Český Yacht Klub
zal. 1893

         

50°04´N, 014°25´E
Změněno: 18.6.2019

Domů
Aktuality
Kontakt
Kalendář
Klubové akce
Okruhový jachting
Námořní jachting
Naše služby
Zprávy výboru
Fotogalerie
Historie klubu
Kruh přátel KHL
Nabídka
Dokumenty ke stažení
Užitečné odkazy
Archiv klubu
Pro členy

Závěrečná práva o činnosti Sportovního střediska Č.Y.K. za rok 2011
7.2.2012
Rozhodnutím konference Českého svazu jachtingu konané v lednu roku 2011 byl Český Yacht Klub vybrán jako jeden ze čtyř jachetních klubů v republice, ve kterém bylo zřízeno Sportovní středisko. Bylo zřízeno na základě účelového určení použití neinvestičních dotací poskytovaných v oblasti sportu, veřejně vyhlášené „Státní podpory sportu“ v Programu II – sportovně talentovaná mládež. Vedoucím střediska byl určen Zdeněk Davídek, trenér 2.třídy, trenéry střediska jsou Dana Horká, Martin Houska, Josef Kába, Hana Kábová, Jan Myslík, Barbora Nápravníková, Pavel Schwarz a Jiří Valdhans. Do střediska jsou zařazena klubová družstva Optimist, Cadet a družstvo Laser a Evropa. Sportovní středisko zahájilo svoji činnost v březnu. Členy střediska jsou žáci ČYK ve věku do 15 let.

Družstvo Optimist

Za jeho výcvik se 17 žáky odpovídá Pavel Schwarz ve spolupráci s dalšími dvěma trenéry. Po předsezónní přípravě v březnu zahájili první trénink na vodě a přednáškou Martina Souška k pravidlům závodního jachtingu. V dubnu proběhlo první soustředění v Chorvatsku na ostrově Krk, ke kterému byla přizvána olympionička Lenka Šmídová. Pomáhali také rodiče zúčastněných dětí. Trénovalo se na moři se zaměřením na techniku vedení lodě, řešení taktiky startu a trim lodě. Denně byl prováděn videorozbor. Na závěr se všichni účastnili chorvatského závodu Memoriál Branko Tudora. Po celé léto byly na Vltavě prováděny pravidelné středeční tréninky. Následovalo žernosecké soustředění pro nováčky, pro které Marina Labe vytvořila optimální podmínky po všech stránkách. Velkým přínosem bylo srpnové soustředění organizované ve spolupráci s JK Písek v jejich areálu a s jejich servisem. Prospěšná byla i soutěživost podpořená účastí dalších devíti žáků z jiných klubů. Dva nadějní – Lucie Keblová a Jonatán Klimeš si v červnu zasoutěžili na Dutch Youth Regatta v holandském Workumu. Byli zařazeni do kategorie Benjamin. Vysoké vlny na relativně mělkém moři vytvářely náročné podmínky, jaké naši reprezentanti dosud nezažili. Letošní TROFEO TORBOLA v italské Riva del Garda se účastnilo 13 českých optimistů, z toho dvě žákyně byly z ČYK. Český tým setrval na Gardě i po závodu a pilně trénoval, aby získal zkušenosti, které nelze nabýt na Vltavě. Na závodu Tramontana u ostrova Pag na Jadranu vedle chorvatských lodí Optimist startovaly dvě ze Slovinska a dvě z ČR, obě z ČYK. Lucie Keblová a Jan Voženílek nestačili na slovinského přeborníka, ale čtyřem lodím JK PLAV, hostitelů našich klubových výcvikových táborů, předvedli, že se větru a moře nebojí, a ukázali jim zrcadla svých lodí. Do portugalské Taviry odletělo reprezentační družstvo ČR na ME Optimist. V sedmičlenném družstvu byla i Adéla Cvachová.

Družstvo Cadet

má 9 žáků. Na výcviku dětí se podílejí 4 trenéři. Družstvo vede Zdeněk Davídek, který současně koordinuje a vede činnost celého střediska. Po celou zimu se družstvo připravovalo na sezónu na pravidelných schůzkách, kdy probíhalo školení Pravidel závodního jachtingu a taktiky. Závěrem děti absolvovaly testy, v nichž prokázaly velmi dobré teoretické znalosti. Rok 2011 družstvo zahájilo již v lednu účastí na 16.ročníku Skiregaty v Krkonoších, která je součástí Toušeňského poháru. Začátkem dubna posádky převzaly klubové lodě a účastnily se závodu v Poděbradech. Následně se dvě pokročilé posádky účastnily soustředění asociace lodní třídy Cadet v Maďarsku na Balatonu. Celodenní trénink byl veden se zaměřením na starty a techniku jízdy. V odpoledních hodinách se konaly cvičné rozjížďky za účasti i maďarských závodníků a večery byly věnovány rozborům. V dubnu se družstvo účastnilo závodu Regionálního poháru Velká cena Lipna. V kategorii do 14 let si dobře sehraná posádka Natálka Jarošová s Luckou Štursovou vybojovala první místo. Z Jarní premiéry na Rozkoši se nikomu nepodařilo přivézt body, protože po bouřce a dešti nastalo bezvětří. Na Velké ceně Dyje získaly Natálka Jarošová s Lucií Štursovou první místo v kategorii do 14 let. V červnu odejely tři naše posádky Cadet na Memoriál Josefa Šenkýře. Ani na 11.regatě Goldener Geier v Německu se naši cadeti neztratili. Před ukončením školního roku se tři posádky účastnily pohárového závodu na Máchově jezeře. V červenci se naše posádky účastnily Mistrovství ČR a Evropského poháru CECC. Zde získaly Jana a Pavla Štursovy 3.místo v kategorii dívek. V srpnu byl uspořádán další výcvikový tábor družstva Cadet v YC Lipno pod vedením Zdeňka Davídka. Jana Štursová obsadila v Přeboru Prahy 1.místo, v Evropském poháru CECC 2.místo, v Českém poháru 3.místo.

Družstvo Laser a Evropa

má 8 členů včetně jedné lodi Splash/Flash. Organizaci a přípravu akcí družstva, zejména soustředění, zabezpečují manželé Valdhansovi. Na výcviku se podílejí dva trenéři, Jan Myslík a Jiří Valdhans. V průběhu března zashájila závodní sezónu Klára Valdhansová na Laser Evropa Cup v italské Torbole na Lago di Garda, v průběhu roku pak startovala na dalších 4 závodech této série. Posledním z nich byla novoroční regata v chorvatském Hvaru. Celkově se umístila na 2.místě v kategorii dívky na Laser 4.7. Velká pozornost byla věnována přípravám na dubnové soustředění v Zadaru (Chorvatsko). Výcvik na moři probíhal pod vedením Lenky Šmídové. Družstvo využívalo zázemí JK USKOK Zadar. Přímořské podmínky byly příjemně teplé, ale vítr spíše průměrný. Po návratu z Chorvatska se rozběhl seriál pohárových závodů na Laser 4.7, Laser Radiál, Laser Standard a Evropa. V červenci byla Klára Valdhansová nominována za ČR a startovala ve třídě Laser 4.7 v holandském Workumu, kde dosáhla 86.místo ze 128 v kategorii dívky do 18 let. V polovině srpna se na Lipně, v Černé v Pošumaví, konalo Mistrovství světa v lodní třídě Splash a Eurocup ve třídě Flash. Aneta Valdhansová na Flashi byla šestá. Tomuto MS předcházelo Mistrovství republiky, kterého se Aneta Valdhansová rovněž častnila. Dalším bylo srpnové soustředění na Lago di Garda s místním profesionálním trenérem olympijských týmů Alpem Alpagutem. Komunikace s trenérem probíhala v angličtině. Na podzim se konaly zbývající pohárové závody a zejména Mistrovství republiky Laserů a Evrop za malé účasti člernů družstva, které bylo oslabeno studijními pobyty i zraněními. Na MČR Laser 4.7 i Laser Radiál nejúspěšnější byla Klára Valdhansová svým prvním místem v kategorii dívek na Laser 4.7 a druhým místem na Laser Radiál v kategorii žen.


Zprávu podává Zdeněk Davídek.
30.12.2011


1. ZPRÁVA SpS
4.5.2011
Družstvo Optimist je složeno ze závodníků nejmladší kategorie Za výcvik družstva Optimist, které má v současnosti 17 členů, odpovídá Pavel Schwarz, který spolupracuje s dalšími dvěma trenéry, Danou Horkou a Martinem Houskou. Březen byl věnován přípravě sezóny. První trénink 23.3. proběhl na vodě, druhý byl věnován přednášce Martina Souška o pravidlech závodního jachtingu. V dubnu následovalo soustředění na Jadranu, od 1. do 11.dubna na ostrově Krk. Vedoucím byl trenér Pavel Schwarz, odbornou stránku pomáhala zabezpečit olympionička Lenka Šmídová, organizačně byli nápomocni rodiče žáků. Při každodenním tréninku na moři byla pozornost zaměřena na techniku vedení lodě, řešení taktiky startu a trim lodě. Denně byl prováděn videorozbor. V závěru účastníci soustředění startovali v závodu Memoriál Branko Tudora s mezinárodní účastí. V dubnu probíhaly též pravidelné středeční tréninky na Vltavě.

Družstvo Cadet má v současné době 8 dětí. Na výcviku dětí se podílí 4 trenéři, Zdeněk Davídek, Hana Kábová, Pepa Kába, správce klubových lodí, a Barbora Nápravníková. V březnu byla zahájena příprava na sezónu, na pravidelných úterních tréninkových dnech školení dětí z pravidel závodního jachtingu a z taktiky jízdy. Závěrem účastníci absolvovali kontrolní testy a prokázali v nich velmi dobré teoretické znalosti. Začátkem dubna posádky převzaly klubové lodě a ve dnech 16. a 17.dubna se účastnily závodu v Poděbradech. Následně ve dnech 20. až 26.dubna.se dvě pokročilé posádky účastnily soustředění ALT Cadet v Maďarsku na Balatonu. Na tomto soustředění se tréninky na vodě věnovaly startům a technice jízdy. V odpoledních hodinách se konaly cvičné rozjížďky za účasti i maďarských závodníků. Večery byly věnovány rozborům. Na závěr měsíce dubna středisko se účastnilo závodu o Regionální pohár Velká cena Lipna (30.4. 1.5.).

Družstvo Laser / Evropa má v současné době 3 členy. Na výcviku se podílejí dva trenéři, Jan Myslík a Jiří Valdhans. Březen byl věnován přípravě na soustředění v chorvatském Zadaru (20. až 26.4.). Na organizačním zajištění se podíleli trenér Jiří Valdhans s Hanou Valdhansovou. Výcvik na moři probíhal za spolupráce s Lenkou Šmídovou. Trénink na Vltavě byl zahájen 30.3. pod vedením trenéra Jana Myslíka. Následovala příprava na soustředění v Zadaru (20.-26.4.) pod vedením Jiřího Valdhanse. Tréninky na vodě s každodenním rozborem po ukončení výcviku na moři řídila olympionička Lenka Šmídová.

Každé družstvo, jehož členy jsou žáci ČYK ve věku do 15 let, má samostatné plány výcviku včetně rozpisů účasti na závodech. Výcvik a celá příprava je zaměřena na co nejlepší výkonnost na závodech Mistrovství republiky v jednotlivých lodních třídách, a k dosahování co nejlepších výsledků v  pohárových soutěžích.

Zdeněk Davídek, vedoucí SpS ČYK
Březen, duben 2011.


SPORTOVNÍ STŘEDISKO ČYK
22.3.2011
SpS ČYK bylo zřízeno v r.2011 na základě rozhodnutí Českého svazu jachtingu. ČSJ poskytl středisku finanční prostředky ze svého rozpočtu pro technické zabezpečení a mzdové náklady trenérů a členů realizačního týmu. ČYK dává k dispozici klubové lodě a trenérské čluny. Odpovědnou osobou byl jmenován Zdeněk Davídek. Členy realizačního týmu jsou naši trenéři Dana Horká, Martin Houska, Josef Kába, Hana Kábová, Jan Myslík, Barbora Nápravníková, Pavel Schwarz, Jiří Valdhans. Výcvik žáků a dorostu bude prováděn na lodích třídy Optimist, Cadet, Evropa, Laser a Splash. O akcích SpS ČYK a průběhu výcviku budeme podávat zprávy.

R.H.