprava : 4 x hrábě, lopata, plastové pytle

  Družstvo RS FEVA :
 • úklid stráně a pobřeží do zálivu – od platanu na špičku:
  - vyhrabat a uklidit listí do pytlů a na plošinu k odvozu
 • uklidit a spálit naplavené odpadky
 • zasypat díry v břehu na hrázi
 • ve zbývajícím čase úklid skřínek v šatnách dorostu , Práce řídí : J. Kába
  Příprava : 4 x hrábě, lopata, kolečko, plastové pytle

  Posádky kajutových lodí a ostatní členstvo :
  • úklid pobřeží do zálivu od můstku na molo až za platan:
   - vyhrabat a uklidit listí do pytlů a na plošinu k odvozu
  • úklid náplavky
  • úklid v šatnách – věci a odpadky na skřínkách atd. vynést a likvidovat
  Práce řídí: Eda Soukup, Zuzana Válová
  Příprava: pytle na odpadky


  R.H.


 • Změna programu 26.února
  24.2.2015
  Protože autor programu večera „Čaj o páté“ 22.února Pavel Kocfelda je v nemocnici po operaci, uvedený program překládáme na čtvrtek 12.března a Pavlovi přejeme brzké uzdravení. Pavla zastoupí p.Jiří Brožek.
  Ve čtvrtek 22.února přijdou Jarda a Jakub Havelkovi, aby nám přiblížili úspěšnou účast české s/y Cassiopeia Z.Jakoubka na napínavém závodu RolexMiddleSeaRace (viz www.cyk.cz / Námořní / Rolex...).

  R.H.


  Eduard Ingriš * 110 let
  24.2.2015
  Připomínáme si: Uplynulo 110 let od narození (11.února) Eduarda Ingriše, cestovatele, filmového dokumentaristy, hudebního skladatele, autora 60 operet, skladatele hudby pro 11 filmů. Ingriš, stejně jako mnoho dalších, po únoru 1948 se nevrátil do vlasti. Uznání se mu dostalo jen v cizině. Ve vlasti byly jeho bohaté aktivity utajovány. Jen jeho písně si vodáci na českých řekách zpívají dodnes. Kdo by neznal jeho „Teskně hučí Niagara“. Dík M.Zikmundovi vrátilo se jeho bohaté dědictví a je uloženo ve Zlíně. Tyto dny si na něj vzpomněli také trampové (vizwww.trampsky-magazin.cz). A před nimi náš mořeplavec Ruda Krautschneider, který postavil vor EURICA a čeká v Portugalsku na vhodné podmínky k vyplutí, aby podpořil Heyerdahlovu i Ingrišovu teorii o dávném spojení kultur. Křtu tohoto voru se ujala paní Nina Ingrišová, vdova po slavném cestovateli (více viz www.moreplavecruda.cz).

  R.H.


  Jachtař roku 2014
  24.2.2015
  Výsledky každoroční ankety „Jachtař roku“ byly vyhlášeny 29.ledna v CERE. Absolutním vítězem se stala Veronika Kozelská-Fenclová. V kategorii juniorek zvítězila Lucie Keblová, čtrnáctiletá závodnice z Č.Y.K., z Pavlova družstva Optimist. (Více na www.sailing.cz)
  B l a h o p ř e j e m e !!!

  R.H.


  JARNÍ RS SVEZENÍ - ZÁVOD ČTYŘČLENNÝCH DRUŽSTEV
  24.2.2015
  14. - 15. 3. 2015 Již po čtvrté uvidíte plachetnice RS Feva na Vltavě pod Vyšehradem zahajovat jachtařskou sezónu 2015. Letos však budou závodit v novém formátu. Závodníci budou vyhodnoceni nejen jako jednotlivé posádky, ale budou také moci usilovat o vítězství mezi družstvy.

  R.H.


  Boot Tulln - lodní veletrh
  9.2.2015
  V blízkosti českých hranic (při Dunaji v blízkosti Vídně) Rakousko každoročně pořádá veletrh lodí. Letošní bude ve dnech 5.-8.března. Po výstavě v Düsseldorfu, která ukázala světu, že zájem o vodní sporty neutuchá, bude rakouský pro české sportovce ještě zajímavější. Přihlášeno je přes 380 vystavovatelů. Vstupné je 13 €. Získali jsme omezený počet vstupenek zdarma. Jsou k dispozici u Rudy Holého (středy, soboty v ČYK).

  R.H.


  Řeky s kytarou
  9.2.2015
  Č.Y.K. více jak před sto léty dal impuls ke vzniku vodní turistiky. V emích království českého. Proto pořady „Řeky s kytarou“, které organizuje neúnavný Zdenál, dobře zapadají do našeho klubového společenského života. První letošní pořad, tentokrát se zábavným vyprávěním Steva Lichtága Lovečka v Malostranské besedě jste již propásli. Report o tomto večeru a program dalších naleznete na www.hebe4.cz. Příští bude 24.února.

  R.H.


  29.1.2015
  Ing.Marie Plšková, členka ČYK od r.1962, dlouholetá rozhodčí, opustila naše řady 16.ledna ve věku nedožitých 72 let. Rozloučení bylo 23.ledna v motolském krematoriu. Moto na parte od Jirky Plška zní: Kdo žije ve vzpomínce, nezemřel. Nezapomeneme.

  R.H.


  Konference Českého svazu jachtingu
  28.1.2015
  Konference se konala 24.ledna a zvolila výkonný výbor pro období do roku 2018. Ve volební komisi pracoval také náš předseda Honza Šilhavý. Předsedou ČSJ byl opět zvolen osvědčený Karel Bauer. Z členů ČYK byl do kontrolní komise zvolen Pavel Schwarz. Jeho zatížení tím vzroste. Budeme doufat, že ne na úkor jeho obětavého vedení úspěšného družstva Optimist. Zápis a usnesení konference naleznete na www.sailing.cz. Novému výboru přejeme úspěch.

  R.H.


  Vichřice 11.ledna
  27.1.2015
  V noci na pondělí silný větrný náraz polámal několik stromů v našem areálu. Největší škodu však způsobil odtržením jižní poloviny střechy loděnice. Provizorní opravu provedl Éda Soukup s Pepou Kábou. Oprava střechy si vyžádá i položení nové krytiny.

  R.H.


  13.1.2015
  SENIORKLUB
  při Českém Yacht Klubu
  dovoluje si pozvat seniory klubu a jejich mladší přátele na

  Č A J   o   p á t é

  Budou to neformální klubové večery tématicky zaměřené v níže uvedených termínech, ve vytopené jídelně klubu v Podolí. Můžete přijít již v 17 h, vlastní program, asi hodinový, začne v 18:00 h (nenechte se mýlit, 18. h pražského času odpovídá páté hodině v Londýně, tedy času, který máme nastavený na lodích po dobu plavby na mořích a oceánech. Promítneme si obrázky a budeme o programovém tématu diskutovat, ale také se vzájemně informovat o dění v klubu.

  Čtvrtek 22.ledna = Věnujeme se úspěchu Zdenálovy posádky HEBE na Rolex Middle Sea Race, lodi našeho člena Zd. Jakoubka s/y CASSIOPEA, a programu lodí „Zdenálovy stáje“.

  Čtvrtek 29.ledna = O osudech české obchodní námořní plavby nám bude vyprávět kpt. Karel Zeman.

  Čtvrtek 12.února = Náš člen Zdeněk Žižka plul v nedávné minulosti na s/y HABANERA, lodi o jejíž osudech v klubu málo víme, snad jen to, že nás brzy opustí (navždy?).

  Čtvrtek 26.února = Náš člen Pavel Kocfelda (67), ač sám má 13 metrovou loď, vydal se v loňské sezóně na námořní plavbu na klasice, typické holandské lodi. Zajímavý zážitek.

  Z našeho programu vypadl Rozára, protože neočekávaně a nenávratně odešel na svou poslední lodní hlídku.

  R.H.


  PF 2015
  2.1.2015  Všem členům a přátelům klubu přeje výbor a trenéři.


  R.H.


  Štědrý večer v klubu
  2.1.2015
  V jedné staré české koledě se zpívá „Hospodáři štědrovku, kravám po výslužce ...“, ale na lodě se nevzpomnělo. Nezapomněli však naši jachtaři, kteří jako každoročně 24.prosince v poledne přinesli svým zazimovaným láskám větvičku a malý dárek. A potom v teple kamen klubové jídelny besedovali, a popřáli si radostné Vánoce. I kuba opět byl, ale asi strach nedovolil vybrat ten nejlepší. Takže soutěž o nejlepšího kubu, stejně jako vloni, vyhlášen nebyl. Pravá příčina? Všechny byly dobré, stejně jako přinesené vánoční pečivo našich hospodyněk.
  Fotografie z tohoto dne zveřejnila Hanka Kábová na Zonerama (viz www.hkabova.zonerama.com).

  R.H.


  2.1.2015
  Krátce před koncem roku 2014 nás opustil Rozára – Josef Rössler, čestný člen ČYK, vnuk Rösslera-Ořovského, slavného zakladatele českého jachtingu a řady dalších sportu v zemích Koruny české.


  JOSEF RÖSSLER

  zesnul 30.prosince 2014 ve věku 88 let.


  Amatérský stavitel ocelových lodí, který pro svou potřebu postavil dvě velké plachetnice, na kterých uplatnil svoje představy o optimálním uspořádání a vybavení, nebojácný jachtař, který si zamiloval severní šířky, miloval cílené plavby, pro které si cíle sám vybíral. Dokázal překonávat překážku vnitrozemského domovského přístavu českých lodí překonáváním obtíží nejisté hladiny Vltavy a Labe na cestě do Hamburku, když jeho lodě nebylo možné přepravovat po souši. I s druhou lodí – ŠTÍR II –plul do konce svého života déle jak čtvrt století. Důležité pro něho bylo naplňovat heslo starých námořníků, objevitelů „Navigare necesse est, vivere non necesse“. Svými plavbami dokázal víc jak většina jeho kamarádů, odhadem jeho plavby odpovídají dvojnásobnému obeplutí zeměkoule.
  R.H.


  21.12.2014
  Radostné a klidné prožití vánočních svátků
  přeje členům Č.Y.K. a jejich rodinám i přátelům klubu

  v ý b o r

  Nezapomeňte, že 24.prosince v poledne začíná soutěž o nejlepšího kubu.

  Odborné jachtařské přednášky v ČYK
  20.12.2014
  Neúnavný organizátor akcí posádky HEBE připravil vzdělávací přednášky pro svou posádku, která se již přihlašuje na závody v roce 2015 doma i v zahraničí. Není sobecký a proto dává možnost účasti i dalším našim členům a veřejnosti.

  1)   28. 1. 2015   René Sehnal - Jachtařská pravidla v praxi, rozhodování poměrem 3 . 2
  2)   4. 2. 2015   Michael Maier - Taktika při startu, na bojích, v závodním poli
  3)   11. 2. 2015   Milan Hájek - Strategie, kormidlování a taktika v in a offshore závodech
  4)   18. 2. 2015   Tomáš Musil - Trimování plachet- hlavní plachta, kosatka, genaker, spinaker
  5)   25. 2. 2015   Petr Ondráček - Vybavení lodi a přežití na moři v extrémních podmínkách
  6)   4. 3. 2015   Milan Koláček - Příprava na sólo offshore závod a shrnutí loňské sezony
  7)   11. 3. 2015   Petr Fiala - Souhrn strategie, taktiky, trimu a techniky jízdy při závodě


  Kdo jsou přednášející:
  René Sehnal je taktik a navigátor na Hebe IV, hlavním rozhodčím, členem disciplinární komise
  Michael Maier je mistrem světa, pětinásobným olympionikem, jachtařem roku 2013
  Milan Hájek je mistrem Evropy, mistrem ČR, Řecka, Itálie, Švýcarska, kormidelníkem s/y Tři sestry
  Tomáš Musil je vicemistrem světa, mistrem Evropy, vícenásobným mistrem ČR
  Petr Ondráček je sólovým mořeplavcem, odborníkem v oblasti elektrotechniky
  Milan Koláček je úspěšným sólo offshore závodníkem, mistrem Francie a ČR, jachtařem roku 2012
  Petr Fiala je vicemistrem světa, vícenásobným mistrem ČR.

  Samá esa s velkými zkušenostmi. Vyplatí se si je poslechnout. Všichni budou ochotní odpovídat na vaše dotazy. Pro každý večer pořadatel stanovil vstupné 100,-Kč/os. ke krytí nákladů spojených s akcí. Uvidíte, že se vám vyplatí.

  R.H.


  POZOR – Novela zákona
  12.12.2014
  Od 1.ledna 2015 vstupuje v platnost již jedenáctá novela č.114/1995 Sb. zákona č.187/2014 Sb. o vnitrozemské plavbě. Novela upravuje pravidla plavebního provozu, závažná pro majitele a v vůdce malých plavidel, také povinnosti provozovatele přístaviště a další. Významně se novela věnuje technické způsobilosti plavidel. Obsahuje řadu změn, zásadních i pouze formulačních. Stanovuje též termíny výměny průkazů způsobilosti:

  Vydaných do:     Musí držitelé průkazů VMP požádat o výměnu do:
  31.12.1984 31.12.2016
  31.12.1995 31.12.2017
  31.12.2000* 31.12.2018
  31.12.2006** 31.12.2019
  31.12.2014 31.12.2020

  * a mezinárodních průkazů pro oblas 1,0, 1 a 2
  ** a mezinárodních průkazů pro oblast 1 a 2, vydané od 1.1.2001 do 1.6.2006.
  Třicátým dnem po této lhůtě pozbývá původní průkaz platnost.

  R.H.


  Baltyk Klub v Č.Y.K.
  24.11.2014
  Baltyk Klub, náš častý host, přišel 20.11. do klubu se zajímavým programem. Pan Karel Zeman, kapitán již neexistující české námořní obchodní plavby, vyprávěl o její slavné éře a smutném konci. Vyprávění doprovodil videem, které nazval „Námořníci bez lodí“, snad proto, že naši kapitáni, pokud již neodešli do důchodu, slouží dál, ale na lodích pod cizí vlajkou. Z Hradce Králové přijel p. Karel Renc a vyprávěl o válečných ponorkách z období 1776 až 1985. Vyšla o nich kniha (také v elektronické podobě). Pan Marek Přikryl přinesl a představil novinky nakladatelství Mare-Czech a knihu „Příběh lodního strojmistra Františka Vazatky“ (viz www.mare-czech.cz/naklweb/uvod.html). S p. Zemanem se po Novém roce opět sejdeme v klubu.

  R.H.


  Skauti 41.odd. slavili
  13.11.2014
  Od svého vzniku Č.Y.K. podporoval český skauting a v kritických dobách mu poskytoval azyl. Dnes již to není třeba, ale junáci nezapomínají, a při svých výročích přicházejí do loděnice je oslavit. 41.oddíl Junáka, založený 19.11.1939 na Spořilově, přišel o svou klubovnu nejprve zabavením v padesátých letech a poté požárem dík špatného hospodaření Svazu Mládeže, který ji dostal. Chlapci stárnou, jejich počet se zmenšuje. Přesto se v sobotu 8.listopadu sešlo 16 veteránů, včetně našeho čestného člena Jirky Budáka (Veverka), aby oslavili 75. výročí založení svého oddílu.  R.H.


  Jakub komodorem
  13.11.2014
  Světová asociace lodní třídy Fireball volila nové rear-komodory pro Afriku, Asii, Australii a Oceanii, Severní Ameriku, Evropu. Pro Evropu byl komodorem bezkonkurenčně zvolen náš člen Jakub Nápravník, náš nejúspěšnější dospělý závodník. Nastoupil po Maje Suter, která tuto funkci zastávala řadu let.
  Jakube, blahopřejeme !!  R.H.


  Příklad odvahy - Milan Koláček
  13.10.2014
  I v pohádkách je Popelka populárnější než výsledky jachtingu v českých médiích. Zato na stránkách zahraničních médií se jména českých jachtařů objevují stále častěji. V současné době velkým úspěchem českého jachtingu byla bronz s/y TŘI SESTRY na rekordně obsazeném světovém a evropském šampionátu v ORC, který byl odstartován v Kielu (podrobněji v Yachting Revue 10-2014). Navíc měla shodu bodů se stříbrnou lodí. A již je tu další úspěch.

  Milan Koláček se každoročně účastní náročných jednoposádkových závodů na mořích. Do loňska to byly závody Class Mini, ve kterých v r.2010 v Class Mini obsadil 5.místo, v regatě Demi Cle první místo, v dalších šesti regatách 5. až 11.místo. V r.2011 v pěti regatách obsadil 4. až 7.místo. V r.2012 byl vítězem v sólové Class Mini, ve dvou regatách byl první, ve dvou druhý, v dalších třetí a sedmý. Byl vyhlášen jachtařem roku 2012 ČR. Výčet jeho úspěchů není úplný. Více informací najdete na www.milan-transat.eu, nebo www.milankolacek.eu, nebo www.lodninoviny.cz.

  Letos přesedlal se svou novou lodí BOHEMIA na třídu Figaro a startoval v závodu Lorient Horta Solo. V první etapě závodu byl silný vítr, který Milanovi vyhovuje. Bohemia byla nejrychlejší lodí, ale tuto šanci překazilo odvolání etapy z důvodu bouře, která procházela středem pole závodících lodí, a doporučení, aby každý hledal optimální trasu do cíle etapy, aby nedošlo ke ztrátám na životech a lodích. Podařilo se. Všechny lodě dopluly na Hortu a vystartovaly ve druhé etapě do bretaňské Lorient. Milan přetnul cílovou čáru v sobotu 27.září jako třináctý. Jak vyrovnané jsou síly účastníků tohoto extrémně náročného závodu, svědčí blízkost času dojezdů. Proto i 13.místo je obrovským úspěchem. Svým jachetním uměním, pracovitostí, vytrvalostí, cílevědomostí i skromností je Milan velkým příkladem naší mládeži.  R.H., Foto Nesvatba


  Nová s/y HEBE ?
  13.10.2014
  Dík neúnavné aktivitě Zdenála (Zdeňka Sünderhaufa) staronová posádka s/y HEBE má po celý rok nabitý program.  Letos také zdárně dokončila stavbu super-super lodě a dala jí jméno HEBE 4. Převzít jméno lodě s bohatou historií není obvyklou záležitostí. Nese v sobě příslib spolehlivosti a úspěchu. Zdenál získal souhlas od zakladatele rodu lodí HEBE Jardy Havelky, který s jachtami HEBE, HEBE II a HEBE III úspěšně brázdil moře i Atlantik, a vždy pod českou vlajkou a vlajkou Č.Y.K. šířil dobré jméno svého klubu. Přitom vychoval a stmelil posádku. Ta však léty stárla a překročila dorostenecké věkové limity stanovené pořadateli Tall Ships. Zdenál, nový manažer posádky HEBE, byl proto nucen změnit její program plaveb.

  Skipr nové lodě Zakladatel posádky HEBE


  Aby zajistil častý trénink do programu svých aktivit, Zdenál zařadil výcvik a účast na závodech na jezerních plachetnicích. Začalo to na T-boatu, který měl k dispozici od německého jachtaře p.Klause a letos stavbou moderní plachetnice Tboat 830i z uhlíkového vlákna, konstruované pro rychlou plavbu. Při náročné stavbě pomocníky byli Honza Myslík, Vojta Komárek, který postavil úžasné lodě pro Koláčka, a Milan. Specialitou nové lodě je naklápěcí kýl. Plachty má ty nejlepší, Nord Sail 3Di.
  Křest nové lodě se uskutečnil na Orlíku 5.září 2014. Provedla jej tradičním šampaňským Zdenálova manželka Radka.
  Po krátkém tréninku na Orlíku obě Zdenálovy lodě startovaly v závodu Pohár Vltavy

  Výsledovka - Pohár Vltavy - třída: Race II

  Pořadí CZE Loď Kpt.
  1 55 T-boat Sünderhauf
  2 30 SEA MOUSE Kraus
  3 23 SHUBICH Holzman
  4 35 HAD Dvořák
  5 39 FIŠKUS Ovčička
  6 29 RODOP Tolar
  7 48 HEBE IV Sünderhauf (jen 7.rozj.)
  8 24 ABRAKADABRA Sochor

  HEBE IV startovala jen poslední rozjížďku, a tu vyhrála.

  Ještě se nenabažili nové lodě a již se připravují na závod Rolex Middle Sea Race na námořní plachetnici Cassiopeia Zdeňka Jakoubka, typ Dufour 5O. Tu musel Jakub Havelka nejprve přemístit z Grossetu do Neapole a pak připravit pro náročný závod vyladěním takeláže.
  Posádce HEBE a jejich lodím přejeme vždy alespoň stopu vody pod kýlem !!

  R.H.


  Milan Koláček na Lorient-Horta Solo
  22.9.2014
  Špičkový český osamělý mořeplavec, který v minulosti byl také členem posádky HEBE Jardy Havelky, od r.2010 se každoročně úspěšně účastní několika sólových plaveb na mořích. Jeho největším úspěchem bylo v r.2012 vítězství na šampionátu Francie sólového jachtingu třídy Classe Mini. Po úspěšné kariéře ve francouzské třídě Mini 6,50 přestoupil, aby si vyzkoušel další profi třídu Figaro Benetau. Zatímco v této třídě Milan byl nováčkem,ostatní, kteří v září 2014 odstartovali v závodu Lorient Horta, měli již zkušenosti. Pohotové zprávy o průběhu závodu podává redakce LODNÍ NOVINY.

  Brzy po startu první etapy byl Milan na své Bohemii nejrychlejší lodí. Jeho obrovskou šanci překazilo odvolání, pro které se vedení závodu rozhodlo na základě předpovědi počasí. Do středu pole závodníků se blížila hluboká tlaková níže. Všem závodníkům bylo proto doporučeno hledat pomocí meteo předpovědí bezpečnou trasu do Horty. Milan proplul severně od středu tlakové níže. Surfoval rychlostí 12 až 16 uzlů.. Byla to únavná plavba, která mu dovolila jen 2 hodiny spánku za celý den. Do Horty, která měla být cílem první etapy, doplul 14.září s úsměvem , jak napsal francouzský tisk. Postěžoval si, že loď, těžší než na jeho předchozí, se nerozjede hned po závanu větru, ale ocenil její výkon v silném větru, kdy s hlavní plachtou a solentem pádila rychlostí 20 uzlů. Ostatní účastníci dorazili na Hortu postupně do 19.září. Včasné rozhodnutí vedení závodu anulovat první etapu ušetřilo možné ztráty na lidech i lodích. Po zažitých útrapách si účastníci uspořádali společný výlet na ostrov Faial.
  Druhá etapa bude odstartována 19.září. Napínavé pokračování můžete sledovat na www.milankolacek.eu  R.H., Obrázek převzat z LODNÍCH NOVIN.


  Mistrovství světa LT Cadet
  14.9.2014
  Lodní třída Cadet existuje v Č.Y.K. již desítky let a dlouho náležela k nejpočetnějšímu a velice úspěšnému družstvu. Náš klub byl v roce 1970 jedním z prvních klubů, který tuto lodní třídu pro mládež, v tehdejším Československu pomáhal uvádět v život v naší zemi. Byly doby. kdy každoročně se utkávala s družstvem jednoho z nejstarších berlínských klubů (SC Fraternitas), střídavě v Praze a Berlíně a pravidelně startovala v nejvyšší pohárových soutěžích. Dodnes nám to připomínají ceny uložené v klubovně i ve skříni trofejí. Po roce 1989 startovalo naše družstvo Cadetů i na několika MS a ME. V současné době startuje naše družstvo se třemi loděmi na MR, v Pohárových soutěžích a v mezinárodním Poháru CECC.

  Tato, dnes již klasická loď, vychovala klubu mnoho dobrých jachtařů. V celém světě zaznamenala pokles počtu závodníků a úbytek počtu lodí. Děje se tak po příchodu moderních typů lodí s prostornějšími kokpity a s větší plochou celkového oplachtění, lodí vyrobených moderní technologií, které jsou odolnější drobnému poškození a nevyžadují náročnou údržbu.

  Konkrétně v naší zemi Cadetům konkurují lodě třídy RS Feva a to z uvedených důvodů a snad i částečně z důvodů módnosti. Tato lodní třída odvedla v naší zemi řadu posádek z řad cadetů a získala v krátké době relativně velký počet nových závodníků. Stejně tak v našem klubu, i přes všechnu snahu Zdeňka Davída posádek Cadetů ubývá. Stále ještě jsou děti, které ji nechtějí opustit, a to nejen v našem klubu. Proto se mohlo uskutečnit Mistrovství světa třídy Cadet 2014 ve dnech 15. až 22.srpna v britském Weymouth. Startovalo 50 lodí z deseti zemí. Přes uvedenou skutečnost o vývoji třídy účastnily se jej tři posádky z Česka, všechny z YC Neratovice pod vedením trenérů A. Mrzílka a V. Tkadlece. Obsadily 28., 46. a 49.místo.
  Tolik, abychom nezapomněli na někdejší slávu dobrých a zasloužilých Cadetů.

  R.H.


  Křest voru Rudy Krautschneidera
  12.9.2014
  V sobotu 30.srpna odpoledne se sešlo na čtyři stovky diváků, aby v Lupenici u Rychnova nad Kněžnou byli svědky křtu voru, který postavil námořník, náš člen Ruda Krautschneider, aby prokázal reálnou možnost historické migrace z Evropy přes Atlantik do Ameriky. Na plavbu se vydá koncem letošního roku od portugalského pobřeží. Dál už jen silou mořského proudu a větru. Potřebné kmeny sám porazil, jen houžve nahradil ocelovými svorníky. Na voru vybudoval přístřeší, které mu nahradí kajutu na dobu více jak dvou měsíců. Svou plavbu věnoval památce zesnulého všestranně nadaného Eduarda Ingriše, který na balsovém voru potvrdil teorii Thora Heyerdahla o migraci původních obyvatel Peru do Polynésie. Ruda, který se s Ingrišem znal, požádal vdovu Ninu Ingrišovou, aby se stala kmotrou voru. Ta přijela a rozbila láhev českého Bohemia sektu, aby vor pokřtila jménem Eurica. Potom za doprovodu Rudovy kytary všichni přítomní zazpívali Ingrišovu populární píseň Teskně hučí Niagara.

  Nebyl by to Ruda, kdyby opomněl recesi. Před křtem odhalil na budově dvora, ve kterém stojí vor, desku s nápisem Náměstí Ed. Ingriše. A tak Lupenice, malá víska bez náměstí, už své náměstí má. A na tomto náměstí jsou uskladněny další dvě Rudovo lodě, dosud nedokončená ocelová Polka, která nahradí ztracený originál, a dřevěná plachetnice, kterou Ruda postavil pro Dětský domov. I o kulturu se Ruda postaral. Instaloval zde výstavu obrazů svého přítele Ladislava Vlny, také námořníka, který vytváří nádherné portréty metalurgickou cestou na ocelových deskách. Autor obrazů byl osobně přítomen. Na slavnost přijeli též námořníci z Polska.

  kpt své lodi pán Nina Ingrišová Vor
  Pí Ingišová a Ruda Lupenice má náměstí


  R.H.


  Ing.Jiří Krofta
  31.8.2014
  nás opustil ve věku 77 let. Členem klubu byl od r.1952. Se svou manželkou Jarmilou (Mimi), která zemřela v r. 2005, pilně závodil na lodích třídy Pirát a oba získali titul Mistra ČR. V roce 2005 byl jmenován zasloužilým rozhodčím. Ztrácíme v něm jednoho z posledních pamětníků historie klubu z doby druhé poloviny 20.století i pravidelného návštěvníka, schopného komentovat události a staré fotografie z doby, kterou současná mladá generace nemůže pamatovat, a stále ještě nebyla dostatečně popsána.

  Rozloučení se koná v pátek 5.září 2014 ve 14,30 h v Ústřední obřadní síni v Praze na Olšanských hřbitovech (hlavní vchod na hřbitovy).
  (oznámil syn Jiří = j.krofta@email.cz; adresa = Nad Trojou 7, 182 00 Praha 8)

  R.H.


  Solární loď
  16.8.2014
  Jsou prázdniny, pražští jachtaři vyjíždějí na Lipno, Slapy i mimo republiku na závody, nebo na námořní plavby. Vltava v okolí Vyšehradu osiřela. A náhle, v sobotu 9.srpna se na Vltavě objevila motorová jachta SUNRIVER. Na této lodi byla nápadná velká zastřešující plocha, pokrytá solárními panely. V televizi jsme viděli letadlo, které obletělo svět a pro svůj pohon bralo energii ze solárních panelů. A dnes je na Vltavě jachta, poháněná dvěma elektromotory, poháněné také sluneční energií, stejně jako její veškeré další pohybové jednotky. Jen klimatizaci obstarává tepelné čerpadlo. Tedy blízká budoucnost, která zbaví naše vodní plochy výfukových plynů? Jedná se o prototyp, který p. Ing. Cink připravil pro sériovou výrobu po ukončení testovacích plaveb. Základní technická data jsou: LOA 10,68 m, Bmax 3,68 m, výtlak 7 t, ponor 0,6 m. Více se dozvíte na www.sunriver.cz.

  R.H.


  David Křížek na ME
  11.8.2014
  David Křížek, který již několikrát posílil výcvik mládeže Č.Y.K. přednáškami i aktivní účastí při výcviku, pilně a velice úspěšně závodí. Svoje schopnosti opět prokázal na ME katamaránů spolu se Zdeňkem Adamem (JO Duchcov) v Travemünde svým čtvrtým místem. Zlato a stříbro si odvezly německé, bronz švýcarská posádka. Druhá česká posádka (Pavlišovi YC Kovářov) obsadila 8.místo. Při účasti 25 špičkových lodí ie i to vynikající umístění. Obě posádky dobře reprezentovaly český jachting. Jejich výkony viděly desítky tisíc diváků na nábřeží i na velkoplošných obrazovkách (kdy se něčeho takového dočkáme v ČR?).  R.H. Foto Barnetová


  LT Pirát ještě žije
  11.8.2014
  Kde jsou ty časy, kdy Prátů byl plný klub. Ten nejstarší, plzeňský Drobečkův CZ 1, je uložen v loděnici Č.Y.K. jako muzeální předmět. Tato dnes již tradiční třída s rokem narození 1938, v ČYK začala až v roce 1950, rychle se rozšířila, ale v poslední době ji vytlačily moderní konstrukce s novými technologiemi. Třída ztratila mezinárodní status ISAF, ale pro svoji oblíbenost je od r.2009 uznána EUROSAFem. Ve dnech 28/7 až 7/8 proběhlo na maďarském jezeře Velensee mistrovství Maďarska s mezinárodní účastí. Vedle 31 maďarských posádek startovalo i šest českých. Zvítězila posádka Josef Rybáček (YC Doksy) a Luděk Kopřiva, získala titul mezinárodního mistra Maďarska a spolu s ostatními úspěšně reprezentovala český jachting.

  R.H.


  Mirek Kryl zesnul
  5.8.2014
  I když ho nemoc na dlouhou dobu vyřadila z činnosti v klubu, starší generace nezapomněly. Po sportování na svém Pirátu pracoval Ing. Miroslav Kryl, CSc., ve prospěch českého jachtingu v různých funkcích, komisích, byl předsedou krajského svazu Praha a byl u založení Archivu českého jachtingu. Opožděně se dozvídáme smutnou zprávu, že zemřel 12.července tr. ve věku 83 let.  Výbor Č.Y.K.


  Neviditelní vodníci
  30.7.2014
  Těm, kteří častěji přicházejí do loděnice Č.Y.K., jistě neušla přítomnost filmařů na začátku léta. Některým z nás způsobila nemalá omezení, u jiných vyvolala zájem. S opakovaným krátkodobým záborem velké loděnice po dohodě s trenéry dal výbor souhlas proto, že filmování přineslo klubu slušný příspěvek, zejména v době, kdy se naše náklady námi nezaviněně opět zvýšily. Ani obsah filmovaného námětu není nezajímavý, protože se týká lidí od vody. Věřejnoprávní televize natáčí třináctidilný seriál o vodnících v Česku s názvem Neviditelní. Jedná o lidech, kteří žijí v utajení, a mají akvagen, který jim umožňuje dýchat vodu (škoda, že jen ve filmu). V seriálu uvidíte známé herce, Bartošku, Chýlkovou a další. Vysílat bude Česká Televize, snad již od září, vždy v pátek od 20 hodin. Tak zjevné prostředí klubu, jako bylo kdysi ve filmu Vrchní prchni nečekejte, abyste nebyli zklamáni.

  R.H.


  Bludný Holanďan
  11.7.2014
  Pořád ještě bloudí po mořích. Vyřazení této klasické lodní třídy FD z OH nepřineslo její zánik. I letos se jelo mistrovství světa, tentokrát za pěkného jachtařského počasí ve Skotsku. Zvítězila maďarská posádka, druhou byla holandská a třetí italská. Potěšitelné je, že mistrovství se účastnila také česká posádka Jiří Hrubý a Tomáš Palkovský z YC Štětí, a umístila se pěkném devátém místě.  R.H. Foto: iRegata


  Nominace na Mistrovství Evropy
  11.7.2014
  Z členů Č.Y.K. Výkonný výbor Českého svazu jachtingu nominoval:

  Kláru Valdhansovou na ME Laser Radial juniorky
  12.-19.července 2014 v Ege, Dánsko

  Antonína Podzimka na ME Laser Standard
  12.-19.července 2014 v Torbole, Itálie

  R.H.


  YC BRNO oslaví 70 let
  11.7.2014
  YC Brno oslaví ve dnech 15.-16.srpna 70 let od svého založení otevřeným závodem plachetnic všech lodních tříd (www.sailing.cz/file/pozvanka_2-3.jpg). Přihlášky nutno podat do 5.8. na ycbrno@seznam.cz
  B l a h o p ř e j e m e !!

  R.H.


  Finn World Masters
  16.6.2014
  Klobouk dolů !!! V polských Sopotech za účasti 130 závodníků z 27 zemí na tradičním závodu třídy Finn (6.-13.června 2014) po tvrdém soupeření již pošesté zvítězil Michael Maier. Prvním byl Michael, druhým Němec A.Budzien, třetím Rus A.Kukukin, čtvrtým Ital W.Riosa, pátým Francouz M.A.de Beauvais, šestým Brit A.Burell pestrá mezinárodní účast. Z plachetnice, která vykročila do světa z rukou švédského konstruktéra R.Sarby v roce 1949 a zvítězila v soutěži pro OH 1952, se stala klasika, mistrovský nástroj jachtařů. Připomnělo nám to, že v minulosti i ČYK měl slavného finnaře Mirka Vejvodu, účastníka OH 1964 v Tokiu a 1972 v Kielu, a další. Po Mirkovi nastoupili mladší a z jiných klubů. Však také uplynulo více jak šedesát let pestrého života Finna.

  R.H.


  ME Optimist
  19.5.2014
  Výkonný výbor ČSJ schválil nominaci ALT Optimist na ME Optimist, které se koná ve dnech 12.až 20.července v Irsku. Žákyně: Lucie Keblová (ČYK), Anna Teubnerová (ČYK), Zosie Burski (CERE), Kateřina Švíková (CERE); žáci: Tomáš Doležal (ČYK), Michal Koštýř (CERE).
  Reprezentace českého jachtingu v početně tak silně obsazené lodní třídě není lehká. Budeme držet všechny palce.

  R.H.


  LT Evropa na Gardě 2014
  21.4.2014
  Vyškrtnutí lodní třídy ze seznamu tříd pro Olympijské hry nemusí znamenat zánik třídy. Prokázal to např. letošní tradiční Internet meeting LT Evropa na Gardě, kterého se účastnilo 120 závodníků ze 12 zemí. Účastnila se ho i naše bývalá členka, nadějná závodnice Petra Ondíková (nyní JO Slavoj Hluboká n.Vlt.) a umístila jako 81. Ze sedmi českých účastníků byl nejlepší Roman Kafka (YC Velké Dářko), který se umístil jako 41. Evropa je stále populární třídou, vhodnou pro přestup z žákovských lodí Optimist. Škoda, že její zastoupení v našem klubu početně tak silně kleslo.

  R.H.


  Krautschneider vyprávěl
  12.4.2014
  Ruda, mořeplavec a spisovatel, náš člen, byl pozván do Náprstkova muzea, aby ve čtvrtek 10.dubna vyprávěl o svých zážitcích z plavby, která z části sledovala trasu objevné plavby anglického mořeplavce Jamese Cooka. Jeho vystoupení bylo součástí programu dlouhodobé výstavy Čas zámořských objevů (od 15.listopadu do 14.září 2014), věnované době, kdy Evropané začali odkrývat dosud nepoznaný svět. Živé Rudovo vyprávění se posluchačům líbilo.
  S výstavou můžete shlédnout i stálou expozici australských, afrických a amerických kultur, která zejména děti zaujme i poučí.  R.H.


  Směr Nové Mlýny
  1.4.2014
  Na Nových Mlýnech, kde před dvaceti lety poprvé startovala lodní třída Laser v ČR, startuje ve dnech 2. až 4.května Pálavská regata, vypsaná pro Evropu, Laser Standard a Radial, Finn, D-one. Jedná se o pohárový závod. Koho z našich zláká?

  R.H.


  Pozvánka na Valnou hromadu ČYK, konanou 2.dubna 2014
  1.3.2014
  v loděnici ČYK s tímto programem:

  17:30
  - zahájení VH, kontrola počtu přítomných. Pokud bude počet přítomných menší než 50% pozvaných, odkládá se zahájení dle stanov o 1/2 hodiny.
  - v tomto čase budou předneseny zprávy funkcionářů, které nevyžadují schválení
  - zpráva o sportovní činnosti Z. Davídek
  - diskuze ke zprávě o sportovní činnosti.

  18:00
  - zahájení VH, schválení programu J. Šilhavý
  - volba mandátové a návrhové komise pro usnesení VH
  - zpráva výboru o činnosti v r. 2013 J. Šilhavý
  - zpráva výboru o hospodaření v r. 2013 Z. Válová
  - zpráva revizní komise za rok 2013 J. Benetka
  - schválení přednesených zpráv
  - diskuze a různé
  - usnesení VH (návrh a schválení) předseda návrhové komise
  - zakončení VH J. Šilhavý.

  Výbor Č.Y.K.
  1.3.2014

  Soustředění RS Feva
  10.2.2014
  Hanka Kábová nám poslala zprávu o zdařilém soustředění WinterCamp , které se uskutečnilo v konci ledna v Lipně n.Vlt. Účastnilo se jej i naše družstvo RS pod pečlivým dohledem trenérů Hanky a Pepy. Při současných povětrnostních výkyvech, u nás naštěstí ne tak tragických jako v Anglii a severských zemích, měly tyto prázdniny ráz více jarní než zimní. Přesto účastníci vytáhli i lyže a brusle. Zamrzlá plocha lipenského jezera byla lákavá. Prostě prázdniny jaké mají být, s plným uplatněním hesla v zdravém těle, zdravý duch. Hodně se soutěžilo, cvičila se jachetní teorie. Vše ve znamení přípravy na jachetní sezónu.  R.H. Foto H.K.


  Kotvení a uložení lodí
  9.2.2014
  Pro naše členy máme ještě několik volných míst pro kotvení a zimní uložení lodí. Pro okruháře (malé lodě) též několik míst v loděnici. Poplatky za tyto služby jsou dle platného ceníku.
  Výbor ČYK

  R.H.


  Konference ČSJ 2014
  28.1.2014
  V sobotu 25.ledna se uskutečnila konference Českého svazu jachtingu. Účast poznamenala arktická zima a nesjízdnost silnic. Z našeho klubu se účastnili za ČYK předseda J. Šilhavý, za ALT Cadet Z. Davídek a za ALT Optimist P. Schwarz. Zprávu za rok 2014 přednesl předseda ČSJ K. Bauer. V dalších zprávách a diskuzních příspěvcích byla věnována pozornost nákupu prostor v Nechranicích pro sportovní středisko mládeže z dotace MŠMT, dále počtu sportující mládeže, možnosti získat příspěvek od České unie sportů, školení záchranářů, úpravám v oblasti pořádání Mistrovství republiky. Těmito otázkami se podrobněji budeme zabývat na naší letošní valné hromadě.
  R.H.


  Lodní třídy, které budou mít MČR 2014
  22.1.2014
  Před 120 léty český jachting začínal velice skromně, lodní třídy v současném pojetí nebyly, ale českou vlajku na Olympijských hrách už tehdy prosazoval náš zakladatel Rössler-Ořovský.
  K jak velké pestrosti jsme i u nás dospěli, svědčí návrh STK na vypsání Mistrovství ČR v lodních třídách: FD, Finn, Pirát, Star, Laser Cadet, ORC, 420, Optimist, FB, E, Vaurien, Námořní jachty, Lední jachty, Funboard-SLALOM, RAC, Funbord-COURSE, Laser Radial, Team Racing-Q, Match Racing, RS 700, Devoti One, RS Feva, Catamaran Open, 204m R.
  Návrh byl schválen na lednovém zasedání VV ČSJ.

  R.H.


  44. setkání jachtařů v Libštátu.
  21.1.2014
  Pozvánka v PDF formátu ke stažení:  

  R.H.


  Zimní večery
  17.1.2014
  Zdenál (Sünderhauf, neúnavný a úspěšný organizátor účasti posádky HEBE III na námořních regatách pod vlajkou Č.Y.K., připravil pět programových večerů v klubovně ČYK.
  Začátek je vždy v 19:00 h (buďte dochvilní), vstupné 50,- Kč je určeno k částečnému pokrytí režie.

  Středa 29.ledna
  Závodní pravidla René Sehnal, trenér a rozhodčí, člen týmu HEBE III

  Středa 5.února
  Závodní taktika, technika startu, strategie Michael Maier, Jachtař roku 2013

  Středa 12.února
  Trimování hlavní plachty, geny, kosatky - Tomáš Musil, mistr ČR a Evropy

  Středa 19.února
  Trimování spinakeru, genakru, takeláže - Tomáš Musil, mistr ČR a Evropy

  Středa 26.února
  Přežití na moři v extrémních podmínkách - Petr Ondráček, osamělý mořeplavec

  R.H.


  Štědrý den 24.prosince
  23.12.2013
  v poledne se sejdeme u svých lodí, abychom na ně zavěsili vánoční kytici a potvrdili tak, že je máme rádi, připoměli jim, že ani o mrazivých svátcích na ně nezapomínáme. A poté budeme v loděnici sledovat boj o nejlepšího kubu, staročeské vánoční jídlo. V loňském roce zápas vyšel nerozhodně. Hospodyňky se již daly slyšet, že jsou připraveny překonat i osvědčené recepty. S přáním klidného a radostného prožití vánočních svátků se rozejdeme do svých domovů.
  R.H.


  Č A N Y
  9.12.2013
  uspořádalo 7.prosince v Praze Setkání členů České asociace námořních jachtařů, V bohatém programu náš člen Zdeněk Žižka přednesl dvě velmi dobře fundované a bohatě obrazově doložené přednášky o elektronické předpovědi počasí a o současném stavu navigačních systémů. Další členové ČYK, Bílek, Elstner a Žižka, vyprávěli a filmem přiblížili odvážnou plavbu Elstnerovy s/y Bagatela na Špicberky. V ostatním programu Jarda Bernt, se kterým opět budete mít možnost se setkat v ČYK ve středu 11.prosince, uvedl film o plavbě své s/y Sayonara kolem světa, Pavel Jeřábek o zajímavých příhodách při plavbě s/y Lavinia kolem světa. Slavnostní částí pořadu byl křest knihy Sám čtyřmi oceány Petra Ondráčka a předání Modré stuhy ČANY Pavlu Jeřábkovi za Plavbu roku 2013. Slavnostní večer uzavřel populární Václav Koubek příběhy, hrou na kytaru a harmoniku a písněmi.

  R.H.


  Komise mládeže ČSJ
  9.12.2013
  Jednání Komise mládeže ČSJ, kterého se 25.listopadu 2013 účastnil také náš trenér Pavel Schwarz, hodnotilo koncepci z r.2013 a návrhy výkonného výboru ČSJ na změny v r.2014, navrhlo rozdělení příspěvků individuální podpory za výjimečné výkony a navrhlo koncepci podpory lodních tříd. Do seznamu podporovaných lodních tříd od r.2014 byla zařazena též RS Feva. Pro rozdělení podpory klubů s mládeží komise vyšla z následující statistiky (2013):

  KlubPočet startů
  Q
  Počet startů
  C
  Počet startů
  celkem
  Podíl %
  ČYK Praha8699523,1
  YC CERE Praha6806816,5
  YC SK MONDI Štětí4704711,4
  YC Neratovice0424210,2

  ostatních devět klubů má podíl menší než 10%. (Podrobnější informace na www.sailing.cz)

  R.H.


  Svazová oslava 120.výročí
  3.12.2013
  Letošní oslavy 120.výročí zrodu českého jachtingu byly korunovány slavnostním večerem 30. listopadu 2013 v Praze, v Národním domě na Vinohradech. Večer uspořádal Český svaz jachtingu za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy Dalibora Štyse, předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala, olympioničky Lenky Šmídové, medailisty Davida Křížka. Pozdrav Slovenského svazu jachtingu předal našemu předsedovi Karlu Bauerovi Pavol Andela, předseda nejstaršího slovenského klubu JK Tatran Bratislava.
  Ze zvukového záznamu účastníci vyslechli pozdrav Ríši Konkolského z USA. V dalším programu, který moderoval Václav Žmolík, byl promítnut film Český jachting v roce 120. , který budeme moci vidět na televizi Sport 5. Dále vystoupil kytarista Lubomír Brabec, zazpíval Daniel Hůlka a Ivan Hlas Trio. V anketě Jachtař roku 2013 většinou hlasů byli zvoleni v kategorii:
  • juniorka Markéta Andyová, JK Brno (mezi navrženými byla i naše Lucinka Keblová)
  • junior Ondřej Teplý, JK Brno
  • ženy Jana Slívová, YK Neratovice
  • muži Michal Maier, YCR Roudnice.
  V samostatném hlasování se absolutním vítězem stal Michal Maier.
  Tím byl uzavřen opět jeden úspěšný rok českého jachtingu.

  R.H.


  Jachtařský Zásek 2013
  28.11.2013
  Tradiční Jachtařský Zásek proběhl v sobotu 23.listopadu v PM klubu, ve stejnou dobu jako naše Uťala. Protože na dvou židlích nelze sedět, zejména když ta jedna je v ČYK v Podolí a druhá v Trojické, jedni propásli jedno a druzí to druhé přátelské posezení. Řada našich členů dala přednost Záseku, protože tam kromě promítání fotek a filmů z letošních závodů a vyhlášení Slapského poháru, byl i tanec. Ten, jak známo, v naší stoleté dřevěné loděnici provozovat nelze, aby se také neroztančila. Párty v Záseku s diskotékou vydrželo do rána. Jak se to říká? Ať se mládí vydovádí.

  R.H.


  Konkolski - nové knihy
  13.11.2013
  Ríša je pilný spisovatel, a nelení, aby nás jachtaře potěšil svými zkušenostmi a všechny čtenáře poznatky z míst, která navštívil. Právě vydal další dvě knihy. První, která se jmenuje Karibikem na Pacifik (147stran), je pokračováním Ríšovy první sólo plavby kolem světa. Druhá s názvem Obři oceánů Velryby a velrybáři (171 stran) připomene čtenáři zmizelý svět velrybářů. Obě knihy mají napínavý text a autentické kvalitní obrázky na křídovém papíře. Obě knihy Ríša poslal knihovně klubu s věnováním.
  Více informací o knihách naleznete na www.konkolski.com a www.SevenSeasBooks.com Seznámíme s nimi členy klubu na společenském večeru UŤALA v sobotu 23.listopadu tr.  R.H.


  U Ť A L A
  7.11.2013
  V sobotu 23.listopadu 2013

  se sejdeme u společného stolu v klubovně, abychom oslavili úspěšné ukončení jachetní sezóny.

  Výbor

  R.H.


  KONKOLSKI VYZNAMENÁN
  30.10.2013
  Richard Konkolski mořeplavec – tak začíná oslovení

  vyznamenání za zásluhy v oblasti sportu,

  které Ríša po zásluze obdržel 28.října 2013 na pražském hradě z rukou presidenta republiky. Skutečnost, že namísto ocenění výkonů Ríša s rodinou musel emigrovat, konečně byla překryta vyznamenáním z nejvyšších míst.

  B l a h o p ř e j e m e

  svému čestnému členovi s přáním, aby nastřádané dojmy i zkušenosti dál ukládal do svých knih, které budou číst dnešní i příští generace.


  R.H.


  Jarda Bernt v Praze,
  21.10.2013
  organizátor každoročních setkání mořeplavců v Libštátě, koupil si dřevěný keč, klasiku postavenou ve Štětíně jako rybářskou loď. Nazval ji Sayonara a připravil pro dalekou plavbu. Po řadě svých krásných lodí je tato nejslavnější, protože na ní v květnu 2010 vyplul na moře a úspěšně obeplul svět. Bude nám o tom vyprávět ve středu 11.prosince 2013 v klubovně ČYK (17:00 – 20:30 h)


  R.H.


  Kdo bude jachtařem roku?
  21.10.2013
  Výkonný výbor Českého svazu jachtingu na svém říjnovém zasedání provedl nominaci na zařazení do ankety „jachtařem roku 2013“. V dospělých nemáme šanci. V kategorii junior (do 21 let) ČSJ nominoval šest nejúspěšnějších závodníků, mezi nimi Vaška Brabce (byl 1. na MČR Cadet, 1. MČR RSF, 32. na MS RSF), v kategorii juniorka šest nejúspěšnějších závodnic, mezi kterými se nachází naše Lucie Keblová (byla 3. na MČR Q, 1. MČR Q žákyně, 2. PČR Q).
  Hlasovat se nebude na konferenci ČSJ, ale korespondenčně. Anketní lístky rozeslal ČSJ předsedům klubů a ALT. Výsledky budou vyhlášeny na slavnostním večeru ke 120 letům českého jachtingu 30.listopadu v Národním domě na Vinohradech.

  Lucie Keblová Vašek Brabec

  R.H.


  Akce Rudy Krautschneidera
  10.10.2013
  Akce, které Ruda na konci září uspořádal na Lodi bratří Formanů v Praze, i přes malou publicitu byly úspěšné. Byly příležitostí pro schůzky a přátelské setkání co do zájmů pestré společnosti. V pátek se znovu veřejnosti představily obrazy Ladislava Vlny, vytvářené jedinečnou metalurgickou technologií a zobrazující významné osobnosti. V sobotu pobavil obecenstvo sám Ruda Krautschneider, který obrazem i slovem svérázně prezentoval svoje představy o světě a zejména o lidech, které potkával při svých toulkách po mořích. V neděli dopoledne se setkali veteráni moře. Odpoledne nás jachtaře zaujala přednáška manželů Klempířových a Jardou Berntem vzorově připravená slovem i písmem sdílená plavba na s/y Sayonara kolem světa.

  Jarda přednáší

  R.H.


  23.9.2013
  Dne 22.9.2013 se náš čestný předseda a archivář a dlouholetý člen Ing. Rudolf HOLÝ dožil v plné svěžesti a práci krásného věku 92 let. Všichni moc gratulujeme a přejeme ještě dlouhá léta v plné činnosti. Své narozeniny R.H. oslavil s námi v loděnici ČYK. Rudo promiň, do oslavy 93 let budeš muset ještě aspoň rok vydržet!!


  J.Š.


  Na lodi Formanů
  10.9.2013
  Na této divadelní lodi, kotvící u Výtoně (pod železničním mostem), tedy v blízkosti našeho klubu, zorganizoval náš člen Ruda Krautschneider pestrý program, který by vás mohl zajímat:

  Pátek 27.září 2013
  16:00 h Otevření výstavních prostor, setkání s výtvarníkem Ladislavem Vlnou
  18:00 h Zahájení výstavy metalurgických maleb Ladislava Vlny na ocel.deskách na téma „Lidé moře“

  Sobota 28.září 2013
  11:00 – 12:00 h Bonsaje – historie a skutečnost
  12:00 – 13:30 h Japonské umění meče
  13:30 – 15:30 h Václav Král a jeho žáci – filmy, vyprávění, ukázky
  16:00 – 17:30 h Paragliding – Red Bull X Alps
  18:00 h Plavby do polárních moří – Ruda Krautschneider, beseda a autogramiáda

  Neděle 29.září 2013
  10:00 – 12:00 h Setkání veteránů moře a vody vůbec – volnou besedu uvádí Ruda Krautschneider
  12:30 – 13:30 h Grónsko – přednáška manželů Klempířových
  14:00 – 16:00 h s/y Sayonara – plavba kolem světa – Jaroslav Bernt a jeho hosté
  16:00 – 17:00 h Kouzlo letecké akrobacie – Radoslava Máchová
  17:00 – 18:00 h Všichni jsme děti moře – Ladislav Vlna a Ruda Krautschneider
  18:00 – 21:00 h Hudební skupina Abigii, art-rock s prvky šansonu

  Vstupné dobrovolné

  R.H.


  Pirát žije
  10.9.2013
  Lodní třída Pirát, svého času slavná a oblíbená v Evropě, která u nás jako turistická, školní i závodní loď významně přispěla k rozšíření jachtingu, je dnes považována za překonanou třídu. Jsou ale místa, kde stále ještě žije. V našem klubu postupně vymizela. V loděnici najdete jednoho stařečka, který přestal sloužit i jako výcviková loď pro mládež, a nejstaršího piráta CZ 1, kterého jsme koupili pro budoucí muzeum českého jachtingu.
  A náhle přišla sprcha a radostná zprva zároveň. V Černé v Pošumaví se v srpnu tr. konalo Mistrovství Evropy LT Pirát. Startovalo 50 (slovy: padesát) posádek. Přijeli z Německa, Rakouska, Švýcarska, Turecka, Nového Zélandu a Maďarska. Léta vozili domů zlato a stříbro německé posádky. Svoje prvenství v této lodní třídě potvrdili i tentokrát, ale stříbro si odvezli bratři Sivých. Sláva jim.
  Děkujeme i za ty, kteří již nemají možnost radovat se z tohoto úspěchu a ještě znovu usednout za kormidlo piráta, kterého vždy bravurně ovládali – jako Tomáš Tamassy, Áta Pavlousek.

  R.H.


  David Křížek, dvacetinásobným mistrem ČR
  5.9.2013
  David je vysoce aktivním jachtařem a vítězem na mnoha závodech. Znovu to prokázal na MČR jachtařských skifů RS 700 v Lipně n/Vlt. 23-25.srpna. Má již 32 medaijlí z mistrovství ČR. Ze 26 závodících na stupních vítězů stanuli:

    1. David Křížek
    2. Milan Hájek
    3. Jan Myslík
  B l a h o p ř e j e m e.

  O to větší je naše radost, že David ochotně trénuje dětí na soustředěních našich družstev.


  R.H. Foto M.Barnetová


  Ruda Krautschneider 70
  27.8.2013
  Ruda Krautschneider, dřevorubec a námořník se dožívá sedmdesátky (27.8.), ale nestárne. Věčný tulák do Prahy přijížděl jen výjimečně, snad aby ČANY podal zprávu o svých plavbách nebo za svými dalšími aktivitami jako s pomocí Dětskému domovu, až jednou na chvíli spustil kotvu v Českém Yacht Klubu a stal se jeho váženým členem. Rádi sledujeme jeho plavby a čteme jeho knihy, plné poznatků nejrůznějších osudů ve všech koutech světa. Jsme rádi, když nás navštíví a vypráví o svých plavbách i o životech nám tak vzdálených lidí. Říkám vzdálených, ale pro Rudu snad slovo vzdálenost neexistuje. Jeho lodě, které si sám postavil, většinou z kmenů, které sám pokácel, obepluly svět a navštívily kouty, kam se málokdo z nás dostane. Nejsou to destinace evropských cestovních kanceláří
  Jeho toulavá krev přišla na svět ve Vídni, touha poznávat svět nastartovala u dědečka ve Znojmě a pod globusem na kazatelně v kostele sv.Mikuláše, patrona námořníků. A když se vyskytla příležitost poznat moře u břehů Polska, nic ho nezadrželo, aby vyrazil na volné moře. A tady to začalo. O jeho lodích, které postavil, a plavbách, které ho zocelovaly, dočtete se v knihách, které napsal. Není jich málo. Plachetnicí kolem světa pro pírko tučňáka, Moře sůl země, Co přinesly vlny a odvál vítr, Život v kleči aneb Za hory a doly, a řádka menších knížek, i když některé nejsou o moři, ale o lidech, které potkával. Náměty pro svoje knihy měl kde čerpat. Proplul mnoho moří, obeplul Jižní Ameriku, navštívil Antarktidu, snad už chybí jen Země Františka Josefa, plavba o které také snil. Mnohé ze svých knížek vyšperkoval vlastními kresbami a přiloženým CD a DVD.
  Milý Rudo, přejeme Ti zdraví, štěstí, dosažení dosud nesplněných snů, a vždycky alespoň stopu vody pod kýlem.

  Ruda   * 27.8.1943

  R.H.


  Pořadí klubů a závodníků v r.2013
  19.8.2013
  Můžete namítnout, že jachetní sezóna ještě neskončila, ale znalost současného stavu může být povzbuzením jak pilným a úspěšným závodníkům tak těm, kteří polevili. Největší podíl na úspěších klubu má naše mládež a z nich družstvo Optimist. Ti přispěli k aktuálnímu obrazu stavu výsledků, který před koncem srpna vykazuje toto pořadí ze 191 jachetních klubů ČR:

        1.  1101 ČYK 623 tis.bodů
        2.  1203 YC Neratovice 575 tis.bodů
        3.  2103 Lodní sporty Brno 394 tis.bodů

  Z mládeže na prvních místech jsou: Keblová Lucie, Brabec Václav, Teubnerová Anna, Jurečka Matěj a Brož Vojtěch.
  V dospělých Prahu předhání Plzeň, Roudnice n.L. a Brno. Zatím přední místo drží pouze Jakub Nápravník, náš jediný fireballista.

  R.H.


  S-Comp tuží svaly
  8.8.2013
  „Stará“ posádka z námořní plachetnice HEBE III, která z důvodu překročení věkového limitu musela opustit bitevní pole světových závodů TALL SHIPS, je již třetím rokem postrachem svých soupeřů na jadranských regatách. Nespoléhá na rutinu a pod vedením svého kapitána, iniciátora a sponzora Zdenála využívá každou volnou chvíli k nácviku na lodi T-Boat, kterou jim zapůjčil německý sportovní nadšenec. Moře je daleko. Na častý trénink proto velmi dobře poslouží Orlík, případně i místní regaty. Můžeme se proto těšit, že i na letošních podzimních regatách na Jadranu na předních místech spatříme logo S-Comp a pod sálingem vlajku ČYK.  R.H.


  Richard Konkolski sedmdesátníkem
  21.7.2013
  Ríšovi, velkému mořeplavci a spisovateli, nositeli Conrádova řádu, našemu čestnému členovi jsme 6.července popřáli zdraví a úspěch u příležitosti jeho sedmdesátých narozenin.  R.H.


  Výzva členům
  7.7.2013
  Vážení přátelé, letošní povodně jsou již (jak doufám) minulostí, ale jejich následky v našem klubu jsou stále značné.
  V první fázi se podařilo odstranit nejhorší důsledky zatopení areálu i spodního podlaží loděnice, ale to neznamená, že máme již všechno hotovo.
  Brigády, které byly k odstranění následků zorganizovány , pomohly odstranit nánosy bahna z pobřežní části, pomohly vyklidit dílnu a malou loděnici a vyklidit zbytky palivového dříví z jižního kolejiště a dřevníku. Ne všechny úklidové práce však byly dotaženy až do konce a téměř na všech místech zůstalo vždy ještě něco nedodělaného.
  Je mi líto, ale na prahu prázdnin Vám musím připomenout, že budeme muset v úklidových pracech dále pokračovat, abychom do podzimní sezony měli areál klubu opět v pořádku. Jedná se zejména o tyto práce :

  Pobřeží Vltavy :
  • opravit pobřeží – zasypat díry
  • očistit patky plošiny západ
  • natřít svážnici
  • uklidit starou loď Q a její persenik
  • odstranit staré palety pod plošinou západ
  • připravit k odvozu kovové zbytky
  • ukotvit přístavní molo, natřít jeho dřevěné části i konstrukci
  • ukotvit molo C
  • instalovat spalovací pec
  malá loděnice a dílna :
  • opravit elektromotory čerpadel a míchačky
  • uklidit sklad za čističkou
  • omýt svah hráze v malé loděnici
  • uklidit malou loděnici včetně severní plošiny
  • vyměnit část zatopeného ostění v dílně za OSB desky a natřít
  kolejiště jih:
  • roztřídit a uložit palivové dřevo
  • vyčistit ( omýt) vozíky pod lodě a natřít
  • spálit dřevěné smetí
  • vyčistit a opravit výtah jih
  • opravit kolejiště (rozchod)
  plošiny :
  • opravit zatopené vleky na lodě
  • natřít obě plošiny včetně zábradlí a konstrukce
  • odvézt vyřazený materiál, odpad a plachty
  přístav :
  • staré molo C – vyměnit vadné prvky a natřít
  • ukotvit staré molo na místo
  • opravit lávku na molo
  náplavka:
  • posekat trávu a rákos
  • uklidit a odvézt povodňové smetí
  • odstranit bednu a zbytky materiálu

  Část těchto prací se týká údržby, kterou jsme zatím letos neudělali, ale je pro další období nevyhnutelná. Pokud se údržba týká částí nebo zařízení, které používají LT k výcviku, je provedení údržby a nátěrů jen na nich ( mají to zahrnuto v pravidlech používání). Pokud by však údržbu do konce prázdnin nestihli, budeme nuceni ji nechat provést externí firmou (zejména nátěry), ale z vyčleněných prostředků na výcvik. Z uvedeného seznamu vyplývá, že většina prací je spíše vhodná pro malé skupiny nebo jednotlivce. Svolávat všechny členy na jeden termín na brigádu není ani nutné, ani vhodné. (Viz známý vtip: Jeden zedník postaví zeď za 10 dnů, 10 zedníků...)
  Práci budou koordinovat (přidělovat a kontrolovat!) vedoucí LT a členové výboru ČYK . Vidíte, že nám povodně přidělaly spoustu práce, ale doufám, že se nám společnými silami podaří v krátkém čase uvést věci opět do pořádku tak, aby klub dělal čest svému jménu i dlouholeté tradici. Přeci jen letos slavíme 120 let od založení!

  Jan Šilhavý, předseda.


  Klára Valdhansová
  7.7.2013
  byla Výkonným výborem ČSJ nominována na MS & ME juniorek LaR, který bude odstartován ve dnech 14. až 21.července 2013 v Maďarsku.
  Klárko, držíme Ti všechny palce !!!

  R.H.


  Úklid po povodni
  11.6.2013
  vyhlásil výbor a trenéři žákovských družstev pro členy i rodiče žáků na středu 19.června odpoledne. Případně pokračování bude v sobotu. Doufáme, že hladina řeky do té doby klesne natolik, aby uvolnila břehy, a stěny malé loděnice oschnou, aby se mohlo uklízet. Na březích bude třeba hráběmi odstranit nános. Většina zatopeného materiálu byla již odvezena a vnitřní prostory desifinkovány. Přesto doporučujeme dodržovat hygienu a používat rukavice. Další pokyny poskytnou trenéři a členové výboru.

  R.H.


  Povodeň v roce 2013
  11.6.2013
  Po jedenácti létech nás opět stihla povodeň. Nejen nás. Jinde bylo hůř, ale škod nám nadělala hodně. Tentokrát nevystoupila do výše koruny hráze, ale stačila na metr zatopit dílny. I když pečliví funkcionáři vyklidili z dílen stroje, nemohli zabránit promáčení podlahy, stěn a skříní na nářadí a zabahnění. Břehy ještě nevystoupily z vody. Promáčený elektrický kabel nedovoluje připojení a tak loděnice je stále ještě bez proudu. Po částečném snížení hladiny řeky s pomocí agregátů bylo možno vystříkat prostory, desinfikovat. Dokud stěny nevyschnou a řeka neopadne pod úroveň břehů, není možné začít s opravami. Zatím odvážíme materiál, který byl zaplavený, a čekáme, a začínáme počítat ztráty. Podle zpráv meteorologů může se velká voda ještě vrátit. Až do vyčištění všech zaplavených prostor a do obnovení přívodu elektrického proudu je loděnice uzavřena. Družstva mládeže organizují náhradní program. Aktuální informace naleznete na našich webových stránkách nebo telefonicky u členů výboru.
  5.6.začíná povodeň Soused Tatran Jižní kolejiště
  Severní kolejiště Panorama Pepa zachraňuje

  R.H.


  Soustředění Optimistů v Chorvatsku 2013
  10.6.2013
  Do chorvatského Umagu se vydalo osm českých Optimistů, aby pod dohledem trenérů se připravili na letošní jachetní sezónu. Z našeho družstva tam byl Honza Sušil a přivezl si pohár. Na obsažnější informace si budeme muset počkat..

  RH


  Pro život na řece
  10.6.2013
  Rádi se těšíme prohlížením obsahu t.zv. Staničních knih, plných vzpomínek a kreseb, zejména těch od Rösslera Ořovského. Knihy vzešly z iniciativy našeho zakladatele a svými pohotovými zápisy i kresbami jsou svědectvím o objevování českých řek, o počátcích vodní turistiky.Členové klubu je mohli vidět také na loňském a letošním klubovém kalendáři, který pohotově připravil předseda. Byly k dispozici na valných hromadách. Pozdější doba přinesla některá omezení regulací řek a stavbou přehrad. Nyní vodákům opět svitla jiskřička naděje na návrat radostných dnů. Plavební komora v Hluboké nad Vltavou byla dostavěna koncem roku 2012 a její provoz byl zahájen 4.května 2013. V rámci druhé etapy splavnění horní Vltavy se v těchto místech hladina řeky zvedla o tři metry, vyrovnala tak spád, prodloužila vodní cestu z Č. Budějovic do Hluboké. Je naděje, že tím byla opět posílena rekreační plavba v tomto regionu.

  RH


  UPOZORNĚNÍ - Z DŮVODU POVODNĚ DO
  ODVOLÁNÍ LODĚNICE BYLA UZAVŘENA.
  3.6.2013
  Přístavní zařízení a zakotvené lodě byly vyvázány, zatopené dílny vyklizeny,
  přívod elektr. proudu byl odpojen.

  Předseda JŠ


  Parkoviště aut u vjezdu na hráz v Podolí
  13.5.2013
  Od 14.května bude v provozu brána pro ČYK, CERE, TATRAN a universitu. Přístup autem je možný jen pomocí magnetické karty nebo dálkového ovladače. Pro členy ČYK je na jméno vydává hospodářka Zuzana Válová (kartu za 80 Kč, ovladač za 500 Kč), karta i ovladač jsou nepřenosné. Každé vozidlo, které vjede na parkoviště musí být označeno jménem nebo znakem klubu. Závora je monitorována kamerou. Návod pro použití byl vyvěšen v loděnici.


  R.H.


  21.4.2013
  Ve čtvrtek ráno, 18.dubna 2013, zákeřná choroba ukončila život
  Honzy Pavlouska
  ve věku pouhých 57 let. Syn vynikajícího jachtaře a činovníka Áty Pavlouska byl u jachtingu od svých dětských let. V ČYK začínal v lodní třídě Cadet. V dospělosti se stal trenérem optimistů i jejich sponzorem. Byl odvážným záchranářem a všechen svůj volný čas věnoval službě družstvu Optimist, které doprovázel na závody i výcvikové tábory.  R.H.


  Radostné zprávy ze Španělska
  18.4.2013
  V L´Estartit na Costa Brava se od 30.března do 2.dubna konalo mezinárodní soustředění „International training camp RS Feva“ za účasti sedmi evropských států. Trénink vedli trenéři z různých lodních tříd se zkušenostmi z OH. První den se nepovedl, protože bouře všechny lodě vyhnala z vody, zato ty další svítilo sluníčko (až na úterý) a foukal vítr (3 až 7 m/). Manévry na vlnách střídaly starty, točení bójek střídaly genakrové kurzy. Každý den byl uzavřen rozborem záznamů z videa. Všechny tři české posádky ukázaly, že svět s nimi musí počítat. V závodu na závěr soustředění to ukázaly. Soutěžilo 30 lodí s tímto výsledkem:

  1. Isabel Davies – Lucy Pircle - GBR (na MS byli 14.)
  2. Jamie Smith – Piers Nicholls - GBR (na MS byli 3.)
  3. Václav Brabec – Vojtěch Brož - CZE – ČYK

  6. Blanka Maršálková – Michal Žák - CZE – Lodní sporty Brno

  15. Jaroslav Čermák – Petr Košťál - CZE – YC Pardubice.

  B l a h o p ř e j e m e !!!

  R.H.


  Koridor nebude
  14.3.2013
  Na ředitelství SPS se 12.3. uskutečnila schůzka zástupců SPS, ČOV, Magistrátu, ŠVM a provozovatelů osobní lodní dopravy. Výsledek?
  Tentokrát zvítězil rozum. SPS upustila od záměru zbudovat navrhovaný koridor na Vltavě. Namísto toho SPS sepíše desatero chování na řece podle požadavků obou stran.

  R.H.


  12.3.2013

  jaRní RS Svezení

  datum/ date: 16. 03. - 17. 03. 2013
  CTL 131102

  v lodních třídách/ in classes

  RS Feva & Ostatní třídy

  místo konání Vltava pod Vyšehradem, ř.km 55,6-56,6; ČYK, Praha, Česká republika,
  venue Vltava under Vyšehrad r.km 55,6-56,6; ČYK, Prague ,
  the Czech republic                                   Vysání závodu naleznete na www.sailing.cz

  R.H.


  Pálavská regata 2013
  4.3.2013
  Také na Pálavské regatě 2013 můžeme oslavit 120 výročí založení českého jachtingu. Kdo z našich se zúčastní ?


  R.H.


  LIBŠTÁT 2013
  4.3.2013
  43. setkání námořních jachtařů v Libštátě úspěšně skončilo 9.února. Také z Č.Y.K. byla bohatá účast, někteří se podíleli aktivně. Standa Bílek prezentoval svoji přeplavbu jachty s kuriozním džunkovým oplachtěním, Zdeněk Žižka plavbu podél pobaltských republik, Ruda Krautschneider přispěl svými postřehy z četných setkání s lidmi z celého světa. Příspěvků, vesměs s obrazy, bylo hodně, Nechyběly ani tragické, jako o ztroskotání La Grace, megajachty Legacy, přerušení plavby Petra Ondráčka. Úspěchy Mlana Koláčka na lodi Follow Me vyzývaly k následování. Osobně nemohl být přítomen zakladatel „Libštátu“, protože se nachází na plavbě kolem světa.  R.H.


  Program Valné hromady ČYK, konané 27. března 2013
  v loděnici ČYK, v roce 120. výročí založení ČYK
  26.2.2013
  17.30
  • zahájení VH, kontrola počtu přítomných. Pokud bude počet přítomných menší než 50% pozvaných, odkládá se zahájení dle stanov ČYK o 1 hodinu. v tomto čase budou předneseny zprávy funkcionářů, které nevyžadují schválení. a informace o přípravách na oslavu 120.výročí založení ČYK
  • zpráva o sportovní činnosti - Z. Davídek
  • diskuze ke zprávě o sportovní činnosti.

  18.30
  • Zahájení VH, schválení programu - J. Šilhavý
  • volba mandátové a návrhové komise pro usnesení VH
  • zpráva výboru o činnosti v r. 2012 - J. Šilhavý
  • zpráva výboru o hospodaření v r. 2012 a nový ceník příspěvků a poplatků - Z.Válová
  • zpráva revizní komise za rok 2012 – J. Benetka
  • schválení přednesených zpráv
  • diskuze a různé
  • usnesení VH (návrh a schválení) – předseda návrhové komise
  • zakončení VH - J. Šilhavý


  R.H.


  Večery v klubovně
  4.2.2013
  Oprava klubovny byla ukončena. Opět můžeme zahájit naše obvyklé večery. Jedním speciálně zaměřeným na námořní plavbu bude:
  ve středu 27.února 2013 – ONDRÁČEK – Zkušenosti z osamělé nonstop plavby sy SINGA
  Organizáor: Zdenál

  R.H.


  Konference ČSJ
  28.1.2013

  Konference Českého svazu jachtingu dne 26.ledna 2013 se za ČYK účastnil předseda. Přítomen byl také Pavel Schwarz, kterému byl po zásluzel předán diplom nejlepšího trenéra roku 2012. Konference schválila přednesené zprávy a upravila navržený rozpočet. Zvýšila částku pro komisi mládeže a příspěvek krajským svazům. Usnesení bylo zveřejněno na www.sailing.cz. Na konferenci vynikl kritický a podnětný diskusní příspěvek Luby Hofmanna z Velkého Dářku k nadměrnému pořádání mistrovství.


  R.H.


  43. setkání jachtařů v Libštátu.
  24.1.2013
  Pozvánka v PDF formátu ke stažení:  

  R.H.


  Nezapomínáme
  22.1.2013
  Osmdesát let uplynulo 17.ledna od úmrtí Josefa Rösslera-Ořovského, zakladatele mnoha odvětví českého sportu i českého olympijského hnutí. V jeho geniální osobě se spojil špičkový sportovec i organizátor. Díky jeho schopnostem i houževnatosti budeme moci letos oslavit 120.výročí založení Č.Y.K. a českého jachtingu. S úctou vzdáme čest jeho osobě navštívením jeho hrobu na Vyšehradě.

  R.H.


  Novoroční matchrace
  16.1.2013
  Zima opět udeřila, ale otužilé jachtaře neodradila. V sobotu 12.ledna 2013 na Vltavě závodilo osm tříčlenných posádek na kýlových plachetnicích Das. V krutém mrazivém počasí se uplatnily i spinakry. Regata je součástí Českého poháru a Mistrovství ČR. Prvním byl tým Davida Křížka, na druhém místě tým s kormidelníkem Danem Guryčou.  R.H. Foto H.K.


  ČYK byl na vernisáži v Liberci,
  14.1.2013
  kterou byla 10.ledna 2013 otevřena výstava „Počátky lyžování v Království českém“. Výstava byla věnována 110. výročí založení svazu lyžování, jehož iniciátorem byl Josef Rössler-Ořovský, také stému výročí tragické smrti Bohumila Hanče a Václava Vrbaty a 80.výročí zesnutí Rösslera-Ořovského. Za ČYK se účastnili předseda Jan Šilhavý, Jaroslav a Jakub Havelka, R. Holý. Zdařilá výstava v libereckém muzeu byla velmi dobře připravena, bohatě vybavena historickou lyžařskou výstrojí i dokumenty. Mnohé pocházelo ze soukromých sbírek, většina byla zapůjčena z depozitářů Národního muzea v Praze. Účastníkům dobu přiblížil nejen přehled lyží a vázání, ale i oblečení z doby před sto léty. Výstava potrvá do 28.února.  R.H.


  Ríša Konkolski
  13.12.2012
  se ještě jednou letos na krátko objevil v ČR. Protože mimo jiné navštívil Jachetní fórum a slavnostní večer ČANY v Praze 8.12., měli jsme možnost se s ním setkat a požádat o autorský podpis nové knihy „Bouře před Bermudami“.
  Dnes 12.12.2012 se již ozval z domova, z Newportu, s poděkováním za setkání v Praze i za blahopřání Mirce k narozeninám.
  Vyřizujeme jeho přání k vánočním svátkům a do Nového roku členům klubu a všem společným přátelům  R.H.


  Družstvo RS Feva ČYK
  12.12.2012
  Družstvo má za sebou první rok činnosti. Bohatý a úspěšný. K posouzení dosažených úspěchů se 29.listopadu sešli rodiče závodících žáků s trenéry. Bára Nápravníková vyhodnotila výsledky a nastínila další činnost družstva v příštím roce. Rodiče byli informováni o připravovaném celoročním programu, do kterého se všichni zapojí. Slibné je zejména to, že manželé Kábovi, kteří toto družstvo uvedli v život, se také v osobě Báry postarali o mladou krev, bez které by nebyla budoucnost.  R.H.


  Zavítal k nám protinožec
  24.11.2012
  Stalo se zvyklostí, že ve středy po celý rok do loděnice Č.Y.K., 50°06 14°41 přicházejí jachtaři z celého světa. Poslední říjnovou středu zavítal mezi nás Tonda Stöckl, který si v těch horších časech postavil loď typu Paloma, doplul s ní do Hamburgu a spolu s manželkou emigroval. Přišel, aby navštívil kamarády a zavzpomínal na zašlé časy. Za týden se vrátí do nového domova v Kalifornii, kde má prospívající instalatérskou dílnu „Tony,s plumbing“ s podtitulem „European Craftmanship“ – evropská šikovnost, jak uvádí na vizitce, Dospěl k názoru, že tam nemusí loď stavět, ale může si za výdělek koupit jachtu podle svého přání.
  Proč jsem ho nepoznal? Vždyť uplynulo téměř padesát let.


  Takto nás vidí satelit


  R.H.


  U Ť A L A - 21.listopadu 2012
  13.11.2012
  Jako každoročně k ukončení jachetní sezóny uspořádáme společenský večer. Tentokrát však z důvodu oprav levého zadního rohu loděnice nebude se moci konat v klubovně, ale v jídelně. Tesařské práce nešly přeložit na jiný termín a postihují dámskou šatnu i klubovnu. Tesaři zahájí 12.listopadu a skončí 20.prosince. Proto také obvyklé další zimní akce uspořádáme až v lednu a únoru.

  R.H.


  Mistrovství ČR Team Race Optimist
  29.10.2012
  se koná 3.a 4.listopadu v CERE. ČYK přihlásil tři lodě. Přijďte se podívat. Napínavost klání nesníží ani nástup sychravého podzimu.

  R.H.


  Český jachting
  29.10.2012
  má další důvod k oslavě. Mistrem světa v D-one 2012 se stal Martin Trčka (21/10) a mistrem světa masters Marek Bachtík (v mistrovství celkově devátý). Účast byla náročná. Dostavili se dosavadní obhájci titulu i olympionici. Více informací vám poskytne www.sailing.cz/aktuality, včetně interview a videa.
  BLAHOPŘEJEME !!


  R.H.


  Petr Ondráček v Praze
  22.10.2012
  Zveme všechny přátele námořní plavby na večer s Petrem Ondráčkem – v pátek 26.října 2012 v 18 h v klubovně Č.Y.K. Večer s promítáním pořádá Baltyk Klub. Petr, který z důvodu technických potíží přerušil svoji nonstop sólo plavbu kolem světa, nám sdělí svoje zážitky. Dosáhl „antipódu“ a nyní stojí před nelehkým rozhodnutím, zda pokračovat, protože si to vyžádá provést obtížné opravy na druhém konci světa. Účastníci večera budou mít ještě možnost na verandě shlédnout výstavku ke stému výročí naší loděnice, která je kulturní památkou a jedním z nejstarších sportovních zařízení v Evropě.

  R.H.


  Blíží se finále sezóny 2012
  18.10.2012
  V sobotu 6.října od rána vládl celým areálem čilý ruch, generální úklid, kterého se ujali trenéři, rodiče mládeže i výboři. Připravili tak klub na
  • oslavu 100.výročí postavení naší loděnice pro pozvané zástupce úřadů a institucí v pátek 12.8.
  • výstavu ke 100. výročí postavení naší loděnice, kterou si budou moci prohlédnout členové klubu od soboty 13.8., včetně promítání vzácných snímků, výkladu a získání knížky o okolnostech, které stavbu tohoto vzácného památkově chráněného objektu, svým členům bez přerušení po dobu sta let sloužícího.
  • Závod o Primátorský štít, který bude odstartován v sobotu 13.8. Výsledku závodu a letošních pohárových závodů budou vyhlášeny v neděli.
  • Posledním klubovým závodem letošní sezóny je závod o Modrou stuhu Vltavy 20. a 21.října. Konečným závěrem sezóny bude UŤALA, jejíž termín vzhledem ke státnímu svátku a volbám bude stanoven v nejbližších dnech.
  • Ještě jedna akce se v těchto dnech uskuteční. Večer k oslavě druhého místa posádky S-Comp, odchovanců s/y HEBE, na mistrovství ČR v námořním jachtingu (one designe). Závod se uskutečnil ve dnech 24.-29.září na Jadranu.


  V sobotu 6.října byl odstartován 13. ročník Vytrvalostního závodu kajutových plachetnic. O závod se postarali Éda Soukup, který se ve funkci ředitele závodu ocitl poprvé, hlavní rozhodčí Jirka Benetka, záchranář Pepa Kába. Organizačně přispěl také Vašek Olmer, který sérii tohoto závodu zahájil v roce 2000. Jedenáct lodí svými plachtami oživilo hladinu Vltavy. Originální putovní váza ve tvaru karafy byla předána vítězné posádce Jindřich Culek a Jana Kleinová (JK ČZU).

  Obrázky z brigády, o které se postarala Hanka Kábová, naleznete na www.jose.unas.cz/BrigadaCYK

  R.H.


  5.8.2012
  Pozdrav z Mistrovství Evropy LT Cadet ve francouzském Carnacu nám poslal Vašek. Který ? No přeci Brabec, kdo jiný by to mohl být.  R.H.


  ME CADET 2012
  24.7.2012
  Na www.youtube.com naleznete hezká videa ze závodu 2012 European Championship.

  R.H.


  S/Y HEBE III opět do závodního pole
  24.7.2012
  Po přezimování v Polsku se Havelkova HEBE III se střídanými posádkami dostala až do holandského Breskens. Odtud 16.června 2012 posádka tří Holých, otec, syn a vnuk, podnikla objevitelskou plavbu ve vodách Lamanšského průlivu, a 30.června v Saint Malo (Fr.) předala loď Jakubovi Havelkovi, který s ní vystartuje na regaty Tall Ships Races 2012. Po registraci, kulturních a sportovních akcích a úvodním ceremoniálu 7.7. v St Malo flotila vyplula na startovní čáru první regaty, západně od Ushent (Quessant). Následující den bylo odstartováno. Cílem je Lisabob (Portugalsko). Po předchozích silných větrech, vyvolaných přesouváním tlakové níže nad Lamanšským kanálem na dobu startu předpověď uváděla lehký západní vítr s výhledem na příznivý NW. Postup závodů můžeme sledovat na www.sailtraininginternational.org/news. Flotila se opět sejde v Lisabonu, aby odtud odstartovala do druhého závodu s cílem  Cadiz (Šp). Následuje „Cruise in Company“ z La Coruni (Šp). a třetí a poslední letošní závod. Po své tradiční účasti na Tall Ships HEBE III má zamířeno do Středozemního moře. Její sportovní aktivita, zdá se, bude i letos bohatá. Zato účast lodí na Tall Ships Races oproti minulým létům je slabší. Seznam účastníků nebyl dosud zveřejněn.  R.H.


  Nominace na Mistrovství Evropy
  29.5.2012
  Výkonný výbor Č S J n o m i n o v a l n a

  1) MEJ Laser Radial Youth 26.8. – 2.9.2012 v Belgii, Niewpoort
  Kláru Valdhansovou (ČYK)

  2) ME Optimist 30.6. – 8.7.2012 v Itálii, Lignano 3 dívky, z nichž dvě jsou z ČYK:
  Lucie Keblová a Anna Teubnerová

  R.H.


  Úspěchy jednotlivců i posádek
  11.5.2012
  Družstvo Optimist Č.Y.K. má ve znaku a na lodích heslo „U nás to začíná“ a zaslouženě sklízí vavříny – viz OKRUHOVÝ JACHTING – Úspěšná Lucinka. Na samém počátku letošní jachetní sezóny nezaháleli ani ti na opačném konci řady sportujících členů klubu – dospělí, kteří vyrazili na moře. Viz NÁMOŘNÍ JACHTING – EUROREGATTA 2012.

  R.H.


  Z A Ť A L A
  1.4.2012
  K zahájení letošní jachetní sezóny se sejdeme v klubovně ve středu 18.dubna v 18 hodin. Posedíme a řekneme si, jak jsme připraveni. Máme za sebou náročnou opravu vrátků, takže nic nebrání, aby lodě šly na vodu. Uklidili jsme si areál, aby se nám tu líbilo (ale trošku by to ještě potřebovalo). Na Valné hromadě jsme si zvolili výbor na další čtyři roky a schválili program i rozpočet na letošní rok. Budeme už znát výsledky prvního klubového závodu, který bude odstartován z rekonstruovaného můstku rozhodčích. Tak co nám ještě chybí? Peníze? Ale ty budou chybět vždycky, letos bez státní dotace, kterou probendila Sazka, obzvláště. Sezóna začíná, tak ať se vám daří.

  R.H.


  Nová lodní třída RS Feva
  21.3.2012
  Sponzor letošního prvního závodu pod Vyšehradem Jan Myslík napsal:

  Po letošní větrné a poměrně teplé zimě se na Vltavě pod stařičkým Vyšehradem udála památná událost, která se jistě vepíše do tuzemské jachtařské historie. V sobotu 17. března 2012 odstartoval závod „Jarní svezení“ na plachetnicích RS Feva, který byl prvním závodem této moderní a rychlé lodní třídy pro mládež v České Republice. Na startu se sešlo pět lodí, které se utkaly v jedenácti rozjížďkách.

  V sobotu dopoledne na Vltavě panovalo typické počasí – slunce a bezvětří. V odcházející ranní termice se podařilo odkroužit jednu zkrácenou rozjížďku. Poté se všichni odebrali čekat na vítr do prostor Českého Yacht Klubu. V půl čtvrté se závodníci opět vydali na vodu za poryvového jihozápadního větru o síle 2-4 m/s. Odpoledne teploměr ukazoval 21°C. V tomto počasí se podařilo odjet dalších pět zdařilých rozjížděk. Z vody se závodníci vraceli vyčerpaní, ale plni zážitků z krásného jachtařského dne.

  V neděli závodní komise odstartovala již v půl desáté. Za slunného počasí a jižního větru síly 4 – 6 m/s se podařilo odjet dalších pět rozjížděk a následovalo vyhlášení výsledků. Po promyšlených a strategických bojích se podařilo zvítězit posádce Blanka Maršálková z LS Brno a Vojta Brož z ALT RS Feva. Jako druhé byly Jana a Lucie Štursovy z ČYK. Bronzovou pozici obsadila Pavla Štursová a Matoušem Hlaváčkem, taktéž z ČYK. Vítězky tří nedělních rozjížděk Bára Nápravníková s Terezou Holubovou do pořadí „na bedně“ nezasáhly, protože v sobotu z důvodu zaměstnání nezávodily. Celkově se umístily na čtvrtém místě. A na pátém místě byli nováčci Jan a Richard Wisingerovi.

  Další závody jsou naplánovány na duben. V květnu proběhne první tréninkové soustředění na Lipně (Loděnice Lipno). Zájemci o tuto novou lodní třídu jsou srdečně zváni. Více se dočtete na stránkách Asociace RS Feva – www.RSFeva.cz.  R.H. Foto H.K.


  Mezinárodní cena Josefa Conrada za rok 2011 byla udělena
  3.března 2012 v Gdaňsku Richardu Konkolskému
  15.3.2012
  Ríša, čestný člen Č.Y.K., cestou z Polska do USA se zastavil v Praze a naší klubové knihovně věnoval své právě vydané knihy („Zápas o Atlantik“ a „Setkání se sv.Helenou“), také první knihu své manželky Mirky „Osamělá žena osamělého mořeplavce“. O své návštěvě v Polsku nám sdělil:

  Koncem února jsem byl milé překvapen zprávou o udělení prestižní mezinárodní ceny světoznámého spisovatele Josefa Conrada za rok 2011. Rád jsem přijal pozvání k cestě do Polska a k jejímu převzetí.

  Tato cena byla poprvé udělena v roce 1997 u příležitostí tisícilitého výroči založení města Gdaňsk. Laureáty této ceny byli v minulosti mezi jinými světoznamý jachtař Francouz Eric Tabarly, norský král Harald V, mořeplavec Nor Thor Heyerdahl, první žena, která sama obeplula svět kpt. Krystyna Chojnowská-Liskiewicz, kpt. Krzysztof Baranowski, Francouz Janusz Kurbiel a jiní výzamní jachtaři, spisovatelé a hudebníci, jakož i úspěšní profesionálové v námořním odvětví.

  Rád jsem zamířil do Polska nejen proto, abych převzal cenu, ale také proto abych se po třiceti létech pobytu v cizině vrátil tam, kde po mnohaletých úspěších v okruhovém jachtingu u nás doma v Česku, začala má sportovní činnost v námořním jachtingu. Velmi rád jsem zavítal mezi polské jachtaře, se kterými mě spojují nejen společné vzpomínky na jachtařské kurzy a první námořní plavby po studeném Baltském moři, vzpomínky na základnu, kde začínaly a končily plavby na malé Niké, ale také místo, kde proběhla stavba Niké II a její velkolepý křest ve Štětíně na Walech Chrobrého.

  Všichni velcí polští jachtaři od kpt. Kowalského, Baranowského, Maczki, Knabe, Jacobsona, Jaskuly, Remiszewské a Puchalského po Kubu Jaworského, Siudého, kpt. Krystynu Chojnowskou-Liskiewicz, až po dnešního Paszke byli a jsou mými osobními přáteli, se kterými mne svazuje láska ke všem mořím a oceánům světa, společná chuť do jejich překonání, jakož zájem o poznáni Světa i lidí, podobně jak to kdysi dělal sám Josef Conrad.

  Do Gdaňska jsem odjel přes rodný Bohumín, odkud vždy vedla má cesta k moři. Trasa jako vždy směřovala přes celé Polsko. Tentokráte jsem byl v roli spulujezdce v autě přítele Pavla Bendy a dalšího přítele Jurka Radomského, kterého jsme vyzvedli kousek za hranicemi, a který nedávno přerušil své třicetileté brázdění všech oceánů světa. Cestou jsme měli o čem diskutovat. S Jurkem jsem byl na jedné z mých prvních námořních plaveb na Baltu, a Pavel Benda, majitel podniku Gaben, je nejen námořním kapitánem, bývalým rozhodčím v jachtingu, ale rovněž sponsorem mladého námořního jachtaře Milana Koláčka, který čtyřicet lét později po mém prvním sólo Transatlantickém závodě – OSTAR 1972 – začal svou jachtařskou profesionální karieru v námořním jachtingu.

  Měl jsem o to větší potěšení, že jsme se v Gdaňsku rovněž zúčastnili vyhlášení titulu jachtaře roku, který jsem také získal, před 37 léty. Po vyhlášeni za mnou přišel dnešní laureát jachtaře roku 2011, Polák Zbigniew Gutkovski, a vyjádřil mi poděkování za zkušenosti, o které jsem se podělil ve svých knihách, ze kterých i on čerpal a které mu podle jeho vyjádření pomohly získat druhé místo v sólo závodě kolem světa. Závod jsem před léty spoluzakládal a dvakrát v něm rovněž startoval. Tato příhoda mne nejen potěšila ale i utvrdila v tom, že má další právě vydaná kniha Zápas o Atlantik může být stále cenným zdrojem pro mladé jachtaře. Tato poznání mne samozřejmě inspirovala k dalšímu psaní.

  Prestižní cenu Josefa Conrada jsem převzal z rukou kpt. Krystyny Chojnowské-Liskiewicz, první ženy, která sama obeplula svět. Čestný doprovod při převzetí ocenění mi poskytli kolegové Bratrstva pobřeží, jehož posláním je vzájemná pomoc lidem moře a jehož členem jsem již 35 let.

  Mezinárodní cenu „Conrady“ uděluje ve spolupráci několik polských organizaci, jako Centrální námořní muzeum v Gdaňsku spolu s Polským jachtařským svazem, Baltským bratrstvem jachtařů a dalšími organizacemi a to pod patronátem Janusza Lewandowskieho, komisaře parlamentu evropské unie. Cena se uděluje za neobyčejné úspěchy významných námořních osobností, za upevňování přátelství na mořích a kontinentech na světě, za neobvyklé úspěchy v námořním hospodářství a kultuře. Cena má být oslavou těm, kteří slouží svými výkony za vzor jiným v uskutečňování jejich snů, životních ideí a v dosahování úspěchů v námořním oboru.

  Vzorem této ideje je Josef Conrad, spisovatel narozeny v Polsku v 19. století, který vyrostl od francouzkého námořníka na anglického kapitána a hlavně pak na spisovatele světové slávy. Conrad byl spisovatelem tří kultur – polské, francouzské a anglické, ale jeho příběhy jsou vsazené do míst rozsetých po celém světě. Viditelně měl mezinárodního ducha a proto cítím, že mu dobře rozumím.

  Jeho nádherné popisy oceánů, oblohy, bouří, ohromné síly moří a oceánů a boje člověka s přírodními živly promlouvají do lidských duší a umocňuji naše touhy. Conrad byl neobvyklým člověkem, který během svého života došel k závěru, že pokud se lidé, národy a země nespojí, tak na světě nebude mír a štěstí pro nikoho z nás.

  Když jsem v roce 1982 odešel na svůj první sólo závod kolem světa The BOC Challenge 1982 bez dokladů a stal se pak emigrantem z přinucení životními podmínkami, podobně jako Conrad, tak jsem mohl daleko lépe chápat jeho smyšlení, jeho touhu po svobodě a volností. Oba jsme nezavrhli to, co nám dal život v rodné zemi, tam, kde jsme se narodili a kde jsme vyrůstali. Ve mně zůstal zakořeněný sentiment ke starším kolegům z bohumínského oddílu jachtingu, kteří mne jako šestnáctiletého hocha přijali mezi sebe a byli ochotni mi poskytout základ k mé jachtařské činností. Později, v kruhu polských jachtařů, jsem pak mohl pokračovat ve sbírání zkušeností a uskutečnit své první plavby na moři.

  Byl jsem jachtařem, osamělým mořeplavcem, závodníkem a representantem a při závodech na mořích a oceánech jsem soupeřil s lidmi jako byli Sir. Francis Chichester, Eric Tabarly, Naomi James, Alain Colas, Philippe Jeantot, Jean Yves Terlain, Bertie Reed, Harry Mitchell a jiní. Po dlouhé době na moři mě pak v přístavech obklopovali lidé, kteří toužili poznat co je za horizontem. S těmi jsem se vždy rád dělil o své zážitky a mám naději, že svým vyprávěním a svým příkladem jsem těmto lidem dodával odvahu a chuť tomu, aby se odtrhli od každodenních lidských starostí. Doufám, že jsem jim dodával chuť k tomu, aby šli dopředu a aby ve svém životě dosáhli něčeho většího. Dnes se snažím méně mluvit a více psát a publikovat, podobně, jak to v pozdních létech dělal Conrad.

  Byl jsem potěšen uznáním, jehož projevem bylo udělení ceny Josefa Conrada. Tato cena však neznamená pro mne konec mé jachtařské dráhy, jen ukončení jedné z etap v mém životě. Dálky a temné vodní plochy jsou pro mne stále lákavé. Setkání s polskými jachtaři a přáteli v Gdaňsku vyvolalo ve mně řadu dalších vzpomínek a inspiruje mne k tomu, abych šel dále kupředu, tam, kde jsem ještě nebyl, tam, kde bych mohl smazat nějaké další bílé místo na mapě mého života.

  Richard Konkolski

  S Conradem Presentace Předání ceny
  Malíř Kommodor Koczorowski & RK Portret Jurek Radomski Diplom a socha J.Conrada


  R.H.


  3.3.2012
  Výbor ČYK svolává Valnou hromadu na středu 28.března 2012


  Zahájení v 16:30 h . Pokud bude počet přítomných menší než polovina pozvaných, odkládá se zahájení o jednu hodinu (§ 7/5). Tento čas bude využit k přednesení zpráv, které nevyžadují schválení valné hromady.

  P r o g r a m :
  -volba mandátové, volební a návrhové komise pro usnesení VH
  - zpráva výboru o činnosti v r. 2011 (J.Šilhavý)
  - zpráva výboru o hospodaření v r.2011 (R.Holý)
  - zpráva revizní komise (J.Benetka)
  - schválení přednesených zpráv
  - zpráva o sportovní činnosti (Z.Davídek)
  - schválení návrhu na aktualizaci Stanov
  - volba předsedy a výboru pro období 2012-2016
  - diskuze, různé
  - usnesení VH, návrh a schválení (zvolený předseda návrhové komise)
  -zakončení VH.

  Valná hromada je nejvyšším orgánem klubu (§ 7/1 Stanov). Občan, který byl výborem přijat za člena a řádně platí klubový příspěvek (§ 3/7 Stanov), má právo účastnit se VH, hlasovat, volit a být volen do výboru (§ 4/1).

  R.H.


  Valné shromáždění ČANY
  3.3.2012
  V sobotu 3.března 2012 Valné shromáždění České asociace námořního yachtingu vyslechlo a schválilo zprávy o činnosti, o hospodaření, návrh na rozpočet pro příští období, revizní zprávu a vyslechlo zprávu o námořních soutěžích. Po diskuzi byl do funkce prezidenta opět zvolen Standa Bílek. Do čtyřčlenného výboru byl zvolen Martin Blagoev, Petr Sládeček, Zdeněk Žižka a René Pruner. Do kontrolní komise byl zvolen Petr Felix Chudoba, Vratislav Čihák a Václav Švec. ČYK má nyní ve vedení ČANY dva ze svých členů (Žižka a Švec).
  Zvolenému výboru přejeme úspěšné zvládání všech úkolů asociace.

  R.H.


  BOOT TULLN
  20.2.2012
  je nejbližší zahraniční veletrh vodních sportů, který každoročně navštíví mnoho českých a slovenských jachtařů. Letos se koná ve dnech 1. až 4.března. Až do vyčerpání mám k dispozici omezený počet volných vstupenek pro členy ČYK (holyrj@volny.cz). Více jak 300 vystavovatelů, jachty a lodní příslušenství, mapy a nabídky služeb v 9 klimatizovaných halách jsou lákadlem, ke kterému máte blízko, méně než tři hodiny jízdy autem.

  R.H.


  Chcete znát své vzory ?
  7.2.2012
  Napoví vám výsledky ankety ČSJ „JACHTAŘ roku 2011“

  JUNIOŘI
    1.   David Bezděk (15 r.) z TJ Jachtklub Brno; odejel 21 závodů na lodi třídy Optimist, stal se mistrem republiky; 21 starů = 118 519 bodů
    2.   Ondřej Teplý (16 r.) z TJ Jachtklub Brno; 14 startů = 57 852 bodů
    3.   Štěpán Novotný (17 r.) z JK Cheb; 17 startů = 80 233 bodů

  JUNIORKY
    1.   Nikol Staňková (15.r.) z YC Lipno n.Vlt.; odejela 23 závodů, získala 151 496 bodů na lodi třídy Optimist; byla 2. na MČR Optimist a 4. na ME v Portugalsku
    2.   Markéta Audyová (10 r.) z TJ Jachtklub Brno; 11 startů = 47 405 bodů
    3.   Johana Kořanová (18 r.) z YC Neratovice; 14 startů = 14 249 bodů
  zajímavé – naše Lucie Keblová měla více startů a více bodů – asi má více fanoušků

  MUŽI
    1.   Michal Maier, finnař z YCR Jachting Roudnice n.L., mistr republiky
    2.   Milan Hájek, na lodí třídy FB, z TJ Lokomotiva Plzeň
    3.   Petr Fiala z YC Neratovice (LT Melges)

  ŽENY
    1.   Veronika Fenclová z JC Praha 12; 4.na MS Laser Radial, 4.na ME
    2.   Michaela Preibischová na lodi třídy FB
    3.   Lenka Mrzílková z YC Neratovice

  Teď také víte, kdo a kde jsou vaši vážní soupeři.

  R.H.


  Konference ČSJ
  30.1.2012
  Účastnili jsme se konference Českého Svazu Jachtingu, která se konala 28.ledna s obvyklým programem. Pro náš klub radostným bodem bylo zasloužené ocenění dvou členů. Pepa Kába a Pavel Schwarz byli vyznamenáni titulem „Trenér roku 2011“.
  V diskuzi proti nepřipravené koncepci podpory mládeže, přednesené Michalem Smolařem. vystoupil náš předseda. K jeho ostré reakci se přidalo mnoho diskutujících, a nepovedená koncepce nebyla schválena. Protože koncepce podpory základního výcviku mládeže, stejně jako potřebné výukové materiály klubům již dlouhodobě chybějí, konference uložila výkonnému výboru, aby nově zpracoval rozdělení financí, kapitolu 13 rozpočtu na rok 2012, a dále, aby se výbor na svém únorovem zasedání zabýval nedostatečnou koncepcí aktivitou svazu ve věci podpory mládeže a rozšíření mládežnické základny.
  Zprávy o hospodaření, činnosti komisí i návrh zásad hospodaření byly schváleny, výrazné zvýšení licenčního poplatku, vyplývající ze zamítnuté koncepce, bylo konferencí zamítnuto.

  Trenéři roku 2011 Pepa Pavel


  R.H. Foto H.K.


  Rok 2012
  24.1.2012
  Je leden, duchem jsme ještě v uplynulé jachetní sezóně, kterou vyhodnocujeme, ale nová nedá spát. Družstvo Cadet se schází každé úterý, družstvo Optimist každou středu. Jejich členové se zdokonalují v teorii, závodních pravidlech a cvičí. Jejich lodě, pokud se na nich nepracuje, aby se zbavily šrámů ze soubojů na vodě, užívají krátký zimní spánek. Na základě loňských výsledků Asociace LT Optimist nominovala závodníky na ME Optimist 2012 v Itálii. Z ČYK byla nominována Lucie Keblová. Družstvo Cadet zvažuje nabídku, které se jim v rámci spolupráce s novou třídou RS Feva dostalo – účastnit se soustředění od 31.3. do 4.4. na Costa Bravo se špičkovými trenéry.

  Výbor připravuje Valnou hromadu klubu se dvěma závažnými body: Volba výboru na další čtyřleté období a schválení aktualizovaných stanov klubu.

  R.H.


  Mistrovství světa LT Fireball 2012
  10.1.2012
  MS FB 2012 skončilo. Proběhlo ve dnech 27.prosince až 7.ledna u protinožců, v Mandurah při západním pobřeží Australie. Startovalo 64 lodí. Z Evropy se účastnili Britové, Švýcaři a Francouzi, a dvě lodě z České republiky, obě s velmi dobrým výsledkem. První místa obsadili Britové a Australané. Deváté místo obsadil Martin Kubový s Pavlem Winklerem (oba z JK Toušeň). Místo 22. získala posádka Petr Kořán (YC Neratovice) s Jakubem Nápravníkem (ČYK). Byla to jistě náramná zkušenost, v tvrdých podmínkách s dlouhými a vysokými vlnami (o pověstných žralocích nemluvě). Máme se na co těšit, protože Jakubovo vyprávění zařadíme do jednoho ze zimních večerů v klubovně ČYK. Datum budeme moci sdělit, až se nám Jakub vrátí.  R.H.


  Oznamujeme,
  26.11.2011
  že první společenské večery v klubovně v lednu blížícího se roku 2012, vždy od 18. do 21.h. uspořádá Seniorklub ČYK:
  1) ve středu 4.ledna
  Až 25 dnů potrvá než se lodě Mini vrátí ze Salvádoru de Bahia do Evropy, ale mladý hrdina jednoho z neobtížnějších jachetních závodů na světě TRANSAT 6,50 s heslem „Přepluj sám Atlantik na 6,5 m dlouhé lodi. Nejrychleji jak to dokážeš“, Milan Koláček bude v ČYK 4.ledna. Sdělí nám svoje zkušenosti a pocity ze závodů, promítne obrázky, které potěší srdce jachtaře.
  2) ve středu 25.ledna
  Na jachtě Bagatela se za kormidlem při plavbě kolem Skandinávie za kormidlem vystřídali Jiří Čech, Zdeněk Žižka a Pavel Elstner. Po loňském problému úřednické neprůchodnosti ruskými vodami letos se to povedlo. Pomohli petrohradští jachtaři. Jak a s jakými poznatky uslyšíte a uvidíte pomocí slova a obrázků v klubovně ČYK.

  R.H.


  RÍŠA KONKOLSKI
  26.11.2011
  Po akcích na Moravě (Bohumín, Zlín, Kroměříž,...) budeme mít možnost setkat se s Ríšou v Praze:
  30.listopadu – 20:00 h v kině Atlas na besedě s Dr.Stinglem
  1.prosince – 17:30 h v kině Atlas, kde budou předávány ceny vítězům
  9.Mezinárodního outdoor-filmového festivalu
  3.prosince – 18:00 h v Lucerně na křtu knih Konkolských.

  Pilný i jako spisovatel, Ríša přiváží svoje knihy, reedice i zcela nové, včetně knihy své manželky Mirky:
  R. Konkolski = Zápas o Atlatik
  M. Konkolská = Osamělá žena osamělého mořeplavce
  R. Konkolski = Setkání se Sv.Helenou
  R. Konkolski = Aljašský deník.
  Více o aktivitách Ríši a jeho knihách naleznete na www.sevenseasbooks.com.

  R.H.


  ROZÁRA 85
  20.11.2011
  Osmdesátipěti let se dožil čestný člen Josef Rössler, zvaný Rozára, 15.listopadu, a oslavil je v klubu v sobotu 19.11. Popřát přišla rodina, kamarádi, skauti, spoluplavci, členové klubu.
  Zdraví, štěstí a hodně dalších spokojených let na jeho Štíru II přeje Č.Y.K.

  R.H.


  7.11.2011
  30.října 2011 nás opustil dlouholetý člen (od r.1979), výborný kamarád
  J i ř í   B r ů n a
  Poctivého a pracovitého člověka, šikovného kováře, optimistického siláka
  a milovníka přírody zdolala zákeřná nemoc ve věku 65 let.

  R.H.


  U Ť A L A ve středu 16.listopadu 2011 18. až 21. h
  1.11.2011
  v loděnici Č.Y.K. jako každoročně na ukončení jachetní sezóny. Program ? Volná zábava a pro zájemce trocha promítání za účasti úspěšné posádky s/y HEBE a VLTAVA. Připomeneme si výkony družstev Optimist, Cadet a Laser. Také připijeme Rozárovi k jeho 86.narozeninám.

  R.H.


  S-COMP Centre,
  19.10.2011
  sponzor a „dodavatel“ posádek“ pro naši úspěšnou vlajkovou loď HEBE III oslavoval 11.října dvacet let trvání firmy – vzdělávacích středisek pro informační technologie. Sport i umění milující šéfové oslavovali hudbou, přípitkem, ale i vernisáží akademického malíře Ondřeje Halaty. Výstava měla název „Dvacet vltavských zastavení“. Výstava byla zároveň prodejní, a po jejím otevření milovník sportu i umění Zdenál (Zdeněk Sünderhauf) zakoupil dva obrazy pro svůj klub – Č.Y K. Oba vybrané náměty byly příznačné: „Český Yacht Klub“ a „Vyšehrad“. Mezi návštěvníky nechyběli ani vděční jachtaři.

  Gratulující jachtaři Přípitky Zdenál - sponzor a dárce


  R.H.


  Blahopřejeme !!
  30.9.2011
  Dne 22.9.2011 oslavil 90. narozeniny náš dlouholetý předseda a čestný člen,

  Ing. Ruda HOLÝ

  Oslava jeho kulatin proběhla v loděnici ČYK ve středu 21.9., kdy mu nejprve předvedly své vystoupení dětské mažoretky, aby následně proběhlo setkání s gratulanty v klubovně ČYK. Při gratulaci za Český Yacht Klub dekoroval předseda Rudu Holého „Řádem staré kladky“, což je nejvyšší klubové vyznamenání.
  Gratulantů bylo hodně – a tak jsme seděli v klubovně a povídali v příjemné atmosféře po celý večer.

  Tak ještě jednou za všechny jachtaře, které jsi , Rudo, pomáhal vychovávat :
  Přejeme Ti hodně zdraví a ještě dlouhá léta v klubu i doma.
  Za všechny gratulanty Jan Šilhavý, předseda.  J.Š.


  MČR Kaj a pojištění
  20.9.2011
  Že Mistrovství kajutových lodí se koná již od tohoto pátku 23.září na Císařské louce, je známo. Vypsání najdete na www.kaj.estranky.cz. Nové řešení dosavadního problému nedostatku nabídek na pojištění odpovědnosti u lodí, které je potřebné a nově na závodech povinné po celém světě, naleznete na www.allianz.cz/obcane/produkty/majetek-a-odpovednost/pojisteni-rekreacnich-plavidel

  R.H.


  Konkolski a jeho nové knihy
  20.9.2011
  Ríša, náš čestný člen, dospěl do věku, kdy už nepřekvapuje svými úspěchy na moři, ale svou pílí a knihami. Myslel na Vánoce s velkým předstihem a psal a psal, a vydal řadu knih. Ty budou v listopadu za jeho účasti pokřtěny v pražské Lucerně a v ostravském domě knihy. Budete tak mít možnost si odnést dárek pro své blízké.  R.H.


  Miniloď na Atlantiku
  15.9.2011
  Odvážlivec Milan Koláček se připravuje na vrcholný závod letošní sezóny – od pevnosti Boyard (la Rochell, Fr), kde stane na startovní čáře 32.ročníku extrémního závodu přes Atlantik „TRANSAT 6,5“. Neodradilo ho ztroskotání u ostrova Nonmontier v srpnu, ani technické potíže na lodi sy Follow Me těsně před tímto startem.
  Na naše přání šťastného startu a vždy alespoň stopy vody pod kýlem odpověděl z La Rochell: Díky moc za přání, doufám, že vás nezklamu. Boj bude náročný a favoritů je mnoho. Milan
  Průběh náročného závodu můžete sledovat na www.milan-transat.eu; www.youtube.com/user/milankolacek; SKYPE: milaneze6800.

  R.H.


  Kdo se rád podívá
  12.9.2011
  na akční obrázky z našeho sportu? Doporučuji www.sailing.cz/file/2011Norway. V norských vodách, lépe vyhovujících místním jachtařům, se konalo otevřené Mistrovství světa LT 2,4mR. Účastnila se jen jedna česká loď, jejíž otěže ovládal Dan Bína. Zpráva na internetu ukazuje, že i v zemích s námořní tradicí a v tak dobře organizovaném závodu mohou nastat zmatky.

  R.H.


  Joly na Olympu
  18.6.2011
  Je tomu již 16 let co nás opustil Áta Pavlousek, ale pozvánky na závody lodní třídy O-jola stále ještě na Átovu adresu přicházejí. Jako by se zastavil čas, a ta nádherná lodní třída, která sice ztratila statut olympijské třídy, stále žije, již 75 let, a neztrácí oblibu. V Německu jsou desítky klubů, ve kterých má početné nadšence, také ve Švýcarsku. Augšpurský jachetní oddíl poslal vypsání a tiskopis přihlášky na mezinárodní mistrovství Německa, které se koná 13. až 17. července 2011 na jezeře Ammersee (www.asc-utting.de). Předchází mu berlínské mistrovství 18 -19. června na Seddinsee.

  R.H.


  Vychází nová hvězda na jachtařském nebi MILAN KOLÁČEK
  13.5.2011
  Ještě v roce 2002 jste ho mohli vidět v posádce s/y HEBE III na mistrovství světa IMS (květen, Capri) spolu s Jardou a Jakubem Havelkou v konkurencí lodí 15 států s profesionálními posádkami. Ve funkci kormidelníka a taktika Milan ukázal co umí. V první rozjížďce byli třetí, ve druhé druzí. Až flauta na první noční je připravila o dobré umístění, druhá noční to napravila. Nezvítězili, první místa získali Italové, ale dobře se připravili na další závody roku, mistrovství Evropy IMS, každoroční Cutty Sark Ship´s Races, a po návratu z Ameriky na závod Newport Hamburk v roce 2003. Dnes již víme, že sy HEBE III na všech těchto závodech čestně hájila českou státní i klubovou vlajku.

  Ale to už Milan Koláček se začal připravovat na sólové plavby. Pro závody dvouposádkových lodí třídy Mini (6,50 m) si vlastníma rukama postavil loď, karbonový závodní speciál, konstrukce francouzského designéra S. Mansarda. První loď toho druhu postavená v ČR. A začaly přípravy na pověstný Minitransat, který vyžadoval úspěšné absolvování řady náročných závodů.

  Milan v roce 2010 v regatě Minifastnet obsadil 11.místo, v závodě Les Sables Azores a zpět 8.místo. Nebýt technické závady na lodi, mohl si odnést medaili. V regatě Demi Cle byl první, v regatě Pornichet Select obsadil 8.místo, v Mini Pavkus 10., v Trophée Marie Agens Peron 10.místo. Všechny jeho účasti na závodech je obtížné sledovat, ale víme, že v celkovém pořadí v roce 2010 se ocitl na fantastickém 5.místě. V zimě studoval meteorologii a letos od února opět pilně trénoval.

  Rok 2011 je Milanovým druhým rokem plaveb v Classe Mini. V regatě Demi Cle obsadil 6.místo a nejnověji ve 300 mílové solové regatě Pornichet Select mezi 74 startujícími obsadil vynikající 5.místo.

  Bylo to náročné. Během 50 hodin Milan měl možnost jen šestkrát krátce spát po 12 minutách. Dramatičnosti přidaly proudy, které lodě před cílem vracely při slábnoucím větru.
  B l a h o p ř e j e m e ! ! !

  Převzato z YACHT 2002.


  R.H.


  6.5.2011
  Vypsání klubových závodů prvního pololetí r.2011 naleznete v kapitole KALENDÁŘ.

  R.H.


  Jachetní sezóna začala a už je v plném proudu
  20.4.2011
  Objevily se první květy, první výpravy vyrazily na regaty doma i v zahraničí, první lodě sjíždějí ze svých zimovišť do vody. A v Praze, na Rašínově nábřeží proběhl 3.ročník výstavy LODĚ NA VODĚ (14. až 17.dubna). Na relativně malém prostoru a na řece se představilo na osmdesát vystavovatelů. Ve srovnání s lodním veletrhem v Brně nebo v zahraničí je miniaturní. Jejím kladem je, že má možnost předvádět vystavované lodě na vodě. Motorové čluny všech velikostí měly převahu nad plachetnicemi. Od pátku do pondělí probíhal doprovodný program s přednáškami a promítáním, včetně MČR Tornádo Match Race a několika moderovaných přehlídek lodí.
  V mistrovství katamaranů Tornádo soutěžilo sedm týmů z ČR a jeden z Maďarska. Mistrem ČR se stal David Křížek se svým novým kosatníkem Zdeňkem Adamem. Úspěšný Křížek tím získal 25. mistrovskou medaili.
  Česká Asociace Námořního Jachtingu prezentovala svou činnost na dvou lodích. Na s/y Eternity presidenta ČANY a s/y Štír II našeho člena Josefa Rösslera. Jako drahokam na vodě zazářila mistrovská práce pana Vladimíra Janouše.Tak jako před časem předvedl svoji zručnost na rekonstrukci klasické plachetnice SVEA, tak brilantně pod jeho rukama ožil téměř stoletý motorový člun, mistrný výtvor severských loďařů.  R.H.


  ORLIK CUP 2011
  8.4.2011
  I Orlíku se kvapem blíží jachetní sezóna. Termínovou listinu tohoto revíru najdete na www.ycpk.cz/racing. Později tam budete nacházet také výsledky jednotlivých závodů. Samozřejmě, nás bude nejvíce zajímat závod
  O pohár Vltavy, startovaný 3.září,
  Vypsaný z iniciativy posádky historické plachetnice VLTAVA (viz www.vltava1935.cz)

  R.H.


  VÝZVA členům ČYK a jeho příznivcům
  7.4.2011
  Protože v roce 2010 jsme museli provést nákladné opravy v naší 99 leté historické loděnici a v současné době se nám nedostává dostatek finančních prostředků pro podporu sportu mládeže, Valná hromada ČYK (23.3.2011) se usnesla vyzvat členy a příznivce klubu, aby mimořádně přispěli klubu darem na náš účet
  19 32 65 53 19 / 0800 (variabilní symbol 11)
  Výbor ČYK

  R.H.


  Boot Tulln
  27.2.2011
  Oblíbená výstava lodí v blízkém rakouském městě Tulln se koná od 3. do 6.března (od 10 do 18 h). Prohlédnete si více jak 300 vystavovatelů v 9 klimatizovaných halách. Více na www.boot-tulln.at. Cena vstupenky je 11 Euro. Mám několik volných vstupenek. Kdo má vážný zájem o účast může dostat volnou vstupenku (zdarma). Jen dopravu si musíte zajistit sami. Napište na holyrj@volny.cz.

  R.H.


  LIBŠTÁT,
  15.2.2011
  magické slovo, které každoročně v únoru přitahuje české námořní jachtaře pod Krkonoše, kde tamní neúnavní jachtaři v čele s Jardou Berntem připravují setkání českých sportovních námořníků. Letos bylo již 41., kterého se účastnilo také 12 členů ČYK. Program byl bohatý, obsahoval zprávy o loňských plavbách a regatách, a byl doprovázen filmy. K nejzajímavějším náležela plavba kolem světa Jiřího Denka, plavba k polárnímu kruhu Jiřího Zindulky, upozornění Igora Piňose na nebezpečí v Biskaji a Severním Atlantiku, stejně jako o prvních mílích plavby kolem světa Jardy Bernta na klasické s/y Sayonara, nebo vykonaných přípravách na překonání časového rekordu sólo plavby kolem světa Petra Ondráčka.

  Jeden z bodů programu se týkal i ČYK. Petr Ondráček, Zdeněk Žižka a Jarda Bernt pokřtili novou knihu Rozáry vnuka Rösslera-Ořovského, nazvanou Ostrov Štírů. Úvodní slovo pronesl Ruda Krautschneider, který zabezpečil vydání knihy. Na 360 stránkách byl popsán život úspěšné lodě, který je současně třetinou života jejího tvůrce i kapitána. Teď máme možnost se s ním blíže poznat.

  Na závěr libštátského setkání slovem i obrazem Lumír Drápal nám ukázal plavbu bez plachet, na kajaku z Kodaně do Stavangeru. Všechno, co jsme viděli v sále a souběžně v kině v pátek i v sobotu byla místa, na kterých se naši plavci potkávali s nejrůznějšími lidmi a krásnou přírodou.

  Přes čtyřicet let se potkáváme, slýcháme a vídáme tu jen lodě a lidi na nich a kolem nich, moře, a ostrovy, vlny a ryby, a přeci pokaždé jiné a nově. Libštáte, za rok na shledanou.

  Zdeněk Ž. představuje knihu Petr O.zahajuje křest knihy Přípitek


  R.H.


  ALBRECHTOVA TRILOGIE
  15.2.2011
  Křest třetího dílu Albrechtovy trilogie Sedm let cesty kolem světa se konal v CERE 4.února za velké účasti jachtařů, nejen pražských. Popisuje heroickou plavbu, ve které nešlo o rychlost plavby kolem světa, ale o poznání jeho krás i bídy. Autor prozradil, že i když je trilogie uzavřena, chystá knihu, ve které se svěří s dalšími, dosud nepopsanými poznatky ze své plavby.

  Autor s vydavatelem Autor trilogie


  R.H.


  S/y La Grace
  15.2.2011
  Týž večer, v čajovně Klubu cestovatelů v Praze 1 se konala Valná hromada Klubu přátel La Grace. Věrná replika plachetnice z druhé poloviny 18.století byla postavena několika českými nadšenci v egyptské loděnici. Jedná se o třicetimetrovou fregatu, oplachtěnou jako briga. V prosinci byla spuštěna na vodu.Má za sebou zkušební plavby, které prokázaly její plavební schopnosti. Více o historii i současnosti se dočtete na www.LaGrace.cz. Po zdržení, které zavinily současné události v Egyptě, vypluje do Egejského moře. Tam se chystá její křest a první plavby s posádkami, které se již nemohou dočkat. Kapitán Pepa Dvorský připravuje podání přihlášky k závodu na Tall Ships Race, kterých se doposud po čtrnáct let pilně účastnila s/y HEBE III Jardy Havelky.

  Dan Rosecký vypráví Kpt Pepa Dvorský Sál byl nabitý


  R.H.


  ČESKÝ SVAZ JACHTINGU
  na návrh ČYK udělil 22. ledna 2011 Zlatý čestný odznak ČSJ
  23.1.2011
  Čestný odznak předával na konferenci ČSJ předseda Ing.Karel Bauer a MUDr.Miloš Láznička

  Ing. Ctiboru B u r d o v i ,

  v jachtařském světě známému jako Borek. Narodil se r. 1920, členem ČYK je od r.1944. V roce 1993 mu bylo uděleno čestné členství ČYK pro jeho nevšední sportovní výsledky a zásluhy o český jachting.
  Již v roce 1948 vybojoval kvalifikaci na účast na XIV. Olympijských hrách, které se konaly v Londýně na lodích třídy Firefly. Tehdejší ministr školství (O. Nejedlý) nepovažoval za politicky únosné, aby Československo reprezentoval "buržoazní" sport, za jaký jachting považoval, ačkoliv v pozdějších létech Sovětský svaz, když se k OH přihlásil, nikdy tento sport nevynechával. Místo olympijských her Borek dostal předvolání na mimořádnou vojenskou službu v pracovním táboře PTP. Borek začínal na lodích třídy O-jola, ale svých 13 titulů Mistr ČSR získal i na jolách 22, na Pirátech a náročných Létajících Holanďanech.
  Mistrem ČSR se stal v r. 1945 (O-jola), 1946 (O-jola), 1947 (Jola 22 s Puchtou a Benešem), 1948 (O-jola a Jola 22 s Puchtou a Benešem), 1949 (O-jola a Jola 22 s Benešem a Válou), 1952 (O-jola, jola 22 s Kulhánkem a Vejvodou v "mužích" a v "mix"), 1955 (jola 22 s Hradeckým a Lepařem), 1957 (Jola 22 s Hradeckým a Kynclem; poslední rok joly 22), 1960 (Pirát s Buchtelou), 1961 (FD s Buchtelou). Byl ale také účastníkem závodu Česká brána a v letech 1951, 1952 a 1956 vítězem. Byl úspěšným účastníkem mnoha jachetních závodů.
  Od samého počátku své jachtařské dráhy byl amatérským stavitelem lodí třídy O-jola, Pirát, také Flying Dutchman, to když mu v Německu profesionálně postavený FD nevyhovoval. Byl také uznávaným teoretikem a autorem příruček. Svoje zkušenosti si neponechával jen pro sebe, a českému jachtingu posloužil i jako předseda svazové loďařské komise.
  I v tomto vysokém věku přichází do klubu a novým generacím ochotně sděluje svoje zkušenosti ze staveb dřevěných lodí v minulém století, z úspěšných úprav lodí svých i svých kamarádů, byť soupeřů. Pro svou neobyčejnou paměť na jména i čísla lodí a posádek je živoucím lexikonem českého jachtingu.

  Ing. Zdeňkovi D a v í d k o v i

  u příležitosti životního jubilea (70) za aktivní a mnohaletou práci pro rozvoj jachtingu v ČR výbor ČYK navrhl a Český Svaz Jachtingu udělil Zlatý Čestný odznak ČSJ. Zdeněk je členem ČYK od r.1967, členem výboru ve funkci sportovního kapitána od r. 2004. Je úspěšným konstruktérem námořních plachetnic (Bohemie, Corona), autorem řady konstrukčních úprav plachetnic v zájmu zvýšení jejich výkonnosti, a spoluautorem odborných loďařských publikací. V Asociaci LT Cadet zastává funkci hlavního měřiče (reg.č.2). Je vysoce aktivním trenérem 2.tř. (reg.č.2), rozhodčím 3.třídy (R3-524), měřičem (reg.č.2) a členem HZS (odzn.č.43). Za desítky let obětavě, na úkor svého volného času, připravil podhoubí, ze kterého vyrůstají další generace českého jachtingu.

  Hance K á b o v é

  na téže konferenci bylo uděleno Ocenění Českého Svazu Jachtingu za její dlouholetou a vzornou trenérskou činnost.

  R.H.


  Hladina stoupá
  17.1.2011
  Ti, kdož mají svoji loď zazimovanou v klubu, měli by se občas přesvědčit, že je vše v pořádku (úvazy, zakrytí plachtou).  R.H. Foto J.Š.


  Setkání s Ríšou
  15.1.2011
  Svaz uspořádal 13.ledna v Praze setkání s Richardem Konkolskim, který tyto dny pobýval opět jednou ve vlasti. Jeho dříve vydané knihy, v nákladu větším než třista tisíc výtisků, jsou rozebrány. Jako svátost je přinášeli posluchači s prosbou o podpis. Dobře tedy, že napsal další, i když tentokrát nemá charakter deníku z plavby. Je cestopisem z výpravy na Aljašku, kam byl pozván jako čestný host na konferenci o historii a současném životě Eskymáků. Zájem o setkání byl velký, i když od jeho úspěšných plaveb se vystřídala generace. Potěšilo nás, že je stále aktivní a optimistický. Pamatoval i na klub, jehož je čestným členem, a věnoval mu svou novou knihu Aljašský deník.

  Setkání 13.1.2011 Nová kniha Malá část účastníků z ČYK


  R.H.


  Vladimír Žadkevič,
  12.1.2011
  guru českých bruslařů dlouhých nožů, zakladatel dálkového bruslení v Čechách
  Pravděpodobně na Štědrý den nebo Boží hod, kdy každoročně Vladimír si chodil zabruslit na naši zátoku, zahynula tato svérázná osobnost, sympatický sedmdesátník. Léta jsme ho potkávali, když odcházel ze zátoky, s nordickými bruslemi zavěšenými kolem krku. Jeho kamarád pátral kde je, když po Vánocích byl nezvěstný. Po Novém roce se zašel podívat do podolského přístavu. Nejprve našel zamrzlé rukavice, potom vysekal Vladimírovu čepici, a nakonec našel zamrzlou díru v ledu. Pak už to byla práce pro policii. Pod ledem se našlo jeho tělo. Víme, že byl zkušený a opatrný. Dostalo se nám opět varování.

  R.H. Foto J.Š.


  RÍŠA KONKOLSKI,
  4.1.2011
  čestný člen ČYK, žijící v USA, bude ve čtvrtek 13.ledna 2011 od 18:00 h v CERE (Praha 4-Podolí). Setkání organizuje a zájemce o tohoto velikána českého jachtingu na setkání zve Český svaz jachtingu.

  R.H.


  Ruda Krautschneider,
  25.12.2010
  člen ČYK, vydal novou knihu: MOŘE SOLÍ ZEMĚ.

  A jako řada dalších téhož autora je originální. Rudova kniha s názvem Co přinesly vlny a odvál vítr (2006) měla na titulním listu třísku ze stavby plachetnice Victoria a jedno CD, kniha Plachetnicí kolem světa pro pírko tučňáka na titulním listu měla připevněno skutečné pírko tučňáka a opět přiloženo CD s obrázky z plavby. Ta dnešní je vybavena tuhou záložkou pro čtenáře, a opět s jedním CD. V záložce je okénko, ve kterém je malý kousek jantaru, a upevněna jehlice ze sosny, obojí ze břehu Baltu. Záložku můžete považovat ze vizitku autora, který je námořníkem a dřevorubcem.

  Obsah je pestrý a bohatý. Ze stodevadesáti kapitol jen některé vyprávějí o plavbě. Většinu tvoří postřehy ze setkání s lidmi a přístavy, příběhy, které prožil Ruda a nebo lidé, se kterými se na svých plavbách potkal. Nechybí proto ani smutné vzpomínky na válku. Přináší nám též vysvětlení změny jména lodě na Victorie Golden Hind, podle lodě sira Francise Drakea, která obeplula svět, spolu s zajímavou poznámkou o návštěvě kostela v Plymouth. Smutné jsou i vzpomínky na vytrácející se posádky, které nadšeně nastupují, nevěřícně zdarma získávají loď, a potom, životem prověření mizí, aby nemuseli dárci přiznat svoji malost.

  Povídky, pohádky, psychoanalytické úvahy a filosofie prostoduchého, v tomto někdy bezútěšném světě o život zápasícího člověka, glosy k současné politice, to všechno tam najdete. Nic podobného nenajdete v novinách, ani v knihách nabízených na pultech v předvánoční době. A přitom něco tak čtivého, pestrého a lidským osudům tak blízkého. I kdyby jméno autora nebylo uvedeno na titulním listu, museli byste ho poznat.

  Často se říká, že kniha se musí číst v jednom zátahu. Tak u této to nesvedete, ani nedoporučuji. Raději po chvilkách, tak trochu náhodně povídky vybírat jako rozinky z vánočky. Můžete volit i mezi delší nebo kratičkou, sotva na půl stránky. Nemusíte souhlasit se vším, nikdo vás přeci nenutí, ale určitě mnohému dáte zapravdu. Životních pravd tam naleznete hodně. Budete mít o čem přemýšlet. Nebo, na straně 225 najdete návod, jak docílit plavbu, kterou vám rodina nepřeje, a trávit Vánoce na Kanárech (trochu surový, nedoporučuji). Snad vás nepostihne to, co "profesionálního čteče" v jedné z povídek, který si každý den říká, že kniha, kterou právě čte, je tou poslední v jeho životě. Na závěr malá rada, převzatá od autora: Kdekoliv budete, naslouchejte příběhy života, o jeho prohrách a nadějích. Pokud si netroufnete je zapsat, můžete je vyprávět. Bude-li mezi vašimi posluchači Ruda, najdete je jednou i v některé z jeho dalších knih.

  Citacemi z knihy přiblížit její obsah by bylo obtížné, protože obtížný by byl jejich výběr. A tak na závěr alespoň poslední větu optimistického doslovu, protože charakterizuje autora: "Vedl jsem loď k jejímu cíli, kterého vlastně už dosáhla, protože cílem je plavba".
  Přiložené CD obsahuje nespočet nádherných zajímavých obrázků, které potěší.

  Kontakty: http://www.moreplavecruda.cz; E-mail: rudasailor@seznam.cz

  R.H.


  NOVÁ KNÍŽKA F. NOVOTNÉHO
  6.12.2010
  Byly doby, kdy u nás knih o jachtingu, jak odborných tak beletristických, byl nedostatek. Pomáhali jsme si dovozem ze zahraničí, nejčastěji polských a anglických, nebo pašováním. Dnes si již můžeme vybírat. Přesto jsme šťastní za každou novou, je-li zdařilá. Tím více, když odpovídá našim podmínkám, zkušenostem a potřebám. Takovou je i nová knížka od "starého" (nikoliv věkem) autora, jachtaře každým coulem Františka Novotného. Jmenuje se Za kormidlem nejen na Jadranu. Je vhodná jak pro začátečníky tak pro pokročilé. Knihu lze koupit u ČANY (každou středu večer v ČYK) nebo v knihkupectvích. Šot s autorem o jejím vzniku natočila Česká televize 2 v historické klubovně ČYK 2.prosince 2010.

  Křest knihy se odehrál na Setkání ČANY 4. prosince Na Staré Sokolovně v Podolí s bohatým programem, za účasti více než 70 posluchačů. Přes současnou sněhovou kalamitu bylo mezi účastníky vidět známé tváře i mimopražských jachtařů, např. brňáků.

  Jirka Čech hovořil o plavbě v přílivových vodách, náš člen Zdeněk Žižka o elektronických mapách a zobrazení přílivů a proudů, Vladimír Štádler s přehledem neméně zasvěceně o satelitní komunikaci. Miroslav Náplava promítl unikátní film z Malediv. To vše se odehrálo odpoledne. Na slavnostním večeru byla pokřtěna nová kniha F. Novotného a Žižka promítl záznam z plavby s/y Bagately do Bílého moře. V závěru byly vyhlášeny výsledky letošních pohárových soutěží, ocenění ČANY a pohárových závodů kajutových plachetnic.

  R.H.


  Ing.Miroslav Pešl
  19.11.2010
  za pomyslný horizont doplul 16.října 2010 ve věku nedožitých 84 let. Byl členem ČYK od r.1969, a ČANY. V minulosti pracoval v Komisi námořního jachtingu při VSJ ČÚV ČSTV jako zkušební komisař. Postavil námořní plachetnici typu Cap Horn, které dal jméno Jonáš. Vykonal na deset námořních plaveb, mimo jiné na polské školní plachetnici s/y Henryk Rutkovski v r.1972, třikrát na vlastní plachetnici JONÁŠ, také v posádce lodí svých kamarádů GALATEA, VERONIKA, TRITON, ve vodách Baltu, Černého a Egejského moře. V rámci vydávaných učebních textů Komise námořního jachtingu (vydával ČYK Slavoj Vyšehrad) napsal "Spolehlivost terestrické navigace" v r.1987. V poslední době napsal články o začátcích českého jachtingu pro měsíčník YACHT.  R.H.


  U Ť A L A
  22.10.2010
  v sobotu 23.října večer v ČYK

  V zahraničí snad jen němečtí jachtaři mají specifický název pro ukončení jachetní sezóny Absegeln. Dalo by se to přeložit jako "odstrojení lodě". Protože jsme historický klub, který nezapomíná na tvrdou práci vorařů a také loďařů převážejících před stoletími sůl na Vltavě a na Labi, staly se vzorem pro takovou příležitost slova z praxe vorařů. Říká se, že to byl náš člen Jiří Švorčík, který, aby navázal na tradici a např. stále ještě živý vorařský výraz "výtoň", vyznačující místo pro vytínání desátého dílu voru jako clo nebo daň, vymyslel slova "zaťala" pro zahájení sezóny a "uťala" pro její ukončení. A protože jachtaři a námořníci jsou lidé společenští, není slovo uťala jen výrazem pro dobu odstrojení lodě na konci sezóny, ale také názvem společenského večera k této příležitosti. Proto přijďte všichni, radujte se, veselte.

  R.H.


  HLAVA 23
  15.10.2010
  Tak se jmenuje soubor portrétů mimořádných osobností české scény, který vytvořil Ladislav Vlna. Poprvé byl vystaven v Praze od 6. do 23. října 2010, v galerii Nová síň (Voršilská ulice) a po skončení výstavy bude putovat po světě. Autor portrétů, narozený 1976 v Třebíči, je absolventem střední Uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti a Akademie výtvarných umění v Praze. Je všestranným umělcem, o čemž svědčí pozoruhodná díla z více oblastí, malby, kresby, sochařství, práce pro divadlo i pro film, nechybí ani práce restaurátorské. Jeho díla nalezneme v interiéru Divadla Husa na provázku, na scéně divadla bratří Formanů, jeho plastiky a sochy můžeme spatřit na fasádách domů v Praze i Brně, stejně jako pamětní desky v Třebíči.

  Tentokrát zaujal svým uměním výstižně portrétovat, a to jedinečnou technologií kresby pomocí metalurgického procesu, kterým autor dokáže z nerezové plotny velikosti 100 x 65 cm plamenemn vykouzlit jemně zpracovaný barevný portrét. Zajímavý je i výběr osob pro tento soubor, který obsahuje potréty nevšedních osob z různých oblastí. Většina z nich jsou zajímaví již kombinací zájmů a povolání, jako např. Josef Sekyra - geolog, polárník a horolezec, Matěj Forman scénograf, filmový herec provozující divadelní loď i putující divadelní stan, Radoslava Máchová letecká akrobatka a provozovatelka letecké společnosti, Stanislav Komárek biolog, filosof, spisovatel a cestovatel, Eva Jiřičná architektka a průkopnice designu 20.století, Boris Kjulleněn kreslíř, malíř, řezbář (také učitel Ladislava Vlny), který restauroval fragmenty budhistických chrámů, Ladislav Lahoda herec a kaskadér, Václav Král designér, automobilový závodník a konstruktér závodních automobilů, Jiří Grygar světoznámý astronom a astrofyzik, vicepresident Evropské rady skeptických organizací, a řada dalších neméně zajímavých osobností.

  Nás jachtaře samozřejmě zaujalo, že v této řadě portrétů má své místo i Ruda Krautschneider, člen ČYK, také mnohostranná a nepřehlédnutelná osobnost, mořeplavec, spisovatel, stavitel lodí, ale také dřevorubec. S ním se autor portrétů sešel na Rudovo stavbách lodí i na plavbách na moři. I další z řady portrétovaných jsou Rudovo přátelé. Vernisáž výstavy se uskutečnila 5.října. Pátek 9.října Ladislav Vlna věnoval Rudovi Krautschneiderovi. Při této besedě i Ruda překvapil. Známe jej nejen jako vášnivého mořeplavce, nejraději do nepřístupných koutů světa, ale také jako čtivého spisovatele zajímavých autentických poznatků z cest a neúnavného řečníka. A zde, kromě zkrácených záběrů ze svých plaveb, předvedl dva krátké lyricky zabarvené filmy. Jeden, nazvaný "Nebe na dosah ruky", vznikl pozorováním opuštěného a zdevastovaného kostela, druhý, nazvaný "Břízy Lisaffjordu", svědčí o houževnatosti přírody, dokumentované na břízách v norských fjordech. Přítomným Ruda ukázal, že je také vnímavým pozorovatelem přírody s citlivou duší, která překvapí ty, kteří ho znají jen jako dobrodružného námořníka, zoceleného mořem a živly.
  Laďa Vlna a Ruda Krautschneider Ruda u portrétu


  R.H.


  23.9.2010
  Dne 22.9.2010 náš čestný předseda Ing. Rudolf Holý oslavil své 89. narozeniny.
  My všichni, kdo ho známe, mu gratulujeme a přejeme (jemu i nám), aby mu ještě hodně dlouho vydržela jeho pověstná energie , sloužilo zdraví a vyhýbaly se mu úrazy.

  Za všechny členy ČYK přeje J. Šilhavý, předseda


  J.S.


  UPOZORNĚNÍ.
  14.9.2010
  Vypsání klubových podzimních závodů naleznete v kapitole OKRUHOVÝ JACHTING.

  R.H.


  Pozvánka na závody
  26.8.2010
  Šestý ročník regaty kajutových plachetnic Pohár Vltavy se uskuteční v sobotu 4. září 2010 na přehradě Orlík.
  Originál pozvánky (ve formátu PDF) s podrobnými informacemi si můžete stáhnout ZDE.

  P.N.


  VETERAN CUP FINN 2010
  15.8.2010
  15.ročník memoriálu Mirka Vejvody uspořádá Jachtklub Česká Lípa 27.-29.srpna na Máchově jezeře.
  ČYK účastí nepřispěje, protože jeho žijící finaři zestárli a mladí chybí. Nezapomeneme a proto si záslužnou akci JK ČL alespoň připomínáme. Mirek (*1931 +1994) byl mistrem sportu ČSSR v LT Finn, O-jola, jola 22, byl trenerem čs. reprezentačního družstva, účastníkem OH 1964 v Tokiu a 1972 v Kielu.

  R.H.


  Paradox ?
  8.8.2010
  Stará lodní třída a juniorská posádka.
  Obecně se tvrdí, že lodní třída Pirát zastarala a její život skončil. Také v našem klubu zmizeli "pirátníci", nedávno z loděnice odešel poslední klubový Pirát. Na borce jakými byli Brodská, Brodský s Janouškem, Burda a Buchtela, Janoušek, manželé Krylovi, Kryštofová-Hejmová, Áta Pavlousek a Pavlousková, Tamassy a Čech zůstávají v paměti starší generace. Jen našeho 71 letého Poldu Choduru můžete ještě každoročně spatřit na závodním poli. Ať mu zdraví slouží! Ale v západní Evropě lodě Pirát dostal druhou mízu, omlazení laminační technologií, která snižuje jejich hmotnost a ulehčuje jejich údržbu.

  A pak najednou, jako blesk z nebe, přijde zpráva, že na juniorském Mistrovství Evropy LT Pirát 24.-29.července na berlínském jezeře Tegeler See, kterého se účastnily také dvě české posádky, Štěpán a Zuzana Sivých ze Slavoje Hluboká n.Vlt. získali bronz.

  R.H.


  S/Y HÉBÉ III
  12.7.2010
  má posádku dobře "prosolenou". Přesto nepohrdla vnitrozemskou vodou a v červnu její část se Zdenálem nastoupila na palubu historické plachetnice VLTAVA. Pod vedením jejího skipra Martina Vydry vyhrála závod "Malá regata Radavy", ve třídě lodí nad 7 m LOA. Druhá část posádky na palubě HÉBÉ III je v tyto dny na Severním moři, na cestě z Kielu do Antverp. První start je 10.7. z Antverp do Albornu (Dk), pak přejezd na druhý stárt do Kriansandu (N), a poté na třetí startovní čáru v Hartlepool (UK). Pro HEBE závody končí v Amsterodamu 18.srpna. Za kormidlem je Jakub Havelka. Posádka má zasebou školení v zimě, výcvik na moři od letošního jara, řadu vždy úspěšných plaveb z minulých let nepočítaje.

  Tall Ship´s Race 2010 je mezinárodní závod plachetnic, který má svůj počátek v r.1872. Pojede se ve dnech 9.července až do 21.srpna 2010. V minulém desetiletí byl znám jako 0ávod Cutty Sark. A naše posádka na něm startuje počtrnácté (od roku 1996 HEBE II třikrát a od roku 2000 HEBE III jedenáctkrát, když některé závody pro zlomené stěžně nedokončila).

  Od 21.srpna se posádka HEBE III přesouvá na týdenní trénink organizovaný Zdenálem do Chorvatska, jako příprava na MR ČR v Beogradě, který se jede 20. Až 24. 9. V tomto roce HEBE III přezimuje v Antverpách.  sy VLTAVA Zdenál na
  sy VLTAVA


  R.H. Foto: EMINES


  Kapitáni kajutových lodí zpozorněte !
  6.6.2010
  Na svazových stránkách www.sailing.cz naleznete vypsání pro
  MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V LODNÍ TŘÍDĚ KAJ
  na Labi v Církvici ve dnech 25.-27.června 2010.

  Svoji účast můžete spojit s dalšími závody:
  12.června Regata Lovosice
  19.-20.června ČESKÁ BRÁNA (pohár Kaj)
  3.-4.července Štít města Lovosice

  R.H.


  Náš letní program žáků a dorostu
  4.6.2010
  je opět nabitý. Postarali se o to naši dobrovolní trenéři, kteří připravili výcvikové tábory. U dětí Zdeněk Davídek, Horkých, Houska, Pepa a Hanka Kábovi, Honza Pavlousek s Pavlíkem, Pavel Schwarz, ti všichni ve spolupráci s rodiči dětí, u dorostu Valdhansovi.

  Kromě účasti na mimopražských a pohárových závodech družstvo Optimist bude od 4. do 11.července v Žernosekách a od 1. do 14.srpna na Radavě, družstvo Cadet bude od 1. do 11.července na Lipně, kde se účastní i MČR, a znovu na Lipně od 20. do 27.srpna, družstvo Laser & E pojede až na Lago di Garda (pomalu tam budou jako doma), kde jako vždy nebudou chybět profesionální trenéři. .

  Ti, kteří zůstávají doma, nemusí mít obavy, že budou bez práce. Uplatnění najdou v úklidu po "velkém třesku", bez kterého se neobešla rekonstrukce jídelny, kuchyně, sociálek a dílny. A, že toho není málo, všichni dobře víme. Za to už dnes máme kulturní prostředí, ve kterém budeme rádi prožívat svůj volný čas, pokud ještě nějaký bude zbývat. A počasí? Škoda mluvit, ale s tím si vodáci vždycky poradí. Ostatně, nic jiného nám nezbývá.

  R.H.


  S/y HÉBÉ III
  26.5.2010
  Jardy Havelky absolvovala svou první letošní námořní regatu. V květnu se účastnila tradiční, již 76. NORDSEEWOCHE, na které startovalo více než 200 lodí. Ve své skupině ORCi2, do které bylo přihlášeno 22 lodí, uspěla v jednotlivých ze tří etap jako 4., 2. a 4. Průběh závodu byl dramatický. Řada lodí vzdala, některé se utekly do německých a dánských přístavů, o zlomená žebra nebyla nouze. Statečná HÉBÉ opět obstála a dělala čest vlajce ČR i ČYK.
  Stručnou zprávu naleznete v kapitole NÁMOŘNÍ JACHTING a mnoho pěkných obrázků na www.picasaweb.google.cz/j4kvvb/HebeNordseewoche

  R.H.


  S/y Archambault zvítězila v Holandsku
  8.5.2010
  Více v kapitole NÁMOŘNÍ JACHTING.

  R.H.


  ZAčíná pražská jachetní sezóna. Jak jinak, než
  6.5.2010
  ZAťalou, tradičním společenským večerem. Přijďte v sobotu 22.května v 17:00 h do loděnice. To už budou vyhlášeny výsledky závodu o Vorařskou houžev, kterým uctíme památku pracovitých vltavských vorařů..

  Aktuální dále jsou návraty našich závodníků ze světa:
  družstva Optimist z ostrova Krk
  družstva Cadet z Lipna
  družstva Laser & E ze Zadaru
  Nalistujte si kapitolu OKRUHOVÝ JACHTING.

  Absolvovali jsme Valnou hromadu. Proč letos tak pozdě? Za to nemůže sopka, ale náročná rekonstrukce jídelny, kuchyně a umýváren, kterými jsme nutné výměně podlah dali pověstnou "třešínku na dort". Nejlépe, když se o tom sami přesvědčíte. Zápis a usnesení naleznete v kapitole ZPRÁVY VÝBORU.

  R.H.


  Výbor Č.Y.K. svolává VALNOU HROMADU
  15.4.2010
  na středu 28.dubna 2010 v 17:30 h do loděnice
  Pozvánky s obvyklým programem byly rozeslány poštou.
  DNEM 25.DUBNA KONČÍ UZAVŘENÍ LODĚNICE
  14.4.2010
  V úterý 27. a ve středu 28.dubna 2010 družstva Optimist, Cadet, Evropa a Laser zahajují svoje tréningové dny. Tím se i všem ostatním otvírá letošní jachetní sezóna.

  Výbor


  Cadeti Č.Y.K. v katakombách ?
  14.4.2010
  V zimě po dobu rekonstrukce loděnice azyl naší mládeži poskytli Pepa a Hanka Kábovi doma. A tak ani zima, ani mráz výuku nezastavil. Kdo má tak obětavé trenéry?  R.H. Foto H.K.


  Optimisté Č.Y.K. jsou optimisté
  12.4.2010
  Sotva se družstvo Q vrátilo z jarního výcviku a prvního letošního závodu na Jadranu, rodiče se sešli u Pavlousků, aby zhodnotili zájezd a připravili program letošní sezóny.
  Kontrolu účasti a konzumace provedl R.H. 7.4.2010.

  Pavel, trenér Q Rodiče Q pokud se vešli do záběru


  R.H.


  RUŠÍME
  7.4.2010
  závod MEMORIÁL Dr .ŠTĚPÁNA, plánovaný na 24.a 25.dubna tr.
  z důvodu rekonstrukce sociálních zařízení


  Výbor


  JARNÍ ÚKLID V LODĚNICI, ŠATNÁCH, PŘÍSTAVU A AREÁLU Č.Y.K.
  7.4.2010
  v době od 10. do 24.dubna tr. vyhlašuje výbor.
  ZÁVODNÍ LICENCE 2010
  20.3.2010
  kterou členům hradí klub obdržíte u hospodáře (pokud máte zaplacen členský příspěvek). Stará licence platí jen do konce března t.r.. Cena licence pro mládež je 200 Kč, pro dospělé 400 Kč. Bude platit opět do března příštího roku.

  R.H.


  ČANY zasedalo
  9.3.2010
  Staronový prezident

  Členové České asociace námořního jachtingu 20.února 2010 vyslechli zprávy svých funkcionářů, zvolili presidenta a výbor. Staronovému výboru uložili úkoly, které naleznete na www.cany.cz. Mezi funkcionáři ČANY jsou i členové ČYK V. Švec, Z. Žižka a J. Rössler (Rozára).

  R.H.


  NOVÁ PLOŠINA
  3.3.2010
  S pomocí grantu Magistrátu hl.m. Prahy v konci loňského roku byla vybudována ocelová konstrukce druhé plošiny pro nakládání a skládání lodí, které se účastní mimopražských závodů. Impregnované dřevo na podlahu bylo doručeno až po příchodu zimy. Sotva vysvitlo sluníčko Zdeněk Davídek svolal rodiče dětí a s pomocí Vendy se dali do práce. Před západem slunce bylo hotovo a nová plošina může sloužit svému účelu.

  V plné práci. Jedna deska za druhou Hotovo před západem slunce


  R.H.


  BOOT TULLN 4. - 7.března 2010
  18.2.2010
  Naše oblíbená, bohatě zásobená rakouská výstava lodí a příslušenství, vzdálená jen 3 hodiny jízdy, v blízkosti Vídně, vám poskytne bohatý přehled o novinkách před začátkem sezóny, případně pomůže řešit vaše problémy s vybavením lodě. Výhodou je, že přes svoje bohaté zastoupení výrobci výstava má optimální rozlohu a lze ji absolvovat za jediný den. Kdo se chce účastnit, obdrží vstupenku u hospodáře zdarma: MOB: 723 234 827 E-mail: holyrj@volny.cz

  R.H.


  Konference Českého Svazu Jachtingu
  25.1.2010
  se konala 16.ledna 2010 na Strahově. Náš klub byl zastoupen předsedou Ing. Janem Šilhavým. Zlatý Čestný odznak obdržel Václav Hudec z YC Neratovice, vynikající jachtař, bývalý funkcionář ČSJ a zakladatel výrobní organizace NOE.
  Následovalo předání i druhé zlaté (doc.Vladimír Myslík) a dvou stříbrných (P.Hodač a B.Ráža). Čestný odznak HZS předal MUDr.Miloš Láznička zasloužilému doc.Ing.Milanu Chmelařovi. Trenéry roku byli vyhlášeni Petr Kořan (YC Neratovice), Michael Maier z Roudnice a Jakub Fencl.
  Zprávu o činnosti přednesl předseda svazu Karel Bauer. Následovala zpráva o hospodaření, zprávy komisí a diskuze. V diskuzi náš předseda připoměl svazu nedostatečnou péči o mládež, začínající v klubech. Kluby potřebují pomoc při vypracování a vydání náborových materiálů a instrukcí pro rodiče. Rozpočet svazu je vyrovnaný. Návrh na obnovení členství Dušanovi Srbovi byl většinou schválen. Cena závodní licence zůstává na výši loňského roku (100 Kč mládež, 400 Kč dospělí). Po kratší diskuzi byly schváleny úpravy stanov svazu a navržené usnesení konference.

  V.Hudec převzal zlatý Čestný odznak ČYK zastoupil předseda Zprávu přednesl Karel Bauer
  Hlasování o usnesení


  R.H.


  U P O Z O R N Ě N Í
  21.1.2010
  Až do odvolání je loděnice uzavřena, protože probíhají opravy podlah.

  Výbor


  Klidné a radostné prožití vánočních svátků členům a přátelům Č. Y. K.
  18.12.2009
  přeje výbor a Trenerská rada


  POZOR
  14.11.2009
  Od soboty 12.prosince v naší loděnici začal zimní režim. Jako každoročně jsme vypustili vodu, aby nedošlo k zamrznutí v potrubí. To omezuje naše sociální zařízení a provoz kuchyně na nejnutnější minimum.
  Přístup i pro členy je proto omezen na středy od 16 do 21 h a soboty od 11 do 17 h. Kromě toho v lednu a únoru 2010 budou prováděny rekonstrukce nosných trámů loděnice a obnova podlahy ve velké loděnici, které omezí vstup do loděnice zcela. Věříme, že náročné opravy naší téměř stoleté loděnice stihneme včas, abychom neohrozili zahájení příští jachetní sezóny.
  O průběhu oprav vás budeme informovat.

  Jan Šilhavý, předseda


  Smutná zpráva pro vodáky
  20.11.2009
  14. listopadu zesnul Ladislav Sitenský (1919 2009), významný fotograf, který proslul svými dokonalými fotografiemi Vltavy, předválečné Prahy, z bojů na západní frontě za druhé světové války, kterých se účastnil (pro své mládí) také jako fotograf 312. stihací perutě RAF. Byl nositelem medaile za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění. Přikládáme alespoň tři naskenované obrázky, které za jeho života získal předseda Ing. J. Šilhavý, další se nacházejí v našem archivu.

  Na přiložených obrázcích ze závodu ČESKÁ BRÁNA 1953 :
  • L. Sitenský s chotí Paulette na jol.křižníku SV.JIŘÍ, v popředí je Jiří Švorčík (Mimča)
  • Klasická kýlová plachetnice DUCH se připravuje na start
  • Posádka plachetnice DUCH sklápí stěžeň, aby podjela roudnický most, v pozadí je HELA p. Kůrky
  R.H.


  Optíci jsou pilní
  18.11.2009
  Uťalou uzavřeli letošní sezónu, a že nezalehli "za pec" svědčila hned následující středa, kdy se zdokonalovali v teorii. Tentokrát to nebylo ledajaké školení, vedla jej stříbrná olympionička Lenka Šmídová a děti jí pozorně naslouchaly. Ani trenér Pavel nesměl napovídat. Lenka, která to s dětmi umí, nebyla mezi nimi poprvé. Účastnila se několika tréninků našich optíků na vodě, a proto jim to ani dnes nepřipadalo jako povinná škola.  R.H.


  Konec letošní sezóny je tady
  11.11.2009
  Odjel se poslední závod a první lodě již putují z vody na přezimování.. Z mnoha pohledů sezóna byla úspěšná, a proto se sejdeme k jejímu oslavení na tradičním společenském večeru v příjemně vytopené klubovně

  U Ť A L A

  ve středu 2.prosince 2009 (od 18. do 21.h)

  Aby to nebylo jen "o chlebu a vodě" připravíme tři krátké informace slovem i obrazem o tradiční účasti našich členů na s/y HÉBÉ III na mezinárodní regatě TALL SHIPS RACE, na které vybojovala putovní cenu obrovitý pohár Illingwort Trophy, i když musela splnit nelehkou podmínku účasti osob ne starších 25 let. Honza Myslík nám přiblíží velkolepý závod (1789 lodí na startu !!) BARCOLANA v Terstu, kterého se účastnili naši členové v týmu Fulcrum Sailing. Další byli v českém týmu na Univerzitním Mistrovství světa v Marseille, kde získali krásné druhé druhé místo před mnohými přímořskými rivaly. Máme tedy co oslavovat a veřejnosti se čím pochlubit. K naší lítosti nebude se moci účastnit náš člen Ruda Krautschneider, protože je stále ještě na moři.
  Členy a přátele Č.Y.K. zve předseda a výbor

  R.H.


  MČR TEAM RACE
  10.11.2009
  v sobotu a neděli 7. a 8.listopadu 2009 byl posledním letošním závodem na Vltavě. První den zaspal vítr. Vynahradila to neděle s více než 30 rozjížďkami až do finále. Startovalo se v CERE, pořadatelem byl AVAR YACHT. Startovalo 12 lodí ve dvou skupinách. Zúčastnili se i naši. Ve vítězném týmu BAD LUCK Markéta Schwarzová, ve třetím týmu Jan Jedlička.

  Vítězný tým


  R.H.


  MODRÁ STUHA VLTAVY 2009
  28.10.2009
  na závěr letošní sezóny neměla štěstí na vítr. O tom, že závod přesto proběhl k radosti všech zúčastněných se dočtete v kapitole OKRUHOVÝ JACHTING. Tímto posledním klubovým závodem nezmizely plachty z Vltavy zcela. Uvidíte je ještě 7.listopadu, kdy CERE pořádá Mistrovství ČR pro lodní třídu TR-6mr a TR-4.

  R.H.


  Č.Y.K. bodoval v terststém zálivu
  20.10.2009
  V prostorách, kde zakladatel našeho klubu Rössler-Ořovský pobýval v době, kdy Terst byl nejfrekventovanějším přístavem rakouského mocnářství, a kde se zrodila jeho láska k moři, i současné dění svědčí o nepřestávající touze lidí překonávat jak přírodní síly tak zdatnost osatních. V letošním říjnu po jednačtyřicáté se sjely plachetnice k regatě neobvyklých rozměrů. Barcolany 2009 se účastnilo 1789 lodí a přihlíželo na 30 000 diváků. Mezi účastníky byla také loď Archambault A 35 s posádkou týmu Fulcrum Sailing. Členy posádky byl Milan Hájek, Jan Myslík (ČYK), Marek Chatrný (ČYK), Max Petusching,. Adam Žídek (ČYK) Jakub Nápravník (ČYK), Karolína Kottová, Monika Martínková a Tereza Prokopová. Startovali ve třídě Classe 3 a mezi 160 loděmi této třídy se umístili na 7.místě. V celkovém pořadí získali 101.místo.

  Blahopřejeme !!!


  Regata Barcolana v Terstu Tým Fulcrum Sailing


  R.H.


  Závod o Primátorský štít
  20.10.2009
  Zprávu o průběhu 65.ročníku závodu o Primátorský štít naleznete v kapitole Okruhový jachting. Obrázky ze závodu a vyhlášení hledejte na www.jose.unas.cz/Primatorky.

  R.H.


  VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD KAJUTOVÝCH LODÍ
  15.10.2009
  V sobotu 10.října plachty zaplnily Vltavu. Ve velmi slabém větru soupeřila pestrá paleta kajutovek. Nebyli to rovnocenní soupeři, protože nastoupily lodě menší, větší, lehké i těžké, lodě nejrůznějších typů: Sasanka a Café, Skipi vedle Gigy, Beluga proti námořním plachetnicím. Rozdílnost kvalit lodí se projevila. Pět lodí na prvních místech ujelo čtyři kola, zatím co posledních pět jen jedno. Stejně pestré byly i posádky, zastupující kluby ALBATROS, ČYK, LK Štěchovice, SPOJE Praha, SC Capriccio, SC TESTUDO, TATRAN, YCCL, YC KOTVA Bráník, ba i ze vzdálených míst jako YC Znojmo. Rozdělených cen bylo hodně. Každý účastník dostal keramickou zmenšeninu putovní ceny.
  Ze 24 startujících lodí zvítězila posádka Hackl, Hochman na lodi Orbit Merret, následovaná E. Procházkou na lodi Snoovy III z YC Znojmo. Třetí místo náleželo P. Brožkovi na lodi Testudo. Spravedlivé hodnocení zabezpečil Jiří Benetka. Ředitel závodu Vašek Olmer z Vyšehradu se postaral jak o pestrý program, na kterém nechybělo dobré zázemí, grilování a promítání v závěru závodu, ani sponzoři YACHT, Imramovský Marine a stavitel Soukup.
  Podrobnosti naleznete na stránkách www.kaj.estranky.cz

  R.H.


  15.10.2009
  Dostali jsme pohlednici od našeho člena Rudy Krautschneidra z Cabo Verde (souostroví západně od Afriky, bývalá portugalská kolonie, nyní samostatná republika) se zprávou, že vyplouvá přes Atlantik. Vyřizujeme jeho pozdravy "všem, kdo o to stojí". A kdo by nestál ? Ruda je výborný vypravěč, a tak se můžeme těšit na nové stránky z cest. Jedna zajímavost: Lístek byl podán 12.10. (poštovní razítko) a v Praze ve schránce byl 15.10. před polednem !!! To mně připomělo, že lístky, které jsem poslal v říjnu z Řecka, našly adresáty za deset dnů. Ten náš svět je plný kouzel.

  R.H.


  BOJ PROTI KRÁDEŽÍM NA VODĚ
  9.10.2009
  zahájila Davle Marina a otevřela webovou stránku REGISTR ODCIZENÝCH LODÍ. Týká se to samozřejmě také motorů a lodního příslušenství, i jiných vodních ploch. I my se k tomuto projektu připojujeme a svým členům doporučujeme, aby registr využili, také při nákupu "z druhé ruky", aby se vyvarovali potíží a nechtě nepodporovali zloděje. Informace a fotografie odcizeného předmětu můžete vložit do registru bezplatně. Registr naleznete na www.davlemarina.cz/index.php/registr-odcizenych-lodi

  R.H.


  Konec sezóny se blíží
  9.10.2009
  V Černé v Pošumaví na konci srpna proběhlo mezinárodní Mistrovství ČR pro čtyři lodní třídy: Laser Radial, Optimist, Splash a Flash. I ČYK měl šanci, a jak se ukázalo úspěšnou. Aneta Vladhansová na lodi třídy Flash zvítězila před Němcem Wolfgangem Daum.

  Před vyvrcholením sezóny

  ze 1332 závodníků se k dnešnímu dni nejlépe umístili :
  startů bodů
  Jakub Nápravník 15 35 724
  Vojtěch Houska 12 17 294
  David Skála 15 16 798
  Vojtěch Němec 9 15 217
  Klára Valdhansová 11 14 821
  Antonín Podzimek 8 13 051
  Nikola Guryča 3 12 004
  Natalie Jarošová 13 10 740
  Ondřej Mojdl 10 10 374
  Harry Thompson 7 10 96


  R.H.


  VŠEM ČLENŮM Č. Y. K.
  8.10.2009
  V sobotu 10.října 2009 se sejdeme k úklidu loděnice a celého areálu.
  Připravíme se na Závod o Primátorský štít.
  Odpoledne po ukončení vytrvalostního závodu kajutových lodí
  budete svědky vyhlášení výsledků a oslav vítězů.

  Výbor a Trenerská rada Č.Y.K.

  R.H.


  MČR námořního jachtingu
  21.9.2009
  letos se jelo v kategorii One design na lodích Bavaria 42. V Biogradu na Moru (Chorvatsko) 14.září startovalo patnáct lodí s tímto výsledkem:

  1.RODOP
  2.SC JKansport (polská posádka)
  3.Český Yacht Klub representovaný posádkou S-COMP (posádka lodě HÉBÉ III)
  4.LS Brno

  Pěkné umístění poté, co na jedné z šesti rozjížděk se jim utrhlo oko hlavní plachty (vada materiálu) a museli odstoupit. B l a h o p ř e j e m e !!!
  Více na www.navytv.cz (klip) a www.napalubu.cz (výsledky).

  R.H.


  UPOZORNĚNÍ NA ZÁVĚR SEZÓNY
  21.9.2009
  Účastníci VYTRVALOSTNÍHO závodu kajutových lodí a závodu o PRIMÁTORSKÝ ŠTÍT mohou kotvit v podolském přístavu Č.Y.K. od 2. do 24.října 2009 bezplatně.

  A. Mrzílek vyzývá šestičlenné týmy k účasti na 6.ročníku GRAND PRIX PRAGUE 7. a 8.listopadu. Startuje se na "420" bez spinakeru a hrazdy. Vypsání naleznete na webu YC CERE a CSJ.

  R.H.


  Vypsání závodu Primátorský štít
  16.9.2009
  Vypsání závodu Primátorský štít naleznete v kapitole OKRUHOVÝ JACHTING.

  R.H.


  Ve středu 23.září 2009 v klubovně Č.Y.K.
  13.9.2009
  Rozára pořádá v 19:00 h večer "S FEROU napříč Pacifikem". Všichni zájemci o tuto plachetnici, která je konstrukčně shodná s Rozárovou lodí ŠTÍR II, jsou zváni.

  R.H.


  Přátelé Kruhu klasických a historických lodí
  10.9.2009
  naleznou nové zprávy v kapitole KRUH PŘÁTEL KHL

  R.H.


  Družstvo Cadetů ČYK opět na Lipně
  8.9.2009
  Nováčky výrazně doplněné družstvo prošlo týdenním výcvikem v závěru letošní sezóny na lipenské přehradní nádrži. Vodní plocha velká, počasí příjemně letní, ale větru bylo jen skromně. Přesto se tábor vydařil. Jedenácti Cadetům se dostalo té nejlepší péče od vedoucího tábora Zdeňka Davídka a jeho pravé ruky Saši Šínové. Výborné podmínky všestranně poskytl pesonál Loděnice Lipno pod otcovským dohledem Zdeňka Zídka. Všem jmenovaným patří co nejsrdečnější poděkování. Zpestřením pobytu byly nejen míčové hry a výlety v době slabého větru, ale též návštěva informačního centra přehrady, která dětem názorně osvětlila funkce vodní elektrárny.

  Jak se vydařila letošní obměna družstva Cadet, o které spočátku byly obavy z důvodu malého počtu přihlášených dětí, budeme moci posoudit ještě letos na podzimních závodech. Po týdnu na Lipně, i když pro výcvik to byla krátká doba, můžeme být přesvědčení, že udělají radost klubu, samozřejmě v tom i Pepovi a Hance Kábových, kteří budou s družstvem pokračovat a vstoupí s nimi do sezóny 2010. Další generace je tak připravena, a Č.Y.K. se může těšit, že jeho pověst klubu, který pečuje o rozvoj českého jachtingu, nebyla ani letos ohrožena.

  R.H.


  DRUŽSTVO OPTIMIST OPĚT DOMA
  25.8.2009
  Srpnové čtrnáctidenní soustředění na Radavě proběhlo ke spokojenosti všech účastněných. Bylo teplo a vítr nezahálel. Pod vedením trenera Pavla Schwarze a s péčí dalších jeho pomocníků Dany Horké, Martina Housky, Honzy Horkého, Honzy Pavlouska a jeho syna Pavla při výcviku a závodu, ale také Patky Klimešové a Renaty Doležalové u dětí - probíhal jak výcvik 18 malých jachtařů tak závod, na kterém si adepti ověřovali čerstvě nabyté znalosti.. Pohostinný YC Písek poskytl svoji krásnou loděnici a přístav jak pro výcvik od 2. do 16.srpna, tak pro závod, samozřejmě hlavně díky osobnímu přičinění píseckého vedoucího opťáků Pepy a dalších.
  V sobotu 8.srpna soustředění navštívil předseda klubu J. Šilhavý a zdokumentoval závod i prostředí pro archiv.  R.H.


  HÉBÉ III V CÍLI
  2.8.2009
  Skončily závody TALL SHIPS´RACES 2009 a HÉBÉ III získala putovní cenu Illingwort Trophy. Více v kapitole NÁMOŘNÍ JACHTING.

  R.H.


  ČEŠTÍ CADETI BYLI ÚSPĚŠNÍ
  31.7.2009
  Mistrovství Evropy i světa v žákovských třídách nám ukazují, kde klíčí naděje jachtingu, světového i českého. Je jistě potěšitelné, že se na nich podílí i naše země. I když naši z Č.Y.K. u toho tentokrát nebyli, mohou se alespoň těšit z úspěchů svých kamarádů, které potkávají na jiných regatách. Právě skončilo Mistrovství Evropy LT Cadet. Počasí jim nepřálo, ale posádkám poskytlo zdravou soutěživost i zkušenost. Dostat se na Mistrovství vyžaduje hodně píle a potu, dětí i rodičů (o penězích raději nemluvě). A výsledky se dostavují. Na letošním Mistrovství Evropy LT Cadet, které odstartovalo 130 lodí v Almerii (Španělsko) ani tentokrát nechyběly české posádky. Z nich nejlepší výsledky dosáhly dvě:

  [26.] Michal Kliment (YC Neratovice) a Veronika Živná (YC Bezdrev)
  [27.] Johana Kořánová (YC Neratovice) a Sára Tkadlecová (JK Toušeň).

  Blahopřejeme. Mistrovský titul si odvezla britská posádka. Mnoho nádherných a inspirativních obrázků MUDr.Živného naleznete na www.neurocentrum.cz/cadetclass.
  Z celého srdce přejeme, aby se našli sponzoři, kteří by umožnili nákladnou účast českých Cadetů i na Mistrovství světa, které bude ve dnech 26.12. až 4.1.2010 v Buenos Aires (Argentina).

  R.H.


  OPTMISTÉ
  12.7.2009
  kteří "začínají u nás" (www.opticyk.estrankya.cz) se v sobotu 11.července vrátili z týdenního soustředění u Žernosek. Na stanování nebylo právě ideální počasí, ale všichni to přečkali ve zdraví, nejen občasné spršky ale i nároky trenerů Pavla Schwarze a Dany Horké. Teď už jen, aby se to kladně projevilo na podzimních závodech. Do hlavy ani do rukou se jachting nalévat nedá.
  A fotečka by nebyla?

  Nejnovější zprávy o Cadetech naleznete v kapitole OKRUHOVÝ JACHTING, a také na www.neurocentrum.cz/cadetclass

  R.H.


  HÉBÉ III znovu do boje
  4.6.2009
  Závod Tall Ship´s Races Baltic 2009 bude odstartován 2.července. Na startu nebude chybět ani s/y Hébé III, která v těchto dnech je na cestě ze skotských vod po opravě zlomeného stěžně. Za kormidlem je Jarda Havelka. Před startem proběhnou tréninkové plavby pod vedením Jakuba Havelky. Na závodu se očekává na sto lodí z až 20 zemní. Trasy povedou z polské Gdyně do Sankt Petěrburgu, odtud do Turku ve Finsku. Cílëm je Klajpeda v Litvě.

  R.H.


  Příklady táhnou ?
  29.5.2009
  Naši kadetíci mají opět před sebou pěkný příklad. Minulý týden se na holandské jezerní ploše u moře Ijselmeer konaly juniorské regaty. Při úžasné účasti 856 závodníků, z toho 40 posádek LT Cadet, odvážně odstartovaly i tři české posádky. Mezi nimi Michaela Štruncová se sedmiletým kosatníčkem Tadeášem Hejnicem, oba z nejúspěšnější české líhně nejmladších jachtařů YC Neratovice.
  Říká se, že příklady táhnou. Bude to i tentokrát platit, a také pro nás?

  Převzato ze stránek CadetClass, vždy dobře informovaných panem Živným. Odtud je i obrázek hrdinné posádky.
  R.H.


  VORAŘSKÁ HOUŽEV JIŽ POTŘETÍ
  25.5.2009
  Po páteční vichřici, průtržích a kroupách přišla nádherná sobota 20.května, a devět kajutových lodích ze tří pražských jachetních klubů změřilo své síly na Vltavě pod Vyšehradem. Početná krojovaná delegace sponzora VLTAVAN zpestřila břehy.
  Jindra Culek z TJ KOTVA Bráník zvítězil a obhájil své loňské vítězství. Opět potěžkal putovní cenu "Vorařskou houžev" na desce, která bude doplněna mosaznými štítky vítězů. Houžev v "příručním" provedení obdržel nejen vítěz, ale i další dva kapitáni: Jan Ochec (ČYK) a Harry Löwit (Císařská louka).
  Všichni byli spokojeni. Ředitel závodu Vašek Olmer jako obvykle zorganizoval i příjemné posezení u grilu na závěr závodu, kterého se bez obav z nespokojenosti účastníků účastnil i přísný hlavní rozhodčí Jirka Benetka.


  Nástup Vyhlašování výsledků


  R.H.


  VAROVÁNÍ
  19.5.2009
  I v Praze se ztrácejí motory z lodí. Že tomu tak není jen u nás, svědčí čerstvá zpráva z internetových stránek www.lodninoviny.cz:
  "Za minulý rok byly v Evropě ukradeny přívěsné motory za 70 mil.Liber. Britská policie soudí, že za většinou krádeží stojí organizované gangy, které motory prodávají především ve výchovní Evropě." Proto:

  1)Pokud možno nenechávejte motory na lodích a člunech, které často jsou dlouho bez dozoru. Motor lze snadno ukrást i z vody. Kdo pozná, že kolem motoru se točí někdo jiný než majitel.
  2)Udělejte alespoň taková opatření, která krádež ztíží nebo znesnadní, ne-li zamezí. Nejjednodušším řešením je řetěz se silnými články a dobrý zámek. Není to hezké, ale cena spolehlivého motoru za to stojí.

  R.H.


  REGATA MLÁDEŽE
  18.5.2009
  Závod 091104, který byl málem odepsán, protože bodově hodnotnější závody vytáhly z Prahy většinu našich závodníků a lodí, přesto vyšel. Za pěkného počasí, ale ve slabém větru, který vyhoval začátečníkům na Optimistech, vyplulo dvakrát sedm lodí dvou lodních tříd na Vltavu, a po oba dny 16. a 17.května vesele soupeřilo. Na Optimistech první tři místa obsadili: Vojtěch Kordovský, Theresa Kettnerová a Tomáš Doležal, všichni z ČYK. Kapitány tří vítězných kajutovek byli: Jindřich Culek (JK KOTVA Bráník), Tomáš Dydovič (JK KOTVA Bráník) a Harry Löwit (JK Císařská louka) .


  Bdělá záchranná služba Kapitáni kajutovek Komise
  Vítězní optimisté


  R.H.


  Memoriál A. Bürgermeistera
  10.5.2009
  Druhý letošní závod na Vltavě je za námi. I když pátek byl svátek, 9. a 10.května památku jednoho ze zakladatelů českého jachtingu, člena Č.Y.K. od roku 1893 Arnošta Bürgermeistera, oslavilo 25 závodníků pod plachtami. Konkurence byla, protože Vltavu poctili i přespolní z Neratovic, Lipna, Duchcova a Modřan.
  Z osmi optimistů první tři místa vybojovali: A.Podzimek (ČYK), A.Cvachová (Spartak Modřany), H. Thompson (ČYK).
  Z pěti cadetů první tři místa obhájili: Laskonská a Vychová, Čuláková a Havel, Havel a Vítová, všichni z YC Neratovice.
  Ze sedm lodí třídy Laser 4.7 "na bednu" byli pozváni: D.Hájek (YC Lipno), Klára Valdhansová (ČYK) a V.Houska (ČYK).  První tři posádky Cadet První tři na Laserech První tři Optíci
  Závodní komise


  R.H.


  Jarní soustředění Cadetů na Lipně
  10.5.2009
  Lodní třída Cadet ČR uspořádala týdenní jarní soustředění. Účastnili se jej i čtyři naše posádky v péči Hanky a Pepy Kábových, a v neděli 3.května se ve zdraví vrátili. Povedlo se jachtařské počasí (až na občasný déšť), program i pobyt v pohostinném YC Lipno. Intenzivní výcvik na vodě byl doplněn diskuzí ke komentovaným videozáběrům. Významným příspěvkem byla účast loňského mistra světa ve třídě Cadet Quintena Lauwerse. Ten se se dobře zhostil funkce hlavního trenéra a malým účastníkům pověděl jak on se dopracoval k titulu mistra světa. Trenér i účastníci se dobře rozuměli k oboustranné spokojenosti (nešlo jen o angličtinu, s tou pomohli znalí). V závěru týdne se posádky účastnily závodu Velká cena Lipna.


  Quinten Lauwers-mistr světa Cadet 2008 Bude foukat Na start
  U vody chutná YC Lipno


  R.H.  Foto H.Kábová


  Myslík v Lignanu
  10.5.2009
  Fulcrum Sailing Team se členy Č.Y.K. Janem Myslíkem a Markem Chatrným ve dnech 1. až 3.května byli úspěšní na závodech italského poháru kajutových lodí v Lignanu "35 Regata dei Golfi". V kategorii B s handicapem IRC přesvědčivě obsadili 1.místo, v celkovém pořadí skvělé třetí. Druhý český tým Bohemia Express v poslední rozjížďce podle rozhodnutí rozhočí komise odstartoval předčasně a byl OCS. Přišel tak o nadějné první místo v celkovém pořadí.
  R.H.


  Zahájili jsme jachetní sezónu 2009
  5.5.2009
  Prvním klubovým závodem je každoročně Memoriál Dr.Štěpána, a jako vždy, i letos prvními účastníky byla jen mládež. Na letošním (25.-26. 4.) nám přálo počasí. Sluníčko hřálo a navíc první pocit vítěství zahřál:

  Adélu Cvachovou (Spartak Modřany) ve třídě Optimist,
  Davida Skálu a Ondřeje Mojdla (ČYK) ve třídě Cadet,
  Kláru Valdhansovou (ČYK) ve třídě Laser 4.7,
  Vojtěcha Němce (ČYK) ve třídě Laser Radial.

  A nás všechny hřála účast tří jachetních klubů: YC Neratovice, YC CERE, Spartak Modřany.
  Hned po vyhlášení výsledků odejelo naše družstvo Cadet na týdenní Jarní soustředění Cadet na Lipno a na navazující pohárový závod. V sestavě trenerů, vedle našich - nerozlučné dvojice Pepy a Hanky Kábové, nabídne své zkušnosti Quinten Lauwers z Belgie, mistr světa ve třídě Cadet z roku 2008. Quinten navštívil Prahu a v neděli odpoledne v doprovodu Zdeňka a Jiřího Parůžka si prohlédl loděnici Č.Y.K.
  Na sobotní večer byla naplánována Zaťala, kterou zahajujeme každou sezónu. Mládež ji pojala po svém a za hezkého počasí dala přednost posezení u grilu.
  R.H.


  Potřetí Ingriš
  16.4.2009
  "Není důvod, aby si mladí mysleli, že starší generace už všechno objevily. To podstatné je mít otevřené oči" řekl Thor Heyerdahl. Tato slova znovu potvrdili dva světem prověření, kteří ve středu 15.dubna 2009 poctili svojí návštěvou starobylou klubovnu Českého Yacht Klubu.
  Miroslav Náplava, autor knížky o třech mořeplavcích na balsových vorech, o Heyerdahlovi, Bisschopovi a Ingrišovi, se vyznal ze svého obdivu k Ingrišovi a představil svoji knížku s titulem Plavby "sebevrahů".
  Richard Konkolski promítl své DVD, kterým ve zkratce, ale věrně zdokumentoval svůj život, vývoj od dětských let po vítězné přeplavby oceánů. Následovala bohatá diskuze, která se protáhla do pozdních večerních hodin. Toto DVD, které Ríša přenechal archivu českého jachtingu při Č.Y.K., si jistě ještě mnohokrát rádi zopakujeme, protože je autentickou výpovědí o tom, co se dá dokázat, je-li píle a poctivá snaha, že se dá překonat i lidská závist a nepřízeň osudu.
  R.H.


  Lodě na vodě
  16.4.2009
  se jmenuje výstava lodí a vodních sportů, která od čtvrtka 16.dubna do neděle zaplnila obě nábřeží nad Palackého mostem v Praze. Lodím na vodě to slušelo víc než v halách výstavišť. Navíc i počasí přálo.
  R.H.


  Podruhé Ingriš
  15.4.2009
  V neděli 12.dubna 2009 u Alšova nábřeží u Karlova Mostu byla pokřtěna replika voru KANTUTA, na kterém Ingriš, exulant z r.1947, dirigent a skladatel, autor nezapomenutelné trampské písně "Teskně hučí Niagara", fantastický fotograf a cestovatel, za 120 dní přeplul Pacifik. A také nové vydání knihy Mirka Náplavy "Plavby sebevrahů", věnované plavbám na balsových vorech.
  Poté vor vplul do podolské zátoky a byl vyvázán v přístavu Českého Yacht Klubu. Ve středu 15.dubna uvítáme v klubu jak autora knihy tak křestního kmotra knihy, ikonu českého námořního jachtingu, Ríšu Konkolského, tak autora knihy Mirka Náplavu.
  R.H.


  Naši optimisté
  15.4.2009
  se vrátili z jarního soustředění na Jadranu. Pod vedením Pavla Schwarze odejeli 21.března a zdraví se vrátili 30.března. Na ostrově Krku byli hosty chorvatského JK PLAV. Ve dnech 27.-29 tradičně se účastnili Memoriálu Branko Tudora. Užili si studeného moře, velkých vln a silného větru, pro výcvik na začátku jachetní sezóny to byly dobré podmínky.
  Autentické obrázky od moře zatím postrádáme.

  R.H.


  Fulcrum Sailing Team
  15.4.2009
  je úspěšný. V jehož posádce je i náš člen Jan Myslík. Tento tým:
  * v březnu zvítězil v regatě Europa Cup Sportsboats na Bodamském jezeře, které se účastnilo 41 mezinárodních posádek, včetně jachtařských špiček Číny a Švýcarska z lodí závodících o americký pohár a olympioniků, které počítaly s prvenstvím,
  * předvede plachetnici Seascape (jedna také kotví v klubovém přístavu) na výstavě "Lodě na vodě", kterou můžete navštívit ve dnech 16. až 19.dubna v Praze (pod železničním mostem),
  * nabízí jachetní školu na Lipně a v Terstu (viz www.fulcrumsailing.com; mobil Milan Hájek 608 029 591).

  R.H.


  Z A Ť A L A
  9.4.2009
  Už je to tady * jaro a začátek jachetní sezóny * a jak jinak, než s tradičním setkáním

  v sobotu 25.dubna v 18 h. v klubovně,
  v den kdy odstartujeme první letošní závod na Vltavě Memoriál Dr. Štěpána

  Na programu bude otevření Galerie významných členů klubu
  a vzpomínka na spisovatele Vladimíra Neffa ke stému výročí jeho narození.


  Pro mladistvé a ty, kteří už zapomínají, také pro nové členy trocha osvěty:
  ZAŤALA je název společenské akce Č.Y.K. k zahájení jachetní sezóny (UŤALOU sezónu ukončujeme). Název akce vytvořil náš nezapomenutelný člen Jiří Švorčík (možná spolu s Tondou Šrajerem ?) podle vzoru historických názvů podolských vorařů (viz např. Výtoň naleznete ji vedle železničního mostu a označovala celnici (dnes tam je muzeum), místo, kde se vytínala každá desátá kláda z voru jako daň městu).

  Vladimír Neff je význačný český spisovatel, romanopisec (Třináctá komnata, Srpnovští páni, Královský vozataj aj.), scénárista (Tajemství krve, Minulost Jany Kosinové aj.) a překladatel. Jeho zfilmovaný román "Sňatky z rozumu" vysílá v tyto dny televize. Členem Č.Y.K. byl jen krátce (1937-1938). Letos vzpomeneme sté výročí jeho narození (*1909, +1983).

  R.H.


  Pozvánka na Velikonoční plavbu s Eduardem Ingrišem
  v neděli 12. dubna 2009,
  2.4.2009
  tedy přesně 50 let od chvíle, co Ingrišova expedice Kantuta odrazila od břehů Peru na stodvacetidenní plavbu napříč Pacifikem. Sraz lodí v 11.00 hodin u Císařské louky. Spanilá plavba ke Karlovy mostu, kde v pravé poledne u Alšova nábřeží pokřtí vor Eduard Ingriš a nové vydání knihy Plavby sebevrahů

  Richard Konkolski, Lucie Výborná a Petr Horký

  Kdo je Eduard Ingriš?
  Úspěšný prvorepublikový dirigent a skladatel, autor nesmrtelné trampské písně Teskně hučí Niagara, v roce 1947 opustil Československo. S taktovkou v ruce stanul před Národní symfonický orchestr v Limě. Dvakrát vyplul po vzoru legendárního mořeplavce Thora Heyerdahla ke břehům Polynésie na balzovém voru Kantuta. Poprvé takřka zahynul, podruhé uspěl. V Peru se jeho jméno dostalo do školních učebnic, v USA byla jeho hudba nominována na Oscara,v rodné zemi se nesmělo dlouhá desetiletí veřejně vyslovovat...V roce 2000 Miroslav Zikmund, Petr Horký a Mirek Náplava Ingrišův archiv zrevidovali a připravili na transport do ČR. V dubnu roku 2001 se celkem 1100 kg písemností, filmových pásů, diapozitivů a negativů dostalo do rukou zlínských archivářů.

  Co Ingriš dokázal?
  12.dubna 1959 vyplul z Peru na balsovém voru Kantuta II. na plavbu do Polynésie, kam doplul 11. srpna. Dokázal tak splnit slib svému příteli Thoru Heyerdahlovi. Nakladatelství JOTA při této příležitosti vydává druhé rozšířené vydání knihy o plavbách na balsových vorech Plavby sebevrahů v kapesním formátu s původními ilustracemi Aleše Čumy. Kniha jako ušitá do kapes všech cestovatelů, trampů, vodáků, námořníků a milovníků dobrodružství.

  R.H.


  VALNÁ HROMADA Č.Y.K.
  30.3.2009
  Členové klubu se sešli ve středu 25. března 2009, aby vyslechli zprávy členů výboru o činnosti a hospodaření v uplynulém roce, a aby schválili návrh na hospodaření a plány činnosti v tomto roce. Hlavní slovo měl sportovní kapitán Zdeněk Davídek, hospodář Rudolf Holý informoval o hospodaření klubu. Za všechny ostatní funkce promluvil předseda Jan Šilhavý. Revizní zprávu přednesl Jiří Benetka. Členové uvítali zavedení bonifikace, tj. snížení členských příspěvků a poplatků těm, kteří jsou v klubu delší dobu (více jak deset let a více jak dvacet let), tedy jakési dvoustupňové "věrnostní" (viz ceník). Návrh na rozpočet roku 2009 byl schválen, protože nesnižuje příspěvek klubu na sportovní činnost, zejména pokud se týká mládeže, a zabezpečuje modernizaci a další rozvoj klubu.
  Usnesení Valné hromady naleznete v kapitole ZPRÁVY VÝBORU.


  Zahájil předseda Šilhavý Sportovní kapitán
  Davídek má slovo
  Náš nejstarší trenerský pár
  Hanka a Pepa
  (ne věkem, ale služebně)
  Členové pozorně naslouchají Schyluje se k diskuzi Zapisuje jednatelka Dana


  R.H.


  Cadetům končí zimní příprava
  19.3.2009
  Zatím co jejich kamarádi, nejlepší z Neratovic, zahájili letošní jachetní sezónu v Sydney (Australie), pražští v ČYK se k ukončení zimních příprav teprve blíží. Dnešní úterý (17.3.) se družstvo Cadet sešlo jinak než obvykle. Bára Nápravníková zaměstnala cadetíky soutěží, a treneři Zdeněk Davídek, Hanka a Pepa Kábovi diskutovali s rodiči o programu nastávající sezóny. Na závěr nechybělo vyhodnocení loňské sezóny, rozloučení s těmi, kteří vyrostli a narostli a přestupují na jinou lodní třídu. Všechno bylo perfektní, včetně pohoštění, jen technika tentokrát zklamala (vinou obsluhy kamery, která nezjistila včas pobožnost baterek ("klekly"). Vylepšení informace dokumentárním obrázkem se tentokrát nepovedlo. Snad příště se to podaří.

  R.H.


  S/Y HÉBÉ III se připravuje na start
  1.3.2009
  Její kapitáni, manažeři i posádky jsou superaktivní. Asi to ani jinak neumí. Jarda Havelka svoji loď již po 15. přihlásil na světový závod TALL SHIPS RACE. Nový stěžeň, který nahradí zlomený včetně vadou materiálu poničené kování stěhů je na cestě z Francie do Skotska k lodi. V napjatém termínu 1.dubna (určitě to nebude "apríl") nastupuje ve Skotsku jedna posádka, aby připravila loď k vyplutí. Také další posádky již byly nominovány, a to jak pro přepravu lodě na místo startu v Gdyni (Polsko), tak pro 1. etapu závodu Gdyně Petrohrad, pro přejezd do Turku (Finsko) a pro 2. etapu Turku Klaipeda (Litva). Protože všichni zúčastnění jsou nezmaři, Zdenálův S-COMP Centrum nahlásil další účast na Mistrovství republiky v Biogradu (Chorvatsko) v září tr. Kapitánem všech najmenovaných posádek pod vlajkou Č.Y.K. je Jakub Havelka.
  Ve středu 4.března 2009 posádky se účastní školení, které bude věnováno trimování plachet. Školit bude Tomáš Musil. Tím jejich program nekončí, protože jej organizuje osvědčený manažer lodě Zdeněk Sünderhauf, řečený Zdenál. Na posádky čeká ještě záchranářský kurz. I na moři platí staré skautské "Buď připraven".

  I tentokrát přejeme z celého sdrdce, ať se daří program a vytčené cíle splnit !


  S-COMP na MČR nám.j.2008


  R.H.


  Setkání námořních jachtařů v Libštátě
  1.3.2009
  Již po 39. námořní jachtaři z Čech (a jeden pár z Německa) 13. a 14.února 2009 naplnili přednáškový sál i kinosál v Libštátě, v místě kde by to neznalý nikdy nečekal,v podhůří zasněžených Krkonoš, ve výšce 360 m n.m. Výbornou organizaci, jako obvykle, odvedl Jarda Bernt senior. Protože život nepřináší jenom radosti, jedním z bodů programu byla vzpomínka na zesnulého, jednoho ze zakladatelů klubu libštátských jachtařů námořníků Zdenka Netřebského. Program byl bohatý a probíhal na dvou místech současně. Přispěli i naši členové, Jarda a Jakub Havelkovi a Ruda Krautschneider. Další poslouchali v sále nebo v kinosále, mezi jinými celá posádka historické jachty Vltava, kteří krásu i užitečnost libštátského setkání poznali až letos.


  Zleva Z.Netřebský vedle J.Bernta J a J Halvelkovi


  R.H.


  Za okny vichřice,
  12.2.2009
  ale v zatopené jídelně probíhá jako každé úterý školení družstva Cadet. Testy připravila Bára Nápravníková. O kadety pečuje Hanka Kábová, a to dnes (10.2.), nevynechala ani o svých narozeninách, ke kterým jí přejeme všechno nejlepší.
  R.H.


  4.2.2009
  Od JK Královská z Měřína-Slap jsme dnes (3.2.2009) dostali níže uvedenou výzvu.

  Odpovíme? Kdo se přidá ?

  Cituji:

  V Ý Z V A


  Jachetní klub Královská Měřín vyzývá členy Vašeho klubu ke změření sil a schopností v meziklubovém etapovém námořním závodě, který pořádá ve dnech 23.-30.května 2009 v Baltském moři.

  Trasa závodu:

  1.etapa: Německý baltský přístav Breege/Warnemünde (Rujana) dánský ostropv Mön

  2.etapa: ostrov Mön Kodaň

  3.Nezávodně zpět Kodaň Rujana


  Podmínky účasti:

  1.Vlastní zajištění jachty (jachet) parametrů obdobných typu Bavaria 36/37 (vyzyvatel si pronajímá jachty od osvědčené německé společnosti MOLA www.mola.de, možné je i použití vlastní či jinde opatřené jachty).

  2.Posádka počet osob omezen kapacitou jachty.

  3.Určení místa a okamžiku startu a startovních čar po dohodě posádek

  4.Doprava vlastní (osvědčila se doprava osobními auty, parkování v Breege bez problémů)

  5.Náklady a rizika startovné vyzyvatel nepožaduje, účastníci se zúčastní závodu na vlastní riziko a hradí si sami veškeré náklady spojené s účastí.

  6.Uzávěrka přihlášky: do odjezdu 22.5.2009.

  7.Odměny ceny: Vlastní uspokojení ze sportovního výkonu, zvýšení námořní kvalifikace a uveřejnění zprávy o závodě a jeho výsledcích v jachtařském tisku a na www stránkách JKK.

  V Praze dne 25.ledna 2009
  Podepsáni: Milan Kučera, předseda výboru klubu, Jiří Rathouský, ekonom,
  Zdeněk Malý, STK tel. 607 761 757


  R.H.


  ŠTÍR II KONEČNĚ OPĚT V MATEŘSKÉM PŘÍSTAVU
  27.1.2009
  Ve středu večer 11.února 2009 v klubovně se sejde jeho posádka, aby rokovala o svých záležitostech a

  ve 20:00 h bude v klubovně následovat

  promítnutí definitivní verze DVD ze druhé etapy plavby 2008 a záběrů z ledové plavby z Vaňova do Prahy, na které zve všechny, které to zajímá.

  za Seniorklub R.H.


  KONFERENCE ČESKÉHO SVAZU JACHTINGU,
  25.1.2009
  našeho vrcholného orgánu, v sobotu 24.ledna 2009 za účasti 207 delegátů ze všech krajů účtovala svoje plány, dosažené výkony i finance. Byl to rok olympijských her, velice náročných na přípravy i náklady. Oproti minulým OH český jachting dosáhl nejvyšší mety sedmým místem stříbrné Lenky Šmídové a Lenky Mrzílkové ve třídě 470. Na mistrovstvích světa a Evropy se čeští jachtaři také prezentovali. Nejlépe David Křížek a Milan Hájek jako druzí na Middle Sea Race, Tomáš Vika (JK Cheb) třetí na MEJ ve třídě Finn.
  Po předání čestných odznaků ČSJ následovaly zprávy o činnosti výkonného výboru, komisí a Sportovního centra mládeže. Mezi vyznamenanými byl i náš Pavel Schwarz, který získal titul Trenér roku 2008. B l a h o p ř e j e m e !
  Z finančního hlediska svaz skončil zdůvodněným deficitem. Na to musel vzít zřetel při sestavování rozpočtu na rok 2009. Návrhy na zvýšení příspěvků komisím, s výjimkou Záchranné hladinové služby, neprošly. Zato zvýšení plateb za závodní licence o sto korun bylo schváleno většinou, s tou podmínkou, že takto získané prostředky půjdou výhradně ve prospěch rozvoje mládeže. Bude se jednat asi o 130 tisíc korun.  R.H.


  ÚSPĚŠNÝ VEČER V KLUBOVNĚ
  16.1.2009
  Večer 14.ledna 2008, věnovaný stavbě a rekonstrukci dřevěných lodí, nebyl jen nostalgií, ale dobrou radou těm, kteří takové lodě mají rádi, vlastní je a mají zájem je zachovat pro jejich krásu a technickou vyspělost. Úvodní slovo měl předseda Č.Y.K. Jan Šilhavý, také amatérský stavitel plachetnic. Ctibor Burda si přivedl svého kosatníka a vzpomínal, jak přišel na nápad postavit svou první loď, jak získával vědomosti od tehdejších loďařů a jak se mu dařilo i malou úpravou také na cizích lodích vítězit. Posluchače zaujal, ale také překvapil svojí pamětí. Data staveb svých lodí, regat, čísla lodí a jména jejich majitelů "sypal jako z rukávu" (kdo to neví je mu 89 let). Musel slíbit, že se ještě sejdeme, protože zůstává stále ještě mnoho nám neznámého. Ukázalo se, že i mladou generaci jachtařů to zajímá. Více naleznete na našich listopadových webových stránkách v kapitole "Historie klubu" pod názvem "Zpověď pamětníka".

  Druhou část večera naplnil pan Vladimír Janouš, který přišel se svou "pravou rukou" Dušanem Hrdinou, odborníkem na práce se dřevem. Úspěšný restaurátor, jachtařům dobře známý jednou z mnoha jeho prací obnovení klasické lodě SVEA, ale také dalších krasavic, které se vracejí na vodu a těší srdce vodáků. Promítl obrázky, kterými demonstroval svou záslužnou práci. Práci, na které je vidět, že ji zadává srdce a ne peníze. Posluchačům poskytl rady. Na jeho příspěvku bylo také zajímavé vidět, jak výrazně se od Burdovy generace změnila technologie, která pomáhá zachovat um minulosti.

  "Třešínkou na dvouposchoďovém dortu" byl obrazový příspěvek posádky do života vrácené klasické plachetnice VLTAVA. Tohoto vítěze na Jadranu v r.1935 můžete každoročně vidět na závodech na orlickém jezeře.


  C.Burda a B.Buchtela C. Burda, B. Buchtela a J. Krofta V.Janouš a D.Hrdina


  R.H.


  V sobotu 17.ledna v 11 hodin
  13.1.2009
  bude TV ÓČKO vysílat dokument z Mistrovství ČR 2008 "VELKÁ CENA YFA" v námořním jachtingu v Chorvatsku.

  R.H.


  R.H.


  Konference ČSJ
  28.1.2013

  Konference Českého svazu jachtingu dne 26.ledna 2013 se za ČYK účastnil předseda. Přítomen byl také Pavel Schwarz, kterému byl po zásluzel předán diplom nejlepšího trenéra roku 2012. Konference schválila přednesené zprávy a upravila navržený rozpočet. Zvýšila částku pro komisi mládeže a příspěvek krajským svazům. Usnesení bylo zveřejněno na www.sailing.cz. Na konferenci vynikl kritický a podnětný diskusní příspěvek Luby Hofmanna z Velkého Dářku k nadměrnému pořádání mistrovství.


  R.H.


  43. setkání jachtařů v Libštátu.
  24.1.2013
  Pozvánka v PDF formátu ke stažení:  

  R.H.


  Nezapomínáme
  22.1.2013
  Osmdesát let uplynulo 17.ledna od úmrtí Josefa Rösslera-Ořovského, zakladatele mnoha odvětví českého sportu i českého olympijského hnutí. V jeho geniální osobě se spojil špičkový sportovec i organizátor. Díky jeho schopnostem i houževnatosti budeme moci letos oslavit 120.výročí založení Č.Y.K. a českého jachtingu. S úctou vzdáme čest jeho osobě navštívením jeho hrobu na Vyšehradě.

  R.H.


  Novoroční matchrace
  16.1.2013
  Zima opět udeřila, ale otužilé jachtaře neodradila. V sobotu 12.ledna 2013 na Vltavě závodilo osm tříčlenných posádek na kýlových plachetnicích Das. V krutém mrazivém počasí se uplatnily i spinakry. Regata je součástí Českého poháru a Mistrovství ČR. Prvním byl tým Davida Křížka, na druhém místě tým s kormidelníkem Danem Guryčou.  R.H. Foto H.K.


  ČYK byl na vernisáži v Liberci,
  14.1.2013
  kterou byla 10.ledna 2013 otevřena výstava „Počátky lyžování v Království českém“. Výstava byla věnována 110. výročí založení svazu lyžování, jehož iniciátorem byl Josef Rössler-Ořovský, také stému výročí tragické smrti Bohumila Hanče a Václava Vrbaty a 80.výročí zesnutí Rösslera-Ořovského. Za ČYK se účastnili předseda Jan Šilhavý, Jaroslav a Jakub Havelka, R. Holý. Zdařilá výstava v libereckém muzeu byla velmi dobře připravena, bohatě vybavena historickou lyžařskou výstrojí i dokumenty. Mnohé pocházelo ze soukromých sbírek, většina byla zapůjčena z depozitářů Národního muzea v Praze. Účastníkům dobu přiblížil nejen přehled lyží a vázání, ale i oblečení z doby před sto léty. Výstava potrvá do 28.února.  R.H.


  Ríša Konkolski
  13.12.2012
  se ještě jednou letos na krátko objevil v ČR. Protože mimo jiné navštívil Jachetní fórum a slavnostní večer ČANY v Praze 8.12., měli jsme možnost se s ním setkat a požádat o autorský podpis nové knihy „Bouře před Bermudami“.
  Dnes 12.12.2012 se již ozval z domova, z Newportu, s poděkováním za setkání v Praze i za blahopřání Mirce k narozeninám.
  Vyřizujeme jeho přání k vánočním svátkům a do Nového roku členům klubu a všem společným přátelům  R.H.


  Družstvo RS Feva ČYK
  12.12.2012
  Družstvo má za sebou první rok činnosti. Bohatý a úspěšný. K posouzení dosažených úspěchů se 29.listopadu sešli rodiče závodících žáků s trenéry. Bára Nápravníková vyhodnotila výsledky a nastínila další činnost družstva v příštím roce. Rodiče byli informováni o připravovaném celoročním programu, do kterého se všichni zapojí. Slibné je zejména to, že manželé Kábovi, kteří toto družstvo uvedli v život, se také v osobě Báry postarali o mladou krev, bez které by nebyla budoucnost.  R.H.


  Zavítal k nám protinožec
  24.11.2012
  Stalo se zvyklostí, že ve středy po celý rok do loděnice Č.Y.K., 50°06 14°41 přicházejí jachtaři z celého světa. Poslední říjnovou středu zavítal mezi nás Tonda Stöckl, který si v těch horších časech postavil loď typu Paloma, doplul s ní do Hamburgu a spolu s manželkou emigroval. Přišel, aby navštívil kamarády a zavzpomínal na zašlé časy. Za týden se vrátí do nového domova v Kalifornii, kde má prospívající instalatérskou dílnu „Tony,s plumbing“ s podtitulem „European Craftmanship“ – evropská šikovnost, jak uvádí na vizitce, Dospěl k názoru, že tam nemusí loď stavět, ale může si za výdělek koupit jachtu podle svého přání.
  Proč jsem ho nepoznal? Vždyť uplynulo téměř padesát let.


  Takto nás vidí satelit


  R.H.


  U Ť A L A - 21.listopadu 2012
  13.11.2012
  Jako každoročně k ukončení jachetní sezóny uspořádáme společenský večer. Tentokrát však z důvodu oprav levého zadního rohu loděnice nebude se moci konat v klubovně, ale v jídelně. Tesařské práce nešly přeložit na jiný termín a postihují dámskou šatnu i klubovnu. Tesaři zahájí 12.listopadu a skončí 20.prosince. Proto také obvyklé další zimní akce uspořádáme až v lednu a únoru.

  R.H.


  Mistrovství ČR Team Race Optimist
  29.10.2012
  se koná 3.a 4.listopadu v CERE. ČYK přihlásil tři lodě. Přijďte se podívat. Napínavost klání nesníží ani nástup sychravého podzimu.

  R.H.


  Český jachting
  29.10.2012
  má další důvod k oslavě. Mistrem světa v D-one 2012 se stal Martin Trčka (21/10) a mistrem světa masters Marek Bachtík (v mistrovství celkově devátý). Účast byla náročná. Dostavili se dosavadní obhájci titulu i olympionici. Více informací vám poskytne www.sailing.cz/aktuality, včetně interview a videa.
  BLAHOPŘEJEME !!


  R.H.


  Petr Ondráček v Praze
  22.10.2012
  Zveme všechny přátele námořní plavby na večer s Petrem Ondráčkem – v pátek 26.října 2012 v 18 h v klubovně Č.Y.K. Večer s promítáním pořádá Baltyk Klub. Petr, který z důvodu technických potíží přerušil svoji nonstop sólo plavbu kolem světa, nám sdělí svoje zážitky. Dosáhl „antipódu“ a nyní stojí před nelehkým rozhodnutím, zda pokračovat, protože si to vyžádá provést obtížné opravy na druhém konci světa. Účastníci večera budou mít ještě možnost na verandě shlédnout výstavku ke stému výročí naší loděnice, která je kulturní památkou a jedním z nejstarších sportovních zařízení v Evropě.

  R.H.


  Blíží se finále sezóny 2012
  18.10.2012
  V sobotu 6.října od rána vládl celým areálem čilý ruch, generální úklid, kterého se ujali trenéři, rodiče mládeže i výboři. Připravili tak klub na
  • oslavu 100.výročí postavení naší loděnice pro pozvané zástupce úřadů a institucí v pátek 12.8.
  • výstavu ke 100. výročí postavení naší loděnice, kterou si budou moci prohlédnout členové klubu od soboty 13.8., včetně promítání vzácných snímků, výkladu a získání knížky o okolnostech, které stavbu tohoto vzácného památkově chráněného objektu, svým členům bez přerušení po dobu sta let sloužícího.
  • Závod o Primátorský štít, který bude odstartován v sobotu 13.8. Výsledku závodu a letošních pohárových závodů budou vyhlášeny v neděli.
  • Posledním klubovým závodem letošní sezóny je závod o Modrou stuhu Vltavy 20. a 21.října. Konečným závěrem sezóny bude UŤALA, jejíž termín vzhledem ke státnímu svátku a volbám bude stanoven v nejbližších dnech.
  • Ještě jedna akce se v těchto dnech uskuteční. Večer k oslavě druhého místa posádky S-Comp, odchovanců s/y HEBE, na mistrovství ČR v námořním jachtingu (one designe). Závod se uskutečnil ve dnech 24.-29.září na Jadranu.


  V sobotu 6.října byl odstartován 13. ročník Vytrvalostního závodu kajutových plachetnic. O závod se postarali Éda Soukup, který se ve funkci ředitele závodu ocitl poprvé, hlavní rozhodčí Jirka Benetka, záchranář Pepa Kába. Organizačně přispěl také Vašek Olmer, který sérii tohoto závodu zahájil v roce 2000. Jedenáct lodí svými plachtami oživilo hladinu Vltavy. Originální putovní váza ve tvaru karafy byla předána vítězné posádce Jindřich Culek a Jana Kleinová (JK ČZU).

  Obrázky z brigády, o které se postarala Hanka Kábová, naleznete na www.jose.unas.cz/BrigadaCYK

  R.H.


  5.8.2012
  Pozdrav z Mistrovství Evropy LT Cadet ve francouzském Carnacu nám poslal Vašek. Který ? No přeci Brabec, kdo jiný by to mohl být.  R.H.


  ME CADET 2012
  24.7.2012
  Na www.youtube.com naleznete hezká videa ze závodu 2012 European Championship.

  R.H.


  S/Y HEBE III opět do závodního pole
  24.7.2012
  Po přezimování v Polsku se Havelkova HEBE III se střídanými posádkami dostala až do holandského Breskens. Odtud 16.června 2012 posádka tří Holých, otec, syn a vnuk, podnikla objevitelskou plavbu ve vodách Lamanšského průlivu, a 30.června v Saint Malo (Fr.) předala loď Jakubovi Havelkovi, který s ní vystartuje na regaty Tall Ships Races 2012. Po registraci, kulturních a sportovních akcích a úvodním ceremoniálu 7.7. v St Malo flotila vyplula na startovní čáru první regaty, západně od Ushent (Quessant). Následující den bylo odstartováno. Cílem je Lisabob (Portugalsko). Po předchozích silných větrech, vyvolaných přesouváním tlakové níže nad Lamanšským kanálem na dobu startu předpověď uváděla lehký západní vítr s výhledem na příznivý NW. Postup závodů můžeme sledovat na www.sailtraininginternational.org/news. Flotila se opět sejde v Lisabonu, aby odtud odstartovala do druhého závodu s cílem  Cadiz (Šp). Následuje „Cruise in Company“ z La Coruni (Šp). a třetí a poslední letošní závod. Po své tradiční účasti na Tall Ships HEBE III má zamířeno do Středozemního moře. Její sportovní aktivita, zdá se, bude i letos bohatá. Zato účast lodí na Tall Ships Races oproti minulým létům je slabší. Seznam účastníků nebyl dosud zveřejněn.  R.H.


  Nominace na Mistrovství Evropy
  29.5.2012
  Výkonný výbor Č S J n o m i n o v a l n a

  1) MEJ Laser Radial Youth 26.8. – 2.9.2012 v Belgii, Niewpoort
  Kláru Valdhansovou (ČYK)

  2) ME Optimist 30.6. – 8.7.2012 v Itálii, Lignano 3 dívky, z nichž dvě jsou z ČYK:
  Lucie Keblová a Anna Teubnerová

  R.H.


  Úspěchy jednotlivců i posádek
  11.5.2012
  Družstvo Optimist Č.Y.K. má ve znaku a na lodích heslo „U nás to začíná“ a zaslouženě sklízí vavříny – viz OKRUHOVÝ JACHTING – Úspěšná Lucinka. Na samém počátku letošní jachetní sezóny nezaháleli ani ti na opačném konci řady sportujících členů klubu – dospělí, kteří vyrazili na moře. Viz NÁMOŘNÍ JACHTING – EUROREGATTA 2012.

  R.H.


  Z A Ť A L A
  1.4.2012
  K zahájení letošní jachetní sezóny se sejdeme v klubovně ve středu 18.dubna v 18 hodin. Posedíme a řekneme si, jak jsme připraveni. Máme za sebou náročnou opravu vrátků, takže nic nebrání, aby lodě šly na vodu. Uklidili jsme si areál, aby se nám tu líbilo (ale trošku by to ještě potřebovalo). Na Valné hromadě jsme si zvolili výbor na další čtyři roky a schválili program i rozpočet na letošní rok. Budeme už znát výsledky prvního klubového závodu, který bude odstartován z rekonstruovaného můstku rozhodčích. Tak co nám ještě chybí? Peníze? Ale ty budou chybět vždycky, letos bez státní dotace, kterou probendila Sazka, obzvláště. Sezóna začíná, tak ať se vám daří.

  R.H.


  Nová lodní třída RS Feva
  21.3.2012
  Sponzor letošního prvního závodu pod Vyšehradem Jan Myslík napsal:

  Po letošní větrné a poměrně teplé zimě se na Vltavě pod stařičkým Vyšehradem udála památná událost, která se jistě vepíše do tuzemské jachtařské historie. V sobotu 17. března 2012 odstartoval závod „Jarní svezení“ na plachetnicích RS Feva, který byl prvním závodem této moderní a rychlé lodní třídy pro mládež v České Republice. Na startu se sešlo pět lodí, které se utkaly v jedenácti rozjížďkách.

  V sobotu dopoledne na Vltavě panovalo typické počasí – slunce a bezvětří. V odcházející ranní termice se podařilo odkroužit jednu zkrácenou rozjížďku. Poté se všichni odebrali čekat na vítr do prostor Českého Yacht Klubu. V půl čtvrté se závodníci opět vydali na vodu za poryvového jihozápadního větru o síle 2-4 m/s. Odpoledne teploměr ukazoval 21°C. V tomto počasí se podařilo odjet dalších pět zdařilých rozjížděk. Z vody se závodníci vraceli vyčerpaní, ale plni zážitků z krásného jachtařského dne.

  V neděli závodní komise odstartovala již v půl desáté. Za slunného počasí a jižního větru síly 4 – 6 m/s se podařilo odjet dalších pět rozjížděk a následovalo vyhlášení výsledků. Po promyšlených a strategických bojích se podařilo zvítězit posádce Blanka Maršálková z LS Brno a Vojta Brož z ALT RS Feva. Jako druhé byly Jana a Lucie Štursovy z ČYK. Bronzovou pozici obsadila Pavla Štursová a Matoušem Hlaváčkem, taktéž z ČYK. Vítězky tří nedělních rozjížděk Bára Nápravníková s Terezou Holubovou do pořadí „na bedně“ nezasáhly, protože v sobotu z důvodu zaměstnání nezávodily. Celkově se umístily na čtvrtém místě. A na pátém místě byli nováčci Jan a Richard Wisingerovi.

  Další závody jsou naplánovány na duben. V květnu proběhne první tréninkové soustředění na Lipně (Loděnice Lipno). Zájemci o tuto novou lodní třídu jsou srdečně zváni. Více se dočtete na stránkách Asociace RS Feva – www.RSFeva.cz.  R.H. Foto H.K.


  Mezinárodní cena Josefa Conrada za rok 2011 byla udělena
  3.března 2012 v Gdaňsku Richardu Konkolskému
  15.3.2012
  Ríša, čestný člen Č.Y.K., cestou z Polska do USA se zastavil v Praze a naší klubové knihovně věnoval své právě vydané knihy („Zápas o Atlantik“ a „Setkání se sv.Helenou“), také první knihu své manželky Mirky „Osamělá žena osamělého mořeplavce“. O své návštěvě v Polsku nám sdělil:

  Koncem února jsem byl milé překvapen zprávou o udělení prestižní mezinárodní ceny světoznámého spisovatele Josefa Conrada za rok 2011. Rád jsem přijal pozvání k cestě do Polska a k jejímu převzetí.

  Tato cena byla poprvé udělena v roce 1997 u příležitostí tisícilitého výroči založení města Gdaňsk. Laureáty této ceny byli v minulosti mezi jinými světoznamý jachtař Francouz Eric Tabarly, norský král Harald V, mořeplavec Nor Thor Heyerdahl, první žena, která sama obeplula svět kpt. Krystyna Chojnowská-Liskiewicz, kpt. Krzysztof Baranowski, Francouz Janusz Kurbiel a jiní výzamní jachtaři, spisovatelé a hudebníci, jakož i úspěšní profesionálové v námořním odvětví.

  Rád jsem zamířil do Polska nejen proto, abych převzal cenu, ale také proto abych se po třiceti létech pobytu v cizině vrátil tam, kde po mnohaletých úspěších v okruhovém jachtingu u nás doma v Česku, začala má sportovní činnost v námořním jachtingu. Velmi rád jsem zavítal mezi polské jachtaře, se kterými mě spojují nejen společné vzpomínky na jachtařské kurzy a první námořní plavby po studeném Baltském moři, vzpomínky na základnu, kde začínaly a končily plavby na malé Niké, ale také místo, kde proběhla stavba Niké II a její velkolepý křest ve Štětíně na Walech Chrobrého.

  Všichni velcí polští jachtaři od kpt. Kowalského, Baranowského, Maczki, Knabe, Jacobsona, Jaskuly, Remiszewské a Puchalského po Kubu Jaworského, Siudého, kpt. Krystynu Chojnowskou-Liskiewicz, až po dnešního Paszke byli a jsou mými osobními přáteli, se kterými mne svazuje láska ke všem mořím a oceánům světa, společná chuť do jejich překonání, jakož zájem o poznáni Světa i lidí, podobně jak to kdysi dělal sám Josef Conrad.

  Do Gdaňska jsem odjel přes rodný Bohumín, odkud vždy vedla má cesta k moři. Trasa jako vždy směřovala přes celé Polsko. Tentokráte jsem byl v roli spulujezdce v autě přítele Pavla Bendy a dalšího přítele Jurka Radomského, kterého jsme vyzvedli kousek za hranicemi, a který nedávno přerušil své třicetileté brázdění všech oceánů světa. Cestou jsme měli o čem diskutovat. S Jurkem jsem byl na jedné z mých prvních námořních plaveb na Baltu, a Pavel Benda, majitel podniku Gaben, je nejen námořním kapitánem, bývalým rozhodčím v jachtingu, ale rovněž sponsorem mladého námořního jachtaře Milana Koláčka, který čtyřicet lét později po mém prvním sólo Transatlantickém závodě – OSTAR 1972 – začal svou jachtařskou profesionální karieru v námořním jachtingu.

  Měl jsem o to větší potěšení, že jsme se v Gdaňsku rovněž zúčastnili vyhlášení titulu jachtaře roku, který jsem také získal, před 37 léty. Po vyhlášeni za mnou přišel dnešní laureát jachtaře roku 2011, Polák Zbigniew Gutkovski, a vyjádřil mi poděkování za zkušenosti, o které jsem se podělil ve svých knihách, ze kterých i on čerpal a které mu podle jeho vyjádření pomohly získat druhé místo v sólo závodě kolem světa. Závod jsem před léty spoluzakládal a dvakrát v něm rovněž startoval. Tato příhoda mne nejen potěšila ale i utvrdila v tom, že má další právě vydaná kniha Zápas o Atlantik může být stále cenným zdrojem pro mladé jachtaře. Tato poznání mne samozřejmě inspirovala k dalšímu psaní.

  Prestižní cenu Josefa Conrada jsem převzal z rukou kpt. Krystyny Chojnowské-Liskiewicz, první ženy, která sama obeplula svět. Čestný doprovod při převzetí ocenění mi poskytli kolegové Bratrstva pobřeží, jehož posláním je vzájemná pomoc lidem moře a jehož členem jsem již 35 let.

  Mezinárodní cenu „Conrady“ uděluje ve spolupráci několik polských organizaci, jako Centrální námořní muzeum v Gdaňsku spolu s Polským jachtařským svazem, Baltským bratrstvem jachtařů a dalšími organizacemi a to pod patronátem Janusza Lewandowskieho, komisaře parlamentu evropské unie. Cena se uděluje za neobyčejné úspěchy významných námořních osobností, za upevňování přátelství na mořích a kontinentech na světě, za neobvyklé úspěchy v námořním hospodářství a kultuře. Cena má být oslavou těm, kteří slouží svými výkony za vzor jiným v uskutečňování jejich snů, životních ideí a v dosahování úspěchů v námořním oboru.

  Vzorem této ideje je Josef Conrad, spisovatel narozeny v Polsku v 19. století, který vyrostl od francouzkého námořníka na anglického kapitána a hlavně pak na spisovatele světové slávy. Conrad byl spisovatelem tří kultur – polské, francouzské a anglické, ale jeho příběhy jsou vsazené do míst rozsetých po celém světě. Viditelně měl mezinárodního ducha a proto cítím, že mu dobře rozumím.

  Jeho nádherné popisy oceánů, oblohy, bouří, ohromné síly moří a oceánů a boje člověka s přírodními živly promlouvají do lidských duší a umocňuji naše touhy. Conrad byl neobvyklým člověkem, který během svého života došel k závěru, že pokud se lidé, národy a země nespojí, tak na světě nebude mír a štěstí pro nikoho z nás.

  Když jsem v roce 1982 odešel na svůj první sólo závod kolem světa The BOC Challenge 1982 bez dokladů a stal se pak emigrantem z přinucení životními podmínkami, podobně jako Conrad, tak jsem mohl daleko lépe chápat jeho smyšlení, jeho touhu po svobodě a volností. Oba jsme nezavrhli to, co nám dal život v rodné zemi, tam, kde jsme se narodili a kde jsme vyrůstali. Ve mně zůstal zakořeněný sentiment ke starším kolegům z bohumínského oddílu jachtingu, kteří mne jako šestnáctiletého hocha přijali mezi sebe a byli ochotni mi poskytout základ k mé jachtařské činností. Později, v kruhu polských jachtařů, jsem pak mohl pokračovat ve sbírání zkušeností a uskutečnit své první plavby na moři.

  Byl jsem jachtařem, osamělým mořeplavcem, závodníkem a representantem a při závodech na mořích a oceánech jsem soupeřil s lidmi jako byli Sir. Francis Chichester, Eric Tabarly, Naomi James, Alain Colas, Philippe Jeantot, Jean Yves Terlain, Bertie Reed, Harry Mitchell a jiní. Po dlouhé době na moři mě pak v přístavech obklopovali lidé, kteří toužili poznat co je za horizontem. S těmi jsem se vždy rád dělil o své zážitky a mám naději, že svým vyprávěním a svým příkladem jsem těmto lidem dodával odvahu a chuť tomu, aby se odtrhli od každodenních lidských starostí. Doufám, že jsem jim dodával chuť k tomu, aby šli dopředu a aby ve svém životě dosáhli něčeho většího. Dnes se snažím méně mluvit a více psát a publikovat, podobně, jak to v pozdních létech dělal Conrad.

  Byl jsem potěšen uznáním, jehož projevem bylo udělení ceny Josefa Conrada. Tato cena však neznamená pro mne konec mé jachtařské dráhy, jen ukončení jedné z etap v mém životě. Dálky a temné vodní plochy jsou pro mne stále lákavé. Setkání s polskými jachtaři a přáteli v Gdaňsku vyvolalo ve mně řadu dalších vzpomínek a inspiruje mne k tomu, abych šel dále kupředu, tam, kde jsem ještě nebyl, tam, kde bych mohl smazat nějaké další bílé místo na mapě mého života.

  Richard Konkolski

  S Conradem Presentace Předání ceny
  Malíř Kommodor Koczorowski & RK Portret Jurek Radomski Diplom a socha J.Conrada


  R.H.


  3.3.2012
  Výbor ČYK svolává Valnou hromadu na středu 28.března 2012


  Zahájení v 16:30 h . Pokud bude počet přítomných menší než polovina pozvaných, odkládá se zahájení o jednu hodinu (§ 7/5). Tento čas bude využit k přednesení zpráv, které nevyžadují schválení valné hromady.

  P r o g r a m :
  -volba mandátové, volební a návrhové komise pro usnesení VH
  - zpráva výboru o činnosti v r. 2011 (J.Šilhavý)
  - zpráva výboru o hospodaření v r.2011 (R.Holý)
  - zpráva revizní komise (J.Benetka)
  - schválení přednesených zpráv
  - zpráva o sportovní činnosti (Z.Davídek)
  - schválení návrhu na aktualizaci Stanov
  - volba předsedy a výboru pro období 2012-2016
  - diskuze, různé
  - usnesení VH, návrh a schválení (zvolený předseda návrhové komise)
  -zakončení VH.

  Valná hromada je nejvyšším orgánem klubu (§ 7/1 Stanov). Občan, který byl výborem přijat za člena a řádně platí klubový příspěvek (§ 3/7 Stanov), má právo účastnit se VH, hlasovat, volit a být volen do výboru (§ 4/1).

  R.H.


  Valné shromáždění ČANY
  3.3.2012
  V sobotu 3.března 2012 Valné shromáždění České asociace námořního yachtingu vyslechlo a schválilo zprávy o činnosti, o hospodaření, návrh na rozpočet pro příští období, revizní zprávu a vyslechlo zprávu o námořních soutěžích. Po diskuzi byl do funkce prezidenta opět zvolen Standa Bílek. Do čtyřčlenného výboru byl zvolen Martin Blagoev, Petr Sládeček, Zdeněk Žižka a René Pruner. Do kontrolní komise byl zvolen Petr Felix Chudoba, Vratislav Čihák a Václav Švec. ČYK má nyní ve vedení ČANY dva ze svých členů (Žižka a Švec).
  Zvolenému výboru přejeme úspěšné zvládání všech úkolů asociace.

  R.H.


  BOOT TULLN
  20.2.2012
  je nejbližší zahraniční veletrh vodních sportů, který každoročně navštíví mnoho českých a slovenských jachtařů. Letos se koná ve dnech 1. až 4.března. Až do vyčerpání mám k dispozici omezený počet volných vstupenek pro členy ČYK (holyrj@volny.cz). Více jak 300 vystavovatelů, jachty a lodní příslušenství, mapy a nabídky služeb v 9 klimatizovaných halách jsou lákadlem, ke kterému máte blízko, méně než tři hodiny jízdy autem.

  R.H.


  Chcete znát své vzory ?
  7.2.2012
  Napoví vám výsledky ankety ČSJ „JACHTAŘ roku 2011“

  JUNIOŘI
    1.   David Bezděk (15 r.) z TJ Jachtklub Brno; odejel 21 závodů na lodi třídy Optimist, stal se mistrem republiky; 21 starů = 118 519 bodů
    2.   Ondřej Teplý (16 r.) z TJ Jachtklub Brno; 14 startů = 57 852 bodů
    3.   Štěpán Novotný (17 r.) z JK Cheb; 17 startů = 80 233 bodů

  JUNIORKY
    1.   Nikol Staňková (15.r.) z YC Lipno n.Vlt.; odejela 23 závodů, získala 151 496 bodů na lodi třídy Optimist; byla 2. na MČR Optimist a 4. na ME v Portugalsku
    2.   Markéta Audyová (10 r.) z TJ Jachtklub Brno; 11 startů = 47 405 bodů
    3.   Johana Kořanová (18 r.) z YC Neratovice; 14 startů = 14 249 bodů
  zajímavé – naše Lucie Keblová měla více startů a více bodů – asi má více fanoušků

  MUŽI
    1.   Michal Maier, finnař z YCR Jachting Roudnice n.L., mistr republiky
    2.   Milan Hájek, na lodí třídy FB, z TJ Lokomotiva Plzeň
    3.   Petr Fiala z YC Neratovice (LT Melges)

  ŽENY
    1.   Veronika Fenclová z JC Praha 12; 4.na MS Laser Radial, 4.na ME
    2.   Michaela Preibischová na lodi třídy FB
    3.   Lenka Mrzílková z YC Neratovice

  Teď také víte, kdo a kde jsou vaši vážní soupeři.

  R.H.


  Konference ČSJ
  30.1.2012
  Účastnili jsme se konference Českého Svazu Jachtingu, která se konala 28.ledna s obvyklým programem. Pro náš klub radostným bodem bylo zasloužené ocenění dvou členů. Pepa Kába a Pavel Schwarz byli vyznamenáni titulem „Trenér roku 2011“.
  V diskuzi proti nepřipravené koncepci podpory mládeže, přednesené Michalem Smolařem. vystoupil náš předseda. K jeho ostré reakci se přidalo mnoho diskutujících, a nepovedená koncepce nebyla schválena. Protože koncepce podpory základního výcviku mládeže, stejně jako potřebné výukové materiály klubům již dlouhodobě chybějí, konference uložila výkonnému výboru, aby nově zpracoval rozdělení financí, kapitolu 13 rozpočtu na rok 2012, a dále, aby se výbor na svém únorovem zasedání zabýval nedostatečnou koncepcí aktivitou svazu ve věci podpory mládeže a rozšíření mládežnické základny.
  Zprávy o hospodaření, činnosti komisí i návrh zásad hospodaření byly schváleny, výrazné zvýšení licenčního poplatku, vyplývající ze zamítnuté koncepce, bylo konferencí zamítnuto.

  Trenéři roku 2011 Pepa Pavel


  R.H. Foto H.K.


  Rok 2012
  24.1.2012
  Je leden, duchem jsme ještě v uplynulé jachetní sezóně, kterou vyhodnocujeme, ale nová nedá spát. Družstvo Cadet se schází každé úterý, družstvo Optimist každou středu. Jejich členové se zdokonalují v teorii, závodních pravidlech a cvičí. Jejich lodě, pokud se na nich nepracuje, aby se zbavily šrámů ze soubojů na vodě, užívají krátký zimní spánek. Na základě loňských výsledků Asociace LT Optimist nominovala závodníky na ME Optimist 2012 v Itálii. Z ČYK byla nominována Lucie Keblová. Družstvo Cadet zvažuje nabídku, které se jim v rámci spolupráce s novou třídou RS Feva dostalo – účastnit se soustředění od 31.3. do 4.4. na Costa Bravo se špičkovými trenéry.

  Výbor připravuje Valnou hromadu klubu se dvěma závažnými body: Volba výboru na další čtyřleté období a schválení aktualizovaných stanov klubu.

  R.H.


  Mistrovství světa LT Fireball 2012
  10.1.2012
  MS FB 2012 skončilo. Proběhlo ve dnech 27.prosince až 7.ledna u protinožců, v Mandurah při západním pobřeží Australie. Startovalo 64 lodí. Z Evropy se účastnili Britové, Švýcaři a Francouzi, a dvě lodě z České republiky, obě s velmi dobrým výsledkem. První místa obsadili Britové a Australané. Deváté místo obsadil Martin Kubový s Pavlem Winklerem (oba z JK Toušeň). Místo 22. získala posádka Petr Kořán (YC Neratovice) s Jakubem Nápravníkem (ČYK). Byla to jistě náramná zkušenost, v tvrdých podmínkách s dlouhými a vysokými vlnami (o pověstných žralocích nemluvě). Máme se na co těšit, protože Jakubovo vyprávění zařadíme do jednoho ze zimních večerů v klubovně ČYK. Datum budeme moci sdělit, až se nám Jakub vrátí.  R.H.


  Oznamujeme,
  26.11.2011
  že první společenské večery v klubovně v lednu blížícího se roku 2012, vždy od 18. do 21.h. uspořádá Seniorklub ČYK:
  1) ve středu 4.ledna
  Až 25 dnů potrvá než se lodě Mini vrátí ze Salvádoru de Bahia do Evropy, ale mladý hrdina jednoho z neobtížnějších jachetních závodů na světě TRANSAT 6,50 s heslem „Přepluj sám Atlantik na 6,5 m dlouhé lodi. Nejrychleji jak to dokážeš“, Milan Koláček bude v ČYK 4.ledna. Sdělí nám svoje zkušenosti a pocity ze závodů, promítne obrázky, které potěší srdce jachtaře.
  2) ve středu 25.ledna
  Na jachtě Bagatela se za kormidlem při plavbě kolem Skandinávie za kormidlem vystřídali Jiří Čech, Zdeněk Žižka a Pavel Elstner. Po loňském problému úřednické neprůchodnosti ruskými vodami letos se to povedlo. Pomohli petrohradští jachtaři. Jak a s jakými poznatky uslyšíte a uvidíte pomocí slova a obrázků v klubovně ČYK.

  R.H.


  RÍŠA KONKOLSKI
  26.11.2011
  Po akcích na Moravě (Bohumín, Zlín, Kroměříž,...) budeme mít možnost setkat se s Ríšou v Praze:
  30.listopadu – 20:00 h v kině Atlas na besedě s Dr.Stinglem
  1.prosince – 17:30 h v kině Atlas, kde budou předávány ceny vítězům
  9.Mezinárodního outdoor-filmového festivalu
  3.prosince – 18:00 h v Lucerně na křtu knih Konkolských.

  Pilný i jako spisovatel, Ríša přiváží svoje knihy, reedice i zcela nové, včetně knihy své manželky Mirky:
  R. Konkolski = Zápas o Atlatik
  M. Konkolská = Osamělá žena osamělého mořeplavce
  R. Konkolski = Setkání se Sv.Helenou
  R. Konkolski = Aljašský deník.
  Více o aktivitách Ríši a jeho knihách naleznete na www.sevenseasbooks.com.

  R.H.


  ROZÁRA 85
  20.11.2011
  Osmdesátipěti let se dožil čestný člen Josef Rössler, zvaný Rozára, 15.listopadu, a oslavil je v klubu v sobotu 19.11. Popřát přišla rodina, kamarádi, skauti, spoluplavci, členové klubu.
  Zdraví, štěstí a hodně dalších spokojených let na jeho Štíru II přeje Č.Y.K.

  R.H.


  7.11.2011
  30.října 2011 nás opustil dlouholetý člen (od r.1979), výborný kamarád
  J i ř í   B r ů n a
  Poctivého a pracovitého člověka, šikovného kováře, optimistického siláka
  a milovníka přírody zdolala zákeřná nemoc ve věku 65 let.

  R.H.


  U Ť A L A ve středu 16.listopadu 2011 18. až 21. h
  1.11.2011
  v loděnici Č.Y.K. jako každoročně na ukončení jachetní sezóny. Program ? Volná zábava a pro zájemce trocha promítání za účasti úspěšné posádky s/y HEBE a VLTAVA. Připomeneme si výkony družstev Optimist, Cadet a Laser. Také připijeme Rozárovi k jeho 86.narozeninám.

  R.H.


  S-COMP Centre,
  19.10.2011
  sponzor a „dodavatel“ posádek“ pro naši úspěšnou vlajkovou loď HEBE III oslavoval 11.října dvacet let trvání firmy – vzdělávacích středisek pro informační technologie. Sport i umění milující šéfové oslavovali hudbou, přípitkem, ale i vernisáží akademického malíře Ondřeje Halaty. Výstava měla název „Dvacet vltavských zastavení“. Výstava byla zároveň prodejní, a po jejím otevření milovník sportu i umění Zdenál (Zdeněk Sünderhauf) zakoupil dva obrazy pro svůj klub – Č.Y K. Oba vybrané náměty byly příznačné: „Český Yacht Klub“ a „Vyšehrad“. Mezi návštěvníky nechyběli ani vděční jachtaři.

  Gratulující jachtaři Přípitky Zdenál - sponzor a dárce


  R.H.


  Blahopřejeme !!
  30.9.2011
  Dne 22.9.2011 oslavil 90. narozeniny náš dlouholetý předseda a čestný člen,

  Ing. Ruda HOLÝ

  Oslava jeho kulatin proběhla v loděnici ČYK ve středu 21.9., kdy mu nejprve předvedly své vystoupení dětské mažoretky, aby následně proběhlo setkání s gratulanty v klubovně ČYK. Při gratulaci za Český Yacht Klub dekoroval předseda Rudu Holého „Řádem staré kladky“, což je nejvyšší klubové vyznamenání.
  Gratulantů bylo hodně – a tak jsme seděli v klubovně a povídali v příjemné atmosféře po celý večer.

  Tak ještě jednou za všechny jachtaře, které jsi , Rudo, pomáhal vychovávat :
  Přejeme Ti hodně zdraví a ještě dlouhá léta v klubu i doma.
  Za všechny gratulanty Jan Šilhavý, předseda.  J.Š.


  MČR Kaj a pojištění
  20.9.2011
  Že Mistrovství kajutových lodí se koná již od tohoto pátku 23.září na Císařské louce, je známo. Vypsání najdete na www.kaj.estranky.cz. Nové řešení dosavadního problému nedostatku nabídek na pojištění odpovědnosti u lodí, které je potřebné a nově na závodech povinné po celém světě, naleznete na www.allianz.cz/obcane/produkty/majetek-a-odpovednost/pojisteni-rekreacnich-plavidel

  R.H.


  Konkolski a jeho nové knihy
  20.9.2011
  Ríša, náš čestný člen, dospěl do věku, kdy už nepřekvapuje svými úspěchy na moři, ale svou pílí a knihami. Myslel na Vánoce s velkým předstihem a psal a psal, a vydal řadu knih. Ty budou v listopadu za jeho účasti pokřtěny v pražské Lucerně a v ostravském domě knihy. Budete tak mít možnost si odnést dárek pro své blízké.  R.H.


  Miniloď na Atlantiku
  15.9.2011
  Odvážlivec Milan Koláček se připravuje na vrcholný závod letošní sezóny – od pevnosti Boyard (la Rochell, Fr), kde stane na startovní čáře 32.ročníku extrémního závodu přes Atlantik „TRANSAT 6,5“. Neodradilo ho ztroskotání u ostrova Nonmontier v srpnu, ani technické potíže na lodi sy Follow Me těsně před tímto startem.
  Na naše přání šťastného startu a vždy alespoň stopy vody pod kýlem odpověděl z La Rochell: Díky moc za přání, doufám, že vás nezklamu. Boj bude náročný a favoritů je mnoho. Milan
  Průběh náročného závodu můžete sledovat na www.milan-transat.eu; www.youtube.com/user/milankolacek; SKYPE: milaneze6800.

  R.H.


  Kdo se rád podívá
  12.9.2011
  na akční obrázky z našeho sportu? Doporučuji www.sailing.cz/file/2011Norway. V norských vodách, lépe vyhovujících místním jachtařům, se konalo otevřené Mistrovství světa LT 2,4mR. Účastnila se jen jedna česká loď, jejíž otěže ovládal Dan Bína. Zpráva na internetu ukazuje, že i v zemích s námořní tradicí a v tak dobře organizovaném závodu mohou nastat zmatky.

  R.H.


  Joly na Olympu
  18.6.2011
  Je tomu již 16 let co nás opustil Áta Pavlousek, ale pozvánky na závody lodní třídy O-jola stále ještě na Átovu adresu přicházejí. Jako by se zastavil čas, a ta nádherná lodní třída, která sice ztratila statut olympijské třídy, stále žije, již 75 let, a neztrácí oblibu. V Německu jsou desítky klubů, ve kterých má početné nadšence, také ve Švýcarsku. Augšpurský jachetní oddíl poslal vypsání a tiskopis přihlášky na mezinárodní mistrovství Německa, které se koná 13. až 17. července 2011 na jezeře Ammersee (www.asc-utting.de). Předchází mu berlínské mistrovství 18 -19. června na Seddinsee.

  R.H.


  Vychází nová hvězda na jachtařském nebi MILAN KOLÁČEK
  13.5.2011
  Ještě v roce 2002 jste ho mohli vidět v posádce s/y HEBE III na mistrovství světa IMS (květen, Capri) spolu s Jardou a Jakubem Havelkou v konkurencí lodí 15 států s profesionálními posádkami. Ve funkci kormidelníka a taktika Milan ukázal co umí. V první rozjížďce byli třetí, ve druhé druzí. Až flauta na první noční je připravila o dobré umístění, druhá noční to napravila. Nezvítězili, první místa získali Italové, ale dobře se připravili na další závody roku, mistrovství Evropy IMS, každoroční Cutty Sark Ship´s Races, a po návratu z Ameriky na závod Newport Hamburk v roce 2003. Dnes již víme, že sy HEBE III na všech těchto závodech čestně hájila českou státní i klubovou vlajku.

  Ale to už Milan Koláček se začal připravovat na sólové plavby. Pro závody dvouposádkových lodí třídy Mini (6,50 m) si vlastníma rukama postavil loď, karbonový závodní speciál, konstrukce francouzského designéra S. Mansarda. První loď toho druhu postavená v ČR. A začaly přípravy na pověstný Minitransat, který vyžadoval úspěšné absolvování řady náročných závodů.

  Milan v roce 2010 v regatě Minifastnet obsadil 11.místo, v závodě Les Sables Azores a zpět 8.místo. Nebýt technické závady na lodi, mohl si odnést medaili. V regatě Demi Cle byl první, v regatě Pornichet Select obsadil 8.místo, v Mini Pavkus 10., v Trophée Marie Agens Peron 10.místo. Všechny jeho účasti na závodech je obtížné sledovat, ale víme, že v celkovém pořadí v roce 2010 se ocitl na fantastickém 5.místě. V zimě studoval meteorologii a letos od února opět pilně trénoval.

  Rok 2011 je Milanovým druhým rokem plaveb v Classe Mini. V regatě Demi Cle obsadil 6.místo a nejnověji ve 300 mílové solové regatě Pornichet Select mezi 74 startujícími obsadil vynikající 5.místo.

  Bylo to náročné. Během 50 hodin Milan měl možnost jen šestkrát krátce spát po 12 minutách. Dramatičnosti přidaly proudy, které lodě před cílem vracely při slábnoucím větru.
  B l a h o p ř e j e m e ! ! !

  Převzato z YACHT 2002.


  R.H.


  6.5.2011
  Vypsání klubových závodů prvního pololetí r.2011 naleznete v kapitole KALENDÁŘ.

  R.H.


  Jachetní sezóna začala a už je v plném proudu
  20.4.2011
  Objevily se první květy, první výpravy vyrazily na regaty doma i v zahraničí, první lodě sjíždějí ze svých zimovišť do vody. A v Praze, na Rašínově nábřeží proběhl 3.ročník výstavy LODĚ NA VODĚ (14. až 17.dubna). Na relativně malém prostoru a na řece se představilo na osmdesát vystavovatelů. Ve srovnání s lodním veletrhem v Brně nebo v zahraničí je miniaturní. Jejím kladem je, že má možnost předvádět vystavované lodě na vodě. Motorové čluny všech velikostí měly převahu nad plachetnicemi. Od pátku do pondělí probíhal doprovodný program s přednáškami a promítáním, včetně MČR Tornádo Match Race a několika moderovaných přehlídek lodí.
  V mistrovství katamaranů Tornádo soutěžilo sedm týmů z ČR a jeden z Maďarska. Mistrem ČR se stal David Křížek se svým novým kosatníkem Zdeňkem Adamem. Úspěšný Křížek tím získal 25. mistrovskou medaili.
  Česká Asociace Námořního Jachtingu prezentovala svou činnost na dvou lodích. Na s/y Eternity presidenta ČANY a s/y Štír II našeho člena Josefa Rösslera. Jako drahokam na vodě zazářila mistrovská práce pana Vladimíra Janouše.Tak jako před časem předvedl svoji zručnost na rekonstrukci klasické plachetnice SVEA, tak brilantně pod jeho rukama ožil téměř stoletý motorový člun, mistrný výtvor severských loďařů.  R.H.


  ORLIK CUP 2011
  8.4.2011
  I Orlíku se kvapem blíží jachetní sezóna. Termínovou listinu tohoto revíru najdete na www.ycpk.cz/racing. Později tam budete nacházet také výsledky jednotlivých závodů. Samozřejmě, nás bude nejvíce zajímat závod
  O pohár Vltavy, startovaný 3.září,
  Vypsaný z iniciativy posádky historické plachetnice VLTAVA (viz www.vltava1935.cz)

  R.H.


  VÝZVA členům ČYK a jeho příznivcům
  7.4.2011
  Protože v roce 2010 jsme museli provést nákladné opravy v naší 99 leté historické loděnici a v současné době se nám nedostává dostatek finančních prostředků pro podporu sportu mládeže, Valná hromada ČYK (23.3.2011) se usnesla vyzvat členy a příznivce klubu, aby mimořádně přispěli klubu darem na náš účet
  19 32 65 53 19 / 0800 (variabilní symbol 11)
  Výbor ČYK

  R.H.


  Boot Tulln
  27.2.2011
  Oblíbená výstava lodí v blízkém rakouském městě Tulln se koná od 3. do 6.března (od 10 do 18 h). Prohlédnete si více jak 300 vystavovatelů v 9 klimatizovaných halách. Více na www.boot-tulln.at. Cena vstupenky je 11 Euro. Mám několik volných vstupenek. Kdo má vážný zájem o účast může dostat volnou vstupenku (zdarma). Jen dopravu si musíte zajistit sami. Napište na holyrj@volny.cz.

  R.H.


  LIBŠTÁT,
  15.2.2011
  magické slovo, které každoročně v únoru přitahuje české námořní jachtaře pod Krkonoše, kde tamní neúnavní jachtaři v čele s Jardou Berntem připravují setkání českých sportovních námořníků. Letos bylo již 41., kterého se účastnilo také 12 členů ČYK. Program byl bohatý, obsahoval zprávy o loňských plavbách a regatách, a byl doprovázen filmy. K nejzajímavějším náležela plavba kolem světa Jiřího Denka, plavba k polárnímu kruhu Jiřího Zindulky, upozornění Igora Piňose na nebezpečí v Biskaji a Severním Atlantiku, stejně jako o prvních mílích plavby kolem světa Jardy Bernta na klasické s/y Sayonara, nebo vykonaných přípravách na překonání časového rekordu sólo plavby kolem světa Petra Ondráčka.

  Jeden z bodů programu se týkal i ČYK. Petr Ondráček, Zdeněk Žižka a Jarda Bernt pokřtili novou knihu Rozáry vnuka Rösslera-Ořovského, nazvanou Ostrov Štírů. Úvodní slovo pronesl Ruda Krautschneider, který zabezpečil vydání knihy. Na 360 stránkách byl popsán život úspěšné lodě, který je současně třetinou života jejího tvůrce i kapitána. Teď máme možnost se s ním blíže poznat.

  Na závěr libštátského setkání slovem i obrazem Lumír Drápal nám ukázal plavbu bez plachet, na kajaku z Kodaně do Stavangeru. Všechno, co jsme viděli v sále a souběžně v kině v pátek i v sobotu byla místa, na kterých se naši plavci potkávali s nejrůznějšími lidmi a krásnou přírodou.

  Přes čtyřicet let se potkáváme, slýcháme a vídáme tu jen lodě a lidi na nich a kolem nich, moře, a ostrovy, vlny a ryby, a přeci pokaždé jiné a nově. Libštáte, za rok na shledanou.

  Zdeněk Ž. představuje knihu Petr O.zahajuje křest knihy Přípitek


  R.H.


  ALBRECHTOVA TRILOGIE
  15.2.2011
  Křest třetího dílu Albrechtovy trilogie Sedm let cesty kolem světa se konal v CERE 4.února za velké účasti jachtařů, nejen pražských. Popisuje heroickou plavbu, ve které nešlo o rychlost plavby kolem světa, ale o poznání jeho krás i bídy. Autor prozradil, že i když je trilogie uzavřena, chystá knihu, ve které se svěří s dalšími, dosud nepopsanými poznatky ze své plavby.

  Autor s vydavatelem Autor trilogie


  R.H.


  S/y La Grace
  15.2.2011
  Týž večer, v čajovně Klubu cestovatelů v Praze 1 se konala Valná hromada Klubu přátel La Grace. Věrná replika plachetnice z druhé poloviny 18.století byla postavena několika českými nadšenci v egyptské loděnici. Jedná se o třicetimetrovou fregatu, oplachtěnou jako briga. V prosinci byla spuštěna na vodu.Má za sebou zkušební plavby, které prokázaly její plavební schopnosti. Více o historii i současnosti se dočtete na www.LaGrace.cz. Po zdržení, které zavinily současné události v Egyptě, vypluje do Egejského moře. Tam se chystá její křest a první plavby s posádkami, které se již nemohou dočkat. Kapitán Pepa Dvorský připravuje podání přihlášky k závodu na Tall Ships Race, kterých se doposud po čtrnáct let pilně účastnila s/y HEBE III Jardy Havelky.

  Dan Rosecký vypráví Kpt Pepa Dvorský Sál byl nabitý


  R.H.


  ČESKÝ SVAZ JACHTINGU
  na návrh ČYK udělil 22. ledna 2011 Zlatý čestný odznak ČSJ
  23.1.2011
  Čestný odznak předával na konferenci ČSJ předseda Ing.Karel Bauer a MUDr.Miloš Láznička

  Ing. Ctiboru B u r d o v i ,

  v jachtařském světě známému jako Borek. Narodil se r. 1920, členem ČYK je od r.1944. V roce 1993 mu bylo uděleno čestné členství ČYK pro jeho nevšední sportovní výsledky a zásluhy o český jachting.
  Již v roce 1948 vybojoval kvalifikaci na účast na XIV. Olympijských hrách, které se konaly v Londýně na lodích třídy Firefly. Tehdejší ministr školství (O. Nejedlý) nepovažoval za politicky únosné, aby Československo reprezentoval "buržoazní" sport, za jaký jachting považoval, ačkoliv v pozdějších létech Sovětský svaz, když se k OH přihlásil, nikdy tento sport nevynechával. Místo olympijských her Borek dostal předvolání na mimořádnou vojenskou službu v pracovním táboře PTP. Borek začínal na lodích třídy O-jola, ale svých 13 titulů Mistr ČSR získal i na jolách 22, na Pirátech a náročných Létajících Holanďanech.
  Mistrem ČSR se stal v r. 1945 (O-jola), 1946 (O-jola), 1947 (Jola 22 s Puchtou a Benešem), 1948 (O-jola a Jola 22 s Puchtou a Benešem), 1949 (O-jola a Jola 22 s Benešem a Válou), 1952 (O-jola, jola 22 s Kulhánkem a Vejvodou v "mužích" a v "mix"), 1955 (jola 22 s Hradeckým a Lepařem), 1957 (Jola 22 s Hradeckým a Kynclem; poslední rok joly 22), 1960 (Pirát s Buchtelou), 1961 (FD s Buchtelou). Byl ale také účastníkem závodu Česká brána a v letech 1951, 1952 a 1956 vítězem. Byl úspěšným účastníkem mnoha jachetních závodů.
  Od samého počátku své jachtařské dráhy byl amatérským stavitelem lodí třídy O-jola, Pirát, také Flying Dutchman, to když mu v Německu profesionálně postavený FD nevyhovoval. Byl také uznávaným teoretikem a autorem příruček. Svoje zkušenosti si neponechával jen pro sebe, a českému jachtingu posloužil i jako předseda svazové loďařské komise.
  I v tomto vysokém věku přichází do klubu a novým generacím ochotně sděluje svoje zkušenosti ze staveb dřevěných lodí v minulém století, z úspěšných úprav lodí svých i svých kamarádů, byť soupeřů. Pro svou neobyčejnou paměť na jména i čísla lodí a posádek je živoucím lexikonem českého jachtingu.

  Ing. Zdeňkovi D a v í d k o v i

  u příležitosti životního jubilea (70) za aktivní a mnohaletou práci pro rozvoj jachtingu v ČR výbor ČYK navrhl a Český Svaz Jachtingu udělil Zlatý Čestný odznak ČSJ. Zdeněk je členem ČYK od r.1967, členem výboru ve funkci sportovního kapitána od r. 2004. Je úspěšným konstruktérem námořních plachetnic (Bohemie, Corona), autorem řady konstrukčních úprav plachetnic v zájmu zvýšení jejich výkonnosti, a spoluautorem odborných loďařských publikací. V Asociaci LT Cadet zastává funkci hlavního měřiče (reg.č.2). Je vysoce aktivním trenérem 2.tř. (reg.č.2), rozhodčím 3.třídy (R3-524), měřičem (reg.č.2) a členem HZS (odzn.č.43). Za desítky let obětavě, na úkor svého volného času, připravil podhoubí, ze kterého vyrůstají další generace českého jachtingu.

  Hance K á b o v é

  na téže konferenci bylo uděleno Ocenění Českého Svazu Jachtingu za její dlouholetou a vzornou trenérskou činnost.

  R.H.


  Hladina stoupá
  17.1.2011
  Ti, kdož mají svoji loď zazimovanou v klubu, měli by se občas přesvědčit, že je vše v pořádku (úvazy, zakrytí plachtou).  R.H. Foto J.Š.


  Setkání s Ríšou
  15.1.2011
  Svaz uspořádal 13.ledna v Praze setkání s Richardem Konkolskim, který tyto dny pobýval opět jednou ve vlasti. Jeho dříve vydané knihy, v nákladu větším než třista tisíc výtisků, jsou rozebrány. Jako svátost je přinášeli posluchači s prosbou o podpis. Dobře tedy, že napsal další, i když tentokrát nemá charakter deníku z plavby. Je cestopisem z výpravy na Aljašku, kam byl pozván jako čestný host na konferenci o historii a současném životě Eskymáků. Zájem o setkání byl velký, i když od jeho úspěšných plaveb se vystřídala generace. Potěšilo nás, že je stále aktivní a optimistický. Pamatoval i na klub, jehož je čestným členem, a věnoval mu svou novou knihu Aljašský deník.

  Setkání 13.1.2011 Nová kniha Malá část účastníků z ČYK


  R.H.


  Vladimír Žadkevič,
  12.1.2011
  guru českých bruslařů dlouhých nožů, zakladatel dálkového bruslení v Čechách
  Pravděpodobně na Štědrý den nebo Boží hod, kdy každoročně Vladimír si chodil zabruslit na naši zátoku, zahynula tato svérázná osobnost, sympatický sedmdesátník. Léta jsme ho potkávali, když odcházel ze zátoky, s nordickými bruslemi zavěšenými kolem krku. Jeho kamarád pátral kde je, když po Vánocích byl nezvěstný. Po Novém roce se zašel podívat do podolského přístavu. Nejprve našel zamrzlé rukavice, potom vysekal Vladimírovu čepici, a nakonec našel zamrzlou díru v ledu. Pak už to byla práce pro policii. Pod ledem se našlo jeho tělo. Víme, že byl zkušený a opatrný. Dostalo se nám opět varování.

  R.H. Foto J.Š.


  RÍŠA KONKOLSKI,
  4.1.2011
  čestný člen ČYK, žijící v USA, bude ve čtvrtek 13.ledna 2011 od 18:00 h v CERE (Praha 4-Podolí). Setkání organizuje a zájemce o tohoto velikána českého jachtingu na setkání zve Český svaz jachtingu.

  R.H.


  Ruda Krautschneider,
  25.12.2010
  člen ČYK, vydal novou knihu: MOŘE SOLÍ ZEMĚ.

  A jako řada dalších téhož autora je originální. Rudova kniha s názvem Co přinesly vlny a odvál vítr (2006) měla na titulním listu třísku ze stavby plachetnice Victoria a jedno CD, kniha Plachetnicí kolem světa pro pírko tučňáka na titulním listu měla připevněno skutečné pírko tučňáka a opět přiloženo CD s obrázky z plavby. Ta dnešní je vybavena tuhou záložkou pro čtenáře, a opět s jedním CD. V záložce je okénko, ve kterém je malý kousek jantaru, a upevněna jehlice ze sosny, obojí ze břehu Baltu. Záložku můžete považovat ze vizitku autora, který je námořníkem a dřevorubcem.

  Obsah je pestrý a bohatý. Ze stodevadesáti kapitol jen některé vyprávějí o plavbě. Většinu tvoří postřehy ze setkání s lidmi a přístavy, příběhy, které prožil Ruda a nebo lidé, se kterými se na svých plavbách potkal. Nechybí proto ani smutné vzpomínky na válku. Přináší nám též vysvětlení změny jména lodě na Victorie Golden Hind, podle lodě sira Francise Drakea, která obeplula svět, spolu s zajímavou poznámkou o návštěvě kostela v Plymouth. Smutné jsou i vzpomínky na vytrácející se posádky, které nadšeně nastupují, nevěřícně zdarma získávají loď, a potom, životem prověření mizí, aby nemuseli dárci přiznat svoji malost.

  Povídky, pohádky, psychoanalytické úvahy a filosofie prostoduchého, v tomto někdy bezútěšném světě o život zápasícího člověka, glosy k současné politice, to všechno tam najdete. Nic podobného nenajdete v novinách, ani v knihách nabízených na pultech v předvánoční době. A přitom něco tak čtivého, pestrého a lidským osudům tak blízkého. I kdyby jméno autora nebylo uvedeno na titulním listu, museli byste ho poznat.

  Často se říká, že kniha se musí číst v jednom zátahu. Tak u této to nesvedete, ani nedoporučuji. Raději po chvilkách, tak trochu náhodně povídky vybírat jako rozinky z vánočky. Můžete volit i mezi delší nebo kratičkou, sotva na půl stránky. Nemusíte souhlasit se vším, nikdo vás přeci nenutí, ale určitě mnohému dáte zapravdu. Životních pravd tam naleznete hodně. Budete mít o čem přemýšlet. Nebo, na straně 225 najdete návod, jak docílit plavbu, kterou vám rodina nepřeje, a trávit Vánoce na Kanárech (trochu surový, nedoporučuji). Snad vás nepostihne to, co "profesionálního čteče" v jedné z povídek, který si každý den říká, že kniha, kterou právě čte, je tou poslední v jeho životě. Na závěr malá rada, převzatá od autora: Kdekoliv budete, naslouchejte příběhy života, o jeho prohrách a nadějích. Pokud si netroufnete je zapsat, můžete je vyprávět. Bude-li mezi vašimi posluchači Ruda, najdete je jednou i v některé z jeho dalších knih.

  Citacemi z knihy přiblížit její obsah by bylo obtížné, protože obtížný by byl jejich výběr. A tak na závěr alespoň poslední větu optimistického doslovu, protože charakterizuje autora: "Vedl jsem loď k jejímu cíli, kterého vlastně už dosáhla, protože cílem je plavba".
  Přiložené CD obsahuje nespočet nádherných zajímavých obrázků, které potěší.

  Kontakty: http://www.moreplavecruda.cz; E-mail: rudasailor@seznam.cz

  R.H.


  NOVÁ KNÍŽKA F. NOVOTNÉHO
  6.12.2010
  Byly doby, kdy u nás knih o jachtingu, jak odborných tak beletristických, byl nedostatek. Pomáhali jsme si dovozem ze zahraničí, nejčastěji polských a anglických, nebo pašováním. Dnes si již můžeme vybírat. Přesto jsme šťastní za každou novou, je-li zdařilá. Tím více, když odpovídá našim podmínkám, zkušenostem a potřebám. Takovou je i nová knížka od "starého" (nikoliv věkem) autora, jachtaře každým coulem Františka Novotného. Jmenuje se Za kormidlem nejen na Jadranu. Je vhodná jak pro začátečníky tak pro pokročilé. Knihu lze koupit u ČANY (každou středu večer v ČYK) nebo v knihkupectvích. Šot s autorem o jejím vzniku natočila Česká televize 2 v historické klubovně ČYK 2.prosince 2010.

  Křest knihy se odehrál na Setkání ČANY 4. prosince Na Staré Sokolovně v Podolí s bohatým programem, za účasti více než 70 posluchačů. Přes současnou sněhovou kalamitu bylo mezi účastníky vidět známé tváře i mimopražských jachtařů, např. brňáků.

  Jirka Čech hovořil o plavbě v přílivových vodách, náš člen Zdeněk Žižka o elektronických mapách a zobrazení přílivů a proudů, Vladimír Štádler s přehledem neméně zasvěceně o satelitní komunikaci. Miroslav Náplava promítl unikátní film z Malediv. To vše se odehrálo odpoledne. Na slavnostním večeru byla pokřtěna nová kniha F. Novotného a Žižka promítl záznam z plavby s/y Bagately do Bílého moře. V závěru byly vyhlášeny výsledky letošních pohárových soutěží, ocenění ČANY a pohárových závodů kajutových plachetnic.

  R.H.


  Ing.Miroslav Pešl
  19.11.2010
  za pomyslný horizont doplul 16.října 2010 ve věku nedožitých 84 let. Byl členem ČYK od r.1969, a ČANY. V minulosti pracoval v Komisi námořního jachtingu při VSJ ČÚV ČSTV jako zkušební komisař. Postavil námořní plachetnici typu Cap Horn, které dal jméno Jonáš. Vykonal na deset námořních plaveb, mimo jiné na polské školní plachetnici s/y Henryk Rutkovski v r.1972, třikrát na vlastní plachetnici JONÁŠ, také v posádce lodí svých kamarádů GALATEA, VERONIKA, TRITON, ve vodách Baltu, Černého a Egejského moře. V rámci vydávaných učebních textů Komise námořního jachtingu (vydával ČYK Slavoj Vyšehrad) napsal "Spolehlivost terestrické navigace" v r.1987. V poslední době napsal články o začátcích českého jachtingu pro měsíčník YACHT.  R.H.


  U Ť A L A
  22.10.2010
  v sobotu 23.října večer v ČYK

  V zahraničí snad jen němečtí jachtaři mají specifický název pro ukončení jachetní sezóny Absegeln. Dalo by se to přeložit jako "odstrojení lodě". Protože jsme historický klub, který nezapomíná na tvrdou práci vorařů a také loďařů převážejících před stoletími sůl na Vltavě a na Labi, staly se vzorem pro takovou příležitost slova z praxe vorařů. Říká se, že to byl náš člen Jiří Švorčík, který, aby navázal na tradici a např. stále ještě živý vorařský výraz "výtoň", vyznačující místo pro vytínání desátého dílu voru jako clo nebo daň, vymyslel slova "zaťala" pro zahájení sezóny a "uťala" pro její ukončení. A protože jachtaři a námořníci jsou lidé společenští, není slovo uťala jen výrazem pro dobu odstrojení lodě na konci sezóny, ale také názvem společenského večera k této příležitosti. Proto přijďte všichni, radujte se, veselte.

  R.H.


  HLAVA 23
  15.10.2010
  Tak se jmenuje soubor portrétů mimořádných osobností české scény, který vytvořil Ladislav Vlna. Poprvé byl vystaven v Praze od 6. do 23. října 2010, v galerii Nová síň (Voršilská ulice) a po skončení výstavy bude putovat po světě. Autor portrétů, narozený 1976 v Třebíči, je absolventem střední Uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti a Akademie výtvarných umění v Praze. Je všestranným umělcem, o čemž svědčí pozoruhodná díla z více oblastí, malby, kresby, sochařství, práce pro divadlo i pro film, nechybí ani práce restaurátorské. Jeho díla nalezneme v interiéru Divadla Husa na provázku, na scéně divadla bratří Formanů, jeho plastiky a sochy můžeme spatřit na fasádách domů v Praze i Brně, stejně jako pamětní desky v Třebíči.

  Tentokrát zaujal svým uměním výstižně portrétovat, a to jedinečnou technologií kresby pomocí metalurgického procesu, kterým autor dokáže z nerezové plotny velikosti 100 x 65 cm plamenemn vykouzlit jemně zpracovaný barevný portrét. Zajímavý je i výběr osob pro tento soubor, který obsahuje potréty nevšedních osob z různých oblastí. Většina z nich jsou zajímaví již kombinací zájmů a povolání, jako např. Josef Sekyra - geolog, polárník a horolezec, Matěj Forman scénograf, filmový herec provozující divadelní loď i putující divadelní stan, Radoslava Máchová letecká akrobatka a provozovatelka letecké společnosti, Stanislav Komárek biolog, filosof, spisovatel a cestovatel, Eva Jiřičná architektka a průkopnice designu 20.století, Boris Kjulleněn kreslíř, malíř, řezbář (také učitel Ladislava Vlny), který restauroval fragmenty budhistických chrámů, Ladislav Lahoda herec a kaskadér, Václav Král designér, automobilový závodník a konstruktér závodních automobilů, Jiří Grygar světoznámý astronom a astrofyzik, vicepresident Evropské rady skeptických organizací, a řada dalších neméně zajímavých osobností.

  Nás jachtaře samozřejmě zaujalo, že v této řadě portrétů má své místo i Ruda Krautschneider, člen ČYK, také mnohostranná a nepřehlédnutelná osobnost, mořeplavec, spisovatel, stavitel lodí, ale také dřevorubec. S ním se autor portrétů sešel na Rudovo stavbách lodí i na plavbách na moři. I další z řady portrétovaných jsou Rudovo přátelé. Vernisáž výstavy se uskutečnila 5.října. Pátek 9.října Ladislav Vlna věnoval Rudovi Krautschneiderovi. Při této besedě i Ruda překvapil. Známe jej nejen jako vášnivého mořeplavce, nejraději do nepřístupných koutů světa, ale také jako čtivého spisovatele zajímavých autentických poznatků z cest a neúnavného řečníka. A zde, kromě zkrácených záběrů ze svých plaveb, předvedl dva krátké lyricky zabarvené filmy. Jeden, nazvaný "Nebe na dosah ruky", vznikl pozorováním opuštěného a zdevastovaného kostela, druhý, nazvaný "Břízy Lisaffjordu", svědčí o houževnatosti přírody, dokumentované na břízách v norských fjordech. Přítomným Ruda ukázal, že je také vnímavým pozorovatelem přírody s citlivou duší, která překvapí ty, kteří ho znají jen jako dobrodružného námořníka, zoceleného mořem a živly.
  Laďa Vlna a Ruda Krautschneider Ruda u portrétu


  R.H.


  23.9.2010
  Dne 22.9.2010 náš čestný předseda Ing. Rudolf Holý oslavil své 89. narozeniny.
  My všichni, kdo ho známe, mu gratulujeme a přejeme (jemu i nám), aby mu ještě hodně dlouho vydržela jeho pověstná energie , sloužilo zdraví a vyhýbaly se mu úrazy.

  Za všechny členy ČYK přeje J. Šilhavý, předseda


  J.S.


  UPOZORNĚNÍ.
  14.9.2010
  Vypsání klubových podzimních závodů naleznete v kapitole OKRUHOVÝ JACHTING.

  R.H.


  Pozvánka na závody
  26.8.2010
  Šestý ročník regaty kajutových plachetnic Pohár Vltavy se uskuteční v sobotu 4. září 2010 na přehradě Orlík.
  Originál pozvánky (ve formátu PDF) s podrobnými informacemi si můžete stáhnout ZDE.

  P.N.


  VETERAN CUP FINN 2010
  15.8.2010
  15.ročník memoriálu Mirka Vejvody uspořádá Jachtklub Česká Lípa 27.-29.srpna na Máchově jezeře.
  ČYK účastí nepřispěje, protože jeho žijící finaři zestárli a mladí chybí. Nezapomeneme a proto si záslužnou akci JK ČL alespoň připomínáme. Mirek (*1931 +1994) byl mistrem sportu ČSSR v LT Finn, O-jola, jola 22, byl trenerem čs. reprezentačního družstva, účastníkem OH 1964 v Tokiu a 1972 v Kielu.

  R.H.


  Paradox ?
  8.8.2010
  Stará lodní třída a juniorská posádka.
  Obecně se tvrdí, že lodní třída Pirát zastarala a její život skončil. Také v našem klubu zmizeli "pirátníci", nedávno z loděnice odešel poslední klubový Pirát. Na borce jakými byli Brodská, Brodský s Janouškem, Burda a Buchtela, Janoušek, manželé Krylovi, Kryštofová-Hejmová, Áta Pavlousek a Pavlousková, Tamassy a Čech zůstávají v paměti starší generace. Jen našeho 71 letého Poldu Choduru můžete ještě každoročně spatřit na závodním poli. Ať mu zdraví slouží! Ale v západní Evropě lodě Pirát dostal druhou mízu, omlazení laminační technologií, která snižuje jejich hmotnost a ulehčuje jejich údržbu.

  A pak najednou, jako blesk z nebe, přijde zpráva, že na juniorském Mistrovství Evropy LT Pirát 24.-29.července na berlínském jezeře Tegeler See, kterého se účastnily také dvě české posádky, Štěpán a Zuzana Sivých ze Slavoje Hluboká n.Vlt. získali bronz.

  R.H.


  S/Y HÉBÉ III
  12.7.2010
  má posádku dobře "prosolenou". Přesto nepohrdla vnitrozemskou vodou a v červnu její část se Zdenálem nastoupila na palubu historické plachetnice VLTAVA. Pod vedením jejího skipra Martina Vydry vyhrála závod "Malá regata Radavy", ve třídě lodí nad 7 m LOA. Druhá část posádky na palubě HÉBÉ III je v tyto dny na Severním moři, na cestě z Kielu do Antverp. První start je 10.7. z Antverp do Albornu (Dk), pak přejezd na druhý stárt do Kriansandu (N), a poté na třetí startovní čáru v Hartlepool (UK). Pro HEBE závody končí v Amsterodamu 18.srpna. Za kormidlem je Jakub Havelka. Posádka má zasebou školení v zimě, výcvik na moři od letošního jara, řadu vždy úspěšných plaveb z minulých let nepočítaje.

  Tall Ship´s Race 2010 je mezinárodní závod plachetnic, který má svůj počátek v r.1872. Pojede se ve dnech 9.července až do 21.srpna 2010. V minulém desetiletí byl znám jako 0ávod Cutty Sark. A naše posádka na něm startuje počtrnácté (od roku 1996 HEBE II třikrát a od roku 2000 HEBE III jedenáctkrát, když některé závody pro zlomené stěžně nedokončila).

  Od 21.srpna se posádka HEBE III přesouvá na týdenní trénink organizovaný Zdenálem do Chorvatska, jako příprava na MR ČR v Beogradě, který se jede 20. Až 24. 9. V tomto roce HEBE III přezimuje v Antverpách.  sy VLTAVA Zdenál na
  sy VLTAVA


  R.H. Foto: EMINES


  Kapitáni kajutových lodí zpozorněte !
  6.6.2010
  Na svazových stránkách www.sailing.cz naleznete vypsání pro
  MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V LODNÍ TŘÍDĚ KAJ
  na Labi v Církvici ve dnech 25.-27.června 2010.

  Svoji účast můžete spojit s dalšími závody:
  12.června Regata Lovosice
  19.-20.června ČESKÁ BRÁNA (pohár Kaj)
  3.-4.července Štít města Lovosice

  R.H.


  Náš letní program žáků a dorostu
  4.6.2010
  je opět nabitý. Postarali se o to naši dobrovolní trenéři, kteří připravili výcvikové tábory. U dětí Zdeněk Davídek, Horkých, Houska, Pepa a Hanka Kábovi, Honza Pavlousek s Pavlíkem, Pavel Schwarz, ti všichni ve spolupráci s rodiči dětí, u dorostu Valdhansovi.

  Kromě účasti na mimopražských a pohárových závodech družstvo Optimist bude od 4. do 11.července v Žernosekách a od 1. do 14.srpna na Radavě, družstvo Cadet bude od 1. do 11.července na Lipně, kde se účastní i MČR, a znovu na Lipně od 20. do 27.srpna, družstvo Laser & E pojede až na Lago di Garda (pomalu tam budou jako doma), kde jako vždy nebudou chybět profesionální trenéři. .

  Ti, kteří zůstávají doma, nemusí mít obavy, že budou bez práce. Uplatnění najdou v úklidu po "velkém třesku", bez kterého se neobešla rekonstrukce jídelny, kuchyně, sociálek a dílny. A, že toho není málo, všichni dobře víme. Za to už dnes máme kulturní prostředí, ve kterém budeme rádi prožívat svůj volný čas, pokud ještě nějaký bude zbývat. A počasí? Škoda mluvit, ale s tím si vodáci vždycky poradí. Ostatně, nic jiného nám nezbývá.

  R.H.


  S/y HÉBÉ III
  26.5.2010
  Jardy Havelky absolvovala svou první letošní námořní regatu. V květnu se účastnila tradiční, již 76. NORDSEEWOCHE, na které startovalo více než 200 lodí. Ve své skupině ORCi2, do které bylo přihlášeno 22 lodí, uspěla v jednotlivých ze tří etap jako 4., 2. a 4. Průběh závodu byl dramatický. Řada lodí vzdala, některé se utekly do německých a dánských přístavů, o zlomená žebra nebyla nouze. Statečná HÉBÉ opět obstála a dělala čest vlajce ČR i ČYK.
  Stručnou zprávu naleznete v kapitole NÁMOŘNÍ JACHTING a mnoho pěkných obrázků na www.picasaweb.google.cz/j4kvvb/HebeNordseewoche

  R.H.


  S/y Archambault zvítězila v Holandsku
  8.5.2010
  Více v kapitole NÁMOŘNÍ JACHTING.

  R.H.


  ZAčíná pražská jachetní sezóna. Jak jinak, než
  6.5.2010
  ZAťalou, tradičním společenským večerem. Přijďte v sobotu 22.května v 17:00 h do loděnice. To už budou vyhlášeny výsledky závodu o Vorařskou houžev, kterým uctíme památku pracovitých vltavských vorařů..

  Aktuální dále jsou návraty našich závodníků ze světa:
  družstva Optimist z ostrova Krk
  družstva Cadet z Lipna
  družstva Laser & E ze Zadaru
  Nalistujte si kapitolu OKRUHOVÝ JACHTING.

  Absolvovali jsme Valnou hromadu. Proč letos tak pozdě? Za to nemůže sopka, ale náročná rekonstrukce jídelny, kuchyně a umýváren, kterými jsme nutné výměně podlah dali pověstnou "třešínku na dort". Nejlépe, když se o tom sami přesvědčíte. Zápis a usnesení naleznete v kapitole ZPRÁVY VÝBORU.

  R.H.


  Výbor Č.Y.K. svolává VALNOU HROMADU
  15.4.2010
  na středu 28.dubna 2010 v 17:30 h do loděnice
  Pozvánky s obvyklým programem byly rozeslány poštou.
  DNEM 25.DUBNA KONČÍ UZAVŘENÍ LODĚNICE
  14.4.2010
  V úterý 27. a ve středu 28.dubna 2010 družstva Optimist, Cadet, Evropa a Laser zahajují svoje tréningové dny. Tím se i všem ostatním otvírá letošní jachetní sezóna.

  Výbor


  Cadeti Č.Y.K. v katakombách ?
  14.4.2010
  V zimě po dobu rekonstrukce loděnice azyl naší mládeži poskytli Pepa a Hanka Kábovi doma. A tak ani zima, ani mráz výuku nezastavil. Kdo má tak obětavé trenéry?  R.H. Foto H.K.


  Optimisté Č.Y.K. jsou optimisté
  12.4.2010
  Sotva se družstvo Q vrátilo z jarního výcviku a prvního letošního závodu na Jadranu, rodiče se sešli u Pavlousků, aby zhodnotili zájezd a připravili program letošní sezóny.
  Kontrolu účasti a konzumace provedl R.H. 7.4.2010.

  Pavel, trenér Q Rodiče Q pokud se vešli do záběru


  R.H.


  RUŠÍME
  7.4.2010
  závod MEMORIÁL Dr .ŠTĚPÁNA, plánovaný na 24.a 25.dubna tr.
  z důvodu rekonstrukce sociálních zařízení


  Výbor


  JARNÍ ÚKLID V LODĚNICI, ŠATNÁCH, PŘÍSTAVU A AREÁLU Č.Y.K.
  7.4.2010
  v době od 10. do 24.dubna tr. vyhlašuje výbor.
  ZÁVODNÍ LICENCE 2010
  20.3.2010
  kterou členům hradí klub obdržíte u hospodáře (pokud máte zaplacen členský příspěvek). Stará licence platí jen do konce března t.r.. Cena licence pro mládež je 200 Kč, pro dospělé 400 Kč. Bude platit opět do března příštího roku.

  R.H.


  ČANY zasedalo
  9.3.2010
  Staronový prezident

  Členové České asociace námořního jachtingu 20.února 2010 vyslechli zprávy svých funkcionářů, zvolili presidenta a výbor. Staronovému výboru uložili úkoly, které naleznete na www.cany.cz. Mezi funkcionáři ČANY jsou i členové ČYK V. Švec, Z. Žižka a J. Rössler (Rozára).

  R.H.


  NOVÁ PLOŠINA
  3.3.2010
  S pomocí grantu Magistrátu hl.m. Prahy v konci loňského roku byla vybudována ocelová konstrukce druhé plošiny pro nakládání a skládání lodí, které se účastní mimopražských závodů. Impregnované dřevo na podlahu bylo doručeno až po příchodu zimy. Sotva vysvitlo sluníčko Zdeněk Davídek svolal rodiče dětí a s pomocí Vendy se dali do práce. Před západem slunce bylo hotovo a nová plošina může sloužit svému účelu.

  V plné práci. Jedna deska za druhou Hotovo před západem slunce


  R.H.


  BOOT TULLN 4. - 7.března 2010
  18.2.2010
  Naše oblíbená, bohatě zásobená rakouská výstava lodí a příslušenství, vzdálená jen 3 hodiny jízdy, v blízkosti Vídně, vám poskytne bohatý přehled o novinkách před začátkem sezóny, případně pomůže řešit vaše problémy s vybavením lodě. Výhodou je, že přes svoje bohaté zastoupení výrobci výstava má optimální rozlohu a lze ji absolvovat za jediný den. Kdo se chce účastnit, obdrží vstupenku u hospodáře zdarma: MOB: 723 234 827 E-mail: holyrj@volny.cz

  R.H.


  Konference Českého Svazu Jachtingu
  25.1.2010
  se konala 16.ledna 2010 na Strahově. Náš klub byl zastoupen předsedou Ing. Janem Šilhavým. Zlatý Čestný odznak obdržel Václav Hudec z YC Neratovice, vynikající jachtař, bývalý funkcionář ČSJ a zakladatel výrobní organizace NOE.
  Následovalo předání i druhé zlaté (doc.Vladimír Myslík) a dvou stříbrných (P.Hodač a B.Ráža). Čestný odznak HZS předal MUDr.Miloš Láznička zasloužilému doc.Ing.Milanu Chmelařovi. Trenéry roku byli vyhlášeni Petr Kořan (YC Neratovice), Michael Maier z Roudnice a Jakub Fencl.
  Zprávu o činnosti přednesl předseda svazu Karel Bauer. Následovala zpráva o hospodaření, zprávy komisí a diskuze. V diskuzi náš předseda připoměl svazu nedostatečnou péči o mládež, začínající v klubech. Kluby potřebují pomoc při vypracování a vydání náborových materiálů a instrukcí pro rodiče. Rozpočet svazu je vyrovnaný. Návrh na obnovení členství Dušanovi Srbovi byl většinou schválen. Cena závodní licence zůstává na výši loňského roku (100 Kč mládež, 400 Kč dospělí). Po kratší diskuzi byly schváleny úpravy stanov svazu a navržené usnesení konference.

  V.Hudec převzal zlatý Čestný odznak ČYK zastoupil předseda Zprávu přednesl Karel Bauer
  Hlasování o usnesení


  R.H.


  U P O Z O R N Ě N Í
  21.1.2010
  Až do odvolání je loděnice uzavřena, protože probíhají opravy podlah.

  Výbor


  Klidné a radostné prožití vánočních svátků členům a přátelům Č. Y. K.
  18.12.2009
  přeje výbor a Trenerská rada


  POZOR
  14.11.2009
  Od soboty 12.prosince v naší loděnici začal zimní režim. Jako každoročně jsme vypustili vodu, aby nedošlo k zamrznutí v potrubí. To omezuje naše sociální zařízení a provoz kuchyně na nejnutnější minimum.
  Přístup i pro členy je proto omezen na středy od 16 do 21 h a soboty od 11 do 17 h. Kromě toho v lednu a únoru 2010 budou prováděny rekonstrukce nosných trámů loděnice a obnova podlahy ve velké loděnici, které omezí vstup do loděnice zcela. Věříme, že náročné opravy naší téměř stoleté loděnice stihneme včas, abychom neohrozili zahájení příští jachetní sezóny.
  O průběhu oprav vás budeme informovat.

  Jan Šilhavý, předseda


  Smutná zpráva pro vodáky
  20.11.2009
  14. listopadu zesnul Ladislav Sitenský (1919 2009), významný fotograf, který proslul svými dokonalými fotografiemi Vltavy, předválečné Prahy, z bojů na západní frontě za druhé světové války, kterých se účastnil (pro své mládí) také jako fotograf 312. stihací perutě RAF. Byl nositelem medaile za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění. Přikládáme alespoň tři naskenované obrázky, které za jeho života získal předseda Ing. J. Šilhavý, další se nacházejí v našem archivu.

  Na přiložených obrázcích ze závodu ČESKÁ BRÁNA 1953 :
  • L. Sitenský s chotí Paulette na jol.křižníku SV.JIŘÍ, v popředí je Jiří Švorčík (Mimča)
  • Klasická kýlová plachetnice DUCH se připravuje na start
  • Posádka plachetnice DUCH sklápí stěžeň, aby podjela roudnický most, v pozadí je HELA p. Kůrky
  R.H.


  Optíci jsou pilní
  18.11.2009
  Uťalou uzavřeli letošní sezónu, a že nezalehli "za pec" svědčila hned následující středa, kdy se zdokonalovali v teorii. Tentokrát to nebylo ledajaké školení, vedla jej stříbrná olympionička Lenka Šmídová a děti jí pozorně naslouchaly. Ani trenér Pavel nesměl napovídat. Lenka, která to s dětmi umí, nebyla mezi nimi poprvé. Účastnila se několika tréninků našich optíků na vodě, a proto jim to ani dnes nepřipadalo jako povinná škola.  R.H.


  Konec letošní sezóny je tady
  11.11.2009
  Odjel se poslední závod a první lodě již putují z vody na přezimování.. Z mnoha pohledů sezóna byla úspěšná, a proto se sejdeme k jejímu oslavení na tradičním společenském večeru v příjemně vytopené klubovně

  U Ť A L A

  ve středu 2.prosince 2009 (od 18. do 21.h)

  Aby to nebylo jen "o chlebu a vodě" připravíme tři krátké informace slovem i obrazem o tradiční účasti našich členů na s/y HÉBÉ III na mezinárodní regatě TALL SHIPS RACE, na které vybojovala putovní cenu obrovitý pohár Illingwort Trophy, i když musela splnit nelehkou podmínku účasti osob ne starších 25 let. Honza Myslík nám přiblíží velkolepý závod (1789 lodí na startu !!) BARCOLANA v Terstu, kterého se účastnili naši členové v týmu Fulcrum Sailing. Další byli v českém týmu na Univerzitním Mistrovství světa v Marseille, kde získali krásné druhé druhé místo před mnohými přímořskými rivaly. Máme tedy co oslavovat a veřejnosti se čím pochlubit. K naší lítosti nebude se moci účastnit náš člen Ruda Krautschneider, protože je stále ještě na moři.
  Členy a přátele Č.Y.K. zve předseda a výbor

  R.H.


  MČR TEAM RACE
  10.11.2009
  v sobotu a neděli 7. a 8.listopadu 2009 byl posledním letošním závodem na Vltavě. První den zaspal vítr. Vynahradila to neděle s více než 30 rozjížďkami až do finále. Startovalo se v CERE, pořadatelem byl AVAR YACHT. Startovalo 12 lodí ve dvou skupinách. Zúčastnili se i naši. Ve vítězném týmu BAD LUCK Markéta Schwarzová, ve třetím týmu Jan Jedlička.

  Vítězný tým


  R.H.


  MODRÁ STUHA VLTAVY 2009
  28.10.2009
  na závěr letošní sezóny neměla štěstí na vítr. O tom, že závod přesto proběhl k radosti všech zúčastněných se dočtete v kapitole OKRUHOVÝ JACHTING. Tímto posledním klubovým závodem nezmizely plachty z Vltavy zcela. Uvidíte je ještě 7.listopadu, kdy CERE pořádá Mistrovství ČR pro lodní třídu TR-6mr a TR-4.

  R.H.


  Č.Y.K. bodoval v terststém zálivu
  20.10.2009
  V prostorách, kde zakladatel našeho klubu Rössler-Ořovský pobýval v době, kdy Terst byl nejfrekventovanějším přístavem rakouského mocnářství, a kde se zrodila jeho láska k moři, i současné dění svědčí o nepřestávající touze lidí překonávat jak přírodní síly tak zdatnost osatních. V letošním říjnu po jednačtyřicáté se sjely plachetnice k regatě neobvyklých rozměrů. Barcolany 2009 se účastnilo 1789 lodí a přihlíželo na 30 000 diváků. Mezi účastníky byla také loď Archambault A 35 s posádkou týmu Fulcrum Sailing. Členy posádky byl Milan Hájek, Jan Myslík (ČYK), Marek Chatrný (ČYK), Max Petusching,. Adam Žídek (ČYK) Jakub Nápravník (ČYK), Karolína Kottová, Monika Martínková a Tereza Prokopová. Startovali ve třídě Classe 3 a mezi 160 loděmi této třídy se umístili na 7.místě. V celkovém pořadí získali 101.místo.

  Blahopřejeme !!!


  Regata Barcolana v Terstu Tým Fulcrum Sailing


  R.H.


  Závod o Primátorský štít
  20.10.2009
  Zprávu o průběhu 65.ročníku závodu o Primátorský štít naleznete v kapitole Okruhový jachting. Obrázky ze závodu a vyhlášení hledejte na www.jose.unas.cz/Primatorky.

  R.H.


  VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD KAJUTOVÝCH LODÍ
  15.10.2009
  V sobotu 10.října plachty zaplnily Vltavu. Ve velmi slabém větru soupeřila pestrá paleta kajutovek. Nebyli to rovnocenní soupeři, protože nastoupily lodě menší, větší, lehké i těžké, lodě nejrůznějších typů: Sasanka a Café, Skipi vedle Gigy, Beluga proti námořním plachetnicím. Rozdílnost kvalit lodí se projevila. Pět lodí na prvních místech ujelo čtyři kola, zatím co posledních pět jen jedno. Stejně pestré byly i posádky, zastupující kluby ALBATROS, ČYK, LK Štěchovice, SPOJE Praha, SC Capriccio, SC TESTUDO, TATRAN, YCCL, YC KOTVA Bráník, ba i ze vzdálených míst jako YC Znojmo. Rozdělených cen bylo hodně. Každý účastník dostal keramickou zmenšeninu putovní ceny.
  Ze 24 startujících lodí zvítězila posádka Hackl, Hochman na lodi Orbit Merret, následovaná E. Procházkou na lodi Snoovy III z YC Znojmo. Třetí místo náleželo P. Brožkovi na lodi Testudo. Spravedlivé hodnocení zabezpečil Jiří Benetka. Ředitel závodu Vašek Olmer z Vyšehradu se postaral jak o pestrý program, na kterém nechybělo dobré zázemí, grilování a promítání v závěru závodu, ani sponzoři YACHT, Imramovský Marine a stavitel Soukup.
  Podrobnosti naleznete na stránkách www.kaj.estranky.cz

  R.H.


  15.10.2009
  Dostali jsme pohlednici od našeho člena Rudy Krautschneidra z Cabo Verde (souostroví západně od Afriky, bývalá portugalská kolonie, nyní samostatná republika) se zprávou, že vyplouvá přes Atlantik. Vyřizujeme jeho pozdravy "všem, kdo o to stojí". A kdo by nestál ? Ruda je výborný vypravěč, a tak se můžeme těšit na nové stránky z cest. Jedna zajímavost: Lístek byl podán 12.10. (poštovní razítko) a v Praze ve schránce byl 15.10. před polednem !!! To mně připomělo, že lístky, které jsem poslal v říjnu z Řecka, našly adresáty za deset dnů. Ten náš svět je plný kouzel.

  R.H.


  BOJ PROTI KRÁDEŽÍM NA VODĚ
  9.10.2009
  zahájila Davle Marina a otevřela webovou stránku REGISTR ODCIZENÝCH LODÍ. Týká se to samozřejmě také motorů a lodního příslušenství, i jiných vodních ploch. I my se k tomuto projektu připojujeme a svým členům doporučujeme, aby registr využili, také při nákupu "z druhé ruky", aby se vyvarovali potíží a nechtě nepodporovali zloděje. Informace a fotografie odcizeného předmětu můžete vložit do registru bezplatně. Registr naleznete na www.davlemarina.cz/index.php/registr-odcizenych-lodi

  R.H.


  Konec sezóny se blíží
  9.10.2009
  V Černé v Pošumaví na konci srpna proběhlo mezinárodní Mistrovství ČR pro čtyři lodní třídy: Laser Radial, Optimist, Splash a Flash. I ČYK měl šanci, a jak se ukázalo úspěšnou. Aneta Vladhansová na lodi třídy Flash zvítězila před Němcem Wolfgangem Daum.

  Před vyvrcholením sezóny

  ze 1332 závodníků se k dnešnímu dni nejlépe umístili :
  startů bodů
  Jakub Nápravník 15 35 724
  Vojtěch Houska 12 17 294
  David Skála 15 16 798
  Vojtěch Němec 9 15 217
  Klára Valdhansová 11 14 821
  Antonín Podzimek 8 13 051
  Nikola Guryča 3 12 004
  Natalie Jarošová 13 10 740
  Ondřej Mojdl 10 10 374
  Harry Thompson 7 10 96


  R.H.


  VŠEM ČLENŮM Č. Y. K.
  8.10.2009
  V sobotu 10.října 2009 se sejdeme k úklidu loděnice a celého areálu.
  Připravíme se na Závod o Primátorský štít.
  Odpoledne po ukončení vytrvalostního závodu kajutových lodí
  budete svědky vyhlášení výsledků a oslav vítězů.

  Výbor a Trenerská rada Č.Y.K.

  R.H.


  MČR námořního jachtingu
  21.9.2009
  letos se jelo v kategorii One design na lodích Bavaria 42. V Biogradu na Moru (Chorvatsko) 14.září startovalo patnáct lodí s tímto výsledkem:

  1.RODOP
  2.SC JKansport (polská posádka)
  3.Český Yacht Klub representovaný posádkou S-COMP (posádka lodě HÉBÉ III)
  4.LS Brno

  Pěkné umístění poté, co na jedné z šesti rozjížděk se jim utrhlo oko hlavní plachty (vada materiálu) a museli odstoupit. B l a h o p ř e j e m e !!!
  Více na www.navytv.cz (klip) a www.napalubu.cz (výsledky).

  R.H.


  UPOZORNĚNÍ NA ZÁVĚR SEZÓNY
  21.9.2009
  Účastníci VYTRVALOSTNÍHO závodu kajutových lodí a závodu o PRIMÁTORSKÝ ŠTÍT mohou kotvit v podolském přístavu Č.Y.K. od 2. do 24.října 2009 bezplatně.

  A. Mrzílek vyzývá šestičlenné týmy k účasti na 6.ročníku GRAND PRIX PRAGUE 7. a 8.listopadu. Startuje se na "420" bez spinakeru a hrazdy. Vypsání naleznete na webu YC CERE a CSJ.

  R.H.


  Vypsání závodu Primátorský štít
  16.9.2009
  Vypsání závodu Primátorský štít naleznete v kapitole OKRUHOVÝ JACHTING.

  R.H.


  Ve středu 23.září 2009 v klubovně Č.Y.K.
  13.9.2009
  Rozára pořádá v 19:00 h večer "S FEROU napříč Pacifikem". Všichni zájemci o tuto plachetnici, která je konstrukčně shodná s Rozárovou lodí ŠTÍR II, jsou zváni.

  R.H.


  Přátelé Kruhu klasických a historických lodí
  10.9.2009
  naleznou nové zprávy v kapitole KRUH PŘÁTEL KHL

  R.H.


  Družstvo Cadetů ČYK opět na Lipně
  8.9.2009
  Nováčky výrazně doplněné družstvo prošlo týdenním výcvikem v závěru letošní sezóny na lipenské přehradní nádrži. Vodní plocha velká, počasí příjemně letní, ale větru bylo jen skromně. Přesto se tábor vydařil. Jedenácti Cadetům se dostalo té nejlepší péče od vedoucího tábora Zdeňka Davídka a jeho pravé ruky Saši Šínové. Výborné podmínky všestranně poskytl pesonál Loděnice Lipno pod otcovským dohledem Zdeňka Zídka. Všem jmenovaným patří co nejsrdečnější poděkování. Zpestřením pobytu byly nejen míčové hry a výlety v době slabého větru, ale též návštěva informačního centra přehrady, která dětem názorně osvětlila funkce vodní elektrárny.

  Jak se vydařila letošní obměna družstva Cadet, o které spočátku byly obavy z důvodu malého počtu přihlášených dětí, budeme moci posoudit ještě letos na podzimních závodech. Po týdnu na Lipně, i když pro výcvik to byla krátká doba, můžeme být přesvědčení, že udělají radost klubu, samozřejmě v tom i Pepovi a Hance Kábových, kteří budou s družstvem pokračovat a vstoupí s nimi do sezóny 2010. Další generace je tak připravena, a Č.Y.K. se může těšit, že jeho pověst klubu, který pečuje o rozvoj českého jachtingu, nebyla ani letos ohrožena.

  R.H.


  DRUŽSTVO OPTIMIST OPĚT DOMA
  25.8.2009
  Srpnové čtrnáctidenní soustředění na Radavě proběhlo ke spokojenosti všech účastněných. Bylo teplo a vítr nezahálel. Pod vedením trenera Pavla Schwarze a s péčí dalších jeho pomocníků Dany Horké, Martina Housky, Honzy Horkého, Honzy Pavlouska a jeho syna Pavla při výcviku a závodu, ale také Patky Klimešové a Renaty Doležalové u dětí - probíhal jak výcvik 18 malých jachtařů tak závod, na kterém si adepti ověřovali čerstvě nabyté znalosti.. Pohostinný YC Písek poskytl svoji krásnou loděnici a přístav jak pro výcvik od 2. do 16.srpna, tak pro závod, samozřejmě hlavně díky osobnímu přičinění píseckého vedoucího opťáků Pepy a dalších.
  V sobotu 8.srpna soustředění navštívil předseda klubu J. Šilhavý a zdokumentoval závod i prostředí pro archiv.  R.H.


  HÉBÉ III V CÍLI
  2.8.2009
  Skončily závody TALL SHIPS´RACES 2009 a HÉBÉ III získala putovní cenu Illingwort Trophy. Více v kapitole NÁMOŘNÍ JACHTING.

  R.H.


  ČEŠTÍ CADETI BYLI ÚSPĚŠNÍ
  31.7.2009
  Mistrovství Evropy i světa v žákovských třídách nám ukazují, kde klíčí naděje jachtingu, světového i českého. Je jistě potěšitelné, že se na nich podílí i naše země. I když naši z Č.Y.K. u toho tentokrát nebyli, mohou se alespoň těšit z úspěchů svých kamarádů, které potkávají na jiných regatách. Právě skončilo Mistrovství Evropy LT Cadet. Počasí jim nepřálo, ale posádkám poskytlo zdravou soutěživost i zkušenost. Dostat se na Mistrovství vyžaduje hodně píle a potu, dětí i rodičů (o penězích raději nemluvě). A výsledky se dostavují. Na letošním Mistrovství Evropy LT Cadet, které odstartovalo 130 lodí v Almerii (Španělsko) ani tentokrát nechyběly české posádky. Z nich nejlepší výsledky dosáhly dvě:

  [26.] Michal Kliment (YC Neratovice) a Veronika Živná (YC Bezdrev)
  [27.] Johana Kořánová (YC Neratovice) a Sára Tkadlecová (JK Toušeň).

  Blahopřejeme. Mistrovský titul si odvezla britská posádka. Mnoho nádherných a inspirativních obrázků MUDr.Živného naleznete na www.neurocentrum.cz/cadetclass.
  Z celého srdce přejeme, aby se našli sponzoři, kteří by umožnili nákladnou účast českých Cadetů i na Mistrovství světa, které bude ve dnech 26.12. až 4.1.2010 v Buenos Aires (Argentina).

  R.H.


  OPTMISTÉ
  12.7.2009
  kteří "začínají u nás" (www.opticyk.estrankya.cz) se v sobotu 11.července vrátili z týdenního soustředění u Žernosek. Na stanování nebylo právě ideální počasí, ale všichni to přečkali ve zdraví, nejen občasné spršky ale i nároky trenerů Pavla Schwarze a Dany Horké. Teď už jen, aby se to kladně projevilo na podzimních závodech. Do hlavy ani do rukou se jachting nalévat nedá.
  A fotečka by nebyla?

  Nejnovější zprávy o Cadetech naleznete v kapitole OKRUHOVÝ JACHTING, a také na www.neurocentrum.cz/cadetclass

  R.H.


  HÉBÉ III znovu do boje
  4.6.2009
  Závod Tall Ship´s Races Baltic 2009 bude odstartován 2.července. Na startu nebude chybět ani s/y Hébé III, která v těchto dnech je na cestě ze skotských vod po opravě zlomeného stěžně. Za kormidlem je Jarda Havelka. Před startem proběhnou tréninkové plavby pod vedením Jakuba Havelky. Na závodu se očekává na sto lodí z až 20 zemní. Trasy povedou z polské Gdyně do Sankt Petěrburgu, odtud do Turku ve Finsku. Cílëm je Klajpeda v Litvě.

  R.H.


  Příklady táhnou ?
  29.5.2009
  Naši kadetíci mají opět před sebou pěkný příklad. Minulý týden se na holandské jezerní ploše u moře Ijselmeer konaly juniorské regaty. Při úžasné účasti 856 závodníků, z toho 40 posádek LT Cadet, odvážně odstartovaly i tři české posádky. Mezi nimi Michaela Štruncová se sedmiletým kosatníčkem Tadeášem Hejnicem, oba z nejúspěšnější české líhně nejmladších jachtařů YC Neratovice.
  Říká se, že příklady táhnou. Bude to i tentokrát platit, a také pro nás?

  Převzato ze stránek CadetClass, vždy dobře informovaných panem Živným. Odtud je i obrázek hrdinné posádky.
  R.H.


  VORAŘSKÁ HOUŽEV JIŽ POTŘETÍ
  25.5.2009
  Po páteční vichřici, průtržích a kroupách přišla nádherná sobota 20.května, a devět kajutových lodích ze tří pražských jachetních klubů změřilo své síly na Vltavě pod Vyšehradem. Početná krojovaná delegace sponzora VLTAVAN zpestřila břehy.
  Jindra Culek z TJ KOTVA Bráník zvítězil a obhájil své loňské vítězství. Opět potěžkal putovní cenu "Vorařskou houžev" na desce, která bude doplněna mosaznými štítky vítězů. Houžev v "příručním" provedení obdržel nejen vítěz, ale i další dva kapitáni: Jan Ochec (ČYK) a Harry Löwit (Císařská louka).
  Všichni byli spokojeni. Ředitel závodu Vašek Olmer jako obvykle zorganizoval i příjemné posezení u grilu na závěr závodu, kterého se bez obav z nespokojenosti účastníků účastnil i přísný hlavní rozhodčí Jirka Benetka.


  Nástup Vyhlašování výsledků


  R.H.


  VAROVÁNÍ
  19.5.2009
  I v Praze se ztrácejí motory z lodí. Že tomu tak není jen u nás, svědčí čerstvá zpráva z internetových stránek www.lodninoviny.cz:
  "Za minulý rok byly v Evropě ukradeny přívěsné motory za 70 mil.Liber. Britská policie soudí, že za většinou krádeží stojí organizované gangy, které motory prodávají především ve výchovní Evropě." Proto:

  1)Pokud možno nenechávejte motory na lodích a člunech, které často jsou dlouho bez dozoru. Motor lze snadno ukrást i z vody. Kdo pozná, že kolem motoru se točí někdo jiný než majitel.
  2)Udělejte alespoň taková opatření, která krádež ztíží nebo znesnadní, ne-li zamezí. Nejjednodušším řešením je řetěz se silnými články a dobrý zámek. Není to hezké, ale cena spolehlivého motoru za to stojí.

  R.H.


  REGATA MLÁDEŽE
  18.5.2009
  Závod 091104, který byl málem odepsán, protože bodově hodnotnější závody vytáhly z Prahy většinu našich závodníků a lodí, přesto vyšel. Za pěkného počasí, ale ve slabém větru, který vyhoval začátečníkům na Optimistech, vyplulo dvakrát sedm lodí dvou lodních tříd na Vltavu, a po oba dny 16. a 17.května vesele soupeřilo. Na Optimistech první tři místa obsadili: Vojtěch Kordovský, Theresa Kettnerová a Tomáš Doležal, všichni z ČYK. Kapitány tří vítězných kajutovek byli: Jindřich Culek (JK KOTVA Bráník), Tomáš Dydovič (JK KOTVA Bráník) a Harry Löwit (JK Císařská louka) .


  Bdělá záchranná služba Kapitáni kajutovek Komise
  Vítězní optimisté


  R.H.


  Memoriál A. Bürgermeistera
  10.5.2009
  Druhý letošní závod na Vltavě je za námi. I když pátek byl svátek, 9. a 10.května památku jednoho ze zakladatelů českého jachtingu, člena Č.Y.K. od roku 1893 Arnošta Bürgermeistera, oslavilo 25 závodníků pod plachtami. Konkurence byla, protože Vltavu poctili i přespolní z Neratovic, Lipna, Duchcova a Modřan.
  Z osmi optimistů první tři místa vybojovali: A.Podzimek (ČYK), A.Cvachová (Spartak Modřany), H. Thompson (ČYK).
  Z pěti cadetů první tři místa obhájili: Laskonská a Vychová, Čuláková a Havel, Havel a Vítová, všichni z YC Neratovice.
  Ze sedm lodí třídy Laser 4.7 "na bednu" byli pozváni: D.Hájek (YC Lipno), Klára Valdhansová (ČYK) a V.Houska (ČYK).  První tři posádky Cadet První tři na Laserech První tři Optíci
  Závodní komise


  R.H.


  Jarní soustředění Cadetů na Lipně
  10.5.2009
  Lodní třída Cadet ČR uspořádala týdenní jarní soustředění. Účastnili se jej i čtyři naše posádky v péči Hanky a Pepy Kábových, a v neděli 3.května se ve zdraví vrátili. Povedlo se jachtařské počasí (až na občasný déšť), program i pobyt v pohostinném YC Lipno. Intenzivní výcvik na vodě byl doplněn diskuzí ke komentovaným videozáběrům. Významným příspěvkem byla účast loňského mistra světa ve třídě Cadet Quintena Lauwerse. Ten se se dobře zhostil funkce hlavního trenéra a malým účastníkům pověděl jak on se dopracoval k titulu mistra světa. Trenér i účastníci se dobře rozuměli k oboustranné spokojenosti (nešlo jen o angličtinu, s tou pomohli znalí). V závěru týdne se posádky účastnily závodu Velká cena Lipna.


  Quinten Lauwers-mistr světa Cadet 2008 Bude foukat Na start
  U vody chutná YC Lipno


  R.H.  Foto H.Kábová


  Myslík v Lignanu
  10.5.2009
  Fulcrum Sailing Team se členy Č.Y.K. Janem Myslíkem a Markem Chatrným ve dnech 1. až 3.května byli úspěšní na závodech italského poháru kajutových lodí v Lignanu "35 Regata dei Golfi". V kategorii B s handicapem IRC přesvědčivě obsadili 1.místo, v celkovém pořadí skvělé třetí. Druhý český tým Bohemia Express v poslední rozjížďce podle rozhodnutí rozhočí komise odstartoval předčasně a byl OCS. Přišel tak o nadějné první místo v celkovém pořadí.
  R.H.


  Zahájili jsme jachetní sezónu 2009
  5.5.2009
  Prvním klubovým závodem je každoročně Memoriál Dr.Štěpána, a jako vždy, i letos prvními účastníky byla jen mládež. Na letošním (25.-26. 4.) nám přálo počasí. Sluníčko hřálo a navíc první pocit vítěství zahřál:

  Adélu Cvachovou (Spartak Modřany) ve třídě Optimist,
  Davida Skálu a Ondřeje Mojdla (ČYK) ve třídě Cadet,
  Kláru Valdhansovou (ČYK) ve třídě Laser 4.7,
  Vojtěcha Němce (ČYK) ve třídě Laser Radial.

  A nás všechny hřála účast tří jachetních klubů: YC Neratovice, YC CERE, Spartak Modřany.
  Hned po vyhlášení výsledků odejelo naše družstvo Cadet na týdenní Jarní soustředění Cadet na Lipno a na navazující pohárový závod. V sestavě trenerů, vedle našich - nerozlučné dvojice Pepy a Hanky Kábové, nabídne své zkušnosti Quinten Lauwers z Belgie, mistr světa ve třídě Cadet z roku 2008. Quinten navštívil Prahu a v neděli odpoledne v doprovodu Zdeňka a Jiřího Parůžka si prohlédl loděnici Č.Y.K.
  Na sobotní večer byla naplánována Zaťala, kterou zahajujeme každou sezónu. Mládež ji pojala po svém a za hezkého počasí dala přednost posezení u grilu.
  R.H.


  Potřetí Ingriš
  16.4.2009
  "Není důvod, aby si mladí mysleli, že starší generace už všechno objevily. To podstatné je mít otevřené oči" řekl Thor Heyerdahl. Tato slova znovu potvrdili dva světem prověření, kteří ve středu 15.dubna 2009 poctili svojí návštěvou starobylou klubovnu Českého Yacht Klubu.
  Miroslav Náplava, autor knížky o třech mořeplavcích na balsových vorech, o Heyerdahlovi, Bisschopovi a Ingrišovi, se vyznal ze svého obdivu k Ingrišovi a představil svoji knížku s titulem Plavby "sebevrahů".
  Richard Konkolski promítl své DVD, kterým ve zkratce, ale věrně zdokumentoval svůj život, vývoj od dětských let po vítězné přeplavby oceánů. Následovala bohatá diskuze, která se protáhla do pozdních večerních hodin. Toto DVD, které Ríša přenechal archivu českého jachtingu při Č.Y.K., si jistě ještě mnohokrát rádi zopakujeme, protože je autentickou výpovědí o tom, co se dá dokázat, je-li píle a poctivá snaha, že se dá překonat i lidská závist a nepřízeň osudu.
  R.H.


  Lodě na vodě
  16.4.2009
  se jmenuje výstava lodí a vodních sportů, která od čtvrtka 16.dubna do neděle zaplnila obě nábřeží nad Palackého mostem v Praze. Lodím na vodě to slušelo víc než v halách výstavišť. Navíc i počasí přálo.
  R.H.


  Podruhé Ingriš
  15.4.2009
  V neděli 12.dubna 2009 u Alšova nábřeží u Karlova Mostu byla pokřtěna replika voru KANTUTA, na kterém Ingriš, exulant z r.1947, dirigent a skladatel, autor nezapomenutelné trampské písně "Teskně hučí Niagara", fantastický fotograf a cestovatel, za 120 dní přeplul Pacifik. A také nové vydání knihy Mirka Náplavy "Plavby sebevrahů", věnované plavbám na balsových vorech.
  Poté vor vplul do podolské zátoky a byl vyvázán v přístavu Českého Yacht Klubu. Ve středu 15.dubna uvítáme v klubu jak autora knihy tak křestního kmotra knihy, ikonu českého námořního jachtingu, Ríšu Konkolského, tak autora knihy Mirka Náplavu.
  R.H.


  Naši optimisté
  15.4.2009
  se vrátili z jarního soustředění na Jadranu. Pod vedením Pavla Schwarze odejeli 21.března a zdraví se vrátili 30.března. Na ostrově Krku byli hosty chorvatského JK PLAV. Ve dnech 27.-29 tradičně se účastnili Memoriálu Branko Tudora. Užili si studeného moře, velkých vln a silného větru, pro výcvik na začátku jachetní sezóny to byly dobré podmínky.
  Autentické obrázky od moře zatím postrádáme.

  R.H.


  Fulcrum Sailing Team
  15.4.2009
  je úspěšný. V jehož posádce je i náš člen Jan Myslík. Tento tým:
  * v březnu zvítězil v regatě Europa Cup Sportsboats na Bodamském jezeře, které se účastnilo 41 mezinárodních posádek, včetně jachtařských špiček Číny a Švýcarska z lodí závodících o americký pohár a olympioniků, které počítaly s prvenstvím,
  * předvede plachetnici Seascape (jedna také kotví v klubovém přístavu) na výstavě "Lodě na vodě", kterou můžete navštívit ve dnech 16. až 19.dubna v Praze (pod železničním mostem),
  * nabízí jachetní školu na Lipně a v Terstu (viz www.fulcrumsailing.com; mobil Milan Hájek 608 029 591).

  R.H.


  Z A Ť A L A
  9.4.2009
  Už je to tady * jaro a začátek jachetní sezóny * a jak jinak, než s tradičním setkáním

  v sobotu 25.dubna v 18 h. v klubovně,
  v den kdy odstartujeme první letošní závod na Vltavě Memoriál Dr. Štěpána

  Na programu bude otevření Galerie významných členů klubu
  a vzpomínka na spisovatele Vladimíra Neffa ke stému výročí jeho narození.


  Pro mladistvé a ty, kteří už zapomínají, také pro nové členy trocha osvěty:
  ZAŤALA je název společenské akce Č.Y.K. k zahájení jachetní sezóny (UŤALOU sezónu ukončujeme). Název akce vytvořil náš nezapomenutelný člen Jiří Švorčík (možná spolu s Tondou Šrajerem ?) podle vzoru historických názvů podolských vorařů (viz např. Výtoň naleznete ji vedle železničního mostu a označovala celnici (dnes tam je muzeum), místo, kde se vytínala každá desátá kláda z voru jako daň městu).

  Vladimír Neff je význačný český spisovatel, romanopisec (Třináctá komnata, Srpnovští páni, Královský vozataj aj.), scénárista (Tajemství krve, Minulost Jany Kosinové aj.) a překladatel. Jeho zfilmovaný román "Sňatky z rozumu" vysílá v tyto dny televize. Členem Č.Y.K. byl jen krátce (1937-1938). Letos vzpomeneme sté výročí jeho narození (*1909, +1983).

  R.H.


  Pozvánka na Velikonoční plavbu s Eduardem Ingrišem
  v neděli 12. dubna 2009,
  2.4.2009
  tedy přesně 50 let od chvíle, co Ingrišova expedice Kantuta odrazila od břehů Peru na stodvacetidenní plavbu napříč Pacifikem. Sraz lodí v 11.00 hodin u Císařské louky. Spanilá plavba ke Karlovy mostu, kde v pravé poledne u Alšova nábřeží pokřtí vor Eduard Ingriš a nové vydání knihy Plavby sebevrahů

  Richard Konkolski, Lucie Výborná a Petr Horký

  Kdo je Eduard Ingriš?
  Úspěšný prvorepublikový dirigent a skladatel, autor nesmrtelné trampské písně Teskně hučí Niagara, v roce 1947 opustil Československo. S taktovkou v ruce stanul před Národní symfonický orchestr v Limě. Dvakrát vyplul po vzoru legendárního mořeplavce Thora Heyerdahla ke břehům Polynésie na balzovém voru Kantuta. Poprvé takřka zahynul, podruhé uspěl. V Peru se jeho jméno dostalo do školních učebnic, v USA byla jeho hudba nominována na Oscara,v rodné zemi se nesmělo dlouhá desetiletí veřejně vyslovovat...V roce 2000 Miroslav Zikmund, Petr Horký a Mirek Náplava Ingrišův archiv zrevidovali a připravili na transport do ČR. V dubnu roku 2001 se celkem 1100 kg písemností, filmových pásů, diapozitivů a negativů dostalo do rukou zlínských archivářů.

  Co Ingriš dokázal?
  12.dubna 1959 vyplul z Peru na balsovém voru Kantuta II. na plavbu do Polynésie, kam doplul 11. srpna. Dokázal tak splnit slib svému příteli Thoru Heyerdahlovi. Nakladatelství JOTA při této příležitosti vydává druhé rozšířené vydání knihy o plavbách na balsových vorech Plavby sebevrahů v kapesním formátu s původními ilustracemi Aleše Čumy. Kniha jako ušitá do kapes všech cestovatelů, trampů, vodáků, námořníků a milovníků dobrodružství.

  R.H.


  VALNÁ HROMADA Č.Y.K.
  30.3.2009
  Členové klubu se sešli ve středu 25. března 2009, aby vyslechli zprávy členů výboru o činnosti a hospodaření v uplynulém roce, a aby schválili návrh na hospodaření a plány činnosti v tomto roce. Hlavní slovo měl sportovní kapitán Zdeněk Davídek, hospodář Rudolf Holý informoval o hospodaření klubu. Za všechny ostatní funkce promluvil předseda Jan Šilhavý. Revizní zprávu přednesl Jiří Benetka. Členové uvítali zavedení bonifikace, tj. snížení členských příspěvků a poplatků těm, kteří jsou v klubu delší dobu (více jak deset let a více jak dvacet let), tedy jakési dvoustupňové "věrnostní" (viz ceník). Návrh na rozpočet roku 2009 byl schválen, protože nesnižuje příspěvek klubu na sportovní činnost, zejména pokud se týká mládeže, a zabezpečuje modernizaci a další rozvoj klubu.
  Usnesení Valné hromady naleznete v kapitole ZPRÁVY VÝBORU.


  Zahájil předseda Šilhavý Sportovní kapitán
  Davídek má slovo
  Náš nejstarší trenerský pár
  Hanka a Pepa
  (ne věkem, ale služebně)
  Členové pozorně naslouchají Schyluje se k diskuzi Zapisuje jednatelka Dana


  R.H.


  Cadetům končí zimní příprava
  19.3.2009
  Zatím co jejich kamarádi, nejlepší z Neratovic, zahájili letošní jachetní sezónu v Sydney (Australie), pražští v ČYK se k ukončení zimních příprav teprve blíží. Dnešní úterý (17.3.) se družstvo Cadet sešlo jinak než obvykle. Bára Nápravníková zaměstnala cadetíky soutěží, a treneři Zdeněk Davídek, Hanka a Pepa Kábovi diskutovali s rodiči o programu nastávající sezóny. Na závěr nechybělo vyhodnocení loňské sezóny, rozloučení s těmi, kteří vyrostli a narostli a přestupují na jinou lodní třídu. Všechno bylo perfektní, včetně pohoštění, jen technika tentokrát zklamala (vinou obsluhy kamery, která nezjistila včas pobožnost baterek ("klekly"). Vylepšení informace dokumentárním obrázkem se tentokrát nepovedlo. Snad příště se to podaří.

  R.H.


  S/Y HÉBÉ III se připravuje na start
  1.3.2009
  Její kapitáni, manažeři i posádky jsou superaktivní. Asi to ani jinak neumí. Jarda Havelka svoji loď již po 15. přihlásil na světový závod TALL SHIPS RACE. Nový stěžeň, který nahradí zlomený včetně vadou materiálu poničené kování stěhů je na cestě z Francie do Skotska k lodi. V napjatém termínu 1.dubna (určitě to nebude "apríl") nastupuje ve Skotsku jedna posádka, aby připravila loď k vyplutí. Také další posádky již byly nominovány, a to jak pro přepravu lodě na místo startu v Gdyni (Polsko), tak pro 1. etapu závodu Gdyně Petrohrad, pro přejezd do Turku (Finsko) a pro 2. etapu Turku Klaipeda (Litva). Protože všichni zúčastnění jsou nezmaři, Zdenálův S-COMP Centrum nahlásil další účast na Mistrovství republiky v Biogradu (Chorvatsko) v září tr. Kapitánem všech najmenovaných posádek pod vlajkou Č.Y.K. je Jakub Havelka.
  Ve středu 4.března 2009 posádky se účastní školení, které bude věnováno trimování plachet. Školit bude Tomáš Musil. Tím jejich program nekončí, protože jej organizuje osvědčený manažer lodě Zdeněk Sünderhauf, řečený Zdenál. Na posádky čeká ještě záchranářský kurz. I na moři platí staré skautské "Buď připraven".

  I tentokrát přejeme z celého sdrdce, ať se daří program a vytčené cíle splnit !


  S-COMP na MČR nám.j.2008


  R.H.


  Setkání námořních jachtařů v Libštátě
  1.3.2009
  Již po 39. námořní jachtaři z Čech (a jeden pár z Německa) 13. a 14.února 2009 naplnili přednáškový sál i kinosál v Libštátě, v místě kde by to neznalý nikdy nečekal,v podhůří zasněžených Krkonoš, ve výšce 360 m n.m. Výbornou organizaci, jako obvykle, odvedl Jarda Bernt senior. Protože život nepřináší jenom radosti, jedním z bodů programu byla vzpomínka na zesnulého, jednoho ze zakladatelů klubu libštátských jachtařů námořníků Zdenka Netřebského. Program byl bohatý a probíhal na dvou místech současně. Přispěli i naši členové, Jarda a Jakub Havelkovi a Ruda Krautschneider. Další poslouchali v sále nebo v kinosále, mezi jinými celá posádka historické jachty Vltava, kteří krásu i užitečnost libštátského setkání poznali až letos.


  Zleva Z.Netřebský vedle J.Bernta J a J Halvelkovi


  R.H.


  Za okny vichřice,
  12.2.2009
  ale v zatopené jídelně probíhá jako každé úterý školení družstva Cadet. Testy připravila Bára Nápravníková. O kadety pečuje Hanka Kábová, a to dnes (10.2.), nevynechala ani o svých narozeninách, ke kterým jí přejeme všechno nejlepší.
  R.H.


  4.2.2009
  Od JK Královská z Měřína-Slap jsme dnes (3.2.2009) dostali níže uvedenou výzvu.

  Odpovíme? Kdo se přidá ?

  Cituji:

  V Ý Z V A


  Jachetní klub Královská Měřín vyzývá členy Vašeho klubu ke změření sil a schopností v meziklubovém etapovém námořním závodě, který pořádá ve dnech 23.-30.května 2009 v Baltském moři.

  Trasa závodu:

  1.etapa: Německý baltský přístav Breege/Warnemünde (Rujana) dánský ostropv Mön

  2.etapa: ostrov Mön Kodaň

  3.Nezávodně zpět Kodaň Rujana


  Podmínky účasti:

  1.Vlastní zajištění jachty (jachet) parametrů obdobných typu Bavaria 36/37 (vyzyvatel si pronajímá jachty od osvědčené německé společnosti MOLA www.mola.de, možné je i použití vlastní či jinde opatřené jachty).

  2.Posádka počet osob omezen kapacitou jachty.

  3.Určení místa a okamžiku startu a startovních čar po dohodě posádek

  4.Doprava vlastní (osvědčila se doprava osobními auty, parkování v Breege bez problémů)

  5.Náklady a rizika startovné vyzyvatel nepožaduje, účastníci se zúčastní závodu na vlastní riziko a hradí si sami veškeré náklady spojené s účastí.

  6.Uzávěrka přihlášky: do odjezdu 22.5.2009.

  7.Odměny ceny: Vlastní uspokojení ze sportovního výkonu, zvýšení námořní kvalifikace a uveřejnění zprávy o závodě a jeho výsledcích v jachtařském tisku a na www stránkách JKK.

  V Praze dne 25.ledna 2009
  Podepsáni: Milan Kučera, předseda výboru klubu, Jiří Rathouský, ekonom,
  Zdeněk Malý, STK tel. 607 761 757


  R.H.


  ŠTÍR II KONEČNĚ OPĚT V MATEŘSKÉM PŘÍSTAVU
  27.1.2009
  Ve středu večer 11.února 2009 v klubovně se sejde jeho posádka, aby rokovala o svých záležitostech a

  ve 20:00 h bude v klubovně následovat

  promítnutí definitivní verze DVD ze druhé etapy plavby 2008 a záběrů z ledové plavby z Vaňova do Prahy, na které zve všechny, které to zajímá.

  za Seniorklub R.H.


  KONFERENCE ČESKÉHO SVAZU JACHTINGU,
  25.1.2009
  našeho vrcholného orgánu, v sobotu 24.ledna 2009 za účasti 207 delegátů ze všech krajů účtovala svoje plány, dosažené výkony i finance. Byl to rok olympijských her, velice náročných na přípravy i náklady. Oproti minulým OH český jachting dosáhl nejvyšší mety sedmým místem stříbrné Lenky Šmídové a Lenky Mrzílkové ve třídě 470. Na mistrovstvích světa a Evropy se čeští jachtaři také prezentovali. Nejlépe David Křížek a Milan Hájek jako druzí na Middle Sea Race, Tomáš Vika (JK Cheb) třetí na MEJ ve třídě Finn.
  Po předání čestných odznaků ČSJ následovaly zprávy o činnosti výkonného výboru, komisí a Sportovního centra mládeže. Mezi vyznamenanými byl i náš Pavel Schwarz, který získal titul Trenér roku 2008. B l a h o p ř e j e m e !
  Z finančního hlediska svaz skončil zdůvodněným deficitem. Na to musel vzít zřetel při sestavování rozpočtu na rok 2009. Návrhy na zvýšení příspěvků komisím, s výjimkou Záchranné hladinové služby, neprošly. Zato zvýšení plateb za závodní licence o sto korun bylo schváleno většinou, s tou podmínkou, že takto získané prostředky půjdou výhradně ve prospěch rozvoje mládeže. Bude se jednat asi o 130 tisíc korun.  R.H.


  ÚSPĚŠNÝ VEČER V KLUBOVNĚ
  16.1.2009
  Večer 14.ledna 2008, věnovaný stavbě a rekonstrukci dřevěných lodí, nebyl jen nostalgií, ale dobrou radou těm, kteří takové lodě mají rádi, vlastní je a mají zájem je zachovat pro jejich krásu a technickou vyspělost. Úvodní slovo měl předseda Č.Y.K. Jan Šilhavý, také amatérský stavitel plachetnic. Ctibor Burda si přivedl svého kosatníka a vzpomínal, jak přišel na nápad postavit svou první loď, jak získával vědomosti od tehdejších loďařů a jak se mu dařilo i malou úpravou také na cizích lodích vítězit. Posluchače zaujal, ale také překvapil svojí pamětí. Data staveb svých lodí, regat, čísla lodí a jména jejich majitelů "sypal jako z rukávu" (kdo to neví je mu 89 let). Musel slíbit, že se ještě sejdeme, protože zůstává stále ještě mnoho nám neznámého. Ukázalo se, že i mladou generaci jachtařů to zajímá. Více naleznete na našich listopadových webových stránkách v kapitole "Historie klubu" pod názvem "Zpověď pamětníka".

  Druhou část večera naplnil pan Vladimír Janouš, který přišel se svou "pravou rukou" Dušanem Hrdinou, odborníkem na práce se dřevem. Úspěšný restaurátor, jachtařům dobře známý jednou z mnoha jeho prací obnovení klasické lodě SVEA, ale také dalších krasavic, které se vracejí na vodu a těší srdce vodáků. Promítl obrázky, kterými demonstroval svou záslužnou práci. Práci, na které je vidět, že ji zadává srdce a ne peníze. Posluchačům poskytl rady. Na jeho příspěvku bylo také zajímavé vidět, jak výrazně se od Burdovy generace změnila technologie, která pomáhá zachovat um minulosti.

  "Třešínkou na dvouposchoďovém dortu" byl obrazový příspěvek posádky do života vrácené klasické plachetnice VLTAVA. Tohoto vítěze na Jadranu v r.1935 můžete každoročně vidět na závodech na orlickém jezeře.


  C.Burda a B.Buchtela C. Burda, B. Buchtela a J. Krofta V.Janouš a D.Hrdina


  R.H.


  V sobotu 17.ledna v 11 hodin
  23.1.2009
  bude TV ÓČKO vysílat dokument z Mistrovství ČR 2008 "VELKÁ CENA YFA" v námořním jachtingu v Chorvatsku.

  R.H.